ارتباط اندازه ها و زمان


ارتباط اندازه ها و زمان

نوشتهاز سوی amir.mosio در چهارشنبه 28 مرداد 1394 - 00:43

همون طور که می دانید تمام اندازه های جرم های اطراف ما از جمله اتم و هسته اتم نسبت به اجسامی دیگر سنجیده می شود.حال زمانی را در نظر بگیرید که هنوز هیچ ذره زیر اتمی تشکیل نشده است.در این زمان،چه برهمکنشی باعث بوجود امدن ذرات بنیادی جهان ما با این اندازه ها شده است.در صورتی که در ان زمان هیچ عامل بر همکنش دهنده ای از نظر ما وجود نداشته جز زمان.
 
سپـاس : 2

ارسـال : 16


نام نویسی: 94/5/28

ذکر نشده

Re: ارتباط اندازه ها و زمان

نوشتهاز سوی alireza varmeziari در چهارشنبه 28 مرداد 1394 - 10:53

با سلام.تا جایی که من اطلاع دارم همان توده چگالی که در آغاز زمان منفجر شد ذراتی مثله الکترون پروتون و ... داشت.
زمانی طول کشید تا جهان به اندازه کافی سرد شه و الکترون و پروتون اتم هیدروژن رو ایجاد کنند و نور هم متولد شد!
دمی از عمر اگر باقیست
در آن آسوده باید زیست
 
سپـاس : 12

ارسـال : 41


نام: alireza varmeziari
سن: 24 سال
نام نویسی: 94/5/21

مرد

Re: ارتباط اندازه ها و زمان

نوشتهاز سوی amir.mosio در سه شنبه 3 شهريور 1394 - 15:55

amir.mosio نوشته است:همون طور که می دانید تمام اندازه های جرم های اطراف ما از جمله اتم و هسته اتم نسبت به اجسامی دیگر سنجیده می شود.حال زمانی را در نظر بگیرید که هنوز هیچ ذره زیر اتمی تشکیل نشده است.در این زمان،چه برهمکنشی باعث بوجود امدن ذرات بنیادی جهان ما با این اندازه ها شده است.در صورتی که در ان زمان هیچ عامل بر همکنش دهنده ای از نظر ما وجود نداشته جز زمان.

سلام.یه جور دیگه میگم.همون زمان قبل از تشکیل ذرات بنیادی را در نظر بگیرید.فرض کنید در این زمان توده ای دیگر در مکان دور تر وجود داشته.چون این دو دنیا هیچ ارتباطی بایکدیگر و هیچ بر هم کنشی با یکدیگر ندارند و با فرض اینکه هر دو مشابه یکدیگر باشند (از نظر نسبی)تمام قوانین فیزیکی در ان ها یکی است ولی این اندازه ها(اندازه ذرات بنیادی)در ان ها ممکن است متفاوت باشد.چون تا کنون هیچ عاملی برای تعیین اندازه ها در جهان تعیین نشده یا شاید تعیین شده و من خبر ندارم.لطفا در این باره فکر کنید smile031
 
سپـاس : 2

ارسـال : 16


نام نویسی: 94/5/28

ذکر نشده


بازگشت به فیزیک مدرن

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 7 مهمان