چيستان-6 پدر سهراب كجاست؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

چيستان-6 پدر سهراب كجاست؟

پست توسط خروش »

اين چيستان ساده را براي خود حل كنيد، نيازي نيست كه پاسخش را در اينجا بياوريد،
اگر اين چیستان را درست حل كرديد، لبخندي بر لبتان خواهد نشست، آنگاه ميتوانيد
بجاي پاسخ در اينجا، تنها به گذاشتن يك اسمايلي قناعت كنيد. و اينك چيستان:

تهمينه دقيقا 25 سال از فرزندش سهراب بزرگتر است، 7 سال بعد سن مادر 5 برابر سن
فرزندش است. پدر سهراب كجاست؟
آخرین ويرايش توسط 1 on خروش, ويرايش شده در 0.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

پست توسط خروش »

فكر نمي كنم كه حل اين معادله ساده دشوار باشه !!!
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

پست توسط خروش »

x : سن سهراب
x + 25 : سن مادر سهراب، تهمينه
x+7 : سن سهراب 7 سال بعد
x + 25 +7 = x +32 : سن تهمينه 7 سال بعد
هفت سال بعد سن مادر پنج برابر سن فرزند است

x +32 =5 * (x+7

كمك كافي نيست؟
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

پست توسط خروش »

x + 32 = 5x + 35
-4x = 3
x = -3/4

3/4 سال يعني 9 ماه و اين يعني، سهراب 9 ماه ديگر زاده خواهد شد.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
ADMIN

عضویت : شنبه ۱۳۸۴/۲/۲۴ - ۱۹:۱۷


پست: 2347

سپاس: 572

جنسیت:

تماس:

پست توسط ADMIN »

جالب بود!
موجیم که آسودگی ما عدم ماست ... ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ...

ارسال پست