اشعار جوانشیری

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
M_J1364@yahoo.com

نام: م. ج. معروف به گُربه ی زَبّادی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۹/۲۴ - ۱۱:۴۹


پست: 1336

سپاس: 461

جنسیت:

تماس:

Re: اشعار جوانشیری

پست توسط M_J1364@yahoo.com »

Litmus نوشته شده:آقا محمد عزیز
سپاس بیکران smile072 smile072 smile072
هیچ کاری به غیر از اشتراک این غزل زیبا از خودتون نمی تونست منو انقد خوشحال کنه
آقا واقعا زیبا بود و دلنشین
تمام ابیات قوی بود از همه شون لذت بردم.

اون بیتی هم که توضیح دادید خیال خیلی قوی ای توش بود.
شعر داغ و تازه ای هم بود
زبان تون تغییری نکرده اما حس شعرتون با قبلی ها کمی فرق داشت.به نظرم حزن این شعرتون بیشتر از قبلی ها بود

امیدوارم همیشه چشمه ذوق و قریحه ی زیباتون جوشان و پویا بمونه
درود بر شما smile072 smile072 smile072


مرسی سینای عزیزم smile041 smile041

نمایه کاربر
M_J1364@yahoo.com

نام: م. ج. معروف به گُربه ی زَبّادی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۹/۲۴ - ۱۱:۴۹


پست: 1336

سپاس: 461

جنسیت:

تماس:

Re: اشعار جوانشیری

پست توسط M_J1364@yahoo.com »

*به نام خدا*


بی تو چگونه سر کنم، این شبِ غم سحر کنم؟............. بی تو چگونه... خنده بر... جانِ شَجَر... ثمر کنم؟
گر همه شب به گریه ام.. بر دلِ خون و مویه ام ............ بی تو چگونه... در نهان... سِرِّ تو را... نظر.. کنم؟
زیورِ.. معنوی.. فزون.. گشته.. به کامم.. اندرون ............ بی تو چگونه.. این دهان.. خُمچه ی دُرّ و زر کنم؟
روحِ.. مسیح... آمدی، نطقِ .. صریحِ ... احمدی ............. بی تو چگونه... چون دوا... بر دلِ... خَلق اثر کنم؟
نفْس.. چو سر کشی کند.. تیر.. به قلبم افکند ............. بی تو چگونه... عشق را... سوی بدی سِپَر کنم؟
کرده جهان از آن زمان، .. رزمگهی .. میانِ جان ............. بی تو چگونه... خشم با... دیو.. به وقتِ جَر کنم؟
هست... به هر قدم روا، کژدُم و مار و صد.. بلا ............. بی تو چگونه... من.. گذر.. زین.. رهِ پُر خطر کنم؟
بی تو چگونه ... نورِ رُخ .. بر رُخِ بَدْرِ مه.. کِشم .............. بی تو چگونه خار و خس هم خور و هم قمر کنم؟


تابستان ۸۸

نمایه کاربر
M_J1364@yahoo.com

نام: م. ج. معروف به گُربه ی زَبّادی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۹/۲۴ - ۱۱:۴۹


پست: 1336

سپاس: 461

جنسیت:

تماس:

Re: اشعار جوانشیری

پست توسط M_J1364@yahoo.com »

*به نام خدا*


ای .. آنکه دلت . شعله کشانْ پیشِ من است
آشفته ی این ... خُلق و سر و ریش من است

تا .. کِی .. بفریبی .. دلِ خود را .. به .. دروغ؟
کآلوده ی صدقیست .. که در کیش من است

گر .. عشوه .. بریزی و بسی .. ناز و کِرِشم
دان .. حضرتِ قلبت . همه درویش من است

ای مرغ! .. به هر جا .. بروی .. دور .. ز .. مار
غرقی تو به زهری که در این نیش من است

گر.. مؤمنی و .. هست ... تو را .. دامنِ پاک
کافیست! چون آن مرهمِ تشویش من است

لیکن اگر .. اینگونه .. تو را .. نیست . صفات
در گور .. بر این وصل .. که . آدیش من است

چون .. کژ بنمایم .. پیِ شهوت .. چو اسیر؟
گر .. چیزِ دگر، مشکلِ .. دَرغیش من است

مُفلح شو جوانشیری و خوش گوی که: "دوست
بهتر .. ز دو صد همسر و صد خویش من است"


تابستان ۹۷


آدیش=آتش
کژ بنمایم=وانمود کنم (چون کژ بنمایم؟=چرا وانمود کنم؟)
دَرغیش=فراوان (مشکلِ درغیش= دغدغه ی فراوان)

نمایه کاربر
M_J1364@yahoo.com

نام: م. ج. معروف به گُربه ی زَبّادی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۹/۲۴ - ۱۱:۴۹


پست: 1336

سپاس: 461

جنسیت:

تماس:

Re: اشعار جوانشیری

پست توسط M_J1364@yahoo.com »

*به نام خدا*


جان بجز... رویِ تو در مُلکِ فنا.. هیچ.. مَجُست
تا که عشقت چو گُلی در گِلِ دل، مست برُست

لابه اش را بنِگر، ... عفو کنش جرم.. که سخت
زین سپس.. سوی تو.. بسیار کند عزم دُرُست

هر کسی گوشه ای از رویِ تو را شعشعه دید
رفت در گوشه ی عُزلت ز جهان دست بشُست

پس کنم.. تا.. منت.. آن.. همتِ.. معراج.. مدام
لاجرم.. بهر دگر کار.. شوم... کاهل.. و سُست

خلق گویند: "تو بی عار... روی کِی.. سرِ کار؟!"
کِی روم چون سر و کارم همه دم با رُخِ توست؟

زار و.. پُر ناله.. دلی... گر.. به.. تمنّا.. بنشَست
آخر آمد.. به لقایش.. چو شد اینگونه.. نخُست

زیرک.. او نیست.. کند کارِ جهان در همه عمر
آنکه تا عرشِ خدا جست، بُوَد چابک و چُست

زمستان ۸۹

نمایه کاربر
M_J1364@yahoo.com

نام: م. ج. معروف به گُربه ی زَبّادی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۹/۲۴ - ۱۱:۴۹


پست: 1336

سپاس: 461

جنسیت:

تماس:

Re: اشعار جوانشیری

پست توسط M_J1364@yahoo.com »

*به نام خدا*


جانان! .......... خبری... ز یارِ جانی،... دانید اگر به ما بگویید ............ ردّی.. اثری.. ز وی.. نهانی... دانید اگر به ما بگویید
رعناست و عشوه ریز و یاغی، لیکن.. به خدایتان... سراغی ............ از.. قامت و قدّی.. آنچنانی... دانید اگر به ما بگویید
گردانده چو آب.. سنگِ آهن، بِفْشرده برش.. گلویِ.. دشمن ............ از فتنه یِ... ساغرینْ میانی.. دانید اگر به ما بگویید
سبزینه بُوَد.. دو چشم نازش، در غنچه ی لب.. نهفته رازش ............ بر وصفِ چنین صنم، نشانی، دانید اگر به ما بگویید
بُگْریخت و بس.. فِسُرد قلبم، بر.. جگّرِ خونِ.. من.. ز.. مرهم ............ تریاکی.. و چاره.. یا.. امانی.. دانید اگر به ما بگویید
هجرش شرری فکند در جان، سرگشته شدم به کوهساران ............ بر خسته ی قلبم... آشیانی، دانید اگر به ما بگویید
دیشب.. چو که.. زار بِغْنَویدم، یاری.. به همان صفات... دیدم ............ این دعویِ .. صدق را معانی.. دانید اگر به ما بگویید


زمستان ۹۰


به خدایتان=شما را به خدایتان قسم
گردانده چو آب سنگِ آهن، بفشرده برش گلوی دشمن=از باریکی و فشردگیِ کمرِ یار، گلوی دشمن فشرده شد (دشمن، رشک ورزید) و سنگ سختِ آهن چون آب روان شد
ساغرینْ میان=کمر باریک
بغْنَویدم=بغُنودم=بخوابیدم

younessh65

نام: یونس شهسواری

محل اقامت: خرم آباد

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - ۱۲:۵۳


پست: 17

سپاس: 1

جنسیت:

Re: اشعار جوانشیری

پست توسط younessh65 »

احسنت احسنت محمد جان نگفته بودی طبع شعر هم داری چه اشعار زیبا و دلکشی ، والا ما که بهت حسودیمون میشه
ساحل افتاده گفت : « گر چه بسی زیستم

هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم .»

موج ز خود رفته ای، تیز خرامید و گفت :

« هستم اگر می روم گر نروم نیستم . »

نمایه کاربر
M_J1364@yahoo.com

نام: م. ج. معروف به گُربه ی زَبّادی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۹/۲۴ - ۱۱:۴۹


پست: 1336

سپاس: 461

جنسیت:

تماس:

Re: اشعار جوانشیری

پست توسط M_J1364@yahoo.com »

younessh65 نوشته شده:احسنت احسنت محمد جان نگفته بودی طبع شعر هم داری چه اشعار زیبا و دلکشی ، والا ما که بهت حسودیمون میشه

خیلی ممنونم یونس جان smile006 البته متأسفانه چند سالی هست که طبع شاعریم فروکش کرده و نمی تونم شعر بگم smile037

نمایه کاربر
M_J1364@yahoo.com

نام: م. ج. معروف به گُربه ی زَبّادی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۹/۲۴ - ۱۱:۴۹


پست: 1336

سپاس: 461

جنسیت:

تماس:

Re: اشعار جوانشیری

پست توسط M_J1364@yahoo.com »

*به نام خدا*


ای زُلیخا! گر به .. دامِ "راستی" افتاده ای، دینِ .. خود .. را ترک .. گو
دیگر ای جان .. تا .. به رویِ ماهِ وی دلداده ای، جنگ .. با .. پاکی مجو

مکرِ ما اندر .. میانِ .. مکرِ .. حق ... باطل بُوَد، بیمِ .. قهرش .. می رود
سودِ یک ساعت، ... زیانِ عمرِ شیرین می شود، بیش در خُسران مپو

مست گشتی از جمالِ یوسُفت حیران بسی، دُرّ و زر شد چون خسی
خوار آمد در نگاه ... هر چه غیرش هر کسی، مستی از آن خُلق و خو

ناله ها .. آتشفشان و اشک ها . را .. رود کن، دیوِ .. دل .. نابود .. کن
باده می نوش .. از سبو و .. دردها را دود کن، باده خون بُد .. دلْ سبو

نشنود کس .. جز خدایِ راستان اندوهِ جان، شو .. به درگاهش . روان
تا گشاید ... بر تو سِرِّ این جهان ... هم آن جهان، گو غمت را مو به مو

عشق را .. با جان پذیر، عشق .. چون جادو کند چشمِ دل پُر سو کند
جاهلانْ عاقلْ-ضمیر و عاقلانْ بی سو کند، پس رو زین سو، سوی او


پاییز ۸۷

نمایه کاربر
M_J1364@yahoo.com

نام: م. ج. معروف به گُربه ی زَبّادی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۹/۲۴ - ۱۱:۴۹


پست: 1336

سپاس: 461

جنسیت:

تماس:

Re: اشعار جوانشیری

پست توسط M_J1364@yahoo.com »

*به نام خدا*

تو.. کن.. از غیب اطعامم خدایا ............ فراخ .. آور .. به غمزی مُلکتم را
مرا.. آرام.. گردان .. در .. فراقت ............ به مؤمنْ .. همسرانی رام و زیبا
بیارایم ... به .. فرزندانِ ... اعلی ............ بدین سان .. لشکری .. آور مهیا
که تا .. یاری کنی .. منجیِ آخر ............ ز خونم نِه . تو نسلی پای بر جا
به جانم دِه ز نزدت قدر و قدرت ............ فضیلت ها .. و هم نیکو سجایا
تو آموزم .. ز .. اسرارت عجایب ............ به بیداری و هم ... در مُلکِ رؤیا
چو احمد، فخرِ این عالم. خدایا ............ بلند آور ... به نیکی ... شهرتم را

زمستان ۸۹
.

ارسال پست