عدم‌قطعيت انرژي و زمان چيست و چگونه استخراج مي‌شود؟


عدم‌قطعيت انرژي و زمان چيست و چگونه استخراج مي‌شود؟

نوشتهاز سوی محمد اخشيك در جمعه 2 شهريور 1386 - 12:11

با سلام بر شما دوستان. سؤال من اينست كه عدم‌قطعيت انرژي و زمان دقيقا بيانگر چيست؟ و چگونه مي‌توان آنرا از اصول موضوعه‌ي كوانتوم استخراج كرد؟ همانطور كه مي‌دانيد عدم‌قطعيت در مكانيك كوانتومي همواره حاصل از عدم‌دقتي است كه در اندازه‌گيري توام دو مشاهده‌پذير (عمگر) بدست مي‌آيد و بصورت رابطه‌اي ميان مقدار انتظاري دو مشاهد‌ه‌پذير و ثابت بنيادي بيان مي‌شود و مي‌توان آنرا از اصل موضوعه‌ي تعبير احتمالاتي استخراج كرد. اما عدم قطعيت انرژي و زمان به كل متفاوت است و هر دوي انرژي و زمان در اين رابطه پارامتر هستند نه عمگر (انرژي نيز تنها يك پارامتر است و عملگر متناظري دارد كه هاميلتوني سيستم فيزيكي مي‌باشد).
Our job in physic is to see things simply, To understand a great many complicated phenomena in a unified way, In terms of few simple principles... Steven Weinberg
 
سپـاس : 30

ارسـال : 511


شهر: كرج
نام نویسی: 86/5/4

ذکر نشده

نوشتهاز سوی N - theory در جمعه 2 شهريور 1386 - 12:51

بنگريد به:

http://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle

البته فكر مي كنيم كه اثبات با روش عملگري داده شده باشد. البته مي توانيد ب منابع مذكور نيز مراجعه كنيد.

باتشكر
دوستان! براي هميشه خداحافظ

فقط بدانيد كه رياضيات ملكه علوم است.

موفق و مويد باشيد.

Comrades! Bye to ever time Just remember that Math is queen of sciences, Best wishes for your success in all of living and scientific degrees
septamber/18/2007
نماد کاربر
 
سپـاس : 1

ارسـال : 134


نام نویسی: 85/4/1

ذکر نشده

نوشتهاز سوی محمد اخشيك در جمعه 2 شهريور 1386 - 14:34

بابت لينكي كه بعنوان پاسخ به سؤال مطرح نموديد متشكرم. اما در اين لينك تنها اشاره‌اي به موضوع يافت مي‌شود و بحثي دقيق صورت نپذيرفته است.
به هر حال باز هم متشكرم.
Our job in physic is to see things simply, To understand a great many complicated phenomena in a unified way, In terms of few simple principles... Steven Weinberg
 
سپـاس : 30

ارسـال : 511


شهر: كرج
نام نویسی: 86/5/4

ذکر نشده

نوشتهاز سوی درمانده در جمعه 2 شهريور 1386 - 18:12

مي تونم خواهش كنم كه يه كتاب جالب درباره ي نظريه ي موانتومي به من معرفي كنيد
درمانده

 

نوشتهاز سوی N - theory در جمعه 2 شهريور 1386 - 20:09

اگر بگوييد كه نظريه موانتومي چيست واقعا خوشحال مي شويم.

شايد مقصودتان كوانتومي بوده است. در اين رابطه مي توانيد مراجعه كنيد به:

مكانيك كوانتومي برند كريسمن يا گاسيويروويچ مراجعه كنيد. البته كتاب هايي در سطح ترم يك يا دو دانشگاه هستند. كتاب هاي روز در اين مورد ديگر وجود ندارد. زيرا ويرايش هاي جديد تر به همراه QFT هستند.


باتشكر
دوستان! براي هميشه خداحافظ

فقط بدانيد كه رياضيات ملكه علوم است.

موفق و مويد باشيد.

Comrades! Bye to ever time Just remember that Math is queen of sciences, Best wishes for your success in all of living and scientific degrees
septamber/18/2007
نماد کاربر
 
سپـاس : 1

ارسـال : 134


نام نویسی: 85/4/1

ذکر نشده

نوشتهاز سوی محمد اخشيك در يكشنبه 4 شهريور 1386 - 11:42

منظور شما را از كلمه‌ي جالب درك نكردم. تا آنجا كه من مي‌دانم جالب بودن كوانتوم ذاتي است و ربطي به كتب آن ندارد. اما جالب‌ترين كتاب كوانتوم از نظر من كتاب ديراك بزرگ است.
راستي ماهيت عدم قطعيت انرژي زمان با ماهيت ساير عدم قطعيت‌ها تفاوت دارد و گويا كسي نيست كه به من بگويد اين را از چه اصل موضوعي مي‌توان استخراج كرد. (لازم به ذكر است: اصل موضوع تعبير احتمالاتي ==> ساير عدم قطعيت‌ها)
Our job in physic is to see things simply, To understand a great many complicated phenomena in a unified way, In terms of few simple principles... Steven Weinberg
 
سپـاس : 30

ارسـال : 511


شهر: كرج
نام نویسی: 86/5/4

ذکر نشده

نوشتهاز سوی N - theory در يكشنبه 4 شهريور 1386 - 16:08

در اين رابطه مي توانيد به فصل سوم كتاب برند كريسمن مراجعه كنيد. در آنجا اثبات ها با توجه به قوانين انتگرال جزبه چز ، نامساوي كوشي شواتز ، نيز چگالي احتمال و مقدار چشمداشتي تكانه و مكان استخراج شده است. البته اين كار را خود نيز مي توانستم بنويسم اما چون نياز به توضيحات قبلي دارد بايد به منبع مذكور مراجعه كنيد.

در ضمن ديراك در حيطه ي سوال شما فعاليت نمي كرد و او در كوانتوم نسبيتي و ميدان كوانتومي صاحب نظر بود.

باتشكر
دوستان! براي هميشه خداحافظ

فقط بدانيد كه رياضيات ملكه علوم است.

موفق و مويد باشيد.

Comrades! Bye to ever time Just remember that Math is queen of sciences, Best wishes for your success in all of living and scientific degrees
septamber/18/2007
نماد کاربر
 
سپـاس : 1

ارسـال : 134


نام نویسی: 85/4/1

ذکر نشده

نوشتهاز سوی N - theory در يكشنبه 4 شهريور 1386 - 16:11

در ضمن هيچ تفاوتي ميان ماهيت آن با عدم قطعيت تكانه و مكان وجود ندارد و اين را مي توانيد از همان مرجع نامبرده نيز بنگريد كه اتفاقا به شكلي ساده از عدم قطعيت مكان و تكانه استخراج مي شود.

باتشكر
دوستان! براي هميشه خداحافظ

فقط بدانيد كه رياضيات ملكه علوم است.

موفق و مويد باشيد.

Comrades! Bye to ever time Just remember that Math is queen of sciences, Best wishes for your success in all of living and scientific degrees
septamber/18/2007
نماد کاربر
 
سپـاس : 1

ارسـال : 134


نام نویسی: 85/4/1

ذکر نشده

نوشتهاز سوی محمد اخشيك در يكشنبه 4 شهريور 1386 - 16:30

من نگفتم آقاي ديراك در چه زمينه‌اي فعاليت مي‌كرد و اگر از حرف‌هاي من چنين استنباطي مي‌شود معذرت مي‌خواهم. خانم/آقاي درمانده كتابي جالب براي نظريه كوانتومي خواسته بود كه من كتاب اين مرد بزرگ را به ايشان معرفي كردم. N-theory دوست عزيز، فكر مي‌كنيد كه از نظر ماهيت واقعا تفاوتي ميان عدم‌قطعيت مكان و تكانه با عدم قطعيت زمان و انرژي وجود ندارد؟ بايد بهتر از من بدانيد كه مكان و تكانه عملگر هستند و رابطه‌ي عدم‌قطعيت مكان و تكانه به شكل رابطه‌اي ميان مقدار چشم‌داشتي اين دو عملگر نوشته مي‌شود ولي عدم‌قطعيت زمان و انرژي اين حالت را ندارد و هيچ مقدار چشم‌داشتي در كار نيست. در جايي خواندم كه اين عدم‌قطعيت (يعني زمان و انرژي) بيان‌گر آنست كه بعلت تحول زماني كت‌ها كه معرف حالت فيزيكي سيستم مي‌باشند، پس از گذر يك بازه‌ي زماني از مرتبه‌ي مشخص، كت معرف سيستم فيزيكي ديگر حالت اوليه را نخواهد داشت. و آيا اين از نظر ماهيتي با عدم‌قطعيت‌هاي ديگر يكسان است؟
Our job in physic is to see things simply, To understand a great many complicated phenomena in a unified way, In terms of few simple principles... Steven Weinberg
 
سپـاس : 30

ارسـال : 511


شهر: كرج
نام نویسی: 86/5/4

ذکر نشده

نوشتهاز سوی معين در دوشنبه 5 شهريور 1386 - 04:49

محمد اخشيك, اين اصل مي گويد كه هيچ نقطه اي از فضا را نمي توان يافت كه در آن انرژي نباشد. كه به تبع آن هاوكينگ نظريه آفرينش از هيچ را مطرح كرد.
.
 
سپـاس : 2

ارسـال : 768


نام نویسی: 85/1/4

ذکر نشده

نوشتهاز سوی محمد اخشيك در دوشنبه 5 شهريور 1386 - 10:55

عظيمي نوشته است:محمد اخشيك, اين اصل مي گويد كه هيچ نقطه اي از فضا را نمي توان يافت كه در آن انرژي نباشد. كه به تبع آن هاوكينگ نظريه آفرينش از هيچ را مطرح كرد.

چه تعبير جالبي. من در كتاب‌هاي مختلف انواع تعابير را يافتم كه فكر مي‌كنم تعبير كتاب ساكورايي از همه بهتر بود اما تعبير شما به واقع جالب‌تر به نظر مي‌رسد. من راجع به اين تعبير شما فكر مي‌كنم و اگر سؤالي داشتم مطرح مي‌نمايم.
واقعا ممنون!
Our job in physic is to see things simply, To understand a great many complicated phenomena in a unified way, In terms of few simple principles... Steven Weinberg
 
سپـاس : 30

ارسـال : 511


شهر: كرج
نام نویسی: 86/5/4

ذکر نشده

نوشتهاز سوی محمد اخشيك در دوشنبه 5 شهريور 1386 - 12:21

دوست عزيز آقاي عظيمي, به نظرم اگر اين تعبير اينگونه بيان گردد رساتر باشد: هيچ‌نقطه‌اي را در فضا نمي‌توان يافت كه درطول زمان هيچ تغيير انرژي در آن صورت نپذيرد. يعني يافتن نقاطي در فضا كه انرژي براي يك بازه‌ي زماني در آنها ثابت باشد ناممكن است.
Our job in physic is to see things simply, To understand a great many complicated phenomena in a unified way, In terms of few simple principles... Steven Weinberg
 
سپـاس : 30

ارسـال : 511


شهر: كرج
نام نویسی: 86/5/4

ذکر نشده

N - theory

نوشتهاز سوی N - theory در دوشنبه 5 شهريور 1386 - 12:24

عظيمي نوشته است:محمد اخشيك, اين اصل مي گويد كه هيچ نقطه اي از فضا را نمي توان يافت كه در آن انرژي نباشد. كه به تبع آن هاوكينگ نظريه آفرينش از هيچ را مطرح كرد.


دقيقا نقطه اي كه نسبيت عام و كوانتوم از هم فاصله مي گيرند. زيرا هم اكنون مي بايست تانسور انرژي جهان با درايه هاي قطري بينهايت مي بود و اين طرف تانسور انحناي ريمان نيز طبيعتا بينهايت. لذا تعبير به مثل لوبياي چروكيده Wizened Bean به مثال اين مفهوم است.

باتشکر
دوستان! براي هميشه خداحافظ

فقط بدانيد كه رياضيات ملكه علوم است.

موفق و مويد باشيد.

Comrades! Bye to ever time Just remember that Math is queen of sciences, Best wishes for your success in all of living and scientific degrees
septamber/18/2007
نماد کاربر
 
سپـاس : 1

ارسـال : 134


نام نویسی: 85/4/1

ذکر نشده

نوشتهاز سوی محمد اخشيك در سه شنبه 6 شهريور 1386 - 17:35

عظيمي نوشته است:محمد اخشيك, اين اصل مي گويد كه هيچ نقطه اي از فضا را نمي توان يافت كه در آن انرژي نباشد. كه به تبع آن هاوكينگ نظريه آفرينش از هيچ را مطرح كرد.

يك سؤال برايم پيش آمد. اين مسئله كه هيچ نقطه‌اي از فضا را نمي‌توان يافت كه در آن انرژي نباشد در واقع نوعي از عدم قطعيت است كه در فضا و زمان برقرار است (البته اين برداشت من از اين گفته است) ولي تا آنجا كه من مي‌دانم در مكانيك كوانتومي غيرنسبيتي هيچ كجا صحبت از فضا و زمان نيست بلكه از يك سيستم فيزيكي سخن به ميان مي‌آيد. پس آيا تعميم اين عدم قطعيت به فضا و زمان كاري درست است؟
Our job in physic is to see things simply, To understand a great many complicated phenomena in a unified way, In terms of few simple principles... Steven Weinberg
 
سپـاس : 30

ارسـال : 511


شهر: كرج
نام نویسی: 86/5/4

ذکر نشده

نوشتهاز سوی davar.h در سه شنبه 10 مهر 1386 - 16:05

ba salam khed mat dostan
bebakhshid age birabte vali age manzooretoon adame gateyate khodemoone bayad begam ye nazariye kamelan esbat shodas chon hich gah nemitavan makan va enerjye daghigh yek zare ra shenasayee kard choon baraye andazegiriye makan daghigh be partooye ba tool mooj kotah niyaz darimm ke choon in partoo enerje ziyadi darad pas dar hamman lahze nemitavan enerjye daghigh zare ra bedoon dast kari hesab kard va baraye an daze ghiri enerjyee bayad az partooyee ba toole mooje boland estefade kard banabarin makan daghigh an ra nemitavan dar lahze hesab kard
 
سپـاس : 0

ارسـال : 15


شهر: تهران
نام نویسی: 86/7/5

ذکر نشده

بعدی

بازگشت به فیزیک مدرن

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 27 مهمان