ارتباط اندازه ها و زمان

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
amir.mosio

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۴/۵/۲۸ - ۰۱:۰۸


پست: 16

سپاس: 2

ارتباط اندازه ها و زمان

پست توسط amir.mosio »

همون طور که می دانید تمام اندازه های جرم های اطراف ما از جمله اتم و هسته اتم نسبت به اجسامی دیگر سنجیده می شود.حال زمانی را در نظر بگیرید که هنوز هیچ ذره زیر اتمی تشکیل نشده است.در این زمان،چه برهمکنشی باعث بوجود امدن ذرات بنیادی جهان ما با این اندازه ها شده است.در صورتی که در ان زمان هیچ عامل بر همکنش دهنده ای از نظر ما وجود نداشته جز زمان.

alireza varmeziari

نام: alireza varmeziari

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۴/۵/۲۱ - ۰۲:۲۲


پست: 41

سپاس: 12

جنسیت:

Re: ارتباط اندازه ها و زمان

پست توسط alireza varmeziari »

با سلام.تا جایی که من اطلاع دارم همان توده چگالی که در آغاز زمان منفجر شد ذراتی مثله الکترون پروتون و ... داشت.
زمانی طول کشید تا جهان به اندازه کافی سرد شه و الکترون و پروتون اتم هیدروژن رو ایجاد کنند و نور هم متولد شد!
دمی از عمر اگر باقیست
در آن آسوده باید زیست

amir.mosio

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۴/۵/۲۸ - ۰۱:۰۸


پست: 16

سپاس: 2

Re: ارتباط اندازه ها و زمان

پست توسط amir.mosio »

amir.mosio نوشته شده:همون طور که می دانید تمام اندازه های جرم های اطراف ما از جمله اتم و هسته اتم نسبت به اجسامی دیگر سنجیده می شود.حال زمانی را در نظر بگیرید که هنوز هیچ ذره زیر اتمی تشکیل نشده است.در این زمان،چه برهمکنشی باعث بوجود امدن ذرات بنیادی جهان ما با این اندازه ها شده است.در صورتی که در ان زمان هیچ عامل بر همکنش دهنده ای از نظر ما وجود نداشته جز زمان.

سلام.یه جور دیگه میگم.همون زمان قبل از تشکیل ذرات بنیادی را در نظر بگیرید.فرض کنید در این زمان توده ای دیگر در مکان دور تر وجود داشته.چون این دو دنیا هیچ ارتباطی بایکدیگر و هیچ بر هم کنشی با یکدیگر ندارند و با فرض اینکه هر دو مشابه یکدیگر باشند (از نظر نسبی)تمام قوانین فیزیکی در ان ها یکی است ولی این اندازه ها(اندازه ذرات بنیادی)در ان ها ممکن است متفاوت باشد.چون تا کنون هیچ عاملی برای تعیین اندازه ها در جهان تعیین نشده یا شاید تعیین شده و من خبر ندارم.لطفا در این باره فکر کنید smile031

ارسال پست