اگر هواپیما نیروی رانش نداشته باشد چگونه می تواند به جلو ادامه دهد؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2686

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

اگر هواپیما نیروی رانش نداشته باشد چگونه می تواند به جلو ادامه دهد؟

پست توسط rohamavation »

هر دانشجوی هوافضا با مدل اصلی نیروهای هواپیما آشنا ست
بلند کردن، وزن؛ رانش، کشیدن
اگر بالابر بیشتر از وزن باشد، هواپیما صعود میکنه اگر کمتر باشد، فرود می آید. اگر رانش بیشتر از نیروی پسا باشد، هواپیما شتاب می گیره اگر کمتر باشد، سرعت هواپیما کاهش می یابه. در پرواز بدون شتاب، همه باید برابر باشن
در شرایط خروج از موتور، نیروی رانش وجود نداره بنابراین اگر قراره نسبت لغزش ثابتی حفظ بشه من فکر کردم که هواپیما باید به سمت جلو کشیده شود تا جزء جلویی بالابر کار رانش را که معمولاً در خنثی کردن درگ انجام می‌دهد انجام دهد.
با این حال، در کتاب راهنمای پرواز هواپیما، یک نمونه نمودار لیفت-کشیدن را نشان می دهد که $L/D_{max}$را نشان می دهد.
(= VBG
) حدود 6 درجه باشد
AoA. آیا این باعث نمی شود که بالابر دارای یک جزء عقب باشد و سرعت هواپیما را تا حد توقف کند کند؟
من اینجا چه چیزی را فراموش کردم
زاویه حمله با زاویه گام برابر نیست. بله، شما می توانید وزن را به یک مؤلفه رو به جلو و یک مؤلفه عمود بر جریان هوا تجزیه کنید! یا می توانید بالابر را نسبت به جریان هوا بکشید.
در این نقشه، زاویه گام صفر و AoA = 6 درجه است. اکنون بالابر دارای یک جزء رو به جلو نسبت به گرانش است.
اگر در سرعت صفر و ارتفاع مطلق صفر این اتفاق بیفتد، بله، هواپیما متوقف می‌شود و قادر به پرواز نخواهد بود. سپس دوباره، در این مرحله، مهم نیست، زیرا هواپیما قبلاً در این حالت روی زمین است.
با جدیت تمام، هواپیما کند نمی‌شود و متوقف نمی‌شود، مگر اینکه بخواهید در یک ارتفاع ثابت بمانید. اما در یک سر خوردن با سرعت ثابت، جایی که هواپیما با زاویه کم نسبت به زمین در حال فرود است، می توان نشان داد که نیروی گرانش دیگر عمود بر محور طولی هواپیما نیست و دارای یک بردار جزء خواهد بود که موازی با محور طولی و مخالف جهت هر دو بردار درگ القایی و انگل است.
راه دیگری برای فکر کردن به این موضوع، در نظر گرفتن وضعیت انرژی هواپیما در زمان خاموش شدن موتور است. انرژی کل آن، مجموع انرژی پتانسیل آن، متناسب با ارتفاع مطلق، و انرژی جنبشی آن، متناسب با مجذور سرعت زمین است. هنگامی که رانش موتور از بین می رود، آن حالت انرژی با نیروی پسا اعمال شده در فاصله دور شروع به تخلیه می کند. به منظور حفظ سرعت هوا، هواپیما باید شروع به تبدیل انرژی پتانسیل خود به انرژی جنبشی کند و باعث شود هواپیما به آرامی فرود آید تا به زمین برسد.
وزن W گلایدر دارای دو جزء است، $Wt$ و Wn. $Wt$ در همان جهت V است و Wn عمود بر V است. آیرودینامیک F همچنین دارای دو جزء L و D، جایی که L عمود بر V است و D موازی با V است.وقتی L=Wn:Wt>Dشتاب خطی گلایدر مثبت است. Wt<Dشتاب خطی گلایدر منفی است. Wt=D، شتاب خطی گلایدر صفر است.برخی ازافراد فکر می کنند که فقط L وجود دارد ، D ، و W روی گلایدر این کاملا درست نیست. به بیان ساده، تنها دو نیرو بر روی گلایدر وجود دارد: یکی F آیرودینامیکی است و دیگری گرانش W است . L فقط جزء F است در جهت عمود بر V; D فقط جزء F است در جهتی موازی با V. برخی از مردم فکر می کنند که Wn وجود ندارد که این نیز نادرست است. Wn جزء W است در جهت عمود بر V; Wt جزء W است در جهتی موازی با V.چه چیزی بلوک را به سمت پایین هل می دهد؟ V سرعتی است که بلوک به سمت پایین حرکت می کند. وزن بلوک دارای دو جزء است: Wn عمود بر V و Wt به موازات V. L نیروی واکنش شیب (صفحه شیبدار) روی بلوک است. L نیست بلوک فشاری که به سمت پایین حرکت می کند، زیرا L هیچ جزء در جهت V ندارد. Wt نیرویی است که بلوک را به سمت پایین هل می دهد.
تصویر

ارسال پست