صفحه 1 از 1

سرعت جسم

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱ - ۱۲:۳۷
توسط skaveh88
سلام
تو رو خدا اگه جواب سوال کسی میدونه جواب بده امتحان دارم خواهش می کنم

جرم سمت راست m اندکی از هم فاصله دارند و در حال سکون اند . جرم سمت چپ (M ) با سرعت (V0) به طرف راست پرتاب می شود با فرض آنکه برخوردها کشسان و رو در رو هستند :
الف) اگر M کوچکتر مساوی m باشد نشان دهید که دو برخورد صورت می گیرد و سرعت نهایی را پیدا کنید
ب) اگر M بزرگتر از m باشد نشان دهید که سه برخورد صورت می گیرد و سرعت نهایی را پیدا کنید

تو رو خدا اگه کسی جوابش می دونه بنویس