"واقعيت‌هاي اساسي درباره برنامه هسته‌اي ايران" كتاب شد

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
4Duniverse

عضویت : جمعه ۱۳۸۶/۶/۲ - ۲۱:۰۷


پست: 1412

سپاس: 6

"واقعيت‌هاي اساسي درباره برنامه هسته‌اي ايران" كتاب شد

پست توسط 4Duniverse »

"" واقعيت‌هاي اساسي درباره برنامه هسته‌اي ايران "" كتاب شد


تصویر


خبرگزاري فارس: كتاب «واقعيت‌هاي اساسي درباره برنامه هسته‌اي ايران» به تاليف كاظم غريب آبادي توسط موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شد.


به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، اين كتاب كه مقدمه آن توسط منوچهر متكي وزير امور خارجه نگارش شده است، داراي 7 فصل، يك نتيجه‌گيري و دو ضميمه است. در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است: بي‌ترديد، مقاومتي كه در برابر اين تلاش‌ها از سوي ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران براي حفظ و گسترش دستاوردهاي هسته‌اي خود صورت گرفت، مهمتر از نهضت ملي نفت مي‌باشد، دشمنان قسم خورده ملت و نظام ايران اسلامي سعي كردند با طرح موضوع هسته‌اي در شوراي امنيت، همانند موضوع ملي شدن نهضت ملي نفت، آن را تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي جلوه دهند و از اين طريق جلوي آن را بگيرند، اما از اين نكته مهم غافل بودند كه ملت و دولت ايران با اين تهديدات از حقوق خود نخواهند گذشت.
فصل اول اين كتاب تحت عنوان «ارزيابي سياست‌ها و اقدامات ايران در حوزه خلع سلاح و كنترل تسليحات كشتار جمعي»، به تشريح سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران و اقدامات آن در زمينه 5 معاهده مرتبط با سلاح‌هاي كشتار جمعي مي‌پردازد. در اين راستا، معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي، كنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي، كنوانسيون منع سلاح‌هاي ميكروبي و پروتكل 1925 ژنو مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند.
در فصل دوم تحت عنوان «بنيان فعاليت‌هاي هسته‌اي در ايران"، نيز به مجموعه فعاليت‌هاي هسته‌اي در ايران قبل از انقلاب و پس از انقلاب اسلامي پرداخته شده است. خواننده با مطالعه اين فصل، تصويري از دستاوردها و پيشرفت هاي هسته‌اي حال حاضر در كشور را دريافت مي‌كند. همچنين با مطالعه سوابق همكاري‌هاي آمريكا و برخي كشورهاي غربي با ايران قبل از انقلاب حتي در زمينه غني سازي اورانيوم و فسخ قراردادهاي معتبر همكاري پس از انقلاب اسلامي، به برخوردهاي دوگانه و تبعيض آميز اين كشورها نيز پي مي‌برد.
نويسنده در فصل سوم تحت عنوان «انرژي هسته‌اي، ضرورتي انكارناپذير» با بررسي كاربردهاي صلح آميز انرژي هسته‌اي، ملاحظات زيست محيطي، اجتماعي و وضعيت استفاده از انرژي هسته‌اي در سطح جهان و همچنين با استفاده از داده‌هاي مستند و به روز در زمينه توليد و مصرف انرژي در ايران، ثابت كرده است كه استفاده از انرژي هسته‌اي امري ضروري براي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. در اين راستا، اهداف اصلي برنامه هسته‌اي ايران يعني توليد الكتريسيته و توليد سوخت هسته‌اي مورد اشاره قرار گرفته و به ابهامات و سوالات موجود در اين زمينه نيز پاسخ داده شده است.
در فصل چهارم تحت عنوان «بررسي ابعاد فني موضوع هسته‌اي» با زير سوال بردن طرح اوليه موضوع هسته‌اي در شوراي حكام به سياست همكاري و تعامل ايران با آژانس و نتايج آن اشاره شده است. در اين فصل، به برنامه كاري فيمابين ايران و آژانس و حل و فصل شش موضوع باقي مانده نيز به طور مفصل پرداخته شده است. گزارش شوراي اطلاعات ملي آمريكا كه مويد گزارشات آژانس مبني بر عدم وجود برنامه نظامي هسته‌اي در ايران مي‌باشد و همچنين طرح برخي درخواست‌هاي سياسي از ايران نظير اجراي تعليق، اجراي پروتكل الحاقي و قطع برخي پروژه هاي همكاري فني نيز در اين فصل مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند.
در فصل پنجم نيز تحت عنوان «بررسي ابعاد حقوقي موضوع هسته‌اي»، بر حق مشروع كشورها در بهره مندي از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز مرور شده است. در قسمت ديگري از اين فصل، عدم مشروعيت ارسال موضوع هسته‌اي به شوراي امنيت مورد بررسي حقوقي قرار گرفت و قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت نيز با استناد به منشور ملل متحد و اسناد حقوق بين‌الملل مورد نقادي قرار گرفتند. رسيدگي به مطالعات ادعايي توسط آژانس نيز از منظر حقوقي مورد بررسي قرارگرفته است. در قسمت پاياني اين فصل نيز به مسئوليت بين‌المللي شوراي حكام، شوراي امنيت و دولت‌هاي عضو براي جبران خسارات وارده به جمهوري اسلامي ايران اشاره شده است.
نويسنده در فصل ششم تحت عنوان «بررسي ابعاد سياسي موضوع هسته‌اي»، شرايط و ملاحظات حاكم بر مذاكرات با سه كشور اروپايي و نتايج آن را كه در بيانيه تهران، موافقت نامه بروكسل، موافقت نامه پاريس و بسته 5 اوت 2005 سه كشور منعكس شده است، مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد. در قسمت ديگري از اين فصل، به مذاكرات با مجموعه 1+5 و طرح‌ها و ابتكارات رد و بدل شده مانند بسته 6 ژوئن 2006 شش كشور و پاسخ ايران به آن، بسته پيشنهادي ايران و بسته 14 ژوئن 2008 شش كشور پرداخته شده است. بررسي مواضع جنبش عدم تعهد در دفاع از برنامه هسته‌اي ايران نيز يكي ديگر از قسمت‌هاي اين فصل را تشكيل مي‌دهد. در اين فصل، همچنين به شكستن تعليق از سوي دولت نهم و از سرگيري فعاليت‌هاي هسته‌اي و ارسال موضوع هسته‌اي به شوراي امنيت نيز پرداخته شده و نويسنده عدم تاثير فشار و تهديد در پيشبرد برنامه هسته‌اي ايران را نيز در اين راستا مورد بررسي قرار داده است.
در فصل هفتم نيز تحت عنوان «ارزيابي سياست‌ها و اقدامات مخالفين برنامه هسته‌اي ايران در حوزه خلع سلاح و كنترل تسليحات كشتار جمعي»، نويسنده پس از بررسي جامع موضوع هسته‌اي از ابعاد مختلف و همچنين بررسي مواضع، سياست‌ها و اقدامات اصولي جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه و به ويژه در حوزه هسته‌اي، به بررسي اقدامات آمريكا، انگليس و فرانسه در حوزه 5 معاهده پيش گفته پرداخته است و به طور مستند نقض تعهدات اين كشورها و عدم پايبندي آنان را به تعهدات خود مورد اشاره قرار داده است. مواضع اين سه كشور و حمايت‌هاي آنان از برنامه سلاح‌هاي كشتار جمعي رژيم صهيونيستي اسرائيل نيز در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است.
نويسنده در بخش نتيجه‌گيري نيز به دلائل اصلي مخالفت‌هاي بي‌ثمر چند كشور با فناوري پيشرفته هسته‌اي در ايران پرداخته و اذعان داشته است كه طرح مباحثي چون وجود برنامه هسته‌اي نظامي و يا انحراف در اين فعاليت ها، بهانه و دروغ پردازي بيش نيست.
اين كتاب همچنين داراي دو ضميمه ارزشمند است. ضميمه اول تحت عنوان «گاهشمار تحولات هسته‌اي»، مجموعه تحولات مهم هسته‌اي را از مردادماه 1381 تا مهرماه 1387 به شيوه‌اي توصيفي و تحليلي مورد اشاره قرار مي‌دهد. ضميمه دوم نيز تحت عنوان «واژه‌نامه هسته‌اي» به طور تفصيلي به برخي واژه‌هاي متداول هسته‌اي، موافقت نامه هاي هسته‌اي و ساختار مرتبط با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌پردازد.
نويسنده، اين كتاب را به ملت شريف ايران تقديم كرده است، ملتي كه در دفاع از اعتقادات، موجوديت، سرزمين و حقوق خود همواره پايدار ايستاده است.
كام غريب آبادي تاكنون 7 كتاب ديگر در زمينه مسائل مرتبط با كنترل تسليحات، خلع سلاح و موضوع هسته‌اي به چاپ رسانده است كه آخرين آن تحت عنوان «نهضت ملي هسته‌اي» در تاريخ 23 مهرماه با حضور تعدادي از كارشناسان، مديران، پژوهشگران و تحليلگران در محل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران رونمايي شد.


منبع : فارس

ارسال پست