صفحه 1 از 1

سفر در زمان با خواب مصنوعی

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 19 دي 1398 - 23:22
از سوی gij
کسی میدونه سفر در زمان با خواب مصنوعی تا چند وقت بی خطره؟