شناخت نور


شناخت نور

نوشتهاز سوی hoseinmc2 در شنبه 27 آبان 1391 - 18:11

نور هم به صورت موج رفتار میکند در آزمایش کامپتون و هم خاصیت ذره ای در اثر فوتوالکتریک
آزمایشی هست که این دو را بهصورت همزمان نشان بدهد چون کرین در آزمایشی که با قطع و وصل کردنمدار نشان داده ولی به صورت همزمان نبوده است.
 
سپـاس : 1 time

ارسـال : 19


نام: hosein beigie
نام نویسی: 91/7/1

ذکر نشده

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی هرمز پگاه در دوشنبه 29 آبان 1391 - 13:52

hoseinmc2 نوشته است:نور هم به صورت موج رفتار میکند در آزمایش کامپتون و هم خاصیت ذره ای در اثر فوتوالکتریک
آزمایشی هست که این دو را بهصورت همزمان نشان بدهد چون کرین در آزمایشی که با قطع و وصل کردنمدار نشان داده ولی به صورت همزمان نبوده است.

این دو ویژگی با هم سازگار نیستند و بر این پایه، یک آزمایش تنها میتواند یکی از ایندو را در یک زمان نشان دهد.
نمونه برای هوش کردن بهتر؛ زمین گرد است ولی در درازا های اندک، مانند روی خیابان ، هموار هم هست. ما
میتوانیم با ابزار "تراز" نشان دهیم که زمین در روی خیابان هموار است ولی چون همواری و گردی با هم
در ستیز هستند، هرگز نمیتوانیم آزمایشی درست کنیم که هردو را باهم نشان بدهد.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد
نماد کاربر
 
سپـاس : 6793 times

ارسـال : 7300


شهر: پاريس
نام نویسی: 84/6/18

ذکر نشده

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی ا.ت در دوشنبه 29 آبان 1391 - 15:07

هرمز پگاه نوشته است:
hoseinmc2 نوشته است:نور هم به صورت موج رفتار میکند در آزمایش کامپتون و هم خاصیت ذره ای در اثر فوتوالکتریک
آزمایشی هست که این دو را بهصورت همزمان نشان بدهد چون کرین در آزمایشی که با قطع و وصل کردنمدار نشان داده ولی به صورت همزمان نبوده است.

این دو ویژگی با هم سازگار نیستند و بر این پایه، یک آزمایش تنها میتواند یکی از ایندو را در یک زمان نشان دهد.
نمونه برای هوش کردن بهتر؛ زمین گرد است ولی در درازا های اندک، مانند روی خیابان ، هموار هم هست. ما
میتوانیم با ابزار "تراز" نشان دهیم که زمین در روی خیابان هموار است ولی چون همواری و گردی با هم
در ستیز هستند، هرگز نمیتوانیم آزمایشی درست کنیم که هردو را باهم نشان بدهد.

آیا این به این معناس که رفتار نور واسه انسان قابل درک نیست؟ یا به این معناس که چون ما فقط مقیاس ماکروسکوپیک ماده رو میتونیم به چشم ببینیم هیچگونه تصور دقیقی از ماده در مقیاس مایکروسکوپیک نمیتونیم داشته باشیم؟
 
سپـاس : 363 times

ارسـال : 281


نام نویسی: 91/3/16

ذکر نشده

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی Cartouche در دوشنبه 29 آبان 1391 - 16:07

هرمز پگاه نوشته است:این دو ویژگی با هم سازگار نیستند

نه.
موجی و ذره ای بودن در نهایت در یک کل خود سازگار، یکی میشن. مراجعه شود به آزمایش ِ دیویسون-گرامر (پراش الکترون)
اتفاقا اگر این دو رو جدای از هم بگیریم دچار ِ تناقض میشیم.
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
نماد کاربر
 
سپـاس : 1091 times

ارسـال : 1204


نام نویسی: 89/7/29

ذکر نشده

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی jhvh در دوشنبه 29 آبان 1391 - 16:14

آفرین کارتوچ حرف دلمو گفتی
 
سپـاس : 351 times

ارسـال : 1642


سن: 26 سال
نام نویسی: 90/10/26

مرد

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی jhvh در دوشنبه 29 آبان 1391 - 16:16

کارتوچ جان
این روزا می خوام باهات در مورد اثبات قوانین نیوتون که شما میگفتی به صورت تجربیه صحبت کنم

حتی بحثو پیشرفته تر کردم و می خوام نسبیت رو هم اثبات کنم
 
سپـاس : 351 times

ارسـال : 1642


سن: 26 سال
نام نویسی: 90/10/26

مرد

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی Behjo در دوشنبه 29 آبان 1391 - 21:22

Cartouche نوشته است:
هرمز پگاه نوشته است:این دو ویژگی با هم سازگار نیستند

نه.
موجی و ذره ای بودن در نهایت در یک کل خود سازگار، یکی میشن. مراجعه شود به آزمایش ِ دیویسون-گرامر (پراش الکترون)
اتفاقا اگر این دو رو جدای از هم بگیریم دچار ِ تناقض میشیم.


سازگار نبودن این دو ویژگیِ ریزگان(ویژگی خیزه ای و ویژگی ریزکی!)
با نام اصل مکملیت (منسوب به بوهر) شناخته شده است.

آزمایش دیوسون ـ گرامر هم نشان می دهد که ریزک های دیگر(مانند الکترون)
هم می توانند مانند نور رفتاری خیزه ای(موجی) داشته باشند و از خود پدیده های
موجی مانند تداخل و پراش نشان دهند و تاییدی است بر فرضیه ی دوبروی
نه اینکه نشان دهد که هم زمان میتوان رفتار خیزه ای و ذره ای از یک
ریزک را شناسایی کرد.

در واقع بنابه اصل مکملیت در هر آزمایش ما نمی توانیم از یک ریزک
هم رفتاری خیزه ای ببینیم و هم رفتاری ذره گونه.در آزمایش گرامر
ما تنها رفتاری خیزه ای از الکترون میبینیم،چرا که اگر قرار بود الکترون
مانند ریزگان رفتار کند نباید پراشی رخ میداد.
اینک اگر در همین آزمایش بخواهیم هر گونه کوششی برای پیش بینیِ
مسیر الکترون انجام بدهیم آنگاه هیچگاه پراش انجام نمی شود و
الکترون مانند یک ذره رفتار خواهد کرد.
----------------------------------------------------------------------------------
پایه‌های تفسیر کپنهاکی

1.یک سیستم به طور کامل با یک تابع موج توصیف می‌شود. تابع موج نمایانگر دانش مشاهده‌گر دربارهٔ سیستم است. (هایزنبرگ)
2.توصیف طبیعت ذاتاً احتمالاتی است. احتمال یک رویداد متناسب است با مربع اندازهٔ تابع موج نشان‌دهندهٔ آن رویداد. (ماکس بورن)
3.اصل عدم قطعیت هایزنبرگ می‌گوید که نمی‌توان مقدار همهٔ ویژگی‌های سیستم را همزمان دانست؛ ویژگی‌هایی که به دقت معلوم نیستند، با احتمالات توصیف می‌شوند.
4.اصل مکملیت: ماده از خود دوگانگی موج-ذره نشان می‌دهد. هر آزمایشی می‌تواند یکی از این دو ماهیت ماده را نشان دهد، ولی نشان‌دادن همزمان این دو ماهیت شدنی نیست. (نیلس بور)
5.دستگاه‌های اندازه‌گیری دستگاه‌هایی کلاسیک‌اند و ویژگی‌های کلاسیک را مانند مکان و تکانه می‌سنجند.
ا6.صل همخوانی بور و هایزنبرگ: توصیف مکانیک کوانتومی از سیستم‌های بزرگ باید به تقریب با توصیف فیزیک کلاسیک یکی باشد
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9% ... A%AF%DB%8C
------------------------------------------------------------
اما من جایی خواندم که در چند آزمایش(که یکی از فیزیکدان های ایرانی هم در آن همکاری داشت)
اصل مکملیت دچار لغزش شده.
فرق یک انسان خوشبخت با یک بدبخت در انتخاب هاییست که میکند

بدرود هوپا
نماد کاربر
 
سپـاس : 1012 times

ارسـال : 747


نام نویسی: 90/4/5

ذکر نشده

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی Cartouche در دوشنبه 29 آبان 1391 - 22:17

Behjo نوشته است:آزمایش دیوسون ـ گرامر هم نشان می دهد که ریزک های دیگر(مانند الکترون)
هم می توانند مانند نور رفتاری خیزه ای(موجی) داشته باشند و از خود پدیده های
موجی مانند تداخل و پراش نشان دهند و تاییدی است بر فرضیه ی دوبروی
نه اینکه نشان دهد که هم زمان میتوان رفتار خیزه ای و ذره ای از یک
ریزک را شناسایی کرد.

من این آزمایش رو برای ِ این سوال نیاوردم:
hoseinmc2 نوشته است:آزمایشی هست که این دو را بهصورت همزمان نشان بدهد چون کرین در آزمایشی که با قطع و وصل کردنمدار نشان داده ولی به صورت همزمان نبوده است.

و نگفتم که در این آزمایش همزمان ذره هست هم موج.
این آزمایش رو گفتم برای ِ اینکه یک ذره، میتونه موج هم باشه.
یعنی تناقضی در موج شدن ِ ذره وجود نداره. یعنی لزومی نداره که یک چیز یا همیشه ذره باشه، یا موج!
در واقع برای ِ اون مثال ِ همواری و گردی گفتم.
همواری و گردی در تضادن. یعنی یک چیز نمیتونه یکجا هموار باشه، یکجا گرد. ولی یک چیز میتونه یک جا موج باشه و یک جا ذره. آزمایش ِ دیویسون هم برای ِ همین گفتم.
----------------------------
معنا شناسی:
من از سازگار نبودن، ( با توجه به تاکید ِ نویسنده بر مثال ِ همواری و گردی) اینطور برداشت میکنم:
سازگار نبودن دو تا چیز، یعنی اینکه یک چیز میتونه فقط یکی از این دو باشه. ( البته اگر قرار باشه دست ِ کم یکی از این دو باشه)
مثلا نور یا ذرست یا موج( که میتونیم اینطور نیست). یک خط یا همواره یا ناهموار(گرد)
---------------------------
Behjo نوشته است:اما من جایی خواندم که در چند آزمایش(که یکی از فیزیکدان های ایرانی هم در آن همکاری داشت)
اصل مکملیت دچار لغزش شده.

http://en.wikipedia.org/wiki/Afshar_experiment
ظاهرا این میتونه جواب ِ سوال ِ اصلی ِ تاپیک هم باشه.
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
نماد کاربر
 
سپـاس : 1091 times

ارسـال : 1204


نام نویسی: 89/7/29

ذکر نشده

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی Behjo در سه شنبه 30 آبان 1391 - 16:46

هرمز پگاه نوشته است:این دو ویژگی با هم سازگار نیستند و بر این پایه، یک آزمایش تنها میتواند یکی از ایندو را در یک زمان نشان دهد.

این همان اصل مکملیت بود که شما با آن مخالفت کرده بودید
و آزمایش گرامر را مبنای مخالفت خود دانسته بودید:
Cartouche نوشته است:نه.
موجی و ذره ای بودن در نهایت در یک کل خود سازگار، یکی میشن. مراجعه شود به آزمایش ِ دیویسون-گرامر (پراش الکترون)
اتفاقا اگر این دو رو جدای از هم بگیریم دچار ِ تناقض میشیم.


می بینید که گفته ی هرمزپگاه هم مخالفتی با ویژگی موجی داشتنِ
ریزگان ندارد و می گوید که در هر آزمایش تنها یکی از این دو ویژگی دیده شدنی اند.
که شما گفتید:

این آزمایش رو گفتم برای ِ اینکه یک ذره، میتونه موج هم باشه.
یعنی تناقضی در موج شدن ِ ذره وجود نداره. یعنی لزومی نداره که یک چیز یا همیشه ذره باشه، یا موج!

اما
در واقع همین گفته که "یک ذره می تواند موج باشد" هم چندان درست نیست.
ذره و موج بودن را یک ویژگی برای ماده میدانند و گفته میشود در فلان آزمایش،
ماده (برای نمونه فوتون) رفتاری موج گونه دارد(یانگ) و در جایی دیگر رفتاری ذره وار(فوتوالکتریک)

Cartouche نوشته است:
Behjo نوشته است:
اما من جایی خواندم که در چند آزمایش(که یکی از فیزیکدان های ایرانی هم در آن همکاری داشت)
اصل مکملیت دچار لغزش شده.


http://en.wikipedia.org/wiki/Afshar_experiment
ظاهرا این میتونه جواب ِ سوال ِ اصلی ِ تاپیک هم باشه.


smile072

------
نام خانوادگی ایشان یادم بود ولی نامشان از یادم رفته بود
و نتوانستم در اینترنت چیزی درباره اش پیدا کنم.سپاس

کار بزرگی کرده است..
afshar.jpg
afshar.jpg (9.19 KIB) بازدید 3665 بار
فرق یک انسان خوشبخت با یک بدبخت در انتخاب هاییست که میکند

بدرود هوپا
نماد کاربر
 
سپـاس : 1012 times

ارسـال : 747


نام نویسی: 90/4/5

ذکر نشده

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی هرمز پگاه در سه شنبه 30 آبان 1391 - 18:08

Cartouche نوشته است:..
Behjo نوشته است:اما من جایی خواندم که در چند آزمایش(که یکی از فیزیکدان های ایرانی هم در آن همکاری داشت)
اصل مکملیت دچار لغزش شده.

http://en.wikipedia.org/wiki/Afshar_experiment
ظاهرا این میتونه جواب ِ سوال ِ اصلی ِ تاپیک هم باشه.


Specific critiques
http://en.wikipedia.org/wiki/Afshar_exp ... _critiques
A number of scientists have published criticisms of Afshar's interpretation of his results. They are united in their rejection of the claims of a violation of complementarity, while differing in the way they explain how complementarity copes with the experiment. Afshar has responded to these critics in his academic talks, his blog, and other forums.

The most recent work claims that Afshar's core claim, that the Englert–Greenberger duality relation is violated, is not true. They re-ran the experiment, using a different method for measuring the visibility of the interference pattern than that used by Afshar, and found no violation of complementarity, concluding "This result demonstrates that the experiment can be perfectly explained by the Copenhagen interpretation of quantum mechanics."[5] Below is a synopsis of the papers by critics highlighting their main arguments, and the disagreements they have amongst themselves:

Some researchers claim that, while the fringe visibility is high, no which-way information ever exists:
...
میبینم که این جا هم زرده ی تخم مرغ نیست!
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد
نماد کاربر
 
سپـاس : 6793 times

ارسـال : 7300


شهر: پاريس
نام نویسی: 84/6/18

ذکر نشده

Re: شناخت نور

نوشتهاز سوی MA102 در چهارشنبه 1 آذر 1391 - 11:35

در آزمایش افشار که توسط دانشمند ایرانی شهریار افشار انجام شد، به طور هم زمان خاصیت موجی و ذره ای، نور رویت شد.
این آزمایش که اصل مکملیت را زیر سوال برد، هنوز در حال بررسی است.smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072
علم×دین=انسان
وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً

و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

سوره مبارکه المائدة آیه32
بانک اهداء سلولهای بنیادی:
http://iscdp.tums.ac.ir/
نماد کاربر
 
سپـاس : 1823 times

ارسـال : 1664


نام: Laplace transforms
نام نویسی: 88/9/18

ذکر نشده


بازگشت به فیزیک مدرن

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 27 مهمان


cron