برابر هاي پارسي براي برخي از واژه هاي بيگانه در فيزيك و رياضيات

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2114

برابر هاي پارسي براي برخي از واژه هاي بيگانه در فيزيك و رياضيات

پست توسط خروش »

دوستاني كه با فيزيك آشنايي بسنده و دستي هم در زبان فارسي دارند، ميتوانند
با همياري برابر هاي واژهاي بيگانه در فيزيك را در پايين بياورند:

تواتر، فركانس= بسامد
اصطكاك=؟
جاذبه = گرانش
curl= Rotation = تاو


نام اين جستار را به " برابر هاي پارسي براي برخي واژه هاي بيگانه در فيزيك و رياضيات " دگرگون كردم.

دوستان اگر برابرهاي پارسي براي واژه هاي بيگانه ِ رياضي هم دارند مي توانند در اينجا بياورند.
2 اوت 07
آخرین ویرایش توسط خروش شنبه ۱۳۸۶/۹/۳ - ۰۰:۰۸, ویرایش شده کلا 4 بار
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
COSMOLOGIST

نام: محمد میرزایی

محل اقامت: تهران - شیراز

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۵/۷/۱۸ - ۱۵:۳۷


پست: 4983

سپاس: 148

جنسیت:

تماس:

پست توسط COSMOLOGIST »

gravity = جاذبه - گرانش
relativity = نسبيت
general relativity = نسبيت عام - نسبيت عمومي
special relativity = نسبيت خاص - نسبيت خصوصي
factor = فاكتور - عامل
singularity = تكينگي
per annihilation = نابودي زوج
antiparticle = ضد ذره - پاد ذره
barrier = مانع - سد
big bang = انفجار بزرگ - مهبانگ
binding = بستگي - اتصال
causalty = عليت - سببيت
cosmic backgroud radiation = تابش زمينه كيهاني
flux = شار - فلاكس
inert = خنثي
symmetry = تقارن
space - time = جا - گاه = فضا - زمان

.... ( ادامه دارد )

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2114

پست توسط خروش »

نسبيت، عامل، زوج، تقارن، سد، خنثي و عليت عربي مي باشند.
براي space واژه پارسي اسپاش را داريم.

شار و مهابنگ واژه هاي زيبايي هستند.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2114

پست توسط خروش »

در زمينه واژه هاي اختر شناسي و اخترفيزيك آقاي حيدري-ملايري
كار با ارزشي كرده:

http://aramis.obspm.fr/~heydari/dictionary/Intro.html
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
COSMOLOGIST

نام: محمد میرزایی

محل اقامت: تهران - شیراز

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۵/۷/۱۸ - ۱۵:۳۷


پست: 4983

سپاس: 148

جنسیت:

تماس:

پست توسط COSMOLOGIST »

virtual particle = ذره مجازي
wave equation = معادله موج
unit = واحد - يكا
binary = دوتايي
triplet = سه تايي
time dilation = تاخير زماني - اتساع زمان
tunneling effect = اثر تونلي - تونل زني (‌در كوانتوم مكانيك )
uncertainty principle = اصل عدم قطعيت
blackhole = سياه چال - سياه چاله
inertial frame = دستگاه لخت - چارچوب لخت - دسگاه ( يا چارچوب ) اينرسي
resolving power = قدرت تفكيك - توان تفكيك

... ( ادامه دارد )

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2114

پست توسط خروش »

الكتريكي= كهربايي
مغناطيسي= آهنربايي
عرب ها، دست كم مصري ها واژه كهربايي را بكار مي برند.
الكترُن بزبان يوناني به چم (معني) كهربا مي باشد.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
aamg

محل اقامت: تهران

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۵/۹/۷ - ۰۹:۴۵


پست: 217

سپاس: 5


تماس:

پست توسط aamg »

مرسي جناب خروش.خيلي جالب هست اين تاپيك.

نمایه کاربر
COSMOLOGIST

نام: محمد میرزایی

محل اقامت: تهران - شیراز

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۵/۷/۱۸ - ۱۵:۳۷


پست: 4983

سپاس: 148

جنسیت:

تماس:

پست توسط COSMOLOGIST »

واژه cosmic اولين بار توسط يوناني ها و با عنوان cosmos به معناي شيري رنگ به كار رفته بود كه رد اون زمان منظورشون همون كهكشان راه شيري بود كه فكر مي كردن كل عالم هست . اما بعد ها اين واژه معناي وسيع تري پيدا كرد و در حال حاضر cosmos به معناي كيهان يا گيتي به كار ميره و كلمه cosmology كه از اين كلمه بدست مياد به معني كيهان شناسي هست .

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2114

پست توسط خروش »

آيينه محدب= آيينه كوژ
آيينه مقعر= آيينه كاو
راندمان= بازده
مركز ثقل=گرانيگاه
آخرین ویرایش توسط خروش شنبه ۱۳۸۶/۹/۲۴ - ۲۰:۰۰, ویرایش شده کلا 1 بار
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
COSMOLOGIST

نام: محمد میرزایی

محل اقامت: تهران - شیراز

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۵/۷/۱۸ - ۱۵:۳۷


پست: 4983

سپاس: 148

جنسیت:

تماس:

پست توسط COSMOLOGIST »

world line = جهان خط
wave particle duality = دوگانگي ذره اي - موجي = دوگانگي ذره - موج
wave front = جبهه موج
permitivity = گذر دهي
permeability = تراوايي
positron = پوزيترون - ضد الكترون - آنتي الكترون - پاد الكترون
rate = نرخ - سرعت - آهنگ
standing wave = موج ايستاده - موج ايستا

....

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2114

پست توسط خروش »

فلز=توپال
درجه= زينه
انفجار=پُكش
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
COSMOLOGIST

نام: محمد میرزایی

محل اقامت: تهران - شیراز

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۵/۷/۱۸ - ۱۵:۳۷


پست: 4983

سپاس: 148

جنسیت:

تماس:

پست توسط COSMOLOGIST »

spesific heat = گرماي ويژه
spin = اسپين
spilitting = شكافتگي
spontaneous emission = گسيل خود به خودي
scattering = پراكندگي
refraction = شكست
reflection = انعكاس
random = كاتوره اي - تصادفي - راندوم
postulate = اصل موضوع
probabiliy density = چگالي احتمال
polycrystaline = چند بلوري
momentum = اندازه حركت - تكانه
angular momentum = اندازه حركت زاويه اي - تكانه زاويه اي
localaized = جايگزيده
observer = مشاهده گر - ناظر
velocity = سرعت
escape velocity = سرعت فرار

....

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2114

پست توسط خروش »

بجاي انعكاس تازي، واژه پارسي بازتاب را داريم.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2114

پست توسط خروش »

نمي توان بجاي سرعت از واژه تندي بهره برد؟
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2114

پست توسط خروش »

اگر هرمز پگاه، ساماني به اين جستار ميداد، خوب بود.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

ارسال پست