صفحه 1 از 1

آیا بچه های 13 ساله واقعا راکتور همجوشی می سازند؟

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 14 فروردين 1393 - 22:17
از سوی steve jobs
اخیرا شایعاتی زیادی در مورد اینکه دانش آموزان کم سن و سال ، موفق به ساخت راکتور همجوشی شده اند در رسانه ها رواج پیدا کرده است.
شما می توانید نظر دانشمندان ITER در این مورد را در لینک زیر بخوانید.

https://www.iter.org/newsline/-/1876