واژه ریاضیات و بهترین واژه جایگزین آن

مدیران انجمن: parse, javad123javadمهمان

پست توسط مهمان »

خروش نوشته شده:جناب S.S.B.H،
نوشته شما از بيخ بي پايه است.
دليل:
نوشته شما پيوندي با جستار بالا ندارد، اگر از اين جستار خوشتان نيامد، مي توانيد
در انجمن "گفتگوي آزاد" خود يك تاپيك تازه باز كرده و در آنجا هر دشنام خواستيد، مي توانيد
به هر چه پارسي گوي و پارسي نويس بدهيد. در آنجا يا كسي پاسخ ناسزاي شما را مي دهد و يا نه.
خوبي اين كار دست كم آن است كه اين تاپيك به بي راهه نمي رود و ما نيز ناچار به پاسخ گويي آن نيستيم.

- در اينجا كسي از عرب و تازي ستيزي سخني بميان نياورده و اين تنها نوشته و يا گمان شماست.
هنگامي شما مادر خود ويا فرزند خود را دوست داريد، هرگز به تنهايي بدان معني نيست كه
دشمن ديگر مادران و فرزندان هستيد. دوست داشتن خاك و زبان ايران هرگز برابر دشمني با
ديگر كشور ها و زبان ها نيست.

- واژه ها اگردر روند طبيعي ِ (نه به زور) خود از زباني وارد زبان ديگري شوند تا درسدي (10 تا 20 % واژه بيگانه)
پذيرفتني است.

- در همان اروپاي (يا همان آنسوي) كه شما از آن سخن مگوييد، سالانه بيش از هزار واژه را از
فرهنگي كه چاپ ميكنند،
بيرون ريخته و به همان اندازه واژه نو را جايگزين مي كنند.
- در همان اروپاي (يا همان آنسوي) كه شما از آن سخن مگوييد، بجاي "استعمال دخانيات ممنوع " بسيار ساده مي گويند
"دود نكنيد"، به گفته داريوش آشوري روشن نيست چه كسي در ايران دخانيات را استعمال مي كند.
- اگر همه ايرانيان پند شما را گوش مي دادند هم اكنون ما مي بايد بجاي واژه هاي همچون بازنشسته، هواپيما، دادگاه،
شهرداري، شهرباني، بهداري، داد گستري،
واژه هاي متقاعد، طياره ، محكمه، بلديه، نظميه، صحيه و عدليه بكار ميبرديم. (شما البته مي توانيد همچنان اين لغات را استفاده كنيد.)

اگر ماه هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير ... برايتان دشوار است مي تواني همچنان برج هاي حمل، ثور، جوزا و سرطان و ..
را بكار بگيري و يا از ماه هاي عربي بهره ببري. من از نمونه هاي بيشتر چون دبستان و دبيرستان و دانشگاه و بيمارستان و ... چشم پو شي مي كنم.
-ما اگر هم بخواهيم نميتوانيم بسادگي يك واژه (براي نمونه رياضيات) با واژه ديگري جايگزين كنيم.
در اينجا تنها ريشه واژه ها برسي شده و چند پيشنهاد داده شده. در هيچ كجاي گيتي نيز
با پيشنهاد يك واژه در يك فاروم، زمين و زمان به هم نريخته و ملتي بدين روي بيسواد نشدند. خاطرتان آسوده باد.
-اگر شما واژه را هم در كلاس درك نكرديد، ضايع نشديد، اگر در سرزمين بيگانه براي نمونه به فارسي فيزيك مي خوانيد، آموزگار شما كه به گمانم از دولت
ج. ا. ا. پول ميگيرد، بايد نيروي "گرانش" براي شما توضيح دهد.
اگر هم آنگونه كه نوشتيد به زبان بيگانه در دبيرستان يا دانشگاه درس مي خوانيد بزودي زبان
را فرا ميگيردو گذ شته از اين واژه هاي مانند فيزيك يا رياضي از آن دسته واژه هاي است
كه هر كسي بويژه اگر دانشجو يا دانش آموز باشد، در همان روز هاي نخست و يا هنوز پايش
به خارج نرسيده ياد مي گيرد و شما بزودي از اين روي بي نياز به فرهنگ لغت هستيد.

اين هم دليل نشد كه چون شما تنها به يك فرهنگ دسترسي داريد، همه نويسندگان و پژوهشگران از چارچوب فرهنگ شما بيرون نروند.
از FATIMA SH پوزش مي خواهم كه خود بناچار "ساز" ديگري زدم. از اين پس به پست هاي نامربوط در اينجا پاسخ نخواهم گفت.
با بی پایه بودن مطالبم مشکلی ندارم (چون فعلا کسی نیستم که نوشته ام ارزش داشته باشد)
من به کسی فحش ندادم
من هم نگفتم در اینجا کسی ضد عرب است بلکه درک خودم از نوشتار و نحوه ترجمه فرهنگ لغت و مقدمه آن برداشت کردم.(که می تواند غلط باشد)
برای من زبان در حد یک وسیله ارزش دارد و این وسیله را با توجه به ارزش و خطر های آن از آن استفاده عدم استفاده تعمیر و... میکنم.
من در حدی نیستم که کسی رو پند دهم که اسم فرودگاه و ... چی بگذارند.(فقط نظرم را در مورد تعویض لغات گفتم)
در مورد حرف آخرتان ظاهرا متوجه منظورم نشدید.
در آخر
اینجا فروم است و من آزاد هستم که نظرم را بیان کنم و بنده هم کسی آنچنان مهم نیستم که بخواهید به نظرات بنده حمله کنید :shock: و با نظرم زمین و آسمان کن فیکون نگردید.

نمایه کاربر
S.S.B.H

عضویت : جمعه ۱۳۸۶/۲/۲۸ - ۱۲:۳۷


پست: 36

سپاس: 3

پست توسط S.S.B.H »

پست بالایی مال من بود.
محور هدف برنامه تلاش اراده مبارزه پیروزی ...

ارسال پست