حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
رضا دانشجو

نام: رضا ابراهیمی

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۶/۳/۳۰ - ۲۱:۴۸


پست: 94

سپاس: 11

جنسیت:

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط رضا دانشجو »

سلام دوست عزیز نگاه کل نگرانه و یا جزء نگری کافی نیست باید بین این دوهم دیده شود.قبول کن چون انرژی خلق و یا نابود نمیشود زمان برایش بی معنی است تغییر شیمیایی هم زمان را برمماشاتسد و تغییر برگشت ناپذیراست که نشان میدهد زمان رفته نه حرکت مولکول های آن.اگر بخواهی در گذشته به زمان اشاره کنی ناچار به ذکر مکانی که در آن بودی و این اتفاق برای مکان نیز هست یعنی به زمان حضور اشاره میکنی پس بناچار زمان و مکان با هم قفل می گردند.که بافت فضا زمان نام دارد.پس برای تغییر عرض به زمان و تغییر طول به زمان احتیاج است که با هم چهار بعدی فضا زمان میشود که در دنیای ما سه و نیم بعد است.که نیم بعد آن همان مماس بر دایره است که هریک از مماسات یک احتمال در فضا زمان است.توضیح همه چیز کار دشوار است پس خودتان هم فکر کنید.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 512

سپاس: 97

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

رضا دانشجو نوشته شده:سلام دوست عزیز نگاه کل نگرانه و یا جزء نگری کافی نیست باید بین این دوهم دیده شود.قبول کن چون انرژی خلق و یا نابود نمیشود زمان برایش بی معنی است تغییر شیمیایی هم زمان را برمماشاتسد و تغییر برگشت ناپذیراست که نشان میدهد زمان رفته نه حرکت مولکول های آن.اگر بخواهی در گذشته به زمان اشاره کنی ناچار به ذکر مکانی که در آن بودی و این اتفاق برای مکان نیز هست یعنی به زمان حضور اشاره میکنی پس بناچار زمان و مکان با هم قفل می گردند.که بافت فضا زمان نام دارد.پس برای تغییر عرض به زمان و تغییر طول به زمان احتیاج است که با هم چهار بعدی فضا زمان میشود که در دنیای ما سه و نیم بعد است.که نیم بعد آن همان مماس بر دایره است که هریک از مماسات یک احتمال در فضا زمان است.توضیح همه چیز کار دشوار است پس خودتان هم فکر کنید.

یکی از اشتباهات رایجی که به صورت پارادوکس نمود میکند همین هست که دو چارچوب را برای زمان با هم در نظر میگیرند فعالیت شیمیای و تغییرات انرژی در چارچوب خودش اگر جابجایی صورت گرفته زمان داشته و اگر هیچ جابجایی در حد مولکولها انجام نگرفته زمان نداشته
اون زمانی که شما میگید رفته مربوط به چارچوب شماست که رفته نه مربوط به ازمایش

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 512

سپاس: 97

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

رضا دانشجو نوشته شده:سلام دوست عزیز نگاه کل نگرانه و یا جزء نگری کافی نیست باید بین این دوهم دیده شود.قبول کن چون انرژی خلق و یا نابود نمیشود زمان برایش بی معنی است تغییر شیمیایی هم زمان را برمماشاتسد و تغییر برگشت ناپذیراست که نشان میدهد زمان رفته نه حرکت مولکول های آن.اگر بخواهی در گذشته به زمان اشاره کنی ناچار به ذکر مکانی که در آن بودی و این اتفاق برای مکان نیز هست یعنی به زمان حضور اشاره میکنی پس بناچار زمان و مکان با هم قفل می گردند.که بافت فضا زمان نام دارد.پس برای تغییر عرض به زمان و تغییر طول به زمان احتیاج است که با هم چهار بعدی فضا زمان میشود که در دنیای ما سه و نیم بعد است.که نیم بعد آن همان مماس بر دایره است که هریک از مماسات یک احتمال در فضا زمان است.توضیح همه چیز کار دشوار است پس خودتان هم فکر کنید.

اشتباه میکنی انرژی ابدی و ازلی هست و زمان بعدا برای انرژی بوجود امده تا بتونن برایند انرژی ها را محاسبه کنند و در یک چارچوب اندازه گیری داشته باشند
چیزی به نام زمان نه بوده و نه هست یک تعریفی ست از مکان وشدت انرژی
انرژی به خاطر اینکه همیشه بوده و هست مثل یک لوپ بسته هست و نمیشه ابتدا و انتهایی رو براش متصور شد مثل یک دایره که هر نقطه ان میتونه هم شروع باشه و هم پایان تمام انرژیهای موجود در عالم میزان معینی هستند و در تعامل با یکدیگر برایندی ایجاد میکنند به نام انتروپی که جهت و سمت و سوی ان را با زمان اندازه گیری میکنیم
اگر با این دید نگاه کنیم میتونیم از کل به جز و میانه هر چارچوبی را که لازمه کار ماست از نظر زمان و شدت عملکرد انرژی های موجود محاسبه کنیم البته این اندازه گیری ها همیشه با میزانی از خطا همراه هست اونم به خاطر اینه که ما نمیدونیم چه میزان انرژی در عالم موجود و در تعامل با یکدیگر هستند

نمایه کاربر
رضا دانشجو

نام: رضا ابراهیمی

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۶/۳/۳۰ - ۲۱:۴۸


پست: 94

سپاس: 11

جنسیت:

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط رضا دانشجو »

سلام دوست خوبم میبخشید که دیر جواب دادم راستش تنها کاری که من کردم رفتن ذهنم سمت زمان بود که تا کنون توجه زیادی بهش نشده بود و توجیه خدا با توجه به زمان بود که این هم در متافیزیک قبلا بحث نشده بود اما گمان میکنم شما دید درست نسبت به انرژی ندارید چون من تقابل بین مکان و زمان و تعامل بین جرم و انرژی رو محور قرار دادم در صورتی که حرف شما انرژی محور بود و به گمانم یک طرفه نگاه کرده اید.چون در کلامتان جرم و زمان کاملا در حقشان ظلم شده است.یادتان باشد انیشتین هم راجب گرانش اظهار نظر زیادی نکرده گرفتن زمان و مکان یا همان گرانش به عنوان بستری برای انرژی و جرم پیچیدگی ها را حل میکند و از نظر من زمان تابع انرژی نیست و حتی میتواند بصورت مطلق موجود باشد.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 512

سپاس: 97

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

رضا دانشجو نوشته شده:سلام دوست خوبم میبخشید که دیر جواب دادم راستش تنها کاری که من کردم رفتن ذهنم سمت زمان بود که تا کنون توجه زیادی بهش نشده بود و توجیه خدا با توجه به زمان بود که این هم در متافیزیک قبلا بحث نشده بود اما گمان میکنم شما دید درست نسبت به انرژی ندارید چون من تقابل بین مکان و زمان و تعامل بین جرم و انرژی رو محور قرار دادم در صورتی که حرف شما انرژی محور بود و به گمانم یک طرفه نگاه کرده اید.چون در کلامتان جرم و زمان کاملا در حقشان ظلم شده است.یادتان باشد انیشتین هم راجب گرانش اظهار نظر زیادی نکرده گرفتن زمان و مکان یا همان گرانش به عنوان بستری برای انرژی و جرم پیچیدگی ها را حل میکند و از نظر من زمان تابع انرژی نیست و حتی میتواند بصورت مطلق موجود باشد.

مطمعن باش روزی که معلوم شود ماهیت ناشناخته فضا همون تاثیر انرژی و ماده تاریک بر اجرام سماویست نظر شما نسبت به این موضوع تغییر میکند و موضوع گرانش حل میشود

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 512

سپاس: 97

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

جرم و انرژی هر دو از یک جنس هستند و هر دو طی فرایند هسته ای به یکدیگر تبدیل میشوند پس ماهیت هر دو انرژی هست گرانش نیز حاصل بقایای انرژی هست که جرم را بوجود اورده و هنوز بر ان اعمال میشود زمان هم در هر بعدی از انرژی ها میزان شدت و جهت انرژی را مشخص میکند مثلا زمین خودمان که جرم هست حاصل تراکم و انفجار یک سهابی هست که اول سهابی را به صورت یک دیسک چرخان در اورده و طی فرایند 5 میلیارد ساله از جمع شدن ذرات تحت تاثیر انرژی انفجار اولیه گرد و کره شده و هنوز هم تحت تاثیر انفجار اولیه هست زمان زمینی ما تعریفی ست از انرژی که زمین را یک دور میچرخاند در اصل چیزی به نام زمان مستقل وجود ندارد چابه جایی جرم زمین توسط انرژی هست ولی ما نمیتوانیم تمام جابجاییها را محاسبه کنیم زمان همان نسبت جابجایی برای مکان هست و اشاره ای ست نسبی به مکان
زمین در حال گردش به دور خودش و خورشید هست هم زمان خورشید و سیاراتش به صورت منطومه ای همراه با منظومه های دیگر در حال گردش در کهکشان و کهکشانها نیز در حال گردش به دور یکدیگر هستند
حالا شما میخواهید به مکان دقیق خودتان در عالم اشاره کنید هر چه بگویید اشتباه هست انشتین نیز به همین خاطر نسبی بودن رو تعریف کرد ما فقط قادریم در یک چارچوب کاری که بدردمان میخورد تعریفی از جابجایی های مکان داشته باشیم و با زمان نسبت جابه جایی ها رو اندازه گیری کنیم تا جایی که تنوستم برداشت خودم رو نوشتم البته خیلی بیشتر از این خلاصه هست

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 512

سپاس: 97

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

رضا دانشجو نوشته شده:سلام دوست خوبم میبخشید که دیر جواب دادم راستش تنها کاری که من کردم رفتن ذهنم سمت زمان بود که تا کنون توجه زیادی بهش نشده بود و توجیه خدا با توجه به زمان بود که این هم در متافیزیک قبلا بحث نشده بود اما گمان میکنم شما دید درست نسبت به انرژی ندارید چون من تقابل بین مکان و زمان و تعامل بین جرم و انرژی رو محور قرار دادم در صورتی که حرف شما انرژی محور بود و به گمانم یک طرفه نگاه کرده اید.چون در کلامتان جرم و زمان کاملا در حقشان ظلم شده است.یادتان باشد انیشتین هم راجب گرانش اظهار نظر زیادی نکرده گرفتن زمان و مکان یا همان گرانش به عنوان بستری برای انرژی و جرم پیچیدگی ها را حل میکند و از نظر من زمان تابع انرژی نیست و حتی میتواند بصورت مطلق موجود باشد.

مکان و زمان هیچگونه تقابلی با هم ندارند زمان نسبت جابجایی مکان هست نسبت به یک مختصات فرظی smile028

نمایه کاربر
رضا دانشجو

نام: رضا ابراهیمی

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۶/۳/۳۰ - ۲۱:۴۸


پست: 94

سپاس: 11

جنسیت:

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط رضا دانشجو »

سلام دوست خوبم ازنظر بنده اگر سر هر قضیه بخواهیم بحث کنیم سخت میشود برای اشاره به زمانی در گذشته به مکان احتیاج است و برای اشاره به مکان در گذشته به زمان نیاز است پس فضا زمان در واقع مکان زمان است که به هم قفل میشوند.زمان در طی یک دوره در ذهن شما وجود دارد نه در واقعیت.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 512

سپاس: 97

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

رضا دانشجو نوشته شده:سلام دوست خوبم ازنظر بنده اگر سر هر قضیه بخواهیم بحث کنیم سخت میشود برای اشاره به زمانی در گذشته به مکان احتیاج است و برای اشاره به مکان در گذشته به زمان نیاز است پس فضا زمان در واقع مکان زمان است که به هم قفل میشوند.زمان در طی یک دوره در ذهن شما وجود دارد نه در واقعیت.

اقا رضا یا ما زبون همدیگه رو نمیفهمیم یا یه جای کار میلنگه شما وقتی میگی دیروز داری به مکان قرار گرفتن زمین در 24 ساعت قبل اشاره میکنی اگر زمین و گردشی در کار نباشه میخوای به چی اشاره کنی بدلیلی که جرم و انرژی در کار نبوده نمیتونی به زمان ان جرم اشاره ای داشته باشی اصلا جابجایی صورت نگرفته که بخوای نسبت بگیری و زمان بدست بیارید
یا اگر زمین و تمام اجزا روی زمین رو به صورت مطلق ساکن در نظر بگیری و هیچ نیروی اعمال نشود جابجایی نیست که بخواهی نسبت بگیری و زمان بدست بیاری که هیچ جرمی در عالم وجود نداره که تحت تاثیر انرژی نباشه این موضوع بر میگرده به فرضیات غلط تداخل دو چارچوب
1- چارچوبی که جنبش ندارد
2- چارچوبی که جنبش دارد
مثلا شما جسم شخص زنده ای را در یک محیط به صفر مطلق میبرید تمام اجزا این شخص از جنبش می ایستد برای شخص تا هر مدت که در این وضعیت هست زمانی وجود ندارد ولی برای شما که جنبش دارید زمان میگذرد اگر بعد از 50 سال این شخص را از صفر مطلق خارج کنید شما 50 سال از وی پیر ترید حالا نمیتونید به اون شخص بگید 50 سال از عمرت گذشته زیرا در چارچوب اون شخص جنبشی وجود نداشته ولی این 50 سال برای چارچوب شما هست وبرای چارچوب شما که 50 سال تحت تاثیر انرژی و جنبش بوده اید زمان حساب میشود اون شخص که در صفر مطلق بوده همه اجزاش در سکون بوده و جابجایی نداشته پس زمان نداشته حالا به نظر شما این پارادوکس نیست که ما زمان چارچوب خودمون رو برای چارچوب ان شخص حساب کنیم smile041 و قابل توجه اینکه شخص مورد نظر مکان داشته ولی زمان نه

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 512

سپاس: 97

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

زمان نسبت جابجایی مکانه و ذهن ما خلقش کرده هر چیزی رو که ذهن خلق میکنه مستلزم مکان نیست ولی هر مکان مستلزم تغییرات نسبی هست و میشه تغیرات رو به صورت نسبت ذهنی با زمان نشون داد
مثلا الان ذهن من میگه غول چراغ ولی ایا این غول چراغ که ذهن من خلقش کرد مکانی داره؟
ولی اگه غول چراغ دیده بشود و وجود داشته باشد از نظر مکانی و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مدارکی دال بر وجودش که مستند باشه ارایه بشود و بگویند در فلان مکان هست اونوفت مستلزم زمان میشه و میتونیم براش زمان تعریف کنیم و بگیم خوب دیروز کوچه کریم بوده امروز خونه شما بوده شاید فردا بیاد بیاد کوچه ما

نمایه کاربر
رضا دانشجو

نام: رضا ابراهیمی

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۶/۳/۳۰ - ۲۱:۴۸


پست: 94

سپاس: 11

جنسیت:

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط رضا دانشجو »

سلام دوست خوبم ذات حرکت سکون و ذات سکون حرکته.اگر بخوای دقیق بدونی.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 512

سپاس: 97

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

رضا دانشجو نوشته شده:سلام دوست خوبم ذات حرکت سکون و ذات سکون حرکته.اگر بخوای دقیق بدونی.

سلام رضا
اصلا بحث سر حرکت و سکون و ذات حرکت و سکون نیست ذات همه چی تا حالا انرژی هست
بحث سر زمان و مکان هست ایا شما میتونید یک مثال بزنید از زمان چیزی که وجود ندارد ؟ ایا هر چی به ذهن من خطور کرد میتونی زمانش رو مشخص کنید؟ میتونی بگی فلان چیز در چه زمانی وجود نداشته؟ نمیدونم چه جوابی خواهید داد ولی جواب خود من نه هست
این تار و پودی که صحبتش را میکنی در جایی که هیچ چیز وجود ندارد تکلیفش چیه؟
اگر چیزی هست خوب وجودش شامل این تار و پود میشه به لحاظ انرژی
ولی وقتی وجودی نیست زمانش چطوریه؟
منظورم خدا نیست

mersad7

عضویت : شنبه ۱۳۹۶/۶/۴ - ۰۸:۲۰


پست: 2

سپاس: 1

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط mersad7 »

در یک کلمه و به طور خلاصه و ساده
حرکت باعث ایجاد زمان است و برای دانستن بیشتر در مدل دوم فریدمان که جهان از حرکت باز می ایستد زمان نیز متناهی است و به پایان می رسد ولی فضا همچنان ادامه دارد

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 512

سپاس: 97

Re: حرکت و زمان مستقل از هم هستند یا وابسته به یکدیگر؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

به نظر من اینطوره که زمانی که برایند انرژی های موجود صفر باشه زمان نیست و هر جا که برایند انرژیها به سمتی غلبه نماید در ان سمت یا جهت زمان ایجاد میشود واینکه ما بگیم در همه حالات بافت فضا زمان داریم درست نیست در فضا جایی که برایند انرژی ها صفر هست هیچ زمانی نداریم و فقط فضا داریم یعنی در همون سکون مطلق هیچ زمانی نداریم ولی به محض اینکه انرژی جدیدی بران فضا اعمال شود و برایند انرژی ها بهم بخوره و سمت و سو پیدا کنه زمان ایجاد میشود شاید این نظری که من دارم بتونه توجیهی در بافت فضا و گرانش کرات باشه

ارسال پست