سرعت واکنش

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
2346hossein

عضویت : یک‌شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۵ - ۱۷:۳۱


پست: 9سرعت واکنش

پست توسط 2346hossein »

سرعت واکنش جیوه با طلا چقدر است؟ مثلا یک مکعب طلا با مساحت کلی 600 cm'2 با 14 kg جرم چقدر طول می کشد تا در جیوه حل شود؟

نمایه کاربر
You-See

نام: U30

محل اقامت: تهران

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۳/۵/۱۹ - ۱۹:۰۵


پست: 1186

سپاس: 770

جنسیت:

تماس:

Re: سرعت واکنش

پست توسط You-See »

چقدر جیوه؟ در چه دمایی؟ هم زده می شه یا نه؟
این فیلم ها رو ببینید:

دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/

نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2151

سپاس: 3824

جنسیت:

تماس:

Re: سرعت واکنش

پست توسط rohamjpl »

smile138 چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند بر سرعت واکنش یک واکنش شیمیایی تأثیر بگذارد:
غلظت واکنش دهنده افزایش غلظت یک یا چند واکنش دهنده اغلب سرعت واکنش را افزایش می دهد. ...
وضعیت فیزیکی واکنش دهنده ها و مساحت سطح. ...توجه شود سرعت واکنش، در شیمی، سرعتی است که یک واکنش شیمیایی در آن انجام می شود. اغلب بر حسب غلظت (مقدار در واحد حجم) محصولی که در واحد زمان تشکیل می شود یا غلظت واکنش دهنده ای که در یک واحد زمان مصرف می شود بیان می شود.اما، اگر در واکنش خود واکنش‌دهنده‌های مختلف با مرتبه‌های مختلف داشته باشید، مطمئناً هر کدام غلظت متفاوتی نسبت به نمودار زمان و نرخ متفاوتی در هر زمان t نشان می‌دهند. این بدان معناست که سرعت واکنش بسته به واکنش دهنده ای که دنبال می کنید می تواند مقادیر متعددی داشته باشد.$r = - \frac{1}{a} \frac{\mathrm d[\ce{A}]}{\mathrm dt} = - \frac{1}{b} \frac{\mathrm d[\ce{B}]}{\mathrm dt} = \frac{1}{p} \frac{\mathrm d[\ce{P}]}{\mathrm dt} = \frac{1}{q} \frac{\mathrm d[\ce{Q}]}{\mathrm dt}$که در آن [X] غلظت ماده X را نشان می دهد و حروف کوچک نشان دهنده ضرایب آن مواد در معادله متعادل است. نرخ P و Q مثبت است، زیرا اینها محصولاتی در واکنش هستند.الف- اگر واکنش چند مرحله‌ای باشد، ترتیبات ممکن است به ضرایب مرتبط باشند یا نباشند، که ترتیب و معادله سرعت یک واکنش معین را نمی‌توان به‌طور قابل اعتمادی از استوکیومتری استنتاج کرد و باید به‌طور تجربی تعیین شود.
ب- اگر واکنش یک مرحله ای باشد، ترتیبات مربوط به ضرایب است. در این حالت، توان در معادله قانون سرعت (یا ترتیب واکنش) برابر است با تعداد مولکول‌های برخورد یا ضرایب استوکیومتری آن واکنش‌دهنده‌ها در معادله متعادلی که آن برخورد را نشان می‌دهد. البته احتمال برخورد دو مولکولی وجود دارد و احتمال برخورد ترم مولکولی به خصوص برای واکنش های سریع ضعیف است. برخورد چهار مولکولی در بیشتر موارد بعید است رخ دهد.
درجه حرارت. ...فشار
وجود کاتالیزور
هر واکنش شیمیایی دارای یک قانون سرعت جنبشی است که از ثابت سرعت و دستورات واکنش آن تشکیل شده است. واکنش را در نظر بگیرید:
A+B−>C
با توجه به پایستگی جرم، می‌توانیم به‌طور مؤثر سرعت تشکیل محصول C را به‌عنوان میزان مصرف واکنش‌دهنده‌های A یا B مدل‌سازی کنیم:
دهنده غلظت هر ماده شیمیایی مربوطه در محلول است. یعنی اینکه چه مقدار از هر مولکول ماده شیمیایی در حجم خاصی از محلول است. این سرعت تشکیل به طور موثر سرعت خود واکنش است:
با v سرعت واکنش است. همانطور که می بینیم، سرعت واکنش خود تابعی از سرعت تشکیل محصول است که خود مستقیماً با مصرف واکنش دهنده مرتبط است. این نیز به نوبه خود به این معنی است که سرعت واکنش آنی نیز تابعی از غلظت واکنش دهنده در آن لحظه است. به طور معمول، برای تعیین قانون نرخ، نرخ اولیه از غلظت های اولیه اندازه گیری می شود، زیرا آنها ساده ترین اندازه گیری هستند.
سرعت واکنش با استفاده از نرخ فرمول = Δ[C]/Δt محاسبه می‌شود، که در آن Δ[C] تغییر در غلظت محصول در طول دوره زمانی Δt است. سرعت واکنش را می توان با مشاهده ناپدید شدن یک واکنش دهنده یا ظاهر یک محصول در طول زمان مشاهده کرد.عوامل بسیاری بر سرعت یک واکنش شیمیایی موثر هستند مانند: غلظت واکنش‌دهنده‌ها، دما، حالت فیزیکی واکنش‌دهنده‌ها، پراکندگی واکنش‌دهنده‌ها، نوع حلال و همچنین حضور یا عدم حضور یک کاتالیزور.با وجود اینکه یک معادله شیمیایی موازنه شده روابط کمی میان مقادیر واکنش‌دهنده و فرآورده را بیان می‌کند اما هیچ اطلاعاتی در خصوص سرعت وقوع آن بدست نمی‌دهد. این اطلاعات از طریق مطالعه سینتیک شیمیایی قابل دسترس هستش یعنی در سیستم‌هایی که ممکن است شامل بیش از یک واکنش باشند، واکنش‌دهنده‌ها تحت شرایط مختلف، فرآورده‌های متفاوتی بدست می‌دهند. من یک مثال بدم، در حضور سولفوریک اسید رقیق و دمای حدودا 100 درجه سانتی‌گراد، اتانول به دی اتیل اتر تبدیل خواهد شد:$\mathrm{2 C H _3 C H_2 O H}\xrightarrow{\mathrm{H _ 2 S O _ 4}}\mathrm{C H _ 3 C H _ 2 O C H _ 2 C H _ 3}+\mathrm{H _ 2 O}$
با افزایش دما به 180 درجه سانتیگراد، واکنشی کاملا متفاوت خواهیم داشت که موجب تولید اتیلن است:$\mathrm{C H _3 C H_2 O H}\xrightarrow{\mathrm{H _2 S O_ 4}}\mathrm{C _ 2 H _ 4}+\mathrm{H _ 2 O}$سرعت واکنش یک معیاری برای اندازه‌گیری تغییر غلظت واکنش‌دهنده‌ها یا فرآورده‌ها در واحد زمان هستش . سرعت یک واکنش را می‌توان به صورت تغییر غلظت مشاهده شده تقسیم بر بازه زمانی این تغییر بیان کرد:
بازه زمانی تغییرات/تغییرات غلظت = سرعت واکنش
اگر در یک واکنش داشته باشیم A+B→C
، سرعت واکنش می‌تواند بر اساس تغییرات غلظت اجزا و به صورت زیر تعریف شود:$\text{r}=-\dfrac{\Delta [A]}{\Delta t}$و
$\text{r}=-\dfrac{\Delta [A]}{\Delta t}$
وسرعت بیشتر واکنش‌ها با مصرف واکنش‌دهنده‌ها کاهش می‌یابند سرعت واقعی به طور مداوم تغییر می‌کند. این سرعت در زمان صفر، بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد. سرعت لحظه‌ای یک واکنش به معنای شیب نمودار غلظت زمان است.تو زمان صفر مان سرعت اولیه (Initial Rate) داریم نکته سرعت حدی $\text{r} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \dfrac{-[A]}{\Delta t}$خوب یک واکنش $a A + b B \rightarrow p P + q Q$در معادله بالا، حروف بزرگ نمایانگر واکنش‌دهنده‌ها و فرآورده‌ها و همچنین حروف کوچک ضرایب استوکیومتری واکنش هستند$r = – \frac { 1 } { a } \frac { d [ \mathrm { A } ] } { d t } = – \frac { 1 } { b } \frac { d [ \mathrm { B } ] } { d t } = \frac { 1 } { p } \frac { d [ \mathrm { P } ] } { d t } = \frac { 1 } { q } \frac { d [ \mathrm { Q } ] } { d t }$در رابطه بالا، عبارت داخل کروشه، برابر با غلظت مواد است. در نتیجه، واحد سرعت واکنش به صورت mol/L/s
بیان می‌شودبرای یک سیستم باز، موازنه جرمی را باید در نظر بگیریم:$F _ { \mathrm { A } 0 } – F _ { \mathrm { A } } + \int _ { 0 } ^ { V } v d V = \frac { d N _ { \mathrm { A } } } { d t }$
مصرف – تولید + خروجی‌ها – ورودی‌ها = تجمع
: نرخ ورودی A بر حسب مول بر ثانیهFA: نرخ خروجیv: سرعت لحظه‌ای A در حجم مشخص و دیفرانسیلی V که برای کل سیستم انتگرالگیری می‌شود.$r = \frac{d[A]}{dt}$در این رابطه غلظت [A] به تعداد مولکول‌ها (NA) از طریق رابطه زیر مرتبط می‌شود که در این رابطه N0 برابر با عدد آووگادرو است شرایط واکنش طبق تعریف آیوپاک:
سیستم بسته
فرآیند هم‌حجم (حجم ثابت)
بدون تولید واکنش‌دهنده‌های واسطه
$[ A ] = \frac{N _ A}{N _ 0 V}$برای یک واکنش در یک سیستم بسته با حجم متغیر، سرعت واکنش که به «نرخ تبدیل» (Rate of Conversion) موسوم است، به صورت مشتق «مقدار واکنش» (Extent of Reaction) بر حسب زمان بیان می‌شود:$r = \frac { d \xi } { d t } = \frac { 1 } { \nu _ { i } } \frac { d n _ { i } } { d t } = \frac { 1 } { \nu _ { i } } \frac { d \left( C _ { i } V \right) } { d t } = \frac { 1 } { \nu _ { i } } \left( V \frac { d C _ { i } } { d t } + C _ { i } \frac { d V } { d t } \right)$در رابطه بالا:$v _ i$
: ضرایب استوکیومتری ماده i، یعنی همان c، b، a و d است.V: حجم واکنش$C _ i$ : غلظت ماده i معادله سرعت یک رابطه ریاضی در سینتیک شیمیایی است که سرعت واکنش را به غلظت واکنش‌دهنده‌ها مرتبط می‌کند و از رابطه زیر بدست می‌آید. لازم به ذکر است که برای واکنش‌های گازی،‌ سرعت معمولا بوسیله فشارهای جزئی بیان می‌شود:$r = k ( T ) [ A ] ^ { n } [ B ] ^ { m }$
در عبارت بالا k(T) «ضریب سرعت واکنش» (Reaction Rate Coefficient) یا «ثابت سرعت» (Rate Constant) نام داردضریب
k در معادله سرعت،‌ به دما وابسته است که به طور معمول با «معادله آرنیوس» (Arrenius Equation) توصیف می‌شود:$k = A e ^ {- \frac{ E _ a }{ R T }}$در این رابطه، Ea انرژی فعال‌سازی است و R ثابت گازها است. مقادیر A و Ea به نوع واکنش وابسته هستند
مثال من $\ce{2NO + Cl2 -> 2NOCl}$من مقدار cl را $\pu{1.43E-6 mol L^-1 s^-1}$و $[\ce{NO}]_0 = [\ce{Cl2}]_0 = \pu{0.25 mol L^-1}$و $[\ce{NO}] = [\ce{Cl2}] = \pu{0.11 mol L^-1}$جواب $r=k \times [NO_2]^2 \times [Cl_2]$و$k=\frac{r}{[NO_2]^2 \times [Cl_2]}$و $k=\frac{1.43 \times 10^{-6}}{0.25^2 \times 0.25}$و$r=9.152 \times 10^{-5} \times 0.11^2 \times 0.11$
..I hope I help you understand the question. Roham Hesami smile072 smile261 smile260 رهام حسامی ترم پنجم مهندسی هوافضا
آخرین ویرایش توسط rohamjpl جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ - ۱۰:۴۲, ویرایش شده کلا 1 بار
تصویر

2346hossein

عضویت : یک‌شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۵ - ۱۷:۳۱


پست: 9Re: سرعت واکنش

پست توسط 2346hossein »

You-See نوشته شده:
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۷ - ۲۳:۲۰
چقدر جیوه؟ در چه دمایی؟ هم زده می شه یا نه؟
این فیلم ها رو ببینید:

40_50 لیتر جیوه
در چه دمایی بهترین عملکرد رو داره ؟
هم زده نمی شه.
با احتساب تمامی چه مدت طول می کشد؟

ارسال پست