چه عدد هاي را مي توان همسازي كرد؟


چه عدد هاي را مي توان همسازي كرد؟

نوشتهاز سوی خروش در يكشنبه 27 آبان 1386 - 19:29

چه عدد هاي را مي توان همسازي* كرد؟

پاره خطي به درازي 1 داده شده است.
چه عدد هاي از انبوهه (مجموعه) R را مي توان به ياري ابزار هاي اكليدسي (خطكش و پرگار) همسازي* كرد؟

با سپاس
خروش
----------------------------
* همسازي را براي Konstruktion = construction بكار بردم.
به ديد من واژه "رسم" درخور و برابر Konstruktion = construction نيست.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 2195

ارسـال : 3009


نام نویسی: 86/1/23

ذکر نشده

نوشتهاز سوی rrkh در پنجشنبه 15 آذر 1386 - 23:24

1 تقسيم بر n اولين و ساده ترين جوابه.

بعدش راديكال اعداد خاصي رو ميشه رسم كرد.مثل راديكال 2-3-5-6-7-8-10.

عين آب خوردن هم ميشه در n ضربش كرد.
تصویر
خدا در محیط استبداد پرستیده نمی شود.استبداد از کفر هم بدتر است
(مهندس مهدی بازرگان)
نماد کاربر
 
سپـاس : 17

ارسـال : 1514


سن: 28 سال
شهر: اتاق
نام نویسی: 86/6/29

ذکر نشده

نوشتهاز سوی خروش در شنبه 24 آذر 1386 - 17:54

عدد a از انبوهه (مجموعه) R را همسازي پذير ميناميم، هرگاه
بتوان |a| را به ياري پاره خط ِ يكه (واحد) 1 همسازي كرد.

اگر عددهاي a ، b از R همسازي پذير باشند، آنگاه عددهاي
a+b،
a-b،
ab،
a/b (هرآنگاه b!=0) و
a√ (هرآنگاه b>0)
همسازي پذيرند.
http://www.hupaa.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=7085
http://www.hupaa.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=7084
http://www.hupaa.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=7137
واپسین ویرایش بدست خروش در پنجشنبه 14 شهريور 1387 - 23:08, رویهم 1 بار.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 2195

ارسـال : 3009


نام نویسی: 86/1/23

ذکر نشده

نوشتهاز سوی rrkh در دوشنبه 3 دي 1386 - 16:15

خوب اينجوري كه همه ي اعداد همسازي پذير شدند كه...
تصویر
خدا در محیط استبداد پرستیده نمی شود.استبداد از کفر هم بدتر است
(مهندس مهدی بازرگان)
نماد کاربر
 
سپـاس : 17

ارسـال : 1514


سن: 28 سال
شهر: اتاق
نام نویسی: 86/6/29

ذکر نشده

نوشتهاز سوی خروش در دوشنبه 3 دي 1386 - 17:02

نه ، بدينگونه نيست، اگر براي نمونه مي توانستيم
تصویر
را همسازي كنيم، مي توانستيم پرسمان ديگر يونان باستان،
همسازيدن مكعبي كه حجم ان دوبرابر حجم ِ مكعبي به درازاي 1
است، را بدست آوريم.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 2195

ارسـال : 3009


نام نویسی: 86/1/23

ذکر نشده

نوشتهاز سوی rrkh در دوشنبه 3 دي 1386 - 21:57

خوب مثال جالبيه.
تو هندسه 2 بعدي چطور٬مثالي داريد كه نشه رسم كرد؟
تصویر
خدا در محیط استبداد پرستیده نمی شود.استبداد از کفر هم بدتر است
(مهندس مهدی بازرگان)
نماد کاربر
 
سپـاس : 17

ارسـال : 1514


سن: 28 سال
شهر: اتاق
نام نویسی: 86/6/29

ذکر نشده

نوشتهاز سوی خروش در دوشنبه 3 دي 1386 - 22:09

لطفا در هندسه دو بعدي خطي با ابزار اكليدسي، به درازاي
ريشه سوم عدد 2 رسم كنيد.( همان عددي كه در بالا هم نوشتم.)
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 2195

ارسـال : 3009


نام نویسی: 86/1/23

ذکر نشده

نوشتهاز سوی rrkh در دوشنبه 3 دي 1386 - 22:56

smile039 smile018 smile015
تصویر
خدا در محیط استبداد پرستیده نمی شود.استبداد از کفر هم بدتر است
(مهندس مهدی بازرگان)
نماد کاربر
 
سپـاس : 17

ارسـال : 1514


سن: 28 سال
شهر: اتاق
نام نویسی: 86/6/29

ذکر نشده

نوشتهاز سوی خروش در سه شنبه 4 دي 1386 - 11:58

در كنار بخش كردن زاويه به سه و همسازي مكعبي كه حجم آن
دوبرابر ِ حجم مكعبي به ضلع 1 باشد، همسازي مربعي كه مساحت
آن برابر مساحت دايره اي به شعاع 1، نيز پرسماني است كه از يونان
باستان بجاي مانده كه حل نشدني بودن آن نيز، تازه در ميانه سده 19
اثبات شده است. در اينجا مي بايد مربعي با ضلع راديكالpi
همسازي كرد:
تصویر
-------------------------
در زبان آلماني، به چيز نشدني، به مربع در آوردن دايره نيز
مي گويند Quadratur des Kreises
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 2195

ارسـال : 3009


نام نویسی: 86/1/23

ذکر نشده

نوشتهاز سوی rrkh در سه شنبه 4 دي 1386 - 19:21

خود عدد پي رو چه جوري بدست آوردند؟
راستي اون سوال فرجه 3 عدد 2 چقدر باحاله.هي فكر ميكني كه الان حلش مي كني ولي مي بيني كه حل نميشه.حسابي باهاش حال كردم.مرسي
تصویر
خدا در محیط استبداد پرستیده نمی شود.استبداد از کفر هم بدتر است
(مهندس مهدی بازرگان)
نماد کاربر
 
سپـاس : 17

ارسـال : 1514


سن: 28 سال
شهر: اتاق
نام نویسی: 86/6/29

ذکر نشده

نوشتهاز سوی خروش در سه شنبه 4 دي 1386 - 20:09

اگر منظور شما عدد پي، تاريخ آن، ارزش آن است،
جستاري جداگانه است، كه زمان زيادي مي برد اما
خود شما مي توانيد در اين باره پژوهش كنيد.
اگر منظور شما، پي در پيك بالاست از فرمول مساحت
دايره بدست آمده (چون شعاع برابر يك و توان دو آن هم).

شما همچنين مي توانيد در باره عدد هاي جبري و عددهاي
ترارونده يا فرارونده = transcendental number
پژوهش كنيد و يك 20 آبدار در رياضي از دبيرتان بگيريد.
(براي شما و ديگر دانش آموزان كه در كلاس هاي 10 -11
هستيد.) اگر به رياضيات دلبستگي داريد، مي توانيد آنرا (پژوهش تان را)
در هوپا بگذاريد، حتا اگر دبير شما علاقه اي به آن نداشت.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 2195

ارسـال : 3009


نام نویسی: 86/1/23

ذکر نشده

نوشتهاز سوی rrkh در چهارشنبه 5 دي 1386 - 21:50

اعداد تراونده؟؟؟
راستي مثل اينكه اين سوالاتي كه از يونانيان به يادگار مونده هر 4تاشون اثبات شده كه غير قابل حل هستند.اين درسته؟؟؟(تثليث دايره-تضعيف مكعب-تربيع دايره-ساخت دستگاهي كه با نيروي اوليه تا بي نهايت برود)
گفتيد از معلمم 20 بگيرم٬گفتم بد نيست براتون بگم كه دارم با 2 تا از معلمام روي اين سوالها صحبت مي كنم.
معلم هندسه==سه قسمت كردن زاويه
معلم حساب و جبر==پرُبلم يا 3n+1 پرُبلم
هنوزم اميدوارم كه بشه كاريش كرد.
تصویر
خدا در محیط استبداد پرستیده نمی شود.استبداد از کفر هم بدتر است
(مهندس مهدی بازرگان)
نماد کاربر
 
سپـاس : 17

ارسـال : 1514


سن: 28 سال
شهر: اتاق
نام نویسی: 86/6/29

ذکر نشده

نوشتهاز سوی خروش در چهارشنبه 5 دي 1386 - 22:26

آفرين،
همينطور ادامه بده.

واژه ترارونده يا فرارونده براي "transcendental" آمده است، شما
برابر ديگري براي آن مي شناسيد؟ من پيش تر اين پرسش را در جستار زير
با دوستان درميان گذاشتم:

viewtopic.php?t=3408&postdays=0&postorder=asc&start=30

اما درنمايه عددهاي ترارونده "transcendental" در رياضيات چيست، تمريني
است كه شما پس از پژوهش برايمان، خواهيد نوشت.

با سپاس
خروش
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 2195

ارسـال : 3009


نام نویسی: 86/1/23

ذکر نشده

نوشتهاز سوی rrkh در يكشنبه 9 دي 1386 - 13:12

راستي مثل اينكه اين سوالاتي كه از يونانيان به يادگار مونده هر 4تاشون اثبات شده كه غير قابل حل هستند.اين درسته؟؟؟(تثليث دايره-تضعيف مكعب-تربيع دايره-ساخت دستگاهي كه با نيروي اوليه تا بي نهايت برود)

؟؟؟؟
تصویر
خدا در محیط استبداد پرستیده نمی شود.استبداد از کفر هم بدتر است
(مهندس مهدی بازرگان)
نماد کاربر
 
سپـاس : 17

ارسـال : 1514


سن: 28 سال
شهر: اتاق
نام نویسی: 86/6/29

ذکر نشده

نوشتهاز سوی rrkh در يكشنبه 9 دي 1386 - 13:22

http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental_number
اين كه انتگراليه.
من هنوز لگاريتم نخوندم.
تصویر
خدا در محیط استبداد پرستیده نمی شود.استبداد از کفر هم بدتر است
(مهندس مهدی بازرگان)
نماد کاربر
 
سپـاس : 17

ارسـال : 1514


سن: 28 سال
شهر: اتاق
نام نویسی: 86/6/29

ذکر نشده

بعدی

بازگشت به رياضيات در فيزيك

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 33 مهمان