زبان اعداد و طیف ارتعاشی آنان در زندگی

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
کمال الماسی

محل اقامت: اصفهان

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۶/۶/۱۳ - ۰۰:۲۳


پست: 214
تماس:

زبان اعداد و طیف ارتعاشی آنان در زندگی

پست توسط کمال الماسی »

ه نام مقام متعال ......

1. علم اعداد ....

به طور کلی علم اعداد علمی است که جدا از علوم اکادمیک و تحصیلات آموزشی است که در مقطعهای ابتدای تا دانشگاه تدریس می گردد ..... علم اعداد علمی است که ما به هستی اعداد و نقش انان در بر پایی نوعی نظم در چهار چوبه ارگانیزم جهان مادی پی برده و همچنین اعداد دارای پیاماهای متنوعی در روند گسترش اگاهی دارند .....اعداد دارای زبانی زیبا هستند که هر کدام انبان دارای خواص ... معانی بنیادینی می باشند که کیهانها و نوع نیروهای درونی را بنیاد نهاده و از طریق اعداد بسیاری از نیروهای نامریی که ما از طریق درون در خود داریم از طریق اعداد در زندگی ما جاری می شوند .... و می توانیم انان را شناسایی نماییم ... اعداد می توانند نماد و سنبلی نیز باشند برای بر نامه ریزیهای زندگی ... در طول اینده . حال و گذشته .....
برای شناسایی اعداد ابتدا به معانی انان می پردازیم

عدد 1 : عدد یک نوعی وحدت ... و پیوند را به ما شناسایی می نماید .. و معنی اصلی ان وحدانیت خداوند را تعریف می نماید ... عدد یک گویای نوعی وحدت شعوری و پیوندی مستحکم بین مخلوق و خالق است ......

عدد 2: عدد دو نخستین تجلی زیبایی طبیعت را تعریف می نماید ... و دارای معنی شادی .... و زیبایی است ...... منتها عدد دو معرف ورود دو نوع نیرو در این جهان است به همین خاطر است که انرا دو می نامیم یک نیروی منفی دو نیروی مثبت ..... این دو نیرو مانند دو خط موازی به صورت مکشی دو گانه به این جهان راه می ابند ... و نیروی انان از عدد دو در این جهان متجلی می گردد .....

عدد 3: حقیقتا عددی بنیادین در هستی است .... و گویای عنصر افرینش است ... این عنصر به جز عشق الهی نیست عدد 3 پیغام اور این نیرو و مجرای ظهور ان در زندگی است ..... چون می تواند دو قطب مخالف دو را به هم پبوند دهد .... بنابر این تنها این عدد است که در راستای جهان اعداد که هستی را بنیاد می نهند می تواند بستر پیوند عناصر افرینش را به ثبوت بر ساند ...

عدد 4: عدد چهار نشانه شهامت .. و ماجرا جوی است .... این عدد ما بین دو اگاهی انسانی و خود اگاهی .... قرار گرفته و گویای این است که تنها با شهامت و درایت می توان از اگاهی انسانی به اگاهی روح صعود نمود ....

عدد 5:عدد تکامل و بازیافت تمامی اگاهی درونی در سطح خودشناسی است این عدد گویای به تکامل رسیدن و بدست اوردن خودشناسی و خود اگاهی است ... بنابراین به عدد اگاهی روح لقب دارد .....

عدد 6: نشانه عمیق ترین و برترین اگاهی ذهن است .... که انرا عقل سلیم می نامیم .... که عقل تا نهایت توان خود دارای استدلالی قوی است که شعور کیهانی را در وجود ما احیا می سازد ..... عدد شش گویای عقل سلیم است ......

عدد 7: به معنای واقعی پیام اور تجلی و تحول است ... این عدد دارای سابقه دیرینه ای برای بشر بوده ... و گاها انرا عدد مقدس نیز می نامیدند .... حضور عدد 7 در زندگی و دریافت ان به معنای هفت بار تحول و تغییرات مهم زندگی است و تجلی اگاهی ناب درون است ... به همین خاطر می توان انرا نیز عدد رشد نیز نامید .....

عدد 8: تعریف عدد شش بر اساس تکامل در زندگی است از جمله خانواده شغل ازدواج اقتصاد به همین خاطر انرا عدد تکامل بیرونی می نامند

عدد 9: دارای عمیق ترین اگاهیهای جدید و بوجود امدن نوعی دگرگونی از لحاظ رشدو دانایی است ....عدد نه عددی قدرتمند است که دارای ارتعاشات خاصی است که هیچ کدام از اعداد دارای توانای عدد نه نیستند ..... عدد نه گویای اراده و مصمم بودن و همچنین عزت نفس کامل است ...... و همچنین به معنای سکوت و ارامش مطلق است .....

عدد 10: نشانه اذکار و اسامی مقدس خداوند است ... با دیدن عدد ده در زندگی بهتر است اذکار مقدس خداوند را زمزمه نماییم ....

عدد 11: اعلام کننده ازمون و ازمایشات زندگی است .... از جمله امتحانات روح الهی است ... بنابر این عدد یازده عدد امتحان و اموزش است ....

عدد 12: تمامی اعداد در عدد دوازه جذب شده و تمامی معانی را به صورت مطلق در خود دارد ... عدد دوازده گویای اگاهی کیهانی و خداشناسی است .. و همچنین ... گویای کیفیت لاینتنهای الهی به صورت مطلق است

عدد 13: گویای تخیل و قدرت درون است

عدد 14 : عدد استاد درون و حضور او در زندگی ماست

******************************************************************************************

استفاده از اعداد :

برای استفاده از اعداد کافی است معانی انها را به خاطر سپاریم و توجه خود را بر دریافت انان در زندگی معطوف نماییم برای اینکه بتوانیم معنی خالص را دریافت نماییم عددی را انتخاب ننمایید ... بلکه اجازه دهید خود اعداد با شما در زندگی ارتباط بگیرند ...... البته این موضوع خارج از نماد گذاری و کد بندی زندگی توسط اعداد است که در مبحث پیشرفته تری قرار دارد که در جزوه بعدی توضیح داده خواهد شد ..... بنابر این تنها توجه خود را بر اعدا د و حضور انان در زندگی متمر کز سازید و هوشیار خود را حفظ کنید ... مثال زیر یکی از تجربیات است که اعداد چگونه رهنمودی را به ما اطلاع می دهند .... یکبار فردی که از علم اعداد اگاه بود مبلغی را لازم داشت ..... او در اندیشه ان بود که ایا این مبلغ تهیه می گردد ..... البته مبلغ را تعیین نکرده بود و او نیاز مبرمی به پول داشت .. یک روز صبح به نانوایی سر کوچه رفت ..... در صف ایستاد و ووقتی که نوبت او شد ناگهان مسئول فروش نان به او گفت هفت تا نان کافی است ... او چون علم اعداد را می دانست ... فورا گفت بله نان را تهیه کرد و فورا فهمید که در خصوص مبلغی که خواسته بود جواب گرفته عدد هفت نشان از تحول بود ... منتها ایا چه مبلغی ؟ بعد از چند روز مبلغی بالغ هفتصد هزار تومان برای او جور شد .... و یکی از اشنایان پول یاد شده را برای زمان زیادی می توانست در اختیار او قرار دهد ..... او با مبلغ یاد شده کاملا توانست مشکلات خود را رفع کند ... و جالب اینجاست که توانست مبلغ را به شیو ه بسیار ساده ای با شرایطی اسان بر گرداند .... توجه بر اعداد بسیار مهم هستند و ما می توانیم از طریق اعدا د رهنمودهای مادی و معنوی زیادی را کسب نماییم ....

محاسبه اعداد ....(((:معمولی ))))

بر ای محاسبه اعداد می توان با فر مولهای جمع و تفریق .. و ضرب و تقسیم معانی زیادی از انها بدست اورد به طور مثال اعداد دو رقمی به بالا را در ابتدا جمع کنید و عدد بدست امده می تواند معنی اصلی را برساند ... منتها معانی هر عدد را فراموش ننمایید ...... به طور مثال عدد638 این عدد را به این صورت محاسبه نمایید 8+ 3+ 6 عدد اول گویای استفاده از عقل سلیم است و چون با عقل سلیم در خصوص موضوعی که اعداد به ما به این صورت سخن گفته اند می با یست در خصوص موضوع فوق متمر کز شد .... نباید عشق و قانون انرا که بخشش است فراموش نمود عدد 3 نشانگر این موضوع است ... و هنگامی که از عقل سلیم و عشق در خصوص موضوع فوق عمل کردی انجام دهیم زندگی ما از لحاظ بیرونی پیشرفت و متکامل خواهد شد ... عدد هشت نمایانگر تکامل بیرونی است ..... جمع تمامی اعداد نیز مساوی است با عدد 17 عدد هفده خود مستقلا دارای معنی است که گویای استهلاک کارما یا گناه است ..... و یا پیشرفت در یک امر خیر و مثبت ..... وقتی مجددا عدد 1 و 7 را جمع ببندیم و هر کدام را بعد از جمع تعبیر نماییم پیامهای زیبای را می توانیم در خصوص اتفاق یا کاری که این اعداد را گرفته ایم دریافت نماییم ...... اعداد را می توان به صورت یک رقمی و یا چند رقمی تعبیر نمود که در چند رقمی جمع و تفریق و تقسیم ان لازم است ....


پیشرفته :

در قسمت پیشرفته باید از اعداد فرد استفاده کرد که به نوعی مهم تر از اعداد دیگر هستند که شامل بر عدد 1 عدد 3 // 5 // 7 // 9 و ........

در این اعداد رمز گشایی بسیار مهم است ..... به طور مثال ما عدد هفت را در زندگی روزمره نسبت به کاری دریافت نمود هایم عدد هفت تنها خود تمام پیغام را نمی رساند .. بلکه نماینده تمامی اعداد فردی است منتها سیر تعبیر ها همیشه متفاوت است .... احتمال این دارد که بعد از عدد هفت عدد 3 تعبیر گردد یا عدد 9 منتها همیشه باید متوجه سیر امدن اعداد بود تا تصمیم بگیریم همیشه به طور نرمال این اعداد تا سه عدد دیگر که هم خانواده هستند ما را در امری راهنمایی می نمایند .... حال در نظر می گیریم ... عدد 9 را دریافت نمود هایم ... و بعد از ان عدد 2 می اید که هم خانواده نیست ..... در اینجا باید مجددا صبر کنیم تا عدد 9 یا یک عدد دیگر فردی مثلا هفت را دریافت نماییم دریافت بعدی عدد فردی و هم خانواده نشان از تایید کار است در غیر این صورت عدد دو نقش یک سانسور گر را بازی می نماید .. یا یک پارازیت ... که توسط بخش منفی ایجاد شده برای گمراهی ما ..... اعداد زوج خصوصا عدد دو و چهار در این رمز گشایی نقش سانسور گر را دارند ... به طور کلی روش پیشرفته مقداری سخت است .... و تنها به تعابیر عددی نمی توان قانع بود بلکه تایید ان در زندگی روز مره بسیار مهم است .....

حال نوع دیگری نیز وجود دارد در این روش مثلا عدد هفت را دریافت نمود ه ایم ... و عدد بعدی نیز هفت است این نوع دریافت نیز مورد تایید است ....


ارتعاشات اعداد و نماد گذاری
عدد یک و سه و دوازده دارای بالاترین ارتعاشات هستند .... عدد 10 مولد و نیرو ساز است .... و ارتعاشات را کوک می نماید .... مثلا کسی که می خواهد با عدد سه در زندگی خود نماد گذاری نماید .... عدد سه تنها کافی نیست .. بلکه عدد ده نیز می باید با ان قرار گیرد ... مثال ما عدد سه را برای کاری نماد گذاری نمو ده ایم .... که تایید انرا بگیریم بعد در کار فوق توسط عدد سه تایید می گردد .... می باید از عدد ده نیز استفاده نمود و انرا نماد گذاری نمود .. بعد از تایید عدد 10 که ما انرا در زندگی نماد گذاری نموده و انرا دریافت می نماییم زمز مه اذکار مقدس خداوند .. ارتعاشات ما را با معنی عدد سه کوک نموده و ما توانایی کار فوق را خواهیم داشت .... بنابر این تایید این دو عدد در کاری که می خواهیم از سر عشق انجام دهیم بسیار مهم است در صورتی که اعداد دیگری را گرفتیم ... تعابیر اعداد فوق را انجام دهیم .... این به ان معناست که ابتدا می باید امادگی لازم را بدست اوریم .. بعد کار فوق را انجام دهیم

عدد هشت به خودی خود عددی است که در تخلیه نیرو در این جهان ما را یاری می دهد ... بیشتر زمانی ما عدد هشت را دریافت می نماییم که نیرو و ارتعاشات درونی ما بالا رفته و نیاز به تخلیه دارد .و این عدد ارتعاشات ما را با جهان بیرون هماهنگ می نماید ... که ما انرا تکامل بیرونی می دانیم ...به نام مقام متعال ......

1. علم اعداد ....

به طور کلی علم اعداد علمی است که جدا از علوم اکادمیک و تحصیلات آموزشی است که در مقطعهای ابتدای تا دانشگاه تدریس می گردد ..... علم اعداد علمی است که ما به هستی اعداد و نقش انان در بر پایی نوعی نظم در چهار چوبه ارگانیزم جهان مادی پی برده و همچنین اعداد دارای پیاماهای متنوعی در روند گسترش اگاهی دارند .....اعداد دارای زبانی زیبا هستند که هر کدام انان دارای خواص ... معانی بنیادینی می باشند که کیهانها و نوع نیروهای درونی را بنیاد نهاده و از طریق اعداد بسیاری از نیروهای نامریی که ما از طریق درون در خود داریم از طریق اعداد در زندگی ما جاری می شوند .... و می توانیم انان را شناسایی نماییم ... اعداد می توانند نماد و سنبلی نیز باشند برای بر نامه ریزیهای زندگی ... در طول اینده . حال و گذشته .....
برای شناسایی اعداد ابتدا به معانی انان می پردازیم

عدد 1 : عدد یک نوعی وحدت ... و پیوند را به ما شناسایی می نماید .. و معنی اصلی ان وحدانیت خداوند را تعریف می نماید ... عدد یک گویای نوعی وحدت شعوری و پیوندی مستحکم بین مخلوق و خالق است ......

عدد 2: عدد دو نخستین تجلی زیبایی طبیعت را تعریف می نماید ... و دارای معنی شادی .... و زیبایی است ...... منتها عدد دو معرف ورود دو نوع نیرو در این جهان است به همین خاطر است که انرا دو می نامیم یک نیروی منفی دو نیروی مثبت ..... این دو نیرو مانند دو خط موازی به صورت مکشی دو گانه به این جهان راه می ابند ... و نیروی انان از عدد دو در این جهان متجلی می گردد .....

عدد 3: حقیقتا عددی بنیادین در هستی است .... و گویای عنصر افرینش است ... این عنصر به جز عشق الهی نیست عدد 3 پیغام اور این نیرو و مجرای ظهور ان در زندگی است ..... چون می تواند دو قطب مخالف دو را به هم پبوند دهد .... بنابر این تنها این عدد است که در راستای جهان اعداد که هستی را بنیاد می نهند می تواند بستر پیوند عناصر افرینش را به ثبوت بر ساند ...

عدد 4: عدد چهار نشانه شهامت .. و ماجرا جوی است .... این عدد ما بین دو اگاهی انسانی و خود اگاهی .... قرار گرفته و گویای این است که تنها با شهامت و درایت می توان از اگاهی انسانی به اگاهی روح صعود نمود ....

عدد 5:عدد تکامل و بازیافت تمامی اگاهی درونی در سطح خودشناسی است این عدد گویای به تکامل رسیدن و بدست اوردن خودشناسی و خود اگاهی است ... بنابراین به عدد اگاهی روح لقب دارد .....

عدد 6: نشانه عمیق ترین و برترین اگاهی ذهن است .... که انرا عقل سلیم می نامیم .... که عقل تا نهایت توان خود دارای استدلالی قوی است که شعور کیهانی را در وجود ما احیا می سازد ..... عدد شش گویای عقل سلیم است ......

عدد 7: به معنای واقعی پیام اور تجلی و تحول است ... این عدد دارای سابقه دیرینه ای برای بشر بوده ... و گاها انرا عدد مقدس نیز می نامیدند .... حضور عدد 7 در زندگی و دریافت ان به معنای هفت بار تحول و تغییرات مهم زندگی است و تجلی اگاهی ناب درون است ... به همین خاطر می توان انرا نیز عدد رشد نیز نامید .....

عدد 8: تعریف عدد شش بر اساس تکامل در زندگی است از جمله خانواده شغل ازدواج اقتصاد به همین خاطر انرا عدد تکامل بیرونی می نامند

عدد 9: دارای عمیق ترین اگاهیهای جدید و بوجود امدن نوعی دگرگونی از لحاظ رشدو دانایی است ....عدد نه عددی قدرتمند است که دارای ارتعاشات خاصی است که هیچ کدام از اعداد دارای توانای عدد نه نیستند ..... عدد نه گویای اراده و مصمم بودن و همچنین عزت نفس کامل است ...... و همچنین به معنای سکوت و ارامش مطلق است .....

عدد 10: نشانه اذکار و اسامی مقدس خداوند است ... با دیدن عدد ده در زندگی بهتر است اذکار مقدس خداوند را زمزمه نماییم ....

عدد 11: اعلام کننده ازمون و ازمایشات زندگی است .... از جمله امتحانات روح الهی است ... بنابر این عدد یازده عدد امتحان و اموزش است ....

عدد 12: تمامی اعداد در عدد دوازه جذب شده و تمامی معانی را به صورت مطلق در خود دارد ... عدد دوازده گویای اگاهی کیهانی و خداشناسی است .. و همچنین ... گویای کیفیت لاینتنهای الهی به صورت مطلق است

عدد 13: گویای تخیل و قدرت درون است

عدد 14 : عدد استاد درون و حضور او در زندگی ماست

***************************************************************************************************

استفاده از اعداد :

برای استفاده از اعداد کافی است معانی انها را به خاطر سپاریم و توجه خود را بر دریافت انان در زندگی معطوف نماییم برای اینکه بتوانیم معنی خالص را دریافت نماییم عددی را انتخاب ننمایید ... بلکه اجازه دهید خود اعداد با شما در زندگی ارتباط بگیرند ...... البته این موضوع خارج از نماد گذاری و کد بندی زندگی توسط اعداد است که در مبحث پیشرفته تری قرار دارد که در جزوه بعدی توضیح داده خواهد شد ..... بنابر این تنها توجه خود را بر اعدا د و حضور انان در زندگی متمر کز سازید و هوشیار خود را حفظ کنید ... مثال زیر یکی از تجربیات است که اعداد چگونه رهنمودی را به ما اطلاع می دهند .... یکبار فردی که از علم اعداد اگاه بود مبلغی را لازم داشت ..... او در اندیشه ان بود که ایا این مبلغ تهیه می گردد ..... البته مبلغ را تعیین نکرده بود و او نیاز مبرمی به پول داشت .. یک روز صبح به نانوایی سر کوچه رفت ..... در صف ایستاد و ووقتی که نوبت او شد ناگهان مسئول فروش نان به او گفت هفت تا نان کافی است ... او چون علم اعداد را می دانست ... فورا گفت بله نان را تهیه کرد و فورا فهمید که در خصوص مبلغی که خواسته بود جواب گرفته عدد هفت نشان از تحول بود ... منتها ایا چه مبلغی ؟ بعد از چند روز مبلغی بالغ هفتصد هزار تومان برای او جور شد .... و یکی از اشنایان پول یاد شده را برای زمان زیادی می توانست در اختیار او قرار دهد ..... او با مبلغ یاد شده کاملا توانست مشکلات خود را رفع کند ... و جالب اینجاست که توانست مبلغ را به شیو ه بسیار ساده ای با شرایطی اسان بر گرداند .... توجه بر اعداد بسیار مهم هستند و ما می توانیم از طریق اعدا د رهنمودهای مادی و معنوی زیادی را کسب نماییم ....

محاسبه اعداد ....(((:معمولی ))))

بر ای محاسبه اعداد می توان با فر مولهای جمع و تفریق .. و ضرب و تقسیم معانی زیادی از انها بدست اورد به طور مثال اعداد دو رقمی به بالا را در ابتدا جمع کنید و عدد بدست امده می تواند معنی اصلی را برساند ... منتها معانی هر عدد را فراموش ننمایید ...... به طور مثال عدد638 این عدد را به این صورت محاسبه نمایید 8+ 3+ 6 عدد اول گویای استفاده از عقل سلیم است و چون با عقل سلیم در خصوص موضوعی که اعداد به ما به این صورت سخن گفته اند می با یست در خصوص موضوع فوق متمر کز شد .... نباید عشق و قانون انرا که بخشش است فراموش نمود عدد 3 نشانگر این موضوع است ... و هنگامی که از عقل سلیم و عشق در خصوص موضوع فوق عمل کردی انجام دهیم زندگی ما از لحاظ بیرونی پیشرفت و متکامل خواهد شد ... عدد هشت نمایانگر تکامل بیرونی است ..... جمع تمامی اعداد نیز مساوی است با عدد 17 عدد هفده خود مستقلا دارای معنی است که گویای استهلاک کارما یا گناه است ..... و یا پیشرفت در یک امر خیر و مثبت ..... وقتی مجددا عدد 1 و 7 را جمع ببندیم و هر کدام را بعد از جمع تعبیر نماییم پیامهای زیبای را می توانیم در خصوص اتفاق یا کاری که این اعداد را گرفته ایم دریافت نماییم ...... اعداد را می توان به صورت یک رقمی و یا چند رقمی تعبیر نمود که در چند رقمی جمع و تفریق و تقسیم ان لازم است ....


پیشرفته :

در قسمت پیشرفته باید از اعداد فرد استفاده کرد که به نوعی مهم تر از اعداد دیگر هستند که شامل بر عدد 1 عدد 3 // 5 // 7 // 9 و ........

در این اعداد رمز گشایی بسیار مهم است ..... به طور مثال ما عدد هفت را در زندگی روزمره نسبت به کاری دریافت نمود هایم عدد هفت تنها خود تمام پیغام را نمی رساند .. بلکه نماینده تمامی اعداد فردی است منتها سیر تعبیر ها همیشه متفاوت است .... احتمال این دارد که بعد از عدد هفت عدد 3 تعبیر گردد یا عدد 9 منتها همیشه باید متوجه سیر امدن اعداد بود تا تصمیم بگیریم همیشه به طور نرمال این اعداد تا سه عدد دیگر که هم خانواده هستند ما را در امری راهنمایی می نمایند .... حال در نظر می گیریم ... عدد 9 را دریافت نمود هایم ... و بعد از ان عدد 2 می اید که هم خانواده نیست ..... در اینجا باید مجددا صبر کنیم تا عدد 9 یا یک عدد دیگر فردی مثلا هفت را دریافت نماییم دریافت بعدی عدد فردی و هم خانواده نشان از تایید کار است در غیر این صورت عدد دو نقش یک سانسور گر را بازی می نماید .. یا یک پارازیت ... که توسط بخش منفی ایجاد شده برای گمراهی ما ..... اعداد زوج خصوصا عدد دو و چهار در این رمز گشایی نقش سانسور گر را دارند ... به طور کلی روش پیشرفته مقداری سخت است .... و تنها به تعابیر عددی نمی توان قانع بود بلکه تایید ان در زندگی روز مره بسیار مهم است .....

حال نوع دیگری نیز وجود دارد در این روش مثلا عدد هفت را دریافت نمود ه ایم ... و عدد بعدی نیز هفت است این نوع دریافت نیز مورد تایید است ....


ارتعاشات اعداد و نماد گذاری
عدد یک و سه و دوازده دارای بالاترین ارتعاشات هستند .... عدد 10 مولد و نیرو ساز است .... و ارتعاشات را کوک می نماید .... مثلا کسی که می خواهد با عدد سه در زندگی خود نماد گذاری نماید .... عدد سه تنها کافی نیست .. بلکه عدد ده نیز می باید با ان قرار گیرد ... مثال ما عدد سه را برای کاری نماد گذاری نمو ده ایم .... که تایید انرا بگیریم بعد در کار فوق توسط عدد سه تایید می گردد .... می باید از عدد ده نیز استفاده نمود و انرا نماد گذاری نمود .. بعد از تایید عدد 10 که ما انرا در زندگی نماد گذاری نموده و انرا دریافت می نماییم زمز مه اذکار مقدس خداوند .. ارتعاشات ما را با معنی عدد سه کوک نموده و ما توانایی کار فوق را خواهیم داشت .... بنابر این تایید این دو عدد در کاری که می خواهیم از سر عشق انجام دهیم بسیار مهم است در صورتی که اعداد دیگری را گرفتیم ... تعابیر اعداد فوق را انجام دهیم .... این به ان معناست که ابتدا می باید امادگی لازم را بدست اوریم .. بعد کار فوق را انجام دهیم

عدد هشت به خودی خود عددی است که در تخلیه نیرو در این جهان ما را یاری می دهد ... بیشتر زمانی ما عدد هشت را دریافت می نماییم که نیرو و ارتعاشات درونی ما بالا رفته و نیاز به تخلیه دارد .و این عدد ارتعاشات ما را با جهان بیرون هماهنگ می نماید ... که ما انرا تکامل بیرونی می دانیم ...
بو سه های دلکش خدا ................

http://www.eckankariniran.org

نمایه کاربر
گراسمان

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۳/۳۱ - ۰۹:۵۰


پست: 160
تماس:

پست توسط گراسمان »

اعداد 3 و 8 تعريف جالبي دارن!
(ببخشيد خيلي طولاني بود در مورد قسمت هاي ديگه بعدا ميگم!)
-و تو اي خدا !
-در آن سكوت و انزواي محض
-در آن عرش بي پايان
-ديگر انديشه مكن كه چگونه رقم زني حكايت فرجام ما را
-كه اينبار خود به سويت آمده ايم !

نمایه کاربر
کمال الماسی

محل اقامت: اصفهان

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۶/۶/۱۳ - ۰۰:۲۳


پست: 214
تماس:

پست توسط کمال الماسی »

با سلام بله مقا له طولانی است و باید حو.صله به خر ج داد

ممنون
بو سه های دلکش خدا ................

http://www.eckankariniran.org

مهسااا

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۰۷:۴۳


پست: 1Re:

پست توسط مهسااا »

[quote="گراسمان"]اعداد 3 و 8 تعريف جالبي دارن!
(ببخشيد خيلي طولاني بود در مورد قسمت هاي ديگه بعدا ميگم!)[/q


smile028 تو کدوم مقاله توضیح دادید؟

ارسال پست