چيستان-7 آيا شما نيز سن تك تك فرزندان شهرام را ميدانيد؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

چيستان-7 آيا شما نيز سن تك تك فرزندان شهرام را ميدانيد؟

پست توسط خروش »

اين چيستان ساده را حتا در بن مايه هاي (منابع) پارسي ديدم كه براي نوجوانان برگردانده (ترجمه)
شده بود. اين چيستان يك پله از چيستان شماره 4 آسانتر و كمكي ست براي دريافت بهتر آن. و اينك اما چيستان:
بازديد دو يار كهن
شهرام و بهرام - هر دو رياضيدان- پس از سال ها دوري همديگر را مي بينند و پس از احوال پرسي:
شهرام: ميداني كه من اكنون سه فرزند دارم...
بهرام: جدي، چند ساله اند؟
شهرام: شما كه منطق دان و رياضيدان هستيد، مي توانيد به آساني آنرا (سن بچه ها را) پيدا كنيد.
حاصل ضرب سنشان 36 است و مجموع سنشان شماره پلاك خانه اي تان است كه سالها پيش در شيراز داشتيد.
بهرام: (پس از اندكي درنگ) داده ها براي يافتن سن فرزندانت بسنده نيست.
شهرام: راست مي گوييد. فرزند بزرگم دختر است.
بهرام: آهان، كنون ميدانم سن فرزند هايتان را.
و اينك پرسش من از شما. آيا شما نيز سن تك تك فرزندان شهرام را ميدانيد؟
آخرین ويرايش توسط 1 on خروش, ويرايش شده در 0.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

پست توسط خروش »

تصویر

تنها هنگامي جمع، سن فرزندان برابر 13 است، داده هاي چيستان مي تواند در درجه نخست بسنده، نباشد.
و از آنجا كه سخن از فرزند بزرگ است، گزينه 1 و 6 و 6 به كنار گذاشته مي شود.
پس سن فرزندان ِ شهرام 2 و 2 و 9 مي باشد.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

پست توسط خروش »

كاظم فائقي كتابي به نام "تستهاي براي تقويت هوش و پرورش استعداد هاي درخشان" براي دانش آموزان سال پنجم ابتدايي
ترجمه كرده (نام نويسنده و منبع نامعلوم ؟ )، انتشارات ارديبهشت (6405689).

اين چيستان معروف در آنجا نيز در صفحه 94 آمده است.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

رادمهر

نام: joker

محل اقامت: تهران

عضویت : شنبه ۱۳۹۳/۶/۱۵ - ۱۷:۰۱


پست: 116

سپاس: 78

جنسیت:

تماس:

Re: چيستان-7 آيا شما نيز سن تك تك فرزندان شهرام را ميداني

پست توسط رادمهر »

این چیستان مسئله imc2005 بود.
رفتار اخلاقی یک انسان،بر اساس نوع دوستی،تحصیلات و برابری اجتماعی است و هیچ پایه مذهبی لازم نیست.

ارسال پست