صفحه 2 از 2

Re: علیت

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 12 خرداد 1398 - 12:44
از سوی Reyhaneh.M
البته من منظورم این نیست که حالاتی که هیچ گونه مشاهدات نیست.صرفا میگم شاید یک توالی منطقی و بدیهی با همان تیغ اوکام وجود داشته باشد که ما متوجه نشده ایم.

Re: علیت

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 13 خرداد 1398 - 02:57
از سوی aalireza
Reyhaneh.M نوشته است:البته من منظورم این نیست که حالاتی که هیچ گونه مشاهدات نیست.صرفا میگم شاید یک توالی منطقی و بدیهی با همان تیغ اوکام وجود داشته باشد که ما متوجه نشده ایم.


۱. اگه توالیِ «منطقی و بدیهی» بود، باید متوجه می‌شدی خب!
۲. هر «توالی»ای که می‌خواد باشه، باید احتمالش از «کاملاً تصادفی» بیشتر باشه... که تو هم متوجهِ احتمالِ تصادفی‌بودنش شدی. :)