الکترومغناطیس و شرایط مرزی

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
tarane000

نام: ترانه

عضویت : شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ - ۲۰:۱۷


پست: 36

سپاس: 7

جنسیت:

الکترومغناطیس و شرایط مرزی

پست توسط tarane000 »

ما توی الکترو مغناطیس جابه جایی الکتریکی به نام D تعریف کردیم و در قسمت شرایط مرزی رسیدیم که مولفه ممماسی D در محیط دی الکتریک با مولفه مماسی Dدر محیطی غیر از دی الکتریک برابر است حال گفته شده است
ناپیوستگی مولفه مماسیD با چگالی سطحی بار خارجی در روی فصل مشترک مشخص می شود "
این جمله یعنی چی ؟؟؟نا پیوستگی یعنی چی؟؟؟
یا در همین مبحث گفته پتانسیل در عبور از فصل مشترک دو محیط باید پیوسته باشد ؟؟پیوسته بودن منظور چیه ؟
کسایی که کتاب میلفورد رو دارن تو فصل میدان الکترواستاتیک در محیط های دی الکتریک بخش شرایط مرزی حا کم بر بردار های میدان
این بحث مطرح شده
ممنون میشم جواب بدین
چرا باید چیزی را که به راحتی می توانم از روی کتاب نگاه کنم حفظ کنم؟؟؟
(البرت انیشتین)

نمایه کاربر
m.s.f

نام: میثم

محل اقامت: اسپهان

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۷/۳۰ - ۱۹:۳۳


پست: 244

سپاس: 119

جنسیت:

تماس:

Re: الکترومغناطیس و شرایط مرزی

پست توسط m.s.f »

اگر فرظ کنیم دو محیط داشته باشیم و این دو در کنار هم باشند به هر حال این دو در مکانی به نام مرز به یکدیگر می رسند.
ما توی الکترو مغناطیس جابه جایی الکتریکی به نام D تعریف کردیم و در قسمت شرایط مرزی رسیدیم که مولفه ممماسی D در محیط دی الکتریک با مولفه مماسی Dدر محیطی غیر از دی الکتریک برابر است حال گفته شده است
ناپیوستگی مولفه مماسیD با چگالی سطحی بار خارجی در روی فصل مشترک مشخص می شود "
این جمله یعنی چی ؟؟؟نا پیوستگی یعنی چی؟؟؟
زمانی که بر روی مرز بین دو دی الکتریک بار سطحی وجود نداشته باشد مولفه ی عمودی جابجایی الکتریکی بر روی مرز مساوی است. به این مساوی بودن در مرز پیوستگی گویند.

اما مولفه ی مماسی جابجایی مساوی نیست مگر هر دو محیط یکی باشند.
ولی در عوض مولفه ی مماسی میدان الکتریکی مساوی است.
یا در همین مبحث گفته پتانسیل در عبور از فصل مشترک دو محیط باید پیوسته باشد ؟؟پیوسته بودن منظور چیه ؟
یکسان بودن پتانسیل در مرز بین دو محیط
برای گسترش نظریه ها نباید به اصول نظریه ها مطمئن بود.

ارسال پست