انتقال نیرو توسط شفت

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2390

سپاس: 3831

جنسیت:

تماس:

انتقال نیرو توسط شفت

پست توسط rohamavation »

آیا این معادله برای یک موتور سیستم مکانیکی معین معتبر است؟
اینرسی موتور$J_m$ است، هیچ تلفاتی در سیستم وجود ندارد، پس از بقای انرژی می توان استفاده کرد.
موتور با سرعت ω می چرخد ​​و نسبت دنده ها برابر است.$v$ سرعت وزن w است
من می خواهم که باکس اینرسی کل را می توان به صورت بیان کرد
$\frac{1}{2}J'_m\omega^2=\frac{1}{2}J_m\omega^2+\frac{1}{2}mv^2$
.ممان اینرسی معادل به شفت موتور $J'_m$ است.
این را استادم گفته بود فکر می کنم اینجا مشکلی وجود دارد. من در این مورد شک دارم زیرا نمی توانیم در مورد اضافه کردن هر دو اصطلاح و ارجاع آنها به عنوان اینرسی کل به شفت موتور صحبت کنیم. راه حل کتاب
چیزی که شما ممکن است بگویید این است
حق با استاد شماست این گشتاور جرمی معادل اینرسی نامیده می شود و اغلب در مسائل دینامیک سیستم برای ساده کردن چیزها استفاده می شود.
در مورد شما اینرسی معادل $J'_m$ توسط معادله داده می شود
$J_m^\prime = \left[\frac{1}{2}J_m \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2\right]\left[\frac{2}{\omega^2}\right]$
یا
$J_m^\prime = J_m + m \left(\frac{v}{\omega}\right)^2$
اگر گیج شده‌اید، به این شکل فکر کنید: اینرسی در واقع معیاری است که نشان می‌دهد چقدر انرژی برای کاهش سرعت یک جسم متحرک تا توقف نیاز دارد. توجه داشته باشید که این تنها در صورتی کار می کند که گیربکس بدون تلفات وجود داشته باشد.
اگر بازم هنوز مشکوک هستید، گشتاوری را که موتور باید برای شتاب زاویه ای معین$\alpha$ تولید کند، تعیین کنید. باید متوجه شوید که $T_m = J_m \alpha + rma/n$ که r شعاع درام و n نسبت دنده است. جایگزینی $\alpha r/n$ به جای a و تقسیم هر دو طرف بر $\alpha$ نتیجه میده
$\frac{T_m}{\alpha} = J_m + m \left(\frac{r}{n}\right)^2$
که معادل عبارتی است که در بالا یافتیم.hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
smile260 smile016 :?:
تصویر

ارسال پست