ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ


Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی بیسلاق در سه شنبه 25 اسفند 1394 - 16:16

درواقع استفاده از "بار" موثر هسته در توجیه روند انرژی یونش و شعاع اتمی اشتباه است و چیزی که قابل استفاده است "نیروی "موثر هسته است زیرا نیرو فقط به بار بستگی ندارد و نیروی موثر هسته برخلاف بارموثر هسته در گروه از بالا به پایین کاهش میابد که باتوجه به این نزول انرژی یونش و افزایش شعاع اتمی قابل توجیه است
 
سپـاس : 2

ارسـال : 9


نام نویسی: 93/3/14

ذکر نشده

Re: ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ

نوشتهاز سوی aminmasomy در چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 22:19

ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺧﺎﻧﻢ نوشته است:ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯿﺪ:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﮐﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯼ ﻻﯾﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧ‌‌ﻬﺎﯼ ﻻﯾﻬ‌ﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﯾﻮﻧﺶ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ (ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؟) ﺍﻣّﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﯾﻮﻧﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿ‌‌ﯿﺎﺑﺪ (ﭼﺮﺍ)

دوست عزیز در یک گروه از بالا به پایین تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت یا لایه ی اخر ثابت میماند مثلا در گروه اول تمام عناصر دارای یک الکترون در لایه ظرفیت خود هستند اما از بالا به پایین تعداد لایه های اصلی الکترونی بیشتر میشود بنابر این الکترون در فاصله بسیار دورتر{چون لایه خود شامل زیر لایه و ... است }قرار میگیرد و همچنین به دلیل اینکه الکترون های داخلی مقدار زیادی از جازبه هسته را در گیر خود میکنند به الکترون های لایه ظرفبت نیروی اندکی وارد میشود و دارای انرژی یونش کمتری هستند البته در یک تناوب همیشه انرژی یونش از چپ به راست زیاد نمیشود که دلیل ان مثلا به گروه 2 به 13 اتفاق می افتد که علت ان ناپایداری در ارایش الکترون و اوربیتال است
تو فقط یک بار فرصت زندگی کردن داری...ان را از خودت نگیر....
نماد کاربر
 
سپـاس : 13

ارسـال : 59


نام: محمد امین
سن: 23 سال
شهر: کنگاور
نام نویسی: 93/12/26

مرد

قبلی

بازگشت به شیمی فیزیک

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 8 مهمان