صفحه 2 از 2

Re: عکسی دروغین؟!

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 17 دي 1397 - 22:59
از سوی hooman_hedayti
https://scholar.google.com/scholar?hl=e ... mahmoud+he
ار اینجا میتونید مقالات دکتر حسابی را ببینید فقط خود ایرانی ها ارجاع دادن مگر دانش جهانی نیست چرا اگر ایشان دانشمند بزرگی بود چرا در سطح جهان ناشناخته است بزرگنمایی که برای ایشان شده بسیار زیاد