پیش بینی آینده ساختار کیهان بر اساس نظریه گرانش حرکتی


پیش بینی آینده ساختار کیهان بر اساس نظریه گرانش حرکتی

نوشتهاز سوی nerset در دوشنبه 27 خرداد 1398 - 22:36

پیش بینی آینده ساختار کیهان بر اساس نظریه گرانش حرکتی:
همان طور که مشاهدات و محاسبات نجومی بیان می کنند ، کیهان در حال انبساط و تورمی شتاب دار بوده و بر اساس همین دیدگاه این انبساط پایانی نداشته و در نهایت تمامی کهکشان ها و ستارگان و دیگر اجرام کیهانی با فاصله گرفتن بسیار زیاد از یکدیگر جهان را به سمت خاموشی سوق می دهند ولی بر اساس نظریه گرانش حرکتی با وجود اینکه با قضیه انبساط شتاب دار کیهان موافق است ولی آن را تنها عامل تاثیرگذار در پایان جهان معرفی نمی کند بلکه پیش بینی می کند بعد از مدتی بسیار طولانی لایه های داخلی تر کیهان به سرعتی معادل لایه های خارجی تر آن رسیده و به دلیل شتاب گرانشی مثبت به سرعت هایی بالاتر از لایه های خارجی دست یافته و در نتیجه با سرعتی بسیار بالا به لایه های خارجی تر برخورد کند و یا حتی شاید بر اثر این برخورد هزاران دنیا و کیهان جدید هم متولد شود و مجموعه ای شبیه به اختروش ها را به وجود آورند و یا حتی شاید اختروش های کنونی هم در گذشته بسیار دور به همین روش شکل گرفته باشند. در مثالی ساده تر می توان گفت که این قضیه شبیه به گلی است که در اصل از صدها گل کوچک تر از خود تشکیل شده است و یا مانند فشفشه های موجود در لوازم آتش بازی عمل کرده و پس از انفجار اصلی آن در هوا ده ها گوی انفجاری دیگر که در اثر این انفجار در هوا پخش می شوند هم به نوبه خود منفجر می شوند. بنابراین به دلیل پیش بینی وجود چنین برخوردهایی شبیه به تشکیل هزاران کیهان بسیار کوچک دیگر در ادامه دوباره پیش بینی می گردد که در مرحله دیگر هم ابری عظیم و آشفته که حاصل این برخوردها می باشد شکل گرفته و در نهایت مجددا بخشی از مواد موجود در کیهان بر اثر گرانش دوباره متراکم شده و هسته اولیه تشکیل مهبانگی دیگر را شکل خواهند داد. نظریه گرانش حرکتی به طور کامل با قضیه انبساط شتاب دار کیهان موافق بوده و آن را تایید می کند ولی همچنان تاکید می کند که در نهایت بسیاری از اجرام کیهان با توجه به معادلات گرانشی موجود در این نظریه به دلیل افزایش سرعت لایه های درونی کیهان ، احتمال برخوردشان به اجرام لایه های خارجی کیهان افزایش پیدا کرده و در نتیجه آینده ساختار کیهان به گونه ای دیگر خواهد بود.
تصویر

جهت اطلاعات بیشتر به وبلاگ زیر مراجعه گردد:
http://geranesheharkati.blogsky.com
 
سپـاس : 18

ارسـال : 53


نام: حسین اختر محققی
سن: 36 سال
نام نویسی: 97/2/17

مرد

Re: پیش بینی آینده ساختار کیهان بر اساس نظریه گرانش حرکتی

نوشتهاز سوی عبدالرضا علي پور در سه شنبه 28 خرداد 1398 - 16:57

به نظر میرسه که این نظریه اشتباه فاحشی داشته باشه به هر حال کیهان با عاملی برای تراکم اولیه مهبانگ در تقابل بوده و بعد از انفجار نیز همین عامل موجوده و با انفجار در حال مقاومت هست و برد نیروی انفجار و انبساط در جایی قدرتش با مقاومت به پایان میرسه و شروع به برگشت و انقباض میکنه برای تراکم مجدد و تولید مه بانگ جدید
نمیتونیم ادعا کنیم که فضا =هیچ باشه و مه بانگ در بستر همین فضا ایجاد شده ایده ماده و انرژی تاریک بیشتر جوابی به چیستی فضاست
اون چیزی که هیچ نبودن فضا را بیشتر تقویت میکنه همون ساختار فراکتالی گل و کلم و گل کلم گونه ای هست که با ایجاد هر منظومه جدید شاهدش هستیم که فقط با تراکم مواد و گرد و غبار و گازهای هیدروژن و هلیوم داره در بستر فضا اتفاق میفته و این معرف یک عامل فراکتال گونه ای از انفجار بزرگ اولیه هست و همین بیشتر ما را تشویق میکند که در شناخت ماهییت و چیستی فضا در قالب ماده و انرژی تاریک کنکاش کنیم
اشتباه فاحش این نظریه از اینجا شروع میشه که خود گرانش را هم عامل دافعه و هم جاذبه در نظر میگیره در صورتی که اینچنین تصوری غیر ممکنه و اگر در انسوی رابطه انفجار اولیه یا مهبانگ چیزی نباشه عالم میبایست تا بینهایت به انبساط و واپاشی ادامه بدهد
قاطعانه میشه گفت که اگه اون طرف معادله انفجار بزرگ چیزی برای تعادل نمیبود اکنون عالم و من و شما به هیچ وجه وجود نداشتیم که بتونیم در موردش صحبت کنیم
 
سپـاس : 80

ارسـال : 430


نام: عبدالرضا علي پور
نام نویسی: 94/7/18

ذکر نشده

Re: پیش بینی آینده ساختار کیهان بر اساس نظریه گرانش حرکتی

نوشتهاز سوی nerset در شنبه 19 مرداد 1398 - 18:09

عبدالرضا علي پور نوشته است:به نظر میرسه که این نظریه اشتباه فاحشی داشته باشه به هر حال کیهان با عاملی برای تراکم اولیه مهبانگ در تقابل بوده و بعد از انفجار نیز همین عامل موجوده و با انفجار در حال مقاومت هست و برد نیروی انفجار و انبساط در جایی قدرتش با مقاومت به پایان میرسه و شروع به برگشت و انقباض میکنه برای تراکم مجدد و تولید مه بانگ جدید
نمیتونیم ادعا کنیم که فضا =هیچ باشه و مه بانگ در بستر همین فضا ایجاد شده ایده ماده و انرژی تاریک بیشتر جوابی به چیستی فضاست
اون چیزی که هیچ نبودن فضا را بیشتر تقویت میکنه همون ساختار فراکتالی گل و کلم و گل کلم گونه ای هست که با ایجاد هر منظومه جدید شاهدش هستیم که فقط با تراکم مواد و گرد و غبار و گازهای هیدروژن و هلیوم داره در بستر فضا اتفاق میفته و این معرف یک عامل فراکتال گونه ای از انفجار بزرگ اولیه هست و همین بیشتر ما را تشویق میکند که در شناخت ماهییت و چیستی فضا در قالب ماده و انرژی تاریک کنکاش کنیم
اشتباه فاحش این نظریه از اینجا شروع میشه که خود گرانش را هم عامل دافعه و هم جاذبه در نظر میگیره در صورتی که اینچنین تصوری غیر ممکنه و اگر در انسوی رابطه انفجار اولیه یا مهبانگ چیزی نباشه عالم میبایست تا بینهایت به انبساط و واپاشی ادامه بدهد
قاطعانه میشه گفت که اگه اون طرف معادله انفجار بزرگ چیزی برای تعادل نمیبود اکنون عالم و من و شما به هیچ وجه وجود نداشتیم که بتونیم در موردش صحبت کنیم

قبل از هر چیز ممنون بابت ارسال نظرتان
من شخصا نظری در مورد اینکه آیا مهبانگی در کار بوده یا نبوده به هیچ وجه نظری ندارم چون اعتقاد دارم که اطلاعات بسیار کمی در مورد چگونگی این امر وجود دارد و نه آزمایشی برای شبیه سازی آن وجود دارد و نه موارد مشابه کیهانی که بتوان این مورد را شبیه به آن فرض کرد و البته آزمایش هایی که در مورد دماهای بالا و غیره صورت می گیرد فقط به مورد وضعیت بعد از مهبانگ می پردازد و به هیچ وجه قادر به توضیح منشاء و چگونگی تولید مقدار عظیمی از انرژی که عامل وقوع این پدیده بوده نمی باشد.
اینکه آینده ساختار چه خواهد شد به نظر من تا یک محدوده زمانی تقریبا محدود تا حدودی قابل پیش بینی می باشد چون عوامل تعیین کننده چنین آینده ای تا حد زیادی شناخته شده هستند و مانند قضیه مهبانگ که عوامل اصلی آن به هیچ وجه شناخته نشده و به درستی نمی توان در مورد آن نظری ارائه کرد نمی باشد پس می توان در مورد آینده کیهان در یک بازه محدود پیش بینی مناسبی ارائه داد.
در مورد این مطلب هم اگر صحبتی در مورد مهبانگ شده است ، به چگونگی و یا منشاء آن اشاره ای نشده و هیچ قضاوتی هم در مورد آن ندارد ولی براساس مشاهدات و محاسبات این نکته را مد نظر قرار می دهد که چون کیهان در حال انبساط است در نتیجه اندازه قبلی آن باید بسیار کوچکتر از اندازه فعلی آن باشد و بعد از هر عاملی که موجب این پدیده شده است باید مقدار زیادی از مواد اولیه و گازها با سرعت زیادی منبسط شده و قبل از اینکه مواد کنونی موجود در کیهان منبسط شوند آنها در چنین انبساطی پیش قدم بوده اند و البته در اینجا هم مجددا تاکید می شود که این به معنی این نکته نیست که پس مهبانگ تایید می شود بلکه حتی در مورد مهبانگ می توان گفت که شاید فقط یک مهبانگ در کار نبوده و همواره مهبانگی پس از دیگری در حال رخ دادن باشد و یا هزاران فرضیه و ایده دیگر را مطرح نمود.
مطلب حاضر فقط بیان می کند که در مورد هر ایده ای که برای پیش بینی آینده کیهان مطرح می شود باید تمام عوامل تاثیر گذار در این آینده هم به درستی لحاظ شود که به عنوان مثال گرانش یکی از اصلی ترین و شناخته شده ترین موارد تاثیر گذار در این پیش بینی خواهد بود و چون بر اساس نظریه گرانش حرکتی محاسبه مقدار نیروی گرانش بین اجسام در حال حرکت متفاوت خواهد بود در نتیجه باید این مقدار نیروی گرانش و چگونگی تاثیرگذاری آن بر اجرام کیهانی مجددا برسی شود چون براساس این نظریه ، نظریه گرانش نیوتن فقط در مورد اجرام ثابت و با سرعت بسیار کم کاربرد دارد در حالی که نیروی گرانش بین اجرام در حال حرکت به طور نامتوازن کمتر یا بیشتر خواهد بود و در نتیجه با در نظر گرفتن این واقعیت ، پیش بینی در مورد آینده کیهان هم تغییر خواهد کرد.
لازم به ذکر است که اگر بخواهیم نظریه گرانش حرکتی را رد کنیم به تناقضات بسیاری در فیزیک می رسیم چون این نظریه در وضعیتی قرار دارد که در صورت رد آن باید گفت که یا سرعت حرکت عامل گرانش در فضا بی نهایت است که این امر بر اساس آزمایشات و مشاهدات به طور کامل رد می شود و یا اینکه تاثیر گرانش بر اجسام در حال حرکت کمتر از تاثیر آن بر اجسام ثابت می شود که در این صورت باز هم یک اختلاف را برای آن پذیرفته ایم و بنابراین به هیچ وجه نمی توان به طور منطقی این نظریه را رد کرد.
 
سپـاس : 18

ارسـال : 53


نام: حسین اختر محققی
سن: 36 سال
نام نویسی: 97/2/17

مرد


بازگشت به فیزیک مدرن

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 3 مهمان