پیوند کووالانسی


پیوند کووالانسی

نوشتهاز سوی psdk171 در جمعه 3 آذر 1391 - 17:49

با توجه به به چرخش الکترون به دور اتم تشکیل پیوند کووالانسی را چگونه توجیه می کنید چگونه می تواند الکترون به 2 اتم تعلق داشته باشد و همزمان به دور هر دو در حال گردش باشد
 
سپـاس : 3

ارسـال : 14


نام: psdk rahiminia
نام نویسی: 91/8/25

ذکر نشده

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهاز سوی zahra78 در جمعه 3 آذر 1391 - 18:18

پیوند کوالانسی پیوندی است که با اتصال اتم ها سبب ایجاد مولکول میشود. فکر میکنم:
همانطور که میدانید هر اتم در مدار های خود دارای ترازهای انرژی است و برای کامل کردن آنها از طریق پیوند کوالانسی عمل میکند.
 
سپـاس : 15

ارسـال : 15


نام: فیزیک دوست
نام نویسی: 90/12/17

ذکر نشده

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهاز سوی هرمز پگاه در جمعه 3 آذر 1391 - 18:21

psdk171 نوشته است:با توجه به به چرخش الکترون به دور اتم تشکیل پیوند کووالانسی را چگونه توجیه می کنید چگونه می تواند الکترون به 2 اتم تعلق داشته باشد و همزمان به دور هر دو در حال گردش باشد

الکترون را نباید اینجا ریزک (ذره) در گردش شمرد
بساکه خیزه ای ( موجی) بسته که یک ابر الکترونی
را که می کوشد بار مثبت همه ی هسته هارا "همزمان"
پوشش دهد انگاشت. برای همین هم گاهی
نمیتواند درست همگون پوشش دهد و برای نمونه
مولکول آب ، دوسرگاهی ( دیپول) میشود.

تصویر
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد
نماد کاربر
 
سپـاس : 6793

ارسـال : 7300


شهر: پاريس
نام نویسی: 84/6/18

ذکر نشده

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهاز سوی امیرکاوه در يكشنبه 14 مهر 1392 - 15:15

در زبان یونانی پیشوند « کو » به معنی اشتراک است و کلمه والانس به الکترون های لایه والانس اشاره دارد . ترکیب این دو معنا پیوند حاصل از اشتراک الکترونهای لایه والانس را می رساند .

واکنش پذیری گازهای نجیب بیانگر نوعی پایداری در انهاست و دلیل پایداری نیز ارایش الکترونی هشت تایی در لایه های والانس انها می باشد میزان تمایل اتمها برای رسیدن به این ارایش نماینده ی میزان واکنش پذیری انهاست .
مبادله الکترون راهی برای رسیدن به ارایش هشت تایی هست اما همواره برای اتم ها این کار شدنی نیست . در مولکول های دوتایی کدام اتم دهنده ی الکترون و کدام گیرنده ان است ؟ لوییس برای توجیه چگونگی تشکیل این مولکول ها اشتراک تعدادی از الکترون های لایه والانس را پیشنهاد کرد . و پیوند به وجود امده از انی اشتراک الکترون ها را کووالانسی نامید .
نماد کاربر
 
سپـاس : 168

ارسـال : 388


نام: حامد فرهنگ
سن: 20 سال
نام نویسی: 92/7/7

مرد

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهاز سوی خروش در يكشنبه 14 مهر 1392 - 15:27

امیرکاوه نوشته است:در زبان یونانی پیشوند « کو » به معنی اشتراک است و کلمه والانس به الکترون های لایه والانس اشاره دارد . ترکیب این دو معنا پیوند حاصل از اشتراک الکترونهای لایه والانس را می رساند .

واکنش پذیری گازهای نجیب بیانگر نوعی پایداری در انهاست و دلیل پایداری نیز ارایش الکترونی هشت تایی در لایه های والانس انها می باشد میزان تمایل اتمها برای رسیدن به این ارایش نماینده ی میزان واکنش پذیری انهاست .
مبادله الکترون راهی برای رسیدن به ارایش هشت تایی هست اما همواره برای اتم ها این کار شدنی نیست . در مولکول های دوتایی کدام اتم دهنده ی الکترون و کدام گیرنده ان است ؟ لوییس برای توجیه چگونگی تشکیل این مولکول ها اشتراک تعدادی از الکترون های لایه والانس را پیشنهاد کرد . و پیوند به وجود امده از انی اشتراک الکترون ها را کووالانسی نامید .


کو یونانی نیست، لاتین است.
----------
یونانی
syn- (sy-, syl-, sym-)

=
لاتین
con- (co-, col-, com-, cor-), (cum)
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 2195

ارسـال : 3009


نام نویسی: 86/1/23

ذکر نشده

Re: پیوند کووالانسی

نوشتهاز سوی steve jobs در دوشنبه 11 فروردين 1393 - 18:54

اصلا چطور پیوند کوالانسی شکل می گیرد؟
منظورم این است که چطور می توان اثبات کرد که جاذبه ی پروتون الکترون در این پیوند از دافعه ی الکترون الکترون و پروتون پروتن بیشتر است؟
Some people dream of success while others wake up and work hard at it
Winston Churchill
نماد کاربر
 
سپـاس : 98

ارسـال : 268


سن: 20 سال
شهر: اصفهان
نام نویسی: 92/6/29

مرد


بازگشت به فیزیک اتمی و مولکولی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 10 مهمان