بررسي روزانه وضعيت جوي كشور


بررسي روزانه وضعيت جوي كشور

نوشتهاز سوی mehrdad38 در پنجشنبه 6 تير 1392 - 14:40

با درود

در اين تاپيك به بررسي روزانه وضعيت جوي كشور مي پردازيم.

تصویر
واپسین ویرایش بدست mehrdad38 در پنجشنبه 6 تير 1392 - 14:49, رویهم 1 بار.
هواشناسي ايران، بانك اطلاعاتي هواشناسي:# بهترين DNS Server ممكن براي افزايش سرعت مرور صفحات وب #

نماد کاربر
 
سپـاس : 10

ارسـال : 41


نام: مهرداد ش.
سن: 32 سال
شهر: Tehran
نام نویسی: 89/8/15

مرد

بررسي وضعيت جوي كشور پنج شنبه 6 تير 92

نوشتهاز سوی mehrdad38 در پنجشنبه 6 تير 1392 - 14:43

به دليل وجود جريانات ناپايدار حاصل از ناوه عرض هاي بالا، در بخش شمالي كشور تا روز شنبه شاهد ناپايداري هايي به شكل افزايش ابر، رگبار و رعد و برق پراكنده عمدتا در ساعات بعد از ظهر خواهيم بود.

طي روزهاي جمعه و شنبه دامنه بارش ها به برخي نواحي مركزي و شرقي كشور نيز خواهد رسيد.

طي 2 روز آينده با وجود جريانات ضعيف مونسون، براي بخش جنوب شرق كشور شامل استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان و شرق استان كرمان در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و رگبارهاي موقتي دور از انتظار نمي باشد.

از روز يكشنبه جو نسبتا آرامي در غالب مناطق كشور حاكم خواهد شد.

از لحاظ دمايي، طي امروز و فردا در نيمه شمالي كشور افت نسبي دما را خواهيم داشت اما از روز شنبه تا اواسط هفته روند افزايش دما در سطح كشور پيش بيني مي شود.

تصویر


پنجشنبه 6 ام تير، مناطق واقع در شمال غرب، سواحل درياي خزر، ارتفاعات البرز و شمال شرق كشور شامل استان هاي آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل، شمال استان هاي زنجان، قزوين، ارتفاعات البرز، گيلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالي و رضوي در ساعات هاي بعد از ظهر رشد ابر و رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بيني مي شود.

براي جنوب شرق كشور، استان هاي سيستان و بلوچستان، شرق كرمان و استان هرمزگان در برخي نقاط با رشد ابر و رگبارهاي موقتي باران همراه خواهد بود.

عمده بارش ها در سواحل شرق خزر و ارتفاعات البرز مركزي پيش بيني مي شود.

جمعه 7 ام تير، استان هاي واقع در دامنه جنوبي البرز، سواحل مركزي و شرقي خزر به سمت شمال شرق شامل استان هاي البرز، تهران، شمال سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالي و تا حدودي خراسان رضوي رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بيني مي شود.

در استان هاي قم، نواحي جنوبي خراسان رضوي،خراسان جنوبي، شمال استان اصفهان،شمال شرق استان يزد، برخي نقاط استان هاي اراك، قزوين، همدان و شرق استان سيستان و بلوچستان رگبارهاي خيف دور از انتظار نمي باشد.

عمده بارش ها در ارتفاعات البرز مركزي در مناطق شمالي استان هاي البرز، تهران و شمال غرب استان سمنان پيش بيني مي شود.

شنبه 8 ام تير، تمركز بارش ها در دامنه هاي البرز مركزي براي نواحي جنوبي استان مازندران، شمال استان البرز و شمال به سمت شرق استان تهران مي باشد.

استان هاي مركزي، قم، شمال استان اصفهان، شمال شرق استان يزد، خراسان شمالي، رضوي و جنوبي، همدان، نواحي جنوبي استان سمنان در برخي ساعات با رگبار پراكنده باران همراه خواهند بود.


به سبب وزش بادي كه در منطقه شمال شرق به سمت نواحي شرقي و جنوب شرق كشور خواهيم داشت كه در برخي مناطق اين استان ها در ساعاتي بر سرعت وزش باد افزوده شده و منجر به گرد و خاك نيز خواهد شد. كه اين شرايط بويژه در جنوب خراسان جنوبي و شمال سيستان و بلوچستان سبب گرد و خاك شديد مي شود.

مناطق مركزي خليج فارس به سمت تنگه هرمز و همچنين شرق درياي عمان طي امروز و فردا مواج خواهند بود.

تصویر


آسمان استان تهران طي 24 ساعت آينده كمي ابري، از اواخر وقت با افزايش ابر و از روز جمعه با بارش هاي پراكنده پيش بيني مي شود. بيشينه و كمينه دماي هواي تهران به ترتيب بين 34 + و 22 + درجه سلسيوس در نوسان خواهد بود.
هواشناسي ايران، بانك اطلاعاتي هواشناسي:# بهترين DNS Server ممكن براي افزايش سرعت مرور صفحات وب #

نماد کاربر
 
سپـاس : 10

ارسـال : 41


نام: مهرداد ش.
سن: 32 سال
شهر: Tehran
نام نویسی: 89/8/15

مرد

بررسي وضعيت جوي كشور جمعه 7 تير 92

نوشتهاز سوی mehrdad38 در جمعه 7 تير 1392 - 14:07

همچنان تا روز شنبه براي دامنه هاي البرز، سواحل مركزي و شرقي خزر به سمت شمال شرق در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و بارش پراكنده باران پيش بيني مي شود.از بعد از ظهر روز شنبه بتدريج از شدت ناپايداري هاي جوي در بخش شمالي كشور كاسته خواهد شد.

طي اين مدت براي نواحي جنوب شرق كشور و همينطور برخي نواحي مركزي و شرقي كشور رگبارهاي محلي و موقتي باران دور از انتظار نمي باشد.

از روز شنبه اواسط وقت تا اواسط هفته بتدريج گسترش جريانات پايدار را در غالب نقاط كشور خواهيم داشت كه به سبب آن از روز شنبه تا سه شنبه روند افزايش دما در سطح كشور پيش بيني مي شود. اين افزايش دما در نيمه شمالي كشور محسوس خواهد بود.

از اواسط وقت روز سه شنبه با نزديك شدن زبانه سيستم بارشزاي شمالي در شهرهاي شمالي استان هاي آذربايجان غربي، شرقي و اردبيل شاهد ناپايداري هايي خواهيم بود كه در گزارشات بعدي به آن اشاره خواهد شد.

تصویر


جمعه 7 ام تير، شرق استان گيلان، مازندران، دامنه هاي البرز براي نواحي شمالي استان هاي قزوين، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالي و رضوي در ساعت هايي رشد ابر و رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.

در استان هاي همدان، مركزي، قم، شمال اصفهان، جنوب استان سمنان،‌شمال شرق استان يزد به سمت خراسان جنوبي و همينطور نواحي شرقي استان سيستان و بلوچستان وقوع بارش هاي محلي و موقتي در ساعت هايي دور از انتظار نمي باشد.


شنبه 8 ام تير، استان هاي مازندران، گلستان،شرق استان قزوين، البرز، تهران، شمال استان سمنان، ارتفاعات البرز، خراسان رضوي و شمالي رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بيني مي شود.

در استان هاي قم، خراسان جنوبي، برخي نقاط استان هاي اصفهان، استان يزد، اراك، همدان و شرق استان سيستان و بلوچستان رگبارهاي خيف دور از انتظار نمي باشد.

عمده بارش ها در ارتفاعات البرز مركزي در مناطق شمالي و شرقي استان تهران و شمال استان خراسان رضوي پيش بيني مي شود.

يكشنبه 9 ام تير، در ارتفاعات البرز مركزي شامل نواحي شمالي استان هاي البرز، تهران، دامنه هاي البرز به سمت خراسان هاي شمالي، رضوي و با شدت كمتر خراسان جنوبي با بارش هاي پراكنده پيش بيني مي شود.

دوشنبه 10 ام تير، در غالب مناطق كشور جو آرام وپايدار حاكم خواهد بود.


شرق درياي عمان از فردا شنبه، تا 3 سه روز آينده به سبب گسترش بادهاي موسمي مواج و متلاطم خواهد بود.

تصویر


آسمان استان تهران طي 24 ساعت قسمتي ابري، در بعد از ظهر افزايش ابر و رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بيني مي شود. بيشينه و كمينه دماي هواي تهران به ترتيب بين 32 + و 20 + درجه سلسيوس در نوسان خواهد بود.
هواشناسي ايران، بانك اطلاعاتي هواشناسي:# بهترين DNS Server ممكن براي افزايش سرعت مرور صفحات وب #

نماد کاربر
 
سپـاس : 10

ارسـال : 41


نام: مهرداد ش.
سن: 32 سال
شهر: Tehran
نام نویسی: 89/8/15

مرد

بررسي وضعيت جوي كشور شنبه 8 تير 92

نوشتهاز سوی mehrdad38 در شنبه 8 تير 1392 - 16:13

با ادامه فعاليت سامانه بارشزاي شمالي ، طي امروز و فردا در بخش شمال شرق كشور به سمت دامنه هاي البرز و سواحل شرقي خزر رگبار و رعد برق پراكنده به همراه وزش باد پيش بيني مي شود.

همچنين طي 3 روز آينده در نواحي جنوب شرق كشور شامل ارتفاعات استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد در ساعاتي به همراه افزايش ابر و رگبار پراكنده خواهد بود.

از فردا تا روز سه شنبه روند افزايش دما بويژه در بخش شمالي كشور پيش بيني مي شود.

تصویر


شنبه 8 ام تير، استان هاي مازندران، گلستان، ارتفاعات استان هاي البرز، تهران و سمنان، خراسان هاي شمالي، رضوي و جنوبي رشد ابر و رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.

همچنين براي ارتفاعات استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد در ساعات بعد از ظهر افزايش ابر و رگبار پراكنده خواهيم داشت.

يكشنبه 9 ام تير، برخي نقاط استان هاي مازندران، گلستان، ارتفاعات استان هاي تهران و سمنان، خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بيني مي شود.

ارتفاعات استان هاي كرمان، يزد و مناطق جنوبي خراسان جنوبي در بعد از ظهر افزايش ابر و رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بيني مي شود.

دوشنبه 10 ام تير، در غالب مناطق كشور جو آرام و پايدار حاكم خواهد بود..

سه شنبه 11 ام تير، در شهر هاي شمالي استان هاي آذربايجان غربي، شرقي و اردبيل در بعد از ظهر رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.


شرق درياي عمان از امروز تا 3 روز آينده به سبب گسترش بادهاي موسمي مواج و متلاطم خواهد بود.

تصویر


آسمان استان تهران طي 24 ساعت قسمتي ابري، در بعد از ظهر افزايش ابر در ارتفاعات رگبار و رعد و برق پراكنده و وزش باد پيش بيني مي شود. بيشينه و كمينه دماي هواي تهران به ترتيب بين 31 + و 21 + درجه سلسيوس در نوسان خواهد بود.
هواشناسي ايران، بانك اطلاعاتي هواشناسي:# بهترين DNS Server ممكن براي افزايش سرعت مرور صفحات وب #

نماد کاربر
 
سپـاس : 10

ارسـال : 41


نام: مهرداد ش.
سن: 32 سال
شهر: Tehran
نام نویسی: 89/8/15

مرد

بررسي وضعيت جوي كشور يكشنبه 11 تير 92

نوشتهاز سوی mehrdad38 در يكشنبه 9 تير 1392 - 16:01

- طي امروز در ارتفاعات البرز مركزي، برخي نواحي شمال شرق همچنين ارتفاعات زاگرس مركزي و جنوبي، در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.

- عمده بارش هاي امروز در ارتفاعات استان كرمان مي باشد.

- از فردا جو آرام در غالب مناطق كشور حاكم خواهد شد.

- از روز سه شنبه به سبب عبور امواج ناپايدار تراز مياني جو و استقرار زبانه هاي توده هواي پرفشار در سطح زمين، در نواحي شمال غرب، سواحل غربي خزر و ارتفاعات البرز در برخي ساعات افزايش ابر و رگبار هاي پراكنده پيش بيني مي شود.

با توجه به گسترش جريانات پايدار، تا روز سه شنبه در سطح كشور روند افزايش دما مورد انتظار مي باشد. اما از روز سه شنبه در شمال غرب كشور كاهش دما آغاز شده سپس اين كاهش نسبي دما در نوار شمالي و اواخر هفته در شمال شرق، تا حدودي شرق كشور پيش بيني مي شود.

تصویر


يكشنبه 9 ام تير، ارتفاعات استان هاي تهران، سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالي و رضوي، ارتفاعات استان كرمان، يزد، اصفهان و دامنه هاي مركزي زاگرس شامل نواحي شرقي استان لرستان، كهكيلويه و بوير احمد و چهار محال و بختياري در برخي نقاط در ساعات بعد از ظهر رشد ابر وزش باد و رگبارهاي پراكنده پيش بيني مي شود.

دوشنبه 10 ام تير،در غالب مناطق كشور جو آرام و پايدار حاكم خواهد بود..

سه شنبه 11 ام تير، در شهر هاي شمالي استان هاي آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل و ارتفاعات البرز در بعد از ظهر رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.

چهارشنبه 12 ام تير، استان هاي آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل، گيلان، ارتفاعات مازندران و دامنه هاي البرز، بويژه در ساعات بعد از ظهر رگبارهاي پراكنده پيش بيني مي شود.

روز سه شنبه به دليل افزايش گراديان فشاري و سرعت وزش باد در مناطق سوريه و عراق، شرايط براي ايجاد چشمه توليد گرد و خاك در اين نواحي مهيا مي شود، لذا به سبب اين گرد و خاك احتمالي، افزايش غبار، افت كيفيت هوا و كاهش ديد افقي در مناطق واقع در جنوب غرب و تا حدي غرب كشور در روز سه شنبه دور از انتظار نمي باشد.

تصویر


شرق درياي عمان تا سه شنبه مواج و متلاطم خواهد بود.

تصویر


آسمان استان تهران طي 24 ساعت كمي ابري، در بعد از ظهر افزايش ابر در ارتفاعات احتمال رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بيني مي شود. بيشينه و كمينه دماي هواي تهران به ترتيب بين 34 + و 24 + درجه سلسيوس در نوسان خواهد بود.
هواشناسي ايران، بانك اطلاعاتي هواشناسي:# بهترين DNS Server ممكن براي افزايش سرعت مرور صفحات وب #

نماد کاربر
 
سپـاس : 10

ارسـال : 41


نام: مهرداد ش.
سن: 32 سال
شهر: Tehran
نام نویسی: 89/8/15

مرد

بررسي وضعيت جوي كشور دوشنبه 10 تير 92

نوشتهاز سوی mehrdad38 در دوشنبه 10 تير 1392 - 14:45

امروز جوي آرام در غالب مناطق كشور حاكم مي باشد. از فردا با نفوذ جريانات ناپايدار به شمال غرب كشور شرايط ناپايدار آغاز شده و به تناوب تا روزهاي پاياني هفته در نوار شمالي تداوم خواهد داشت. روز چهارشنبه با ريزش هواي خنك به سواحل درياي خزر، ضمن افت نسبي دما بارش هاي پراكنده اي بويژه در غرب ساحل خواهيم داشت.

از لحاظ دمايي، افزايش دما طي امروز تا اواسط روز سه شنبه تداوم خواهد داشت. اما از بعد از ظهر روز سه شنبه از سمت شمال غرب افت نسبي دما آغاز شده و تا روزهاي پاياني هفته اين كاهش نسبي دما به سواحل خزر و شمال شرق كشور نيز خواهد رسيد. افت دما در سواحل خزر بين 2 الي 4 درجه و درساير مناطق نيمه شمالي بين 1 الي 2 درجه سلسيوس پيش بيني مي شود.

تصویر


دوشنبه 10 ام تير، در ارتفاعات استان هاي اردبيل، خراسان رضوي و كرمان رشد ابر و احتمال بارش هاي پراكنده پيش بيني مي شود.

سه شنبه 11 ام تير،در شهرهاي شمالي استان آذربايجان شرقي، استان اردبيل به سمت ارتفاعات البرز غربي و مركزي افزايش ابر و در بعد از ظهر با بارش هاي پراكنده پيش بيني مي شود.

چهار شنبه 12 ام تير، در استان هاي آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل، گيلان، ارتفاعات مازندران، ارتفاعات استان هاي زنجان، قزوين به سمت دامنه هاي البرز مركزي افزايش ابر و در ساعاتي به همراه رگبارهاي پراكنده باران پيش بيني مي شود. بيشينه بارش در ارتفاعات غربي استان اردبيل و استان گيلان مي باشد.

پنجشنبه 13 ام تير، استان هاي آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل، گيلان، مازندران، برخي نقاط استان گلستان و امتداد دامنه هاي البرز، بويژه در ساعات بعد از ظهر رگبارهاي پراكنده پيش بيني مي شود. بيشينه بارش در ارتفاعات غربي استان اردبيل مي باشد.

دريا خزر بواسطه جريانات شمالي، طي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مواج پيش بيني مي شود. همچنين افزايش ارتفاع موج در شرق درياي عمان طي 3 روز آينده مورد انتظار خواهد بود.
لذا به قايق هاي سبك و لنج هاي تفريحي توصيه اكيد مي شود، طي روزهاي ياد شده از تردد هاي غير ضرور در آبهاي متلاطم جدا خودداري نمايند.

تصویر

تصویر


آسمان استان تهران طي 24 ساعت صاف به همراه غبار پيش بيني مي شود. بيشينه و كمينه دماي هواي تهران به ترتيب بين 36 + و 24 + درجه سلسيوس در نوسان خواهد بود.
هواشناسي ايران، بانك اطلاعاتي هواشناسي:# بهترين DNS Server ممكن براي افزايش سرعت مرور صفحات وب #

نماد کاربر
 
سپـاس : 10

ارسـال : 41


نام: مهرداد ش.
سن: 32 سال
شهر: Tehran
نام نویسی: 89/8/15

مرد

Re: بررسي روزانه وضعيت جوي كشور

نوشتهاز سوی *شارش* در سه شنبه 11 تير 1392 - 17:03

تا الان که ساعت 6 بعده ظهر هست ما جریان پراکنده ای ندیده ایم
پس کی میخواد اذربایجان شرقی بارون بیاد ،رگبار پراکنده پس کو!کجاست اون هوای ابری!داریم اینجا ذوب میشیم از گرما !هوا ساکن هست والسلام. smile072
فاطی ز علایق جهان دل برکن / از دوست شدن به این و آن دل برکن
یک دوست که آن جهان مطلق باشد /بگزین تو و از کون و مکان دل برکنفاطی، اگر از طارم اعلا گذری / از خاکْ گذشته، از ثریا گذری
هیهات که تا اسیر دیو نفسی / از راه دَنی سوی تَدَلّی گذری


آن شوخ كه با شيشه مرا ساخته است / بنشسته و سنگ بر من انداخته است
اكنون كه شكسته ام در اين بازي تلخ، / خندم خوش از اينكه من نه، او باخته است!


به شایعات بی اساس بی توجه باشید و در مورد زیر دستان از روی ذهن قضاوت نکنید.
نماد کاربر
 
سپـاس : 772

ارسـال : 1084


نام: فاطمه غمكده
سن: 28 سال
شهر: بلبلان
نام نویسی: 91/6/20

زن

بازگشت توده هوای گرم بر روی کشور

نوشتهاز سوی mehrdad_sh در سه شنبه 8 مرداد 1398 - 12:18

آژانس آب و هوا ایران (iranclimate.ir)-نقشه های هواشناسی نشان می دهند تا روز پنجشنبه هفته جاری در بسیاری از مناطق کشور دما هوا گرمتر خواهد شد.

الگوی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که ناوه ای کم ارتفاع در عرض های جغرافیایی بالاتر از موقعیت کشور ما بر روی غرب روسیه حاکمیت دارد. این ناوه که با هوای خنک همراه ست با حرکت پادساعتگرد خود بر روی این منطقه شرایط جوی را تحت حاکمیت خود دارد. به نظر می رسد طی 3 روز آینده منتهی به پنجشنبه 10 مرداد 98 با عقب نشینی تراف (امتداد جنوبی) ناوه مذکور از منطقه خاورمیانه و شدت گرفت مجدد پرارتفاع جنب حاره روند افزایش دما هوا را بر روی بسیاری از مناطق کشور شاهد باشیم.

تصویر

نقشه پیش بینی رویدادهای حدی آب و هوا بر روی کشور

این افزایش دما هوا بر روی استان اردبیل و کرانه های دریا مازندران و شمال غرب کشور بین 5 تا 8 درجه، استان های واقع بر روی دامنه های البرز همچون قزوین، البرز، تهران و سمنان و بخش های غربی کشور بین 2 تا 5 درجه و در شمال شرق کشور تا 4 درجه پیش بینی می شود.

در حالی که گرمای هوا در بسیاری از مناطق کشور طی 5 روز آینده پدیده اصلی و غالب خواهد بود، بارش های رگباری و پراکنده در ارتفاعات مازندران و گلستان، نواحی شمالی آذربایجان های غربی و شرقی، جنوب سیستان و بلوچستان و شمال هرمزگان پیش بینی می شود و به نظر می رسد از روز پنجشنبه 10 مرداد ماه کاهش دما هوا و رخداد بارش های پراکنده بر روی سواحل دریا مازندران سبب شکسته شدن گرمای هوا شود.
 
سپـاس : 1

ارسـال : 1


نام نویسی: 98/5/8

ذکر نشده

الگوی آب و هوای کشور و منطقه طی یکماهه پیشرو (آگست 2019)

نوشتهاز سوی mehrdad38 در جمعه 11 مرداد 1398 - 07:28

آدرس آژانس آب و هوای ایران (مرکز پیش بینی تخصصی آب و هوا) - در طی آگست 2019 بارندگی ها بر روی نوار شمالی و موسمی جنوب شرق کشور نرمال و بیش از نرمال بوده، گرمای هوا بر روی مناطق مرکزی استمرار داشته که گاهاً این گرما هوا با تاثیر گذاری توده هوای خنک در بخش های شمالی کشور شکسته خواهد شد.

طبق الگوهای هواشناسی طی یک ماه آینده (آگست 2019) دامنه بارش ها بر روی شمال غرب، نوار ساحلی دریا مازندران، ارتفاعات شمالشرق، جنوب شرق و بخش هایی از جنوب کشور بوده و پدیده همرفت بصورت رگبارهای ناگهانی در برخی مناطق واقع بروی دامنه های شرقی زاگرس متمرکز خواهد بود. هسته مجموع بارندگی ها طی ماه آگست 2019 بر روی سواحل دریا خزر در استان گیلان و مازندران با هسته 80 تا 190 میلی متر پیش بینی می شود. مقادیر مجموع بارش برآورد شده طی ماه آگست 2019 بر روی سرتاسر نوار ساحلی دریا مازندران بالاتر از حد میانگین بلند مدت خواهد بود. همچنین مقادیر بارش در ناحیه موسمی جنوب شرق و بخش های جنوبی کشور نرمال تا بیش از حد نرمال بلند مدت پیش بینی می شود. در ناحیه شمال غرب کشور در استان اردبیل مقادیر بارش در محدوده هنجار پیش بینی می شودو بر روی دو استان آذربایجان غربی و شرقی بارندگی ها در حد نرمال و بر روی برخی از نواحی تا 10 میلی متر کمتر از نرمال بلند مدت پیش بینی می شود.

تصویر

میانگین دما هوا طی ماه آگست 2019 بر روی غالب مناطق نیمه جنوبی - شرقی کشور گرایش به بالاتر از حد نرمال بلند مدت خواهد داشت؛ استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد و خراسان جنوبی بالاترین میزان ناهنجاری گرمایشی متوسط دما هوا را تجربه خواهند نمود.

بر روی نیمه شمالی بخصوص بر روی شمال غرب، سواحل شمالی و ارتفاعات شمال شرق کشور مکرراً گرمای ناهنجار توسط تاثیر گذاری جریانات خنک شمالی شکسته خواهد شد، بطوری که طبق بر دو مدل ECMWF و CFS بر روی مناطق واقع در شمال کشور بیهنجاری منفی (خنکتر از نرمال) طی ماه آگست 2019 به چشم می خورد. استان های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان بیشترین میزان آنومالی منفی دما را در این مدت خواهند داشت.

طی آگست 2019 بر روی نوار جنوبی کشور سواحل دریا خلیج فارس، تنگه هرمز و جنوب سیستان و بلوچستان متوسط دما هوا نرمال و کمی خنکتر از حد نرمال بلند مدت پیش بینی می شود.

تصویر

برای خواندن مطالب تخصصی این نوشتار به آدرس آژانس آب و هوای ایران (مرکز پیش بینی تخصصی آب و هوا) به نشانی :

https://iranclimate.blogsky.com/1398/05/10/post-473

مراجعه بفرمائید.
هواشناسي ايران، بانك اطلاعاتي هواشناسي:# بهترين DNS Server ممكن براي افزايش سرعت مرور صفحات وب #

نماد کاربر
 
سپـاس : 10

ارسـال : 41


نام: مهرداد ش.
سن: 32 سال
شهر: Tehran
نام نویسی: 89/8/15

مرد


بازگشت به هواشناسی ، فیزیک جو و ژئوفیزیک

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 2 مهمان