اصطلاحات مهندسی هوافضا

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2670

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

تکنیسین هواپیمایی با دانش فنی و تجربه کـــافی که میتواند مراحل مختلف ...a&p
یاتاقانهایی که تحت زاویه ‎ 90 یا ‎ 270 درجه بطور عمود بر محور طولی رس ...abeam
عدم دقت هندسی سیستمهای اپتیکی (علماپتیک) ، جابجائی زاویه ای ظاهری درج ...aberration
کنده شدن و از بین رفتن مواد سطحی یک جسمدر اثر تبخیر و گداز و غیرهablate
سپر حرارتیablating material
دستگاه مختصات قائمablique coordinates
متوقف کردن یک سلسله عملیات در حال اجراءabort
سایشabrasion
ماده سایاabrasive
طول (محور مختصات) ، خفت ، محور طولهاabscissa
مطلقabsolute
ارتفاع سنج یا فرازیابی که ارتفاع واقعییا فاصله واقعی هواپیما را از زم ...absolute altimeter
ارتفاع مطلقabsolute altitude
حداکثر ارتفاع نسبت بسطح دریا که هواپیمامیتواند تحت فشار استاندارد شرو ...absolute ceiling
رطوبت مطلقabsolute humidity
فشار مطلقabsolute pressure
سیستم واحدها که در آن کمترین تعداد واحدیا یکه بعنوان واحدهای اصلی انت ...absolute system of units
دمای مطلقabsolute temperature
خلاء مطلقabsolute vacuum
صفر مطلقabsolute zaro
جذب ، درکشیabsorption
طیف جذبیabsorption spectrum
رابطهای لوله ای پخدار با زاویه ‎ 35 درجهac fittings
پمپ کوچکی که به منظور تامین فوری مخلوطغلیظ سوخت و هوا در کابراتور تعب ...accelerating pump
شتابacceleration
شتاب دهندهaccelerator
سیم پیچی سری که در تنظیم کننده های ولتااز نوع نوسان ساز با باز شدن دو ...accelerator winding
شتاب سنجaccelerometer
پذیرشacceptance
گیرندهacceptor
پانل یا قابی که برای آسانترکردن تعمیراتو بازرسی براحتی برداشته و یا ن ...access panel
متعلقاتaccessories
قسمتی از موتور که متعلقات روی آن نصب شودaccessory of section
انبارهaccumulator
استنacetone
گاز استیلنacetylene gas
اسیدacid
ترکیبی که با قلم زنی سطح فلز باعث اتصالبهتر لایه های پرداخت با سطح فل ...acid diluent
واحدی برای مساحت سطح زمین برابر ‎4047 متر مربعacre
آکروباتیکacrobatics
پلاستیک ترموست شفاف از جنس استرهایپلیمریزه اسیدهای آکریلیکacrylic
لاکهای آکریلیک که دارای حلالهای بسیار فراربوده و برای پرداخت سطح هواپ ...acrylic lacquer
سیلندر پیستون عمل کننده ، سیلندر محرکactuating cylinder
اهرمهایی که کابلهای کنترل به آنهامتصل شده و توسط آنها سطوح فرامین را ...actuating horns
سیلندر پیستون عمل کنندهactuator
قسمت متحرک یک عمل کننده یا محرکهیدرولیکی یا نیوماتیکیactuator piston
وفق دادنadapt
مبدلadapter
افزودنیadditive
بی در روadiabatic
تغییرات آدیابتیکadiabetic changes
میزان افت آدیابتیکadiabetic lapse rate
الحاقیAdjoint
وسیله ای برای درآوردن دنده یاروزه در سطحخارجی اجسامadjustable split die
تثبیت کننده افقی قابل تنظیم هواپیماadjustable stabilizer
آچار فرانسهadjustable wrench
ملخ با گام قابل کنترلadjustable-pitch propeller
جذب ، کشش سطحیadsorption
ریاضیات پیشرفتهAdvanced Mathematics
محاسبات عددی پیشرفتهAdvanced Numerical Calculations
آدوانسadvanced timing
جابجایی و حرکت طبقات اتمسفری بصورت افقیو تحت تاثیر گرماadvection
شرایط پروازی که در آن دماغه هواپیما درخلاف جهت مطلوب منحرف میشودadverse yaw
هواییaerial
آنتن (هوائی)aerial antenna
مسیر مسابقه هواییaerial racetrack
نقشه برداری هواییaerial survey
نمایش آکروباتیک هواییaerobatic air display
تعادل آیرودینامیکیaerodynamic balance
وسیله ای برای معکوس کردن نیروی جلوبرaerodynamic blockage thrust reverser
استفاده از ترمزهای هوایی یا چترaerodynamic braking
مرکز آیرودینامیکیaerodynamic center (ac)
ضریب آیرودینامیکیaerodynamic coefficient
عوامل آیرودینامیکیaerodynamic factors
افزایش دما ناشی از جریان سریع هوا رویسطوح آیرودینامیکی به ویژه در سرع ...aerodynamic heating
وتر متوسط آیرودینامیکیaerodynamic mean chord (amc)
شکل یک جسم در رابطه با جریان هوا دراطراف آنaerodynamic shape
شاخه ای از علوم در مورد تولید نیروها دراثر حرکت سطوح و اشکال مختلف در ...aerodynamics
هواپیمای سنگین تر از هواaerodyne
مقطع آیرودینامیکیaerofoil
هوانوردیAeronautical
علم هوانوردیaeronautics
هواپیماaeroplane
ترکیب کلوئیدی ذرات بسیار ریز مایع یاجامد در گاز یک دستaerosol
هر رسانگر کنترلی که قادر به پرواز درهوا و فضا باشدaerospace vehicle
هوافضاaerospce
نازل مخروطیaerospike
رسانگرهای سبکتر از هواaerostat
علمی که درمورد گازها در حالت سکون وتعادل بحث میکندaerostatics
قابلیت1 ، توانش2affordance4
قسمت انتهایی هواپیما ، بطرف عقب هواپیماaft
آخرین قسمت فلپهای سه قسمتیaft flap
تعداد درجات گردش میل لنگ بعد از گذشتنپیستون از نقطه مرگ پایینafter bottom center (abc)
تعداد درجات گردش میل لنگ بعد از گذشتنپیستون از نقطه مرگ بالاafter top center
پس سوزafterburner
سخت گردانی زمانیage hardening
عامل ، عنصر ، مادهagent
سخت گردانی زمانیaging
خط موسوم روی یک نقشه که نقاطی را که دارای خطا یا انحراف مغناطیسی صفر ...agonic line
سطوح فرامین روی بالailavator
ایلرن، شهپرAileron
تیرکی تنها درقسمتی از طول بال وجود داردو نقاط لولا شدن فلپ به بال روی ...aileron spar
فاصله ابتدای فلپ تا لبه آن به موازاتتیرهای اتصال آنaileron station
شهپرهاailerons
هواair
ترمز هواییair brake
شرکت ترابری هواییair carrier
سخت گردانی زمانی در دمای معمولیair hardening
عیبی در پرداخت هواپیما که رنگ آن مات شده و حبابهای هوا در سطح رنگ پدی ...air impingment
نوعی استارتر در موتورهای توربینی کوچکair impingment starter
حمل و نقل هواییair line
کشی که کارش بنحوی با پرواز تعمیر یاراه اندازی هواپیما مربوط میشودair man
نیروی در کاربوراتور و سیستمهای تزریق سوسوخت که لوله وانتوری و فشار هو ...air metering force
مسابقه هواییair race
استارت زدن موتور در حال پرواز هواپیماair start
فرودگاهair strip
راداری کمکی در سیستم کنترلی ترافیک هواییair traffic control radar system
استارتری در موتورهای توربینی که توسطهوای فشرده توربین کوچکی را که توس ...air turbine starter
نسبت هوا به سوختair/fuel ratio
منفذ هواairbleed
هوابردairborne
کاهش گرمای یک جسم یاانتقال مستقیم گرمابه جریان هوای اطراف آنair-cool
موتور پیستونی که گرمای تلف شده آن به وسیله پره ها یا تیغه های دور سیل ...air-cooled engine
نوعی خنک کننده روغن که از جریان هوابرای خنک کردن روغن استفاده میکندair-cooled oil-cooler
هواپیماaircraft
سانحه هواییaircraft accident
اصلاحات در خواص فیزیکی و خصوصیات پروازهواپیماaircraft alternation
مجموعه قطعاتی که برای گرفتن سرعت یا کاهشاندازه حرکت یا گشتاور هواپیما ...aircraft arresting hook
منبع الکتریکی برای هواپیماaircraft battery
بازرسی هواپیماaircraft inspection
بایگانیها هواپیماaircraft log book
لوله کشی هواپیماaircraft plumping
اسناد هواپیماaircraft records
تعمیر هواپیماaircraft repair
تنظیم نهایی هواپیماaircraft rigging
خصوصیات هواپیماaircraft specification
ساختمان هواپیماaircraft structure
فرودگاهairfield
مقطع آیرودینامیکی ، جسم آیرودینامیکیairfoil
بدنه هواپیماairframe
تعمیرکار بدنه هواپیما با مجوز اف آ آairframe mechanic
موشک بالستیک هوا به هواair-launched ballistic missile
هواپیماairplain
فرودگاهairport
ملخairscrew
کشش هوائیairship
حجم اتمسفر محدود بین سطح ارتفاع معین وزمینairspace
سرعت هواپیما نسبت به هوای محیط خودairspeed
سرعت نماairspeed indicator
فرودگاهairstrip
موشک هوا به هواair-to-air missile
موشک هوا به زمینair-to-surface missile
گواهینامه صلاحیت پروازairworthiness certificate
دستورالعمل صلاحیت پروازairworthiness directive
دارای صلاحیت پروازairworthy
وزن اصلی هواپیماaitcraft operating weight
نوعی ورقه از آلیاژ آلومینیومalclad
الکلalcohol
جمع جبریalgebric sum
شهپرalicron
قلیاalkali
قلیاییalkaline
شبه قلیاalkaloid
بار مجازAllowable Load
اختلاف یا لقی عمدی بین ابعاد و اجزاءجفت شوندهallowance
آلیاژ ، همبستهalloy
فولاد آلیاژیalloy steel
عنصر آلیاژیalloying agent
عنصر آلیاژیalloying element
آلیاژی از آهن جهت ساخت آهنربای دائمیalnico
نوعی روکش شیمیایی جهت قطعات آلیاژآلومینیومalodine
آلفاalpha
برنج نوع آلفاalpha brass
ذره آلفاalpha particle
سیستم تغییر گام ملخalpha range
تغییر ، اصلاحalternation
جریان متناوبalternative current
ارتفاع سنج ، فرازیابaltimeter
تنظیم ارتفاع سنجaltimeter setting
ارتفاعaltitude
آلیاژی از نیکل و کرم جهت ترموکوپلهاalumel
گل پاک یا اکسید آلومینیومalumina
آلومینیومaluminium
آلیاژ آلومینیومaluminum alloy
اکسید آلومینیومaluminum oxide
تکه های بسیار کوچک آلومینیوم که مانعبرخورد اشعه ماوراء بنفش خورشید به ...aluminum paste
لعاب یا پرداخت که داخل آن تکه های کوچکآلومینیوم بصورت معلق پراکنده شد ...aluminum pigmented dope
رشته های تکه تکه آلومینوم که برای رفعزنگ زدگی و خوردگی و نیز جلادادن ...aluminum wool
ملقمهamalgamate
فشار محیطambient pressure
دمای محیطambient temperature
آمینamine
دستگاه اندازه گیری شدت جریان الکترونهاammeter
محلول آمونیاکammonia
نشادرammonium choride
آمپرampere
آمپر ساعتampere-hour
ظرفیت باطریampere-hour capacity
آمپردورampere-turn
آبی خاکیamphibian
شناورهای آبی خاکیamphibian floats
تقویتampilification
ژنراتور دی سی که ولتاژ خروجی آن باتغییرات تحریک میدان متناسب استamplidyne
ضریب تقویتamplification factor
تقویت کنندهamplifier
میدان نوسان ، دامنهamplitude
مدولاسیون دامنهamplitude modulation (am)
رابطهایی برای اتصال لوله های پخدار یاقیفی شکل که دارای زاویه ‎ 37 درج ...an fitting
آنالیز ، تجزیهanalysis
تحلیلanalyze
آنروئیدaneroid
فشارسنج آنروئیدaneroid barometer
کنترلر انفیسANFIS controller
زاویهangle
ابزاری برای سوراخ کردن ورقه های فلزی که در آن مته با بدنه دریل زاویه ...angle drill
زاویه حملangle of attack
زاویه حمله نصبAngle of Incidence
زاویه تابشangle of reflection
زاویه شکستangle of refraction
زاویه بین صفحات تقارن و جهت حرکتangle og sideship
آنگسترومangstrom
شتاب زاویه ایangular acceleration
فاصله زاویه ایangular distance
اندازه حرکت زاویه ایangular momentum
سرعت زاویه ایangular speed
تندی زاویه ایangular velocity
بازپختannacal
بازپختanneal
آندanode
آنودیزه کردنanodize
آندیزه کردنanodizing
فقدان اکسیژن در سلولهای خونی و بافتی که اغلب منجر به زیانهای جبران نا ...anoxia
آنتنantenna
زغال سنگ نسبتا خالص که حاوی تاحدود‎ %95 کربن میباشدanthracite
بالچه ای که روی سطوح کنترل که در جهتانحراف سطح اصلی منحرف شده و گشتاو ...anti-balance tab
ماده رقیق کننده ایکه به کندی خشک میشودو در شرایط رطوبت زیاد برای جلوگ ...anti-blush tinner
چراغ یا لامپ چشمک زنی که در بالای سکانعمودی یا زیر هواپیما به منظور ا ...anti-collision light
مایع ضد بدسوزیanti-detonant
ضد بدسوزیanti-detonation
اجزاء بست کاری ساختمانیanti-drag wire
یاتاقان ضد اصطکاکanti-friction bearing
ضد یخ (سیستم)anti-icing
مایع ضد یخanti-icing fluid
ماده ایکه به سوخت اضافه شده و احتمالانفجار و احتراق نامنظم آن را کاهش ...anti-knock
ضد مادهanti-matter
آنتیموانantimony (sb)
پادگرهantinode
ضد ذرهanti-particle
انتهای موتور که دور از ملخ قرار گرفتهanti-propeller end
بالچه قابل تنظیم متصل به لبه فرار سکانکه در جهت سطوح اصلی فرامین عمل ...anti-servo tab
ضد لغزشanti-skid
سیستم ضد لغزشanti-skid system
سیستمی برای جلوگیری از چرخش چرخهایهواپیما هنگامیکه ارابه فرود خارج از ...anti-spin
هواپیمای ضد زیردریاییanti-submarine
باریکه یا نوارهایی از جنس هواپیما که روی قطعات ساختمانی بال و زیر نوا ...anti-tear strips
سندانanvil
قطب نمای مغناطیسی بدون نوسانaperiodic magnetic compass
ارتفاع اوجapogee
ظاهریapparent
توان ظاهریapparent power
انحراف ظاهری محور ژایروapparent precession
هر نوع وسیله برای بکارندازی یا کنترلهواپیماappliance
موتور روبروapposed engine
پرواز هواپیما درست قبل از فرودapproach
سرعت نزدیک‌شوندهapproaching velocity
سوابق و اطلاعاتی که میتوانند برای تعیینمراحل تعمیرات یا تغییرات هواپی ...approved data
تابع تقریبapproximating function
محوطه بارگیریapron
قوس ، کمانarc
جوش برقarc welding
اصل ارشمیدسarchimedes's principle
آرگونargon
بازوarm
آرمیچرarmature
عکس العمل آرمیچرarmature reaction
قلابی برای نگه داشتن هواپیما هنگام فروددر فاصله کمarresting gear
آرسنیکarsenic (as)
آرسناید شدنarsenide
شاتون فرعیarticulated connecting rod
روتور مفصلیarticulated rotor
اجسام ساختگی1artifact2
ساختگی ، مصنوعیartificial
افزایش استحکام آلومینیومartificial aging
یکی از آلات اصلی کابین خلبان که وضعیتهواپیما را نسبت به افق نشان میدهدartificial horizon
پنبه نسوزasbestos
صعودیascending
نوسانascillation
نوعی روغن معدنی که مانع تجمع ناخالصیهامیگرددashless dispersant oil
نسبت طول به عرض یا وتر متوسط بالaspect ratio
اسفالتasphaltum
سرهم کردنassemble
مجموعه یک واحد کامل از چندین قطعهassembly
فضانوردastronaut
فضانوردیastronautical
فضاپیمائیastronautics
واحد نجومیastronomical unit
برای نامتقارنasymmetrical lift
اتمسفر ، پناد ، جوatmosphere
کند شدن سرعت حرکت یک جسم هنگام برخوردبا اتمسفرatmospheric braking
فشار اتمسفریatmospheric pressure
اتمatom
ساعت اتمیatomic clock
جرم اتمیatomic mass
عدد اتمیatomic number
وزن اتمیatomic weight
وضعیتattitude
کنترل وضعیت هواپیماattitude control
فیلتراسیون وضعیتAttitude filtering
آلت نشان دهنده پروازی که توسط ژایروکارمیکندattitude gyro
موتورهای راکت کوچک برای کنترل وضعیترسانگر فضایی در حال حرکتattitude motor
پیشوندی به معنای ‎ 10 به توان ‎-18atto
کشش ، جاذبهattraction
کششattractive
فرکانس شنواییaudio-frequency
افزایش نیروی جلوبرنده با وسایل کمکی ازجمله پس سوز ، افزایشaugmentation
توربوفن مجهز به سیستم پس سوزaugmented turbofan
پدیده تابناکی در لایه های فوقانی اتمسفرaurora
طلاaurum (au)
مخلوط رقیق سوخت و هوا که نسبت آن توسطکنترل کننده اتوماتیک در کاربورات ...auto lean
مخلوط غلیظ سوخت و هوا که نسبت آن توسطکنترل کننده مخلوط اتوماتیک در کا ...auto rich
فدر خودکارautofeather
هواپیمایی سنگین که توسط چند رتور حرکتمیکندautogyro
خودسوزیauto-ignition
جهت یاب اتوماتیکautomatic direction finder
کنترل غلظت اتوماتیکautomatic mixture control
خلبان اتوماتیکautomatic pilot
ارسال مداوم اطلاعات غیر کنترلی ثبت شده در مناطق ترمینالهای دذارای ترا ...automatic terminal information service
محافظت کننده مدر که با افزایش بیش از حدمجاز مدار را قطع میکندautomatic-reset circuit breaker
خلبان اتوماتیکautopilot
خود گردشیautorotation
هماهنگ کننده خودکارautosyn
ترانسفورماتوری با یک سیم پیچ که بوسیله یک لغزنده کربنی تعدادی از دوره ...autotransformer
کمکیauxiliary
سطوح فرامین کمکیauxiliary control surfaces
سطوح پرواز کمکیauxiliary flight surfaces
واحد قدرت کمکیauxiliary power unit
رتور کمکیauxiliary rotor
نمای کمکیauxiliary view
هر یک از چند پروسه ای که در آن برخوردیونها یا الکترونها سبب ایجاد یون ...avalanche
قانون آووگادروavegadro's principle
شدت جریان متوسطaverage intensity
هواپیمایی ، هوانوردیaviation
شرکت هوانوردیaviation company
قیچی دستی مرکبی برای بریدن ورقه هایفلزیaviation snips
مشخصات ویژه آب و هوایی که به پرواز وعملکرد هواپیما مربوط میشودaviation weather
هوانوردیaviation-aeronautics
بکارگیری الکترونیک در صنعت هوانوردی یافضانوردیaviationelectronic
الکترونیک هواپیماییavionics
قانون آووگادروavogadro's principle
محورهای هواپیماaxes of an airplane
جریان خطی ، جریان محوریaxial flow
محور هواپیماaxial of an aircraft
کمپرسور جریان خطیaxial-compressor
کمپرسور جریان خطی یا محوریaxial-flow compressor
موتور توربین گاز با کمپرسور جریان خطیaxial-flow turbine engine
محورaxis
محور تقارنaxis of symmetry
محورaxle
سمت ، جهت ، محورazimuth
بابیتbabbitt
صفحه متحرکی که سیلندر چرخ و کفشکها رویآن سوار میشوندback plate
فشار مخالف جریان اصلی در سیستمهای بسته سیالاتback pressure
نیروی ضد محرکه الکتریکیback voltage
پس زدن شعلهbackfire
مواد محافظbacking material
صفحه تقویتی در هنگام تعمیر ورقه هایفلزیbacking plate
خلاصی در اثر اتصال شل و یا سائیدگیقطعات در هر مکانیزمیbacklash
منحرف کننده جریان سیالbaffle
نقطه تعادلbalanc point
تعادلbalance
بالچه تعادلbalance tab
سیلندر پیستون محرک هیدرولیکیbalanced actuator
سطوح فرامین اصلی دارای قسمت دیگری درجلوی خط لولاbalanced control surfaces
بالونballoon
ساختار سبک وزنی از چوب بالسا با روکشآلومینیومbandolite
میان گذرband-pass
فیلتر میانگذرband-pass filter
فیلتر الکترونیکی که تنها یک باند معین ازفرکانسها و نوسانات را عبور می ...band-project filter
صدای ناشی از عبور ناپیوسته امواج فشاریدر اتمسفرbang
دوران یا متمایل شدن هواپیما حول محورطولیbank
واحد فشارbar
مخلوطی از هیدروکسیدهای باریم و کلسیمbaralyme
جلد نصب شده دراطراف لوله های پنجه اگزوزbarburetor heater
فرودگاهی دارای خط اتومبیل و تاکسی ومنبع آب آشامیدنیbare base
باریمbarium
واحد سطح برای اندازه گیری سطح مقطع هسته اتم هاbarn
فشارنگارbarograph
فشارسنجbarometer
فشار بارومتریbarometric pressure
گرانیگاهbarycenter
باری ، واحد فشار معادل ‎ 10 بتوان ‎ -6 بارbarye
باز ، قلیا ، بنیان ، پایه ، مبناbase
فلز پایهbase metal
خطی مبناء سنجشها برای خطوط دیگرbase-line
اصلی ، اولیهbasic
باطریbattery
جعبه تقسیم ، ترمینالbattery bus
شارژر باطریbattery charger
هیدروکسید آلومینیوم ، بوکسیتbauxite
حجمی که برای دربرگرفتن چیز بخصوصی درهر هواپیما منظور میگرددbay
سیستم الکترونیکی که به هواپیما امکانرسیدن به اهداف زمینی را میدهدbayonet
قسمت پهن انتهای لوله اگزوزbayonet exhaust pipe
قسمت حس کننده دمای سرسیلندر که داخل آنپیچ میشودbayonet thermocouple probe
بیکنbeacon
موج خطی در ورقه های فلزیbead
تیر ، تیرک ، پرتوbeam
جهت ، سمت ، یاتاقانbearing
جدار یاتاقانbearing race
نیروی لازم جهت کشیدن پرچ تا لبه ورقه فلزو یا امتداد دادن سوراخbearing strenght
شیرجه واپیمای مهاجم و نزدیک شدن آن بهدفbeat-up
سیستم اعداد برای مشخص کردن شدت بادbeaufort scale
فلزی از جنس فولاد سخت برای نگهداشتن محلپرچbeechive spring
افزایش استحکام اجزاء ساختمانی با طراحیمجدد یا اصلاح مواد آنهاbeef-up
موم طبیعیbees wax
تعداد درجات گردش میل لنگ قبل از رسیدنپیستون به نقطه مرگ پایینbefore bottom center (bbc)
تعداد درجات گردش میل لنگ قبل از رسیدنپیستون به نقطه مرگ بالاbefore top center (btc)
بل ، واحد شدت نسبی توانbel
اهرم دوطرفه ای در سیستم کنترل برای تغییرجهت حرکتbell crank
چرخدنده ثابت بزرگی در سیستم کاهش دورسیاره ایbell gear
اصل بلمنBellman’s principle
دمندهBellow
کمربندbelt
اسکلت محیطی بدنه هواپیماbelt frame
بی متالbemetallic element
آزمایش عملی روی قطعه بازشده از بدنه هواپیما به منظور تعیین قابلیت ادا ...bench check
فاصله خطی اضافی روی ورقه ها برای ایجادخم هایی با شعاع معینbend allowance
خمشیbending
بارگذاری خمشی - پیچشیbending – torsion loading
گشتاور خمشیbending moment
تنش خمشیbending stress
بنزنbenzene
بنزینbenzine
برنولیbernoulli
بریلیومberyllium
سرعتی در هواپیما که بیشترین افزایشارتفاع در یک نقطه معین را سبب میشودbest angle-of-climb airspeed
نسبت متناسب سوخت و بنزین در موتورهایپیستونی جهت حصول بیشترین برد پروا ...best economy mixture
نسبت متناسب مخلوط سوخت و هوا برای حصولحداکثر قدرتbest power mixture
سرعتی که با بیشترین ارتفاع در واحدزمان همراه استbest rate-of-climb speed
بتاbeta
برنج نوع بتاbeta brass
ذره بتاbeta particle
حدود تغییر گام ملخ در موتور توربوپراپبرای تولید نیروی برای صفر یا منفیbeta range
اشعه بتاbeta ray
باطریbettery
چرخ دنده مخروطیbevel gear
حلقه لغزنده مخروطی شکل شیشه ساعت را درجای خود نگه میداردbezel
اریبbias
خطایی با علامت و بزرگی ثابتbias error
پارچه جندلایه ای که بصورت اریب با تار وپود پارچه بریده شده استbiased fabric
بالی که هر دو سطح فوقانی و تحتانی آن به صورت محدب باشدbiconvex
موتور حرارتی که میتواند با دو نوع سوخت(نه با هردو) کار کندbi-fuel
پایین ترین قسمت ساختمان هواپیما که آبکثافات و دیگر ضایعات در آن جمع م ...bilge
زوج فلزbimetallic element
بلوک سه بعدی الکترونیکیbin
دوتائیbinary
نمادسازی دوتاییbinary notation
سویچی با دو وضعیت پایدارbinary switch
انرژی پیوندیbinding energy
مطالعه اثرات مسافرتهای فضایی در اشکالمختلف حیاتbioastronautics
بیوشیمیbiochemistry
عمل موادیکه جهت کشتن میکروبها و باکتریهابه تانک سوخت اضافه میشودbiocidal action
محموله زیستیbiological payload
زیست کرهbiosphere
هواپیمای دو بالهbiplane
تداخل آیرودینایکی بین دو بال که روییکدیگر قرار گرفته اندbiplane interference
سوخت راکت متشکل از دو جزء سوخت واکسیدکنندهbipropellant
دستگاه نمادسازی که در آن هر رقم اعشاریتوسط یک جفت رقم متشکل از یک ضری ...biquinary notation
بیسموتbismuth
واحد اطلاعات در همه سیستمهای دیجیتالbit
رنگی ضخیم و سنگین که جزء اصلی آن قیربوده و بعنوان رنگ ضد اسید برای کم ...bituminous paint
جسم سیاهblack body
جعبه سیاهblack box
گرافیتblack lead
نور سیاهblack light
سرب سیاهblack load
تابش جسم سیاهBlackbody radiation
سیاهی ، خاموشیblackout
باک لاستیکیbladder-type fuel call
باک لاستیکیbladder-type fuel cell
پره ، تیغهblade
زاویه تیغهblade angle
زاویه حمله تیغهblade angle of attack
پشت تیغهblade back
انتهای تیغه ملخ که به توپی متصل استblade butt
مرکز فشار تیغهblade center of pressure
قطعه ای که با متصل شدن به ساقه تیغه ملخباعث افزایش عبور جریان هوا از ...blade cuff
روی تیغهblade face
حرکت تیغه های گردنده هلیکوپتر حول لولای افقیblade flapping
ریشه تیغهblade root
ساقه تیغهblade shank
محور تغییر گام ریشه تیغهblade span axis
موقعیت شعاعی هر مقطع از تیغهblade station
نوک تیغهblade tip
مراحل تعیین موقعیت سر تیغه های ملخ نسبتبه یکدیگرblade tracking
تغییر نامطلوب گام ملخ از ریشه تا نوکblade twist
لایه ای از عایق حرارتی برای حفاظت یک جزءیا قطعه معینblanket
جریان کاملا لایه ای تئوریکیblasius flow
برخاستن از سکوی پرتابblast
فرار کردن یک سیالbleed
هوای کمپرس شدهbleed air
شکل آیرودینامیکی که در آن اجزاء اصلیبدون هیچ خط یا حد و مرز مشخصی به ...blended
نوعی کشتی هوایی غیرصلبblimp
بدون دید مستقیم پرسنلblind
مهره کورblind nut
پرچ کورblind rivet
روشن خاموش شدن چراغهاblink
چراغ چشمک زنblinker
هر مرحله از روتور توربینهای خطی که درآن دیسک و تیغه ها بصورت یکپارچه ...blisk
برجستگی دوکی شکل روی اجسام آیرودینامیکیblister
نمایش تصویری سیستمهاblock diagram
زمان سپری شده ا لحظه شروع حرکت هواپیماتا لحظه توقفblock time
ساختمان محکمی نزدیک سکوی پرتاب برایمحافظت پرسنلblockhouse
گرفتگی مسیر جریان در تونل باد ناشی ازموجهای ضربه ایblocking
نوعی خازنblocking capacitor
تخلیه گازBlow Off
خروج باقیمانده سوخت توسط فشار گازblowdown
نوعی کمپرسور گریز از مرکزblower
دمندهblowers
دری در مجرای ورودی موتور هواپیما که دراثر اختلاف فشار علیرغم نیروی فن ...blow-in doors
خروج هوا با فشار و سرعت زیادblowing
دیسک نازک فلزی برای آب بندی کردنسیستم های سیالاتblowout disc
رسم فنیblue print
جسم ضخیمblunt body
تیغهboffle
پیچbolt
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2670

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

بولتزمنboltzmann
ثابت بولتزمانBoltzmann constant
بمب افکنbomber
نسبت میزان نور بازتابش شده به میزان نوربرخوردکردهbond albedo
اتصالbonding
جبر بولیboolean algebra
تقویتboost
ولتاژ ثابت و اولیه ای که به باطری داده میشود تا آنرا برای استارت موتو ...boost charge
کوئل مرکزیboost coil
سیستم کنترلی برای نگهداشتن فشار بوسترboost control
فشار گاز بالاتراز اتمسفر که از سوپرشارژکردن موتور ناشی میشودboost pressure
موتور راکت با سوخت جامد یا مایع برای به حرکت درآوردن یک رسانگرboost rocket
تقویت کننده کمکیbooster
دینام کمکیbooster magneto
پمپ کمکیbooster pump
عملکرد سیستم دینامیکی که در آن سیکلاولیه به کمک نیرو یا نیروهای خارجی ...boostrap operation
براکسborax
ابزار چشمی برای بازرسی قطعاتborescope
برboron
تکیه گاه یاتاقان شفت هاboss
نقطه مرگ پایینbottom dead cente (bdc)
وسیله ای برای میزان و بزرگ ردن سوراخ به اندازه دلخواه بدون کج کردن لب ...bottoming reamer
وسیله ای برای درآوردن دندانه در یکسوراخ کورbottoming tap
پرشbounce
لایه مرزیboundary layer
اتصالbounding
لوله بوردونbourdon tube
نوعی گره برای متصل کردن هواپیما به زمینbow line
شوک خمیدهbow shock
موج ضربه ای در سرعتهای مافوق صوت که جلوتر از لبه حمله جسمی که فاقد لب ...bow wave
شکل حاصل از حرکت چهار هواپیما بصورتلوزیbox
نوعی ساختمان بال با محور طولی اصلی ودیوارهایی برای شکل دادن و استحکام ...box beam wing
آچار بوکس ، آچار چرخ ، آچار شمعbox spanner
تیرکهای با مقطع مربعbox spar
بویلboyle
بویل ماریوتboyle-mariotte
بستbrace
الیاف بافته شده با روکش لاستیکی برایدربر گرفتن و تقویت لوله های هیدرو ...braid
روکشی از الیاف بافته شده و لاستیک روی یکیا چند هادی عایق شده از یکدیگرbraid shield
ترمزbrake
ماده ای با کارآیی خوب در برابر اصطکاکو مقاومت در برابر حرارت زیادbrake lining
مقدار محاسبه شده متوسط فشار در سیلندردر مرحله قدرتbrake mean effective pressure
مقدار سوخت مصرف شده در واحد زمان برایتولید واحد قدرتbrake specific fuel consumption
ترمز چرخهاbrake wheel
در مدارات الکتریکی قسمتی از یک شبکه متشکل از یک یا چند المنت دو ترمین ...branch
پنجه اگزوزbranch pipe
برنجbrass
برایتونbrayton
نوعی پرچ با سر بزرگ و نازکbrazier head rivet
جوش برنجی ، جوش سختbrazing
شکستbreak
جداییbreakdown
رسم پرسپکتیوی برای نمایش قطعات بصورتجدا از همbreakdown drawing
انگشتی دلکو ، چکش برقbreaker arm
پلاتینbreaker contact
خطی در رسم فنی برای نشان دادن حذف قسمتیاز جسم در شکل مزبورbreaker line
پلاتینbreaker point
نوعی دریل دارای مته بزرگbreast drill
هواکشbreather
جریان هوا و گازهای خروجی از موتورbreathing
محفظه خرج انفجارbreech chamber
راکت سوخت ساز ، راکت زایندهbreeder rocket
یکسوکننده بریجمدار پل یکسوکنندهbridge rectifier
سنجش سختی نسبی اجسام جامد یا صلب توسطاندازه گیری میزان فرورفتگی ناشی ...brinell hardness
دندانه ها و برجستگیهایی که در سطوحیاتاقانها معمولا براثر بار استاتیک ...brinelling
شکنندهbrittle
شکستگی تردBrittle Fracture
شکنندگی ، تردیbrittleness
موتور پیستونی با سه ردیف سیلندر که بازاویه کمتر از ‎ 90 درجه نسبت به ...broad-arrow engine
برمbromine
برنز ، مفرغbronze
آلات دقیق اصلی پروازی که شتاب جانبی را باجابجایی حبابی داخل لوله شیشه ...bubble turn and slip
تیغه گردنده توربینbucket
تعادل ناپایدار یک جسمbuckling
آمپلی فایری برای جلوگیری از تداخل مداراتbuffer
نوسانات نامنظم ساختمان هواپیما در اثرآشفتگیbuffet
جزء ساختمانی که معمولا بعنوان ستون یاپایه بکار میرود و به شکل دایره ا ...bulb angle
وسیله ای که توسط آن تیغه های گردنده توربین به توپی متصل میشوندbulb root
نوع بخصوصی پرچ کورbulbed cherrylock rivet
دیوارهbulkhead
حالتی در پرواز که هنگام افزایش ناگهانیسرعت افقی باد بوجود می آیدbump
ریسمان الاستیکی متشکل از رشته های لاستیکیکه توسط الیاف بافته شده نخی ...bungee
شناوری ، رانشbuoyancy
جریانهای گردابی و آشفته در سیالburble
زاویه حمله ای که در آن شکست جریان هواروی بال شروع میشودburble point
کارکردن موتور راکت طبق برنامهburn
وسیله ای برای ترکیب سوخت با جریان هواburner
محفظه احتراق موتورهای توربینیburner cans
قسمتی از روپوش موتور که روی محفظه احتراققرار گرفته استburner compartment
احتراقburning
برآمدگی تیز یا زبر یک فلز بر اثر عملیاتماشین کاریburr
رسانگر ناقل هواپیما با ظزفیتهای ترابریمختلفbus
جعبه تقسیمbusbar
استوانه توخالی که داخل سوراخی جای گرفته و محکم میشودbush
اتصال دو ورقه بصورت لب به لب و بدون رویهم آمدن لبه هاbutt joint
تیغه انتهاییbutt rib
پروانه ایbutterfly
دم پروانه ایbutterfly tail
دریچه پروانه ایbutterfly valve
نیمرخ تلاقی صفحات قائم با سطح اجسام صلبbuttock lines
نوعی لاستیک مصنوعی که از پلیمریزاسیونایزوبوتیل بدست می آیدbutyl
نوسان پوسته یا ساختارهای دیگر با فرکانسیکه قابل سمع باشدbuzz
کنار گذرbypass
موتور کنارگذرbypass engine
نسبت کنارگذاریbypass ratio
فراورده فرعی (در هسته شناسی)by-product material
طرز قرار گرفتن پایه ها بصورت هرمی براینگه داشتن بال بالای بدنهcaban
کابینcabin
فشار کابین برحسب فشار معادل ارتفاع بالایسطح زمینcabin altitude
در بعضی هواپیماها کوپروسوری برای حفظفشار کابین بالاتر از فشار محیطcabin blower
فشار مطلق داخل هواپیما ، اختلاف فشار بینکابین و اتمسفر پیرامونcabin pressure
شیری مرکب از شیر خلاص فشار و خلاء و شیرتخلیه برای جلوگیری از افزایش ب ...cabin pressurization safety valve
کوپروسوری برای حفظ فشار کابین بالاتر ازفشار محیطcabin supercharger
کابلcable
سیستم کنترل کابلیcable control system
قرقره استوانه شکلی که کابل کنترل به دورآن پیچیده شده و مقدار کابلی که ...cable drum
نگهدارنده کابلcable guard
جدولی که ارتباط بین تنش کابل کنترل ودرجه حرارت را نشان میدهدcable rigging tension chart
کادمیومcadmium
قفل کردن یک ژایرو در وضعیت ثابت و معینcage
کلسیمcalcium
حساب تغییراتcalculus of variations
سال تقویمیcalendar year
قرار دادن الیاف کتان یا پارچه در محلولداغ و غلیظ سود برای افزایش مقاو ...calendaring
گاه شمارcalender
سرعت کالیبره شدنcalibrated airspeed
سوراخ یا تنگنایی با قطر داخلی مشخص جهتاندازه گیری یا کنترل جریانی که ...calibrated orifice
تنظیم آلات دقیقcalibration
کولیسcaliper
بلبرینگcall bearing
واحد گرما در سیستمهای غیر متریکcalorie
ارزش گرماییcalorific value
بادامکcam
پیستونی که قطر آن در امتداد موازی باانگشتی کمتر از قطر آن در امتداد ع ...cam ground piston
رینوی داخل پوسته موتور که توسط میل لنگبه چرخش درآمده و باز و بسته شدن ...cam ring
میل بادامکcam shaft
انحناءانحناء یک سطح در جریان هواcamber
هریک از لوله های مجزا در محفظه احتراقcan
محفظه احتراق حلقوی شکلcan annular
رسانگر آیرودینامیکی که در آن سطوح فرامینافقی لازم برای کنترل و تنظیم ...canard
شمع (واحد شدت نور)candel(a)
استفاده از اجزاء یا قطعات یک هواپیما یاماشینهای دیگر بمنظور تهیه قطعا ...cannibalize
محفظه احتراق حلقوی شکلcannular
زمان لازم برای طی مسافتی معادل یک رادیانcanonical time unit
پوشش شفاف روی قسمت خدمه پروازcanopy
تیرکی که تنها در یک انتها بصورت صلب به تکیه گاهی متصل شده استcantilever
نصف طول دو سر بال تقسیم بر حداکثر طولپنهان بال داخل بدنه هواپیماcantilever ratio
بال یک هواپیمای یک باله که بدون پایه یاوایرهای خارجی به بدنه هواپیما ...cantilever wing
میراcanvergent
ظرفیتcapacitance
نوعی وسیله اندازه گیری خنثی برای ظرفیتcapacitance bridge
راکتانس ظرفیتیcapacitive reactance
مقاومت ظاهری خازنcapacitive resistance
خازنcapacitor
شبکه ای متشکل از یک خازن و یک سلف بمنظوریکنواخت کردن خروجی موج دار رک ...capacitor intel filter
سیستم احتراق با انرژی زیادcapacitor-discharge ignition
موتور متناوب که رتور آن توسط ولتاژ القاءشده از سیم پیچ میدان تحریک می ...capacitor-start induction motor
ظرفیت ، گنجایشcapacity
قلمی برای کندن شکاف یا کنجهای چهارگوشcape chisel
موئینگیCapillarity
موئینcapillary
لوله موئینcapillary tube
کپسولcapsule
کنترل مسیر حرکت برای نگهداشتن آلات دقیقروی میزان مطلوبcapture
ترکیبی از کربن و چند عنصر فلزیcarbide
کربنcarbon
سیکل کربنcarbon cycle
لایه کربنcarbon deposite
دی اکسید کربن ، گازکربنیکcarbon dioxide
منواکسید کربنcarbon monoxide
وسیله ای مقاوم در برابر گرما که درموتورهای توربینی برای جلوگیری از خر ...carbon seal
فولاد کربن یا فولاد سختcarbon steel
باقیمانده بسیار ناچیز کربن که در اثرتخلیه الکتریکی در داخل دینام دلکو ...carbon tracking
تنظیم کننده ولتاژ زغالیcarbon-pile voltage regulator
پیل اولیه قابل حملcarbon-zinc cell
کربنیزه کردنcarborizing
کاربوراتورcarburator
کاربوراتورcarbureter
ساساتcarburetor choke
کاهش ناگهانی دما و احتمالا ایجاد بلورهاییخ در اثر کاهش فشار در لوله و ...carburetor icing
کاربوراتورcarburettor
گرم کردن قطعات فولادی ماشین شده در اتمسفرقوی از گازهای هیدروکربنcarburizing
شعله اکسی استیلن که مقدار استیلن در آنزیاد استcarburizing flame
جهات اصلیcardinal headings
جهات اصلیcardinal points
هواپیمای ترابریcargo transport
سیکل کارنوcarnot cycle
موتور کارنوcarnot engine
حاملcarrier
محفظه پرتابل سوخت جامد یا سیستم خودسوزیبرای پرتاب پرتابهcartridge
سیستم استارت موتور اصلی که توسط کارتریجقابل شارژی کار میکندcartridge starter
پوستهcase
سخت گردانی سطحیcase hardening
تغییرات عصبی ناشی از کاهش فشار محیطدر ارتفاع بالاتر از یک یا دو اتمسفرcassion discase
چدنcast iron
ریخته گریcasting
مهره چاکدارcastle nut
کاتالیزورcatalyst
تمایل نوک بالهای هواپیما به طرف پاییننسبت به ریشه بالهاcathedral
کاتدcathode
حفاظت کاتدیcathode protection
اسیلوسکوپ اشعه کاتدیcathode ray oscilloscope
لوله اشعه کاتدیcathode ray tude
یونی با بار مثبت که در جهت اسمی جریانحرکت میکندcation
ایجاد حبابهای داخل یک مایعcavitation
محفظهcavity
گیره فلزی به شکل سی برای وارد کردن فشارو نگاه داشتن قطعات کنار یکدیگرc-clamp
گشتاور مرکز فشارcebter of pressure moment
استوای سماویcelectial equator
آسمانی ، سماویcelestial
جسم سماویcelestial body
جزء اصلی باطریcell
لایه پلاستیکی شفاف با بنیان سلولزیcellophane
لایه پلاستیکی شفاف از نیتروسلولز آغشته به کافورcelluloid
سلولزcellulose
ترموپلاستیکی متشکل از سلولز و اسیداستیککه در ابریشم های مصنوعی فیلم ل ...cellulose acetate
ترموپلاستیکی متشکل از سلولز و اسیداستیککه در مواد منفجره دوپها و پلاس ...cellulose nitrate
سلسیوسcelsius
خط مرکزcenter line
گرانیگاه ، مرکز ثقلcenter of gravity
تصویر نموداری محدوده عقب و جلوی تغییراتمجاز گرانیگاهcenter of gravity envelope
محدوده مجاز برای جابجا شدن گرانیگاه هواپیما بدون اختلال در وضعیت پروا ...center of gravity limits
نقطه ای در یک جسم صلب که اگر همه جرم درآن متمرکز شود ممان اینرسی حول ...center of gyration
مرکز براcenter of lift
مرکز فشارcenter of pressure
ضریب مرکز فشارcenter of pressure coefficient
امتداد اثر برآیند تمام نیروهای جلوبرندهcenter of thrust
سنبه نشانcenter punch
بال میانیcenter section
بال میانیcenter wing
سانتیcenti
سانتیگرادcentigrade
اشل دمایی سانتیگرادcentigrade temperature scale
دستگاه سانتیمتر گرم ثانیهcentimeter-gram-second system
سیم سوخت رسانی هواپیما که در آن تمامتانکهای سوخت از یک نقطه تغذیه میش ...central refueling provisions
شتاب گریز از مرکزcentrifugal acceleration
کمپرسور سانتریفوژcentrifugal compressor
سانتریفوژcentrifuge
جانب مرکزیcentripetal
نیروی جانب مرکزcentripetal acceleration
نیروی جانب مرکزcentripetal force
در مختصات هندسی نقطه ای که مختصات آنمیانگین حسابی مختصات همه نقاط آن ...centroid
جابجایی خطی مرکز فشار در امتداد وترcenture of pressure travel
سرامیکceramic
سزیمcesium
اشل عددی برای سنجش میزان بهسوزی سوختهایموتورهای دیزلcetane rating
واکنش زنجیره ایchain reaction
محفظهchamber
پخ دارchamfer
کانالchannel
منطقه فرضی در لایه های فوقانی اتمسفر که توزیع دانسیته الکترونها در آن ...chapman region
یکی از نمادهای مقدماتی که برای بیاناطلاعات بصورت مجزا یا ترکیبی بکار ...character
نموداری برای نمایش خواص نیروهای برا وپسای حاصل از یک ایرفویلcharactristic curve
نسبت حجم محفظه احتراق به مساحت دهانه ورودی موتور در راکتcharactristic lenght
مجموع تغییرات سرعت در مسیر یک ماموریتفضاییcharactristic velocity
مشخصات مقدماتی یا اصلی که عبارتند ازضریب برا ضریب پسا نسبت برا به پسا ...charactristics
جرم کل سوخت در راکتهای سوخت جامدcharge
تساوی تقریبی ذرات مثبت و منفی در شاره هایمتراکمcharge neutrality
قانون شارل گیلوساک (قانون شارل)charles---lussah law
جدولchart
شاسیchassis
پروازی برای آشناشدن خدمه و یا آزمایشصلاحیت آنهاcheck flight
مهره چاکدارcheck nut
نقطه از پیش تعیین شده ای در سطح زمینبرای کنترل حرکت رسانگرها یا پرتاب ...check point
شیر یک طرفهcheck valve
ماده شیمیاییchemical agent
ترکیب شیمیاییchemical compound
انرژی شیمیاییchemical energy
سوخت شیمیاییchemical fuel
سلاح شیمیاییchemical munition
واکنش شیمیاییchemical reaction
پیوند یک مایع یا یک گاز با سطح و یاداخل یک جسم جامد توسط پیوندها یانی ...chemisorption
ناحیه ای در قسمتهای فوقانی اتمسفرchemosphere
پرچ لوله ای شکل که بصورت کور در محل نصبشده و توسط ساقه داخلی که بعدا ...cherry rivet
اسب بخارcheval vapor
رکابکchevis
کاسه نمدی برای آب بندی یکطرفه درسیلندرهای هیدرولیکی یا نیوماتیکیchevron seal
عضو طولی در کنار بدنه شناورهای دریایییا هواپیماهای دریایی که محل برخو ...chine
خرده فلزی که قابل رویت که از موتور یاسایر دستگاهها جدا شده باشدchip
اسکنهchisel
کلرchlorine
خروجی موتور جت که سرعت جریان گازهایخروجی در آن به سرعت صوت رسیده استchocked nozzle
چوک ، ساساتchoke
روکشی برای سوراخ کردن یا تراش دادن داخلسیلندر که قسمت بالای آن دارای ...choke bore
هواپیمایی با بال گردنده بویژه هلیکوپترchopper
وترchord
صفحه مار بر وترهای همه مقاطع تشکیل دهنده یک ایرفویل سه بعدیchord plane
قانون شارل ، در گازهای کامل یا ایده آلدر فشار ثابت دما و حجم نسبت مست ...chrles' law
آستر کروماتchromate primer
رنگ نگاریchromatography
آلیاژی شامل آهن نیکل کرم برای ساختنترموکوپل های با حرارت زیادchromel
اسید کرومیکchromic acid
کرمchromium
لایه نازکی از گازهای نسبتا شفافchromosphere
کرنومتر ، زمان سنجchronometer
دستگاه نظام ، صفحه نظامchuck
سرسره بادی برای فرار اضطراری از هواپیمادر روی زمینchute
ارابه فرودی با دو پایه اصلی در امتدادخط مرکزcicycle
دایرهcircle
نمودار دایره ایcircle graph
مدارcircuit
سویچی برای قطع جریانcircuit breaker
مکانیک مدارCircuit Mechanics
قطر کوچکترین دایره ای که ‎ %75 پرتابه هابه آن برخورد میکنندcircular dispersion
مساحت دایره ای به قطر یک میلcircular mil
سرعت دایره ایcircular velocity
تصحیح مدار ماهواره برای رسیدن یا نزدیکشدن آن به دایره کامل در ارتفاع ...circularization
حرکت دورانی سیال دراطراف یک جسم یا نقطهcirculation
لایه ای از ابرهای کروی یا گوی مانند درارتفاع تقریبی ‎ 6000 متری از سط ...cirro-cumulus
ابرهای لایه ای خاکستری رنگ یا سفید شیریدر ارتفاع تقریبی ‎ 7000 متری ا ...cirro-status
لایه ای از ابرهای سفیدرنگ منفصل و رشته ایدر ارتفاع تقریبی ‎ 7500 متری ...cirrus
روکشی که روی سطح مواد قرارگرفته و معمولابا آنها پیوند ایجاد میکندcladding
کاناپه خلبان که از جلو یا عقب لولا شدهclamshell
هواپیمای فاقد هرگونه بار خارجیclean
مجاز کردن یک سخت افزار برای استفادهclear
آشفتگی در آسمان فاقد ابر که معمولا درارتفاعات بالا و همراه با تغییر س ...clear air turbulence
یخ شفافclear ice
فاصلهclearance
کمترین حجم سیلندر هنگامیکه پیستون درنقطه مرگ بالا قرار داردclearance volume
وسیله ای مانند فنر برای محکم کردن صفحاتفلزی به یکدیگر تا اتمام مراحل ...cleco fastener
مقرهclevis
پیچ مخصوصی با سر گرد شکافدار برای نشستنپیچ گوشتیclevis bolt
پینی که یک طرف آن رزوه شده و میتوان به آن مهره بستclevis pin
اوجclimb
اوج نماclimb indicator
اوج نماclinometer
گیرهclip
پارادکس زمانیclock paradox
سیستم بستهclosed system
مدار بستهclosed-circuit
تونل مدار بستهclosed-circuit tunnel
در هسته شناسی راکتوری که در آن گرمایاولیه حاصل از شکافت برای انجام کا ...closed-cycle reactor system
تونل بادی نه الزاما با مدار بسته بلکه قسمت اصلی آن کاملا بسته استclosed-jet tunnel
ابرcloud
دمایی که در آن مایع سردشونده شروعبه کدر و مات شدن میکندcloud point
ملخی دارای تیغه های کلفت با گام زیادبرای تست قدرت یا ترک موتورclub propeller
اتصال خوشه ایcluster joint
جوش خوشه ایcluster weld
کلاچclutch
پارازیت اتمسفریclutter
پیشوندی بمعنای ‎ 90 درجه منهای مقدار مذکورco
گرایش سیال برای چسبیدن به سطح جامدcoanda effect
کبالتcobalt
اطاقک خلبان ، اطاق فرمان در هواپیماcockpit
کدcode
ضریبcoefficient
همسانcoherent
ساختارهای منسجم و غیرگذراcoherent structures
سیم پیچcoil
یک مدارالکترونیکی که تنها درصورت دریافتسیگنال در همه ورودیها بصورت هم ...coincidence circuit
کاتد سردcold cathode
شمعی با الکترود عایق شده کوتاهcold plug
خروجی ماکزیمم موتور جت بدون استفاده ازسیستم پس سوزcold rating
عملیاتی که برای افزایش سختی و استکامفولاد روی آن صورت میگیردcold rolling
آزمایشی برای تعیین حداقل دمای لازم برایعبور آزادانه سیالcold test
آزمایشی برای تعیین حداقل دمای لازم برایعبور آزادانه سیالcold thrust
شکل دادن به قطعات فلزی در دمای معمولیکه باعث افزایش شکنندگی سختی و اس ...cold working
کنترلی در رتورگرافی که زاویه تیغه یاپیچ همه تیغه ها را بطور یکسان و م ...collective pitch control
کلکتورcollector
منیفلد یا گازگاه دایره ای برای هدایتگازهای خروجی از سیلندرهای موتور ر ...collector ring
تنظیم کردن هرنوع تجهیزات اپتیکی برایداشتن پرتو نوری موازی از یک منبع ...collimate
برخوردcollision
قانون دوری از برخوردcollision avoidance law
در محاسبه مدارات فاصله بین مرکز جاذبه یک میدان نیروی مرکزی از امتداد ...collision parameter
میزان برخورد ، نرخ برخوردcollision rate
کلوئیدیcolloidal
سوخت کلوئیدیcolloidal propeller
روشی برای مشخص کردن یک جسم یا خواص آنبا استفاده از ترکیبات مختلف رنگهاcolor code
پوشش گازی که هسته یک ستاره دنباله داریا کومت را در بر میگیردcoma
ناوبری تلفیقی INS-DVLcombined INS-DVL navigation
احتراقcombustion
محفظه احتراقcombustion chamber
راندمان احتراق ، بازده احتراقcombustion efficiency
مکانیزمی که در آن احتراق یک سوخت ترکیبسوخت و هوا انرژی لازم برای شروع ...combustion starter
تست احتراقcombustion test
محفظه احتراقcombustor
ستاره دنباله دار ، ستاره گیسودارcomet
حداقل سرعت گردش مگنتو برای تامین ولتاژلازم جهت جرقه زدن همزمان تمام ش ...coming-in speed
توربوفن تقویت شده (دارای پس سوز) که در آن جریانهای مرکزی و محیطی بعد ...common-flow afterburner
یک سو کنندهcommulator
تغییر جهت پی در پی جریان در سیم پیچهایدستگاههای الکتریکیcommutation
سری هادیهایی که بصورت شعاعی از یکدیگرجدا شده و بصورت حلقه ای دور تا د ...commutator
تغییرات جزئی ناشی از یکسو کردن جریانcommutator riple
تقسیمات علامت گذاری شده داخل هواپیمایباری یا ترابریcompartment marking
جهت یاب ، پرگار ، قطب نماcompass
خطای شتاب جهت یابcompass acceleration error
جمع انحراف تغییرپذیری و خطای گردش شمالیcompass error
دایره بزرگی روی کره زمین که در جهتگردش عقربه ساعت از صفر تا ‎ 360 درج ...compass rose
سازگاریcompatibility
زیردستگاهی که در رابطه با کل دستگاه عملکرد مناسبی داردcompatible
آهنربای جبران کنندهcompensating magnets
مدخلی در سیلندر اصلی ترمز که در مواقعیکه از ترمز استفاده نمیشود سیلند ...compensating port
شیر رها کننده فشار با شیر ترمواستاتیکبرای کاهش فشار تنظیم شده هنگامیک ...compensating relief valve
ابزاری برای اندازه گیری اختلاف فار بیناجزاء یک نور پلاریزهcompensator
کمک خلبانcompilot
مختلط ، مرکبcomplex
مدار مختلطcomplex circuit
عدد مختلطcomplex number
جزء، مولفهcomponent
میزانی برای اندازه گیری بازده یک قسمتاز یک ماشینcomponent efficiency
مرکبcomposite
مواد مرکبcomposite material
مرکبcompound
انحناء مرکبcompound curve
ژنراتوری که هم دارای میدان موازی و هممیدان سری میباشدcompound-wound generator
تونل باد مدار بسته ای محتوی گاز یا هوایتحت فشارcompressed-air tunnel
تراکم پذیریcompressibility
تراکم ، فشردگیcompression
احتراق مخلوط سوخت و هوا در اثر دمایزیاد حاصل از ترکم و فشار زیاد در س ...compression ignition
فشار گیج در سیلندر موتورهای پیستونی دروضعیت نقطه مرگ بالاcompression pressure
ضریب ترکم ، نسبت تراکمcompression ratio
ریب کمپرسیcompression rib
رینگ (های) کمپرسیcompression ring(s)
موج فشاریcompression wave
قابلیت یک جسم برای مقاومت در برابرنیروی فشاری یا نیرویی که گرایش به ف ...compressive strength
کمپرسورcompressor
هوایی که از قسمت کمپرسور موتور توربینیبرای جلوگیری از واماندگی و یا ب ...compressor bleed air
فشار در قسمت خروجی کمپرسورcompressor discharge pressure
فشار در قسمت ورودی کمپرسورcompressor inlet pressure
دمای گازهای ورودی کمپرسورcompressor inlet temperature
نسبت فشار سیال بعد از کمپرسوز یا درخروجی آن به فشار سیال قبل از ورود ...compressor pressure ratio
رتور کمپرسورcompressor rotor
استاتور کمپرسورcompressor stator
تیغه های ثابت روی استاتور (بدنه)compressor vane
رایانهcomputer
نوعی برخورد که در آن اختلاف پتانسیلالکترودها در اثر اختلاف غلظت یونها ...concentration cell corrosion
شفت های هم محور که داخل یکدیگر قرارگرفته اندconcentric shafts
تغلیظ ، چگالش ، میعانcondensation
هسته چگالشcondensation nucleus
چگالش ناگهانی هوای فوق اشباع در حینعبور از حالت شوکcondensation shock
کندانسور ، خازنcondenser
نازل موتورجت با مقطع همگراcon-di nozzle
قسمت ورودی اصلی در مدارهای الکتریکیرساناییconductance
هدایتconduction
رسانایی ، ضریب هدایتconductivity
هادیconductor
سیم پوشconduit
مخروط فرضی در اگزوسفرcone of scape
ترتیب فضایی کلی اجزاء اصلیconfiguration
مقاطع مخروطیconic sections
تئوری جریان های مافوق صوت روی صفحاتمسطح گوشه دارconical flow
زاویه بین محور طولی تیغه ها و سطح ماربر نوک تیغه ها صرفنظر از خمش تیغ ...coning angle
دسته پیستون ، شاتونconnecting rod
رابط ، رساناconnector
مفهومconsept
بقای انرژیconservation of energy
بقای جرمconservation of mass
بقای اندازه حرکتconservation of momentum
ترکیبی از دو یا چند مایع که بر هر نسبتیدر یکدیگر حل شوندconsolute
مقدار ثابتconstant
شارژ با جریان ثابتconstant current charge
شارژ با ولتاژ ثابتconstant voltage charge
آلیاژی از مسconstantan
پمپی با خروجی ثابت که در هر دور گردشمقدار ثابتی سیال جابجا میکند و مق ...constant-displacement pump
چرخدنده ای با ضریبهای متغیر که برایثابت نگه داشتن دور قسمت گردنده بین ...constant-speed drive (csd)
ملخی که سیستم کنترل آن دارای یک گاورنر ویک فیدبک بوده و گام ملخ را به ...constant-speed propeller
گاورنری که توسط موتور کار میکند و ملخ راکنترل مینمایدconstant-speed unit
صورت فلکیconstellation
گرفتگی در یک لوله یا جریان سیال که دارایسوراخ کوچکی میباشد و جریان مع ...constrictor
موتوری برای ایجاد تراست در فضاcontact ion engine
چراغهای سفید در دو طرف باند موازی با خطمرکز آنcontact lights
سویچ الکتریکی کنترل از راه دورcontactor
انتقال اجرام یا ارگانیسم های زمینی به فضاپیمای استریل شدهcontaminate
آلودگیcontamination
معادله پیوستگیcontinuity equation
وسیله ساده ای برای آزمایش پیوستگی یکمدار که پیوسته بودن مغئر الکتریکی ...continuity light
پیوستهcontinuous
طیف انفصالیcontinuous spectrum
امواج الکترومگنتیک که بدون فاصله تکرارمیشوند و معمولا دارای دامنه و ط ...continuous wave
سیستم اکسیژنی که در آن جریان اکسیژن به صورت پیوسته میباشدcontinuous-flow oxygen system
خط واصلcontour
فاصله خطوط واصلcontour interval
مشابه سازی یک شکل دو یا سه بعدیcontour template
شماره قراردادcontract number
انقباض ، همرفت ، همگراییcontraction
نسبت مساحت سطح مقطع بیشنه تونل بادمادون صوت به مساحت سطح مقطعی که کار ...contraction ratio
تزریق قطرات ریزسوخت درخلاف جهت جریان هواcontra-injection
دو یا چند ملخ یا شفت که درخلاف جهت همروی محور مشترکی میچرخند و بدین ت ...contra-rotating
اختلاف شدت فروزندگی بین اجزاء مختلف یکعکسcontrast
نیروی گریز از مرکزcontrifugal force
گریز از مرکزcontrifuge
فرمانcontrol
کابل کنترلcontrol cable
فرمانی برای کنترل حرکت هواپیما حول محورطولی و عرضی که میتواند بصورت م ...control column
شبکه کنترلcontrol grid
ارتباط بین اپراتور و خط کنترل هواپیماcontrol line
وسیله ای برای قفل کردن سطوح فرامین وجلوگیری از حرکت آنها وقتیکه هواپی ...control lock
پانل مخصوص نصب کنترل هاcontrol panel
راکت کوچکی که در صورت لزوم روشن شده ووضعیت یا سرعت فضاپیما را تصحیح م ...control rocket
میله لوله یا صفحه ای در هسته شناسی که حاوی موادی است که نوترونها را ب ...control rod
سطح کنترل ، سطح فرمانcontrol surface
زاویه بین مبداء سنجش حرکت سطوح کنترل ووتر سطح ثابت یا محور طولی هواپی ...control surface angle
قسمتی از یک کامپیوتر که عملکرد صحیحواحدهای آریتمتیک نگهداری و انتقالا ...control unit
تیغه متحرکی برای کنترل وضعیت و مسیرپروازcontrol vane
قابلیت کنترلcontrollability
تیغه رتورهلیکوپتر که میتوان زاویه برخوردآنرا درحال پرواز از ریشه تا ن ...controllable twist
ملخ با گام قابل کنترلcontrollable-pitch propeller
قسمتی از هوا یا فضا در ابعاد و اندازههایمعین که سرویس کنترل هوایی برا ...controlled airspace
محیطی که در آن کمیتهایی از قبیل دما فشارترکیباتمسفری تابشهای یونیزه ک ...controlled environment
جوش هسته ای کنترل شده تحت شرایطآزمایشگاهی برای تولید توان مفیدcontrolled thermonuclear reaction
نوعی هواپیمای مدل که مسیر پرواز آن باتغییر نیروی کشش دو یا چند سیم یا ...control-line aircraft
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2670

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

همرفتconvection
جریان قراردادیconventional current
هواپیمایی با نشست و برخاست معمولیconventional take-off and landing
همگراییconvergence
ضریب همگراییconvergence factor
همگراconvergent
تبدیلconvert
هواپیمای که دست کم قادراست به دو سبکمختلف پرواز کندconvertiplane
کنورتورconvertor
راکتوری که مواد شکافت پذیر را تولید وهم مصرف میکندconvertor reactor
ماده خنک کنندهcoolant
پسای ناشی از خنک کردن موتورcooling drag
تیغه های خنک کنندهcooling fins
مختصاتcoordinate
دورزدن هواپیما بطوریکه کنترلهای مربوطبه دوران حول هر سه محور مورد است ...coordinated turn
دستگاه مختصاتcoordinates
کمک خلبانcopilot
مسcopper
الگوتراشیcopy machining
الگوتراشیcopy milling
مرکزیcore
شتاب یک ذره که دریک دستگاه مختصات شتابداردر حرکت استcoriolis acceleration
پاسخ های فیزیولوژیکی شخصی که داخل یکمحفظه در حال دوران در هر جهت بجز ...coriolis effect
نیروی اینرسی ظاهری که روی یک جسم با سرعتزاویه ای داخل یک سیستم دوار د ...coriolis force
بازتاباننده گوشه ایcorner reflector
تخلیه الکتریکیcorona discharge
تصحیحcorrection
خوردگیcorrosion
فولاد ضد زنگcorrosion-resistent steel
موج دارcorrugated
پوسته موجدارcorrugated skin
کسینوسcosine
غبار کیهانیcosmic dust
تیغه در بدنهcosta
اشپیلcotter pin
واحد اندازه الکتریسیتهcoulomb
قانون کولن ، نیروی بین دو بار الکتریکییا مغناطیسی با حاصل ضرب بارهای ...coulomb's law
خزینه دار کردن استوانهcounterbore
جریان مخالفcounterflow
خزینه دار کردن مخروطیcountersink
سربارcounterweight
زوج نیروcouple
کورسcourse
پوششcover
پوششcowl
فلپهای پوشش موتورcowl flap
پوششcowling
پرواز با بالهای افقی همراه با اندکیانحراف سمتی در اثر بادهای جانبیcrab
شکافcrack
وارد کردن گرما و معمولا فشار برای شکستنهیدروکربنهای کمپلکس گاه درحضور ...cracking
خصوصیتی در طراحی یک ساختمانcrack-stopper
پین میل لنگcrank pin
میل لنگcrank shaft
دالتونdalton
قانون دالتونdalton's law
استهلاک ، کاهش ، مستهلک کردن ، خفه کردنdamp
موجی که دامنه آن رفته رفته کاهش میابدdamped wave
خفه کنdamper
میراییDAMPING
نسبت دامنه هر موج به موجهای بعدیdamping factor
پره ای در فلومتر سوخت برای کاهش دادنو گرفتن نوسانات حاصل از جریان متل ...damping vane
منطقه خطرdanger area
رسانگر آیرودینامیکی پرواز آزادdart
عددی که با یک خط فاصله از شماره اصلیجدا شدهdash number
خفه کن مکانیکیdashpot
راه اصلی که اطلاعات در آن بصورت دیجیتالمنتقل میشوندdata link
داده پردازیdata processing
مبنا ، مبداdatum
روزday
نازل همگراde leval nozzle
نقطه مرگdead center
موتوری که در حین پرواز از کار افتاده استdead engine
نقطه خنثیdead spot
هواگیریde-aerating
سینی هواگیریde-aerator tray
دکاdeca
اختلاف زاویه نصب بالها در هواپیماdecalage
دمایی که در آن تغییر شکل کریستالی درفولاد صورت میگیردdecalescence point
گرم کردن آهن یا فولاد کربن تا دمای کافیبرای سوختن یا اکسید شدن کربنdecarburizing
تلاشیdecay
زمان کاهش یک پالس الکترونیک به ‎ 0/1 قله موجdecay time
شتاب کاهندهdeceleration
شهپری که بصورت نیمه هی بالایی و پایینیجدا میشودdeceleron
دسیdeci
دهدهی ، دهگانی ، اعشاریdecimal
ارقام دستگاه دهدهیdecimal digit
نمادسازی دهدهیdecimal notation
فاصله زاویه ای تا جسمی روی کره سماویdeclination
عدم پارازیت و ناهنجاریdeclutter
تجزیه کردن و جدا کردن عناصر اصلی یکماده مرکبdecomposing
جدا کردن یا قطع ارتباط بین اجزاء یکسیستمdecouple
کاهش میزان یک متغیرdecrement
روشی برای نگهداری باطریهای نیکل ‎ - کادمیمdeep cycling
کشش عمیقdeep drawing
مانور فضای دوردستdeep space maneuver
وضعیتی در هواپیماهای دارای دم تی شکلکه افزایش ناگهانی زاویه حمله سبب ...deep stall
عیبdefect
اختلافdefferential
انحرافdeflect
اختلاف زاویه ای در هر نقطه بین راستایشاقولی و راستای عمود بر کره مرجعdeflection of vertical
صفحه تیغه یا وسیله دیگری برای منحرفکردن یک جریان یا حرکتdeflector
از بین بردن یا برداشتن گریسdegreasing
درجه آزادیdegree of freedom
درجه ازادیdegree-of-freedom
یخ زداییde-icing
دکاdeka
لایه لایه شدن ، لایه لایه کردن ، تورقdelamination
تاخیر (فاز)delay
نوترونهای تابش شده از یک هسته برانگیخته در یک پروسه رادیواکتیوdelayed neutrons
دلتاdelta
سیم پیچ مثلثdelta connection
سیم پیچ مثلثdelta winding
بال دلتا ، بال مثلثdelta wing
دی مغناطیسی کردنdemagnetize
سیستم اکسیژنی که در آن جریان اکسیژن به صورت تناوبی و همزمان با تنفس ش ...demand oxygen system
جدا کردن موج مدوله کننده از امواج کاریرمدوله شدهdemodulation
نمایشdemonstrating
جدا کردن نیتروژنdenitrogenation
وسیله ای برای اندازه گیری دانسیته اپتیکیdensitometer
جرم حجمی ، چگالی ، انبوهی ، دانسیتهdensity
دندانه ، گودیdent
متغیر وابستهdependant variable
اورانیوم تهی شدهdepleted uranium
ناحیه تخلیهdepletion area
ناحیه تخلیهdepletion barrier
ناحیه تخلیهdepletion layer
ناحیه تخلیهdepletion zone
منطقه ای با فشار بارومتری نسبتا کمdeprossion
رقیق سازیderichment
نزولیdescrnding
رطوبت گیرdesicant
طراحیdesign
حداکثر وزن پیش بینی شده هنگام برخاستنهواپیما برای استفاده در محاسبات ...design gross weight
حداکثر وزن پیش بینی شده هنگام فرودهواپیما برای استفاده در محاسبات طرا ...design landing weight
حداکثر بار یا نیرویی که اجزاء سازه ایتوانایی آن را دارندdesign load
حداکثر وزن محاسبه شده ای برای اعمال تنشبه ساختمان هواپیماdesign maximum weight
نقطه طرحDesign point
ترکیب ویژه ای از متغیرها که پروسه طراحیبراساس آن صورت میگیردdesign points
حداکثر وزن پیش بینی شده هنگام برخاستنهواپیما برای استفاده در محاسبات ...design take-off weight
جدا کردن گاز از مایعdesorption
انهدامdestroy
منهدمdestroyed
انهدامdestruct
منفصلdetached
موج ضربه ای منفصلdetached shock wave
رسم فرعی در یک نقشه که جزئیاتی از آن رادر بر میگیردdetail drawing
نمای فرعی در یک نقشه که جزئیاتی از آنرا در بر میگیردdetail view
گیرنده حساس برای کشف و اندازه گیری اشعه مادون قرمزdetector
تعیینdetermination
بدسوزیdetonation
چاشنیdetonator
شمارنده ای که کل مقدار باقیمانده ماده مورد سنجش را نشان میدهدdetotalizing counter
دوتریومdeuterium
نوعی پرچ کور با استقامت زیادdeutsch rivet
انحراف ، کج رویdeviation
شبنمdew
نقطه شبنمdew point
محفظه عایق حرارتی با دو جدارهdewar
پوسه ای در یک سیستم ترمودینامیک که درآن انتقال انرژی بین داخل و خارج ...diabatic process
جریان موربdiagonal flow
کمپرسور با جریان متناوبdiagonal-flow compressor
شکل ، نمودار ، دیاگرامdiagram
دیامانیتیک ، دیامگنتیکdiamagnetic
قطرdiameter
گام قطریdiametral pitch
شکل موجهای ضربه ای که معمولا در جریانخروجی راکتها بصورت لوزی های پشت ...diamonds
دیافراگمdiaphragm
تولید حرارت توسط جریانهای با فرکانس زیادdiapositive
حدیده ، قالبdie
روشی که در آن فلز مذاب با فشار هیدرولیکیبه داخل قالبهایی رانده میشودdie-casting
دی الکتریکdielectric
ثابت دی الکتریکdielectric constant
گرمای ایجاد شده در یک دی الکتریک که تحتتاثیر میدان فرکانسهای زیاد اچا ...dielectric heating
قدرت دی الکتریکdielectric strength
دیزلdiesel
موتور دیزلdiesel engine
موتور رم جت که سرعت آن به حدی است که گرمای حاصل از تراکم هوای داخل آن ...diesel ramjet
ارتباط شهپرها به قسمتی که زاویه حرکتشهپری که به طرف بالا حرکت میکند ا ...differential ailerons
آزمایشی از وضعیت موتور که در آن مقدارنشتی رینگها و سوپاپها توسط انداز ...differential compression check
دو اشعه لیزر با پلاریزاسیون یکسان که براییک ژایرو بکار میروندdifferential laser gyro
اختلاف فشار بین دو سیستم یا دو حجمdifferential pressure
اسپویلرهای روی بال که بعنوان سطوح کنترلاولیه و ثانویه برای حرکت حول م ...differential spoilers
مداری که ولتاژ برون گذاشت آن تقریبا بامیزان تغییر ولتاژ متناسب استdifferentiating cicuit
وسیله ای که برون گذاشت آن با مشتق سیگنالدرون گذاشت متناسب استdifferentiator
پراش ، تفرقdiffraction
نسبت سطح مقطع خروجی به سطح مقطع ورودییک دیفیوژرdiffuser area ratio
انتشارdiffusion
دیجیتالdigital
نمایش داده ها توسط آلات دقیق بصورتدیجیتالی و نه توسط حرکت عقربه رویصف ...digital read-out
دیمانسیون ، بعد ، معادله ابعادیdimension
رله کاهندهdimming relay
رئوستای کاهندهdimming rheostat
پخدار کردن مخروطی ورقات نازک فلزیdimpling
لامپ (خلاء) دو قطبی ، دیودdiode
دیود دورانیdiode lamp
شیب مغناطیسیdip
وسیله ای که استفاده از یک آنتن را بصورتهمزمان یا مجزا توسط دو فرستنده ...diplexer
دو قطبیdipole
میله عمق سنجdipstick
کوپلینگ مستقیمdirect coupling
جریان مستقیمdirect current
کنترل مستقیم براdirect lift control
جهت ، سمتdirection
جهت یابdirection finder
پایداری جهشی ، پایداری سمتیdirectional stability
هواپیمایی قادر به هدایت یک رسانگر بدونسرنشین یا یک موشکdirector
قابل هدایتdirigible
دمونتاژ1disassemble5
حلقه ای که تیغه های یک مرحله از کمپرسورروی آن قرار میگیردdisc
مساحت دیسکdisc area
نسبت وزن هلیکوپتر به مساحت دیسک رتوراصلیdisc loading
دیسک رنگی معمولا زرد یا قرمز برای نشاندادن تخلیه سیستم اطفاء حریقdischarge indicator disc
فواره تخلیهdischarge nozzle
گسستهdiscontinuous
گسستگیdiscountinuity
گسستهdiscrete
طیف گسسته یا انفصالیdiscrete spectrum
حداقل جدایی برای رویت دو هدف بصورت مجزادر رادارdiscrimination
پراکندگیdispersion
سخت گردانی فلزات با پراکندن ذرات ریزیبا فازهای مختلف داخل آنdispersion hardening
جابجاییdisplacement
نمایشdisplay
پراکندگیdissipation
ناهم اندزگی براdissymmetry of lift
فاصلهdistance
هر فرآورده نفتیdistillate
تغییرات ناخواسته شکل یک جسم یا یک سازهdistortion
نیرویی که به یک نقطه اثر نمی کند بلکه مانند نیروی هوا روی یک سطح بریک ...distributed load
دلکوdistributor
انگشتی دلکوچکش برقdistributor finger
اغتشاشdisturbance
گشتاوری که در جهت دوران هواپیما حول یکمحور بر آن اثر می کندdisturbing moment
فرود اضطراری هواپیما روی آبditching
شیرجهdive
ترمز هوایی از نوع فلپdive flap
لبه فرار واگراDivergent Trailing Edge
ارابه فرود ثابت که هیچ محور افقی بینچرخهای آن وجود نداردdivided landing gear
ارتباط مکانیکی دو فضاپیما در یک مدارdocking
ناپیوستگی در ناحیه داخلی لبه حمله در امتداد وترdogtooth
سندان یا بلوکی که در پرچکاری دستی ورقاتفلزی بکار می رودdolly
حوزه ، میدانdomain
گنبدdome
دهندهdonar
دوپdope
زمینearth
ابونیتebonite
خروج از مرکزeccentricity
جریان گردابیeddy current
تلفات جریان گردابیeddy current losses
تاثیرeffect
مفید ، موثرeffective
گام موثرeffective pitch
بازده ، راندمان ، کاراییefficiency
الاستیک ، کشسانelastic
محور الاستیکelastic axis
برخورد الاستیکelastic collision
حد کشسانیelastic limit
الاستیسیته ، کشسانیelasticity
تخلیه الکتریکیelectric discharge
میدان الکتریکیelectric field
خطوط نیروی برقelectric line of force
پتانسیل الکتریکیelectric potential
فولاد آبکاریelectric steel
جوش برقelectric welding
باد الکتریکیelectric wind
اتصال الکتریکیelectrical bounding
عایق الکتریکیelectrical insulator
تداخل الکتریکیelectrical interface
الکتریسیته ، برقelectricity
عملیات الکتروشیماییelectrochemical treatment
الکترودelectrode
استهلاک الکترودینامیکیelectrodynamic damping
الکترسیته جاریelectrodynamics
الکتروجتelectroject
الکترولومینه سانسelectroluminescence
تجزیه الکتریکیelectrolysis
الکترولیتelectrolyte
خوردگی الکترولیتیelectrolytic corrosion
الکترومغناطیسelectromagnet
الکترومگنتیکelectromagnetic
القای الکترو مغناطیسیelectromagnetic induction
تابش های الکترومگنتیکelectromagnetic radiation
طیف الکترومگنتیکelectromagnetic spectrum
امواج الکترومگنتیکelectromagnetic waves
خاصیت مغناطیسی حاصل از جریانهای الکتریکیelectromagnetism
نیروی محرکه الکتریکیelectromotive force
الکترونelectron
افزاینده الکترونelectron multiplier
لوله الکترونelectron tube
الکترونیکelectronic
تداخل الکترونیکیelectronic interfrence
داده پردازی الکترونیکیelectronic-data-processing
الکترون ولتelectron-volt
آبکاری الکتریکیelectroplating
ظرفیت الکترواستاتیکelectrostatic capacity
ته نشینی الکترواستاتیکelectrostatic procipitation
واحد الکترواستاتیکelectrostatic unit
الکتریسیته ساکنelectrostatics
جزء ، المان ، عنصرelement
بنیادی ، اولیهelementary
پیل اولیهelementary cell
ذرات بنیادیelementary particles
زاویه فراز ، ارتفاعelevation
مکان افقی متحرکelevator
بیضیellipse
افزایش طولelongation
اضطراریemergency
هوای اضطراریemergency air
کارتریج اضطراریemergency cartridge
تابش ، تشعشعemission
طیف نشریemission spectrum
تابندهemissive
تابندگیemissivity
امیترemitter
دم کاملempennage
وزنه بدنه هواپیما و موتور و تجهیزات آنempty weight
شیرابهemulsion
حرکت محوری یا خطی ناخواسته شفتend play
فرم تعهد مصرف کنندهEnd-User Undertaking form
انرژیenergy
راندمان تبدیل انرژیenergy conversion efficiency
دانسیته انرژیenergy density
ذخیره انرژیenergy deposition
معادله انرژیenergy equation
تراز انژیenergy level
سرعت موتورengin speed
موتورengine
هواکش موتورengine breather
کنترلهای موتورengine controls
سیکل کاری موتورengine cycle
پایه موتورengine mount
گهواره موتورengine nacelle
توان موتورengine power
نسبت فشار موتورengine pressure ratio
گیرپاژ موتورengine seizure
کارتل روغن ، تشتک روغنengine sump
غنی شدهenriched
غنی کردن ، غلیظ کردنenrichment
ثبت شده، اخذ شدهenrolled
آنتروپیentropy
پوشش منحنیenvelope
پرگیرenvironmental
میزان افت پرگیرenvironmental lapse rate
تقویم نجومیEphemeris
رزین اپوکسیepoxy resin
معادله ، تساویequation
معادلاتequations
معادلات حرکتequations of motion
استواequator
کمانش استواییEquatorial buckling
ماهواره استواییequatorial satellite
چیدمان مثلث متساوی الاضلاعequilateral triangular arrangement
تعادلequilibrium
جریان متعادلequilibrium flow
فشار به حد تعادلequilibrium vapor pressure
هم ارزequivalent
ارگerg
خطاerror
باند خطاerror band
مقاومت نسبت به وجود خطاerror resistance
سیگنال خطاerror signal
فرارescape
نمک آلیester
تیزاب کاری ، سیاه قلم ، قلم زدنetch
دی برمید اتیلنethylene dibromide
ضد یخ (مایع)ethylene glycol
مختصات اولریeulerian coordinates
نقطه اوتکتیکeutectic point
فانوسکهای خلاءevacuated bellows
تبخیرevaporation
تحریک ، برانگیزشexcitation
برانگیختهexcited
برانگیزنده ، محرکexciter
مخروطی اگزوزexhaust cone
دمای گاز خروجیexhaust gas temperature
چندراهی اگزوزexhaust manifold
نازل خروجیexhaust nozzle
مجرای خروجیexhaust port
مرحله اگزوز ، مرحله تخلیهexhaust stroke
سوپاپ دودexhaust valve
سرعت خروجexhaust velosity
خارجی ترین لایه اتمسفرexosphere
انبساطexpansion
ضربه انبساطیexpansion stroke
پیچ انفجاریexplosive bolt
پرچ انفجاریexplosive rivet
سازمان کنترل صادارتExport Control Organisation
مرجع صادرکنندهexporter’s reference
فیلتر کالمن توسعه یافتهExtended Kalman Filter
خطوط دنبالهextension lines
خارجیexterior
خارجیexternal
بار خارجیexternal load
موتور برون سوزexternal-combustion engine
کاهش نورextinction
استخراج کردنEXTRACT
تابش های ماوراء زمینیextraterrestrial radiation
شکل دادن گرم یا سرد فلزاتextrusion
پارچهfabric
تولید ، ساختfabrication
سطحface
عاملfactor
فارنهایتfahrenheit
فدراسیون بین المللی هوانوردیFAI
عیبfailure
دروغین ، کاذبfalse
برای کاذبfalse lift
ریب های کاذبfalse ribs
تیرک کاذبfalse spar
استارت کاذبfalse start
پنکه ، ملخ ، فنfan
فارادfarad
بستfastener
خستگیfatigue
خلاص کردنfeathering
گام فدرfeathering pitch
تغذیه کردن ، خوراندن ، درون گذاشتfeed
پس خورانه ، گشتیfeedback
فیلرfeeler gage
فمتوfemto
فریتferrite
فرومگنتیکferromagnetic
فلزات آهن دارferrous
مواد مغناطیسی عایق غیرفلزیferroxcube
آهنferrum
مواد بارخیزfertile meterial
رشتهfiber
علم فایبراپتیکfiber optics
پشم شیشهfiberglass
فیدلیتیfidelity
فرودگاه ، میدانfield
سیم پیچ میدانfield coil
تحریک میدانfield excitation
شدت میدانfield intensity
شدت میدانfield strength
هواپیمای جنگندهfighter
تارfill
پر کنندهfiller
پر کنندهfillet
تارfilling
پالونه ، توری ، صافی ، فیلترfilter
المنت فیلترfilter element
بالچه ، باله ، تیغهfin
نسبت ظرافتfineness ratio
پرداختfinish
روش های نقطه محدودFinite Point methods
پرتاب راکتfire
سیستم آشکارساز حریقfire detection system
سیستم اطفاء حریقfire extinguishing system
نقطه اشتعالfire point
کره آتشfireball
احتراقfiring
ترتیب احتراقfiring order
موقعیت احتراقfiring position
قانون اول ترمودینامیکfirst law of thermodynamic
ریشه صنوبریfirtree root
سال مالیfiscal year
شکاف پذیرfissile
شکاف هسته ایfission
شکافت پذیرfissionable
مواد شکافت پذیرfissionable material
برازشfitting
وزن ثابتfixed weight
هواپیمایی با بال ثابتfixed-geometry
ملخ با گام ثابتfixed-pitch propeller
هواپیما با بال ثابتfixed-wing aircraft
شعله خفه کنflame damper
سخت گردانی سطح فلز توسط شعلهflame hardening
شعله نگهدارflame holder
قطع احتراقflame out
لبهflange
فلپflap
زاویه فلپflap angle
پخ دار ، منورflare
رابط قیفی شکلflared fitting
نقطه احتراقflash point
پس زدن شعلهflashback
تختflat
تخت اچflat h
واشر تختflat washer
انبردست دم پهنflat-nose plier
شلنگflex hose
انعطاف پذیریflexibility
شلنگflexible hose
خمشflexture
محور خمشflexural axis
پروازflight
وضعیت پروازیflight attitude
کنترل پروازflight control
دینامیک پروازFlight dynamics
مهندس پروازflight engineer
سطح پروازflight level
خط پروازflight line
دستورالعمل پروازflight manual
هدایتگر پروازflight navigator
مسیر پروازflight path
سکوی پروازflight platform
قابلیت دید پروازflight visibility
خدمه هواپیماflightcrew
قابل پروازflightworthy
اطاق پروازflighty deck
شناورfloat
منورfloat light
ژایرو شناورfloating gyro
کاربوراتور غواصکیfloat-type carburator
غواصکfloot
شارسنجflowmeter
قوس الکتریکی نوسان دارfluctuating arc
سیال ، شارهfluid
مقاومت سیالfluid resistance
تابش ماهتابیfluorescence
لرزشflutter
روان ساز ، شار ، فلوی مغناطیسیflux
تراکم فشار ، چگالی شارflux density
چرخ طیار ، چرخ لنگرfly wheel
کنارگذرflyby
سرعت پروازflying speed
وزنه تعادلflyweight
فاصله کانونیfocal length
صفحه کانونیfocal plane
کانونfocalpoint
کانونfocus
ماهواره ثابتfoixed satellite
فوت (پا)foot
فوت پاوندfoot-pound
دستگاه فوت پاوند ثانیهfoot-pound-second system
نیروforce
فرود اجباریforced landing
چکش کاریforging
بلوک فرمکاریform block
پسای شکلform drag
ضریب شکلform factor
قابلیت شکل گیریformability
فرمرformer
شکل دادن ، فرم کاریforming
فرترنfortran
حفره جلوییforward facing cavity
ریخته گریfoundry
موتور چهارزمانهfour-cycle engine
موتور چهارزمانهfour-stroke engin
همنه سرعت در صفحه افقیfoward speed
تقطیر جزء به جزءfractional distillation
ابرهای ناهموار کومولوس که در آنها تکه هایمختلف تغییرات پیوسته ای را ن ...fracto-cumulus
ابرهای تکه تکه و نامنظم استراتوسfracto-stratus
سازه ، چهارچوب ، قاب ، کادرframe
خطوط فرانهوفرfraunhofer lines
طیف فرانهوفرfraunhofer spectrum
آزادfree
اتمسفر آزادfree atmosphere
الکترون آزاد ، الکترون غیر پیوندیfree electron
سقوط آزادfree fall
پرواز آزادfree flight
ژایرو آزادfree gyro
بنیان آزادfree redical
فضای آزادfree space
جریان آزادfree stream
توربین آزادfree turbine
جریان مولکولهای آزادfree-molecule flow
نقطه انجمادfreezing point
فرئونfreon
بسامد ، تواتر ، فرکانسfrequency
باند فرکانسfrequency band
تغییر تدریجی فرکانس یک فرستنده یا اسلاتورfrequency drift
مدولاسیون فرکانسfrequency medulation
سایشfretting
اصطکاک ، مالشfriction
ضریب اصطکاکfriction coefficient
توان تلف شدهfriction horse power
جبههfront
شبنمfrost
نقطه شبنمfrost point
سوختfuel
مصرف سوختfuel consumption
واحد کنترل سوختfuel control unit
درجه سوختfuel grade
سیستم تزریق سوختfuel injection system
چندراهی سوختfuel manifold
مخزن سوختfuel tank
هواکش تانک سوختfuel tank vent
نسبت مخلوط سوخت و هواfuel-air mixture ratio
بوستر سوختfuel-air pump
خنک کننده روغن که در آن از سوخت بعنوانماده خنک کننده استفاده میشودfuel-cooled oil-cooler
بازپخت کاملfull annealing
حرکت هریک از این سطوح تا آخرین حد ممکنfull rubber
تمام موجfull wave
پلاسمای تمام یونیزهfully ionized plasma
اصلی ، اولیه ، بنیادیfundamental
یکاهای بنیادیfundamental units
فیوزfuse
بدنه هواپیماfuselage
خط مبنای بدنهfuselage refrence line
زودگدازfusible
جوش هسته ای ، گداز ، هم جوشیfusion
راکتوری که در آن جوش هسته ای صورت میگیردfusion reactor
چاشنیfuze
کنترلر فازیfuzzy controller
سنج ، گیجgage
فشار گیجgage pressure
اندازه گیریgaging
بهرهgain
گالیله ، واحد شتابهای بسیار کم درسیستم غیرمتریکgalico
سائیدگیgalling
گالونgallon
خوردگی گالوانیکیgalvanic corrosion
گالوانیزه کردنgalvanizing
برق نماgalvanometer
گاماgamma
شکاف ، فاصلهgap
گازgas
یاتاقان گازیgas bearing
ثابت گازهاgas constant
قوانین گازهاgas laws
گازوئیلgas oil
توربین گازgas turbine
جوشکاری با گازgas welding
الکترونیک گازیgaseous electronics
واشر ، لاییgasket
محل سوار شدن مسافرین هواپیما در فرودگاهgate
گیج ، سنجgauge
اندازه گیریgauging
گوسgauss
پمپ دنده ایgear pump
ژنراتور ، مولدgenerator
زمین سنجی ، مساحیgeodesy
جغرافیاییgeographic
مختصات جغرافیاییgeographic coordinates
استوای جغرافیاییgeographic equator
اطلاعات جغرافیاییGeographical information
عرض جغرافیائیgeographical lattitude
طول جغرافیائیgeographical longitude
نصف النهار جغرافیایی ، خط طول جغرافیاییgeographical meridian
مایل جغرافیاییgeographical mile
قطبهای جغرافیاییgeographical poles
مختصات ژئومگنتیکیgeomagnetic coordinates
استوای ژئومگنتیکیgeomagnetic equator
قطبهای ژئومگنتیکیgeomagnetic poles
گام هندسیgeometric pitch
پیچش هندسیgeometric twist
ژئو پتانسیل ، پتانسیل نسبت به زمینgeopotential
اطلاعات مکانیgeospatial information
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2670

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

کره خاکgeosphere
ژرمانیومgermanium
پمپ ژیرتورgerotor pump
گیگا ، پیشوندی معادل ‎ 10 بتوان ‎9giga
فلپی در پشت موتور برای کنترل جریان هواgill
فلپی در پشت موتور برای کنترل جریان هواgill-type flap
سوارکردن قطعه ای بریک حلقه نگهدارنده آزادgimbal
پرداخت برق یا لعابglaze finish
یخ شفافglaze ice
یخ شفافglaze-ice
سرخوردنglide
مسیر پرواز در حال سر خوردنglide path
نسبت سریدنglide ratio
گلایدرglider
شعاع رادیویی سیستم فرود با آلات دقیقبرای ایجاد یک راهنمای قویglideslope
تخلیه تابندهglow discharge
گلیسیرینglycerin
رزین مصنوعی ساخته شده از گلیسیرین واسید فتالیکglyptal
طلاgold
زاویه سنجgoniameter
زاویه سنجgoniometer
گاورنرgoverner
سیستم ناوبری جهانیGPS
ناوبری به کمک GPSGPS-assisted navigation
درجهgrade
واحد وزن در سیستم غیرمتریک معادل‎ 0/0648 گرمgrain
گرمgram(me)
مول ‎ - گرمgram-mole
مولکول گرمgram-molecule
نمودارgraph
سرب سیاه ، گرافیتgraphite
اپوکسی گرافیتgraphite epoxy
چنگ زدنgrasp
جاذبهgravitation
گرانشیgravitational
واحد بنیادی فرضی گرانشgraviton
جاذبه ، گرانشgravity
گرانش یاریgravity assist
چدن خاکستریgray cast iron
دایره عظیمهgreat circle
اولین گردش موتور نو یا تازه تعمیرgreen run
پدیده گلخانه ایgreenhose effect
پدیده گلخانه ایgreenhouse effect
گرینویچgreenwich
نصف النهار گرینویچgreenwich meridian
گاهنامه گریگوریانgregorian calender
شبکهgrid
چرخ سنگ زنی ، چرخ سنبادهgrinding wheel
طول قسمت رزوه نشده ساقه پیچ که معادلحداکثر ضخامت قطعات متصل شونده میب ...grip length
زمینground
کنترل زمینیground control
بالشتک زمینground cushion
اثر زمینground effect
تغییر ناگهانی جهت حرکت هواپیما با ارابه فرودground loop
ناوبری سطح زمینground navigation
موقعیت زمینیground position
پتانسیل زمینground potential
واحد قدرت زمینیground power unit
سرعت زمینی ، سرعت هواپیمای در حال پروازنسبت به زمینground speed
مسیر زمینیground track
موج زمینیground wave
ملخی که گام آنرا تنها از خارج و رویزمین میتوان تغییر داد و نه در حال ...ground-adjustable propeller
راهنماییguidance
هادیguide
تیغه راهنما ، تیغه هادیguide vane
رسوبات غلیظی که در بنزین و بندرت درسایر سوختهای هیدروکربنی عمدتا در ا ...gum
حلالی برای روغنها و گریسهاgunk
بستgusset
تندبادgust
سیستم دینامیکی برای کاهش اثر تندبادهایقائم روی هواپیماgust alleviation
قفل داخلی سطوح فرامین که از حرکت آنهادر اثر باد شدید جلوگیری می کندgust lock
ژایرو ، ژیروسکوپ ، وسیله ای که از اندازه حرکت زاویه ای یک جرم دوار (ر ...gyro
رتورکرافتی که رتورهای آن هنگام برخاستنشناورماندن فرود و جلو رفتن تنها ...gyrodyne
ژیروسکوپgyros
اینرسی ژیروسکوپیgyroscopic inertia
ترک موییhairline crack
نیم مقطعhalf section
نیم نماhalf view
نیمه عمر در هسته شناسیhalf-life
یکسوکننده نیم موجhalf-wave rectifier
چکشhammer
شکل دادن فلزات تورق پذیر با ابزارهایدستی و بلوکهای دقیقhand forming
ابزار دستیhand tool
سختhard
تابش یا پرتو سختhard radiation
خلاء سختhard vacuum
بال صلبhard wing
سخت گردانیhardening
سختیhardness
سخت افزارhardware
هارمونیک ، هماهنگ ، همسازharmonic
نوارهایی که چتر باز و یا محموله را به چتر متصل میکندharness
غبارها یا ذرات ریزی که در اتمسفر پراکنده شده اندhaze
توپی کامل و سایر متعلقاتhead
فشار اعمال شده توسط یک سیال به سببارتفاع ستون آنhead pessure
جهت ، سمتheading
گرماheat
انرژی حرارتیheat energy
موتور حرارتیheat engine
مبدل حرارتیheat exchanger
پوشش اطراف پنجه اگزوزheat muff
پالس حرارتیheat pulse
حفاظ حرارتیheat shield
انباره حرارتیheat sink
انتقال گرماheat transfer
ضریب انتقال گرماheat transfer coefficient
عملیات حرارتیheat treatment
ارزش گرماییheat value
هواپیمای سنگین تر از هواheavier-than-air aircraft
آلیاژ سنگینheavy alloy
هیدروژن سنگینheavy hydrogen
آب سنگینheavy water
پیشوندی معادل ‎ 10 به توان ‎2hecto
ارتفاعheight
مارپیچیhelical
هلیکوپترhelicopter
سکوی فرود هلیکوپترhelipad
رتورهای هلیکوپترhelistat
هلیومhelium
محفظه توخالی که تنها با یک سوراخ کوچکبه محیط خارج مرتبط است و در ازای ...helmzhold resonator
موتور نیم کرویhemispherical engine
موتور پیستونی با دو ردیف سیلندر روبرویقائم دوتایی و با دو میل لنگ که ...h-engine
واحد خودالقاییhenry
هپتانheptan
واحد فرکانس در سیستم متریکhertz
امواج هرتزhertzian waves
ترکیب دو جریان متناوب برای تولید جریانیبا فرکانسی برابر مجموع یا تفاض ...heterodyne
قسمتی از اتمسفر که در آن ساختار و وزنمولکولی متوسط گازهای تشکیل دهنده ...heterosphere
سطح ناپیداhidden surface
فولادی با میزان کربن ‎ %0/5 تا ‎%1/05high carbon steel
ابرهای مرتفعhigh cloud
فرکانس رادیویی بین ‎ 3 تا ‎ 30 مگاهرتز مورداستفاده در مخابرات هوا به ...high frequency
خلاء زیادhigh vacuum
دقت بالاhigh-accuracy
خستگی ناشی از لرزشهای با فرکانس زیادhigh-cycle fatigue
بال لولاشدهhighed-wing
شکل برای زیادhigh-lift configuration
وسایل برای زیادhigh-lift device
سیستم برای زیادhigh-lift system
بالاگذرhigh-pass
هواپیمایی که دم افقی آن بالای سکان عمودیقرارگرفتهhigh-tailed aircraft
بال بالاhigh-wing
آچار نیم گردی در یک دسته در انتها و یکقلاب با چنگک در سر دیگرhock spanner
حفرهhole
هدایت آشیانه یابhoming guidance
قسمتی از اتمسفر که در آن تغییری در ترکیبو ساخت گازهای تشکیل دهنده مشا ...homosphere
لانه زنبوریhoneycomb
قانون هوک ، تغییر شکل یک جسم الاستیکدر دامنه الاستیسیته با تنش وارده ...hook's law
افقhorizon
مکان افقی ثابتhorizontal stabilizer
موتور تخت روبروhorizontally opposed engine
اسب بخارhorsepower
شلنگhose
نقطه داغhot spot
تست استاتیک موتور راکت که در آن احتراقواقعی صورت میگیردhot test
فاصله کوچک بین ساقه سوپاپ و اسبک هنگامیکه تمام قطعات موتور بدمای کاری ...hot valve clearance
نوعی وسیله اندازه گیری جریانhot-wire ammeter
شناوریhover
رسانگری که با فشرده کردن هوا در زیربالای سطح و بدون تماس با آن حرکت م ...hovercraft
توپیhub
بدنه یک هواپیمای دریاییhull
رطوبتhumidity
شرایطی در استارت توربینهای گاز که در آناحتراق صورت میگیرد ولی موتور ب ...hung start
گردبادhurricane
قانون عمومی مربوط به همه حرکتهای موجی :هر نقطه دلخواه در جبهه فاز یا ...huygen's principle
مرکبhybrid
نیروی پیش برنده مختلطhybrid propulation
راکت مختلطhybrid rocket
موج مرکبhybrid wave
چگالی سنجhydrameter
تقویت کننده هیدرولیکیhydraulic booster unit
سیال ترکم ناپذیری برای انتقال و توزیعنیرو در سیستمhydraulic fluid
قفل هیدرولیکیhydraulic lock
موتور هیدرولیکیhydraulic motor
سیستم هیدرولیکhydraulic system
تاپت هیدرولیکیhydraulic tappet
علم هیدرولیکhydraulics
هیدروزینhydrazine
هیدروکربنhydrocarbon
هیدرودینامیکhydrodynamic
هیدروفویلhydrofoil
هیدروژنhydrogen
هیدراته کردنhydrogenation
چگالی سنجآب سنج اتمسفریhydrometer
کره آبآب کرهhydrosphere
یاتاقان هیدرواستاتیکhydrostatic bearing
تست هیدرواستاتیکhydrostatic test
علم هیدرواستاتیکhydrostatics
هذلولیhyperbola
ماوراء صوتhypersonic
تنفس زیاد بطوریکه مقدار دی اکسید کربن درخون از مقدار عادی آن کمتر میش ...hyperventilation
چرخدنده هایی برای انتقال حرکت و قدرتبین شفت ها یا محورهای متنافرhypoid
تنفس کم بطوریکه مقدار اکسیژن خون ازمقدار عادی آن کمتر میشودhypoventilation
تاخیر تغییر دانسیته شار مغناطیسی نسبتبه شدت میدان مغناطیسیhysteresis
دمای تعادل مخلوط آب و یخ در فشاراستانداردice point
میخ پرچ های آلومینیوم که تا موقع مصرفباید در دمای زیر صفر نگه داشته ش ...icebox rivet
سیال ایده آلideal fluid
گاز ایده آلideal gas
راکت ایده آلideal rocket
هرزگردیidle
گیرانهigniter
احتراقignition
سیستم اشتعال، سیستم جرقهignition system
شدت روشناییilluminance
ناوبری بدون دیدILS
ضربهimpact
امپدانس ، مقاومت ظاهریimpedance
ایمپلرimpeller
برخورد گازهای با سرعت زیاد به ساختمانهواپیماimpingement
ایمپالس، تکانهimpulse
توربین ضربه ایimpulse turbine
ناخالصیimpurity
شهپر داخلیinboard aileron
افروختگی ، التهابincandescence
واحد طول در سیستم غیرمتریک برابر ‎2/540 سانتیمترinch
برخوردincidence
وایرهای موربی در صفحه پایه های بین بالدر هواپیماهای دو بالهincidence wires
زاویه بین صفحه مدار و صفحه مرجعinclination
زاویه بین محور طولی یک جسم و بردارجریان هواincluded angle
آلیاژهای مقاوم آهن و کرم با نیکل زیادincolen
نمویincremental
تغییرات پله ایincrementally
اندیسindex
سرعت ظاهری نسبت به هواindicated airspeed
توان ظاهریindicated horsepower
اندیکاتورindicator
دیاگرام نشاندهندهindicator diagram
کنترل های مجزاindividual controls
پسای لازم ، پسای القاء شدهinduced drag
مغناطیس القاء شدهinduced magnetism
رادیواکتیویته القاء شدهinduced radioactivity
سرعت القاء شدهinduced velocity
ولتاژ القاء شدهinduced voltage
خودالقاییinductance
القاء ، مکشinduction
مرحله تنفس ، مرحله مکشinduction stroke
سیستم مکشinduction system
شفت مکانیکی که توسط اتصالات مغناطیسیمیچرخدinductive coupling
راکتانس سلفیinductive reactance
مقاومت ظاهری القاییinductive resistance
غیرالاستیکinelastic
بی اثرinert
گاز خنثیinert gas
جوش برق با گازهای بی اثرinert gas arc welding
انرسی ، لختی ، ماندinertia
جوشکاری توسط دوران سریع و فشار بینسطوح تماسinertia welding
سیستم مختصات ماندیinertial coordinate system
نیروی ماندinertial force
سیستم ناوبری اینرسیinertial navigation system
مادون قرمزinfera-red
سیاره ای که مدار گردش آن کوچکتر از مدارزمین میباشدinferior planet
بینهایتinfinity
نقطه تغییر جهت یک منحنیinflection
نسبت سرعت واقعی رتورکرافت به سرعتمحیطی نوک تیغه هاinflow ratio
مادون قرمزinfrared
صدایی با توان و دامنه بسیار و فرکانسبسیار کمinfrasound
وارد شدن مواد خارجی از قبیل پرنده یخ آببرف گرد و غبار به داخل موتورingestion
ماندگارinherent
پایداری ماندگارinherent stability
آغشتن سطوح داخلی دستگاه یا ماشین باماده ضدخوردگی قبل از انبار کردن آنinhibiting
بازدارندهinhibitor
اولیهinitial
جرم اولیهinitial mass
تزریقinjection
کاربراتور تزریقی یا پاشندهinjection carburator
پمپ انژکتورinjection pump
پاشندهinjector
ورودیinlet
مجرای ورودیinlet duct
تیغه های خنک کننده جریان ورودیinlet guide vane
سوپاپ گازinlet valve
موتور خطیinline engine
روکش داخلیinner liner
سیارات داخلیinner planets
داخل منظومه شمسیinner space
هم فازin-phase
در رونده ، ورودی ، درون گذاشت ، مصرفیinput
کولیس داخلیinside caliper
لولای داخلیinside hinge
بال داخلیinside wing
بازرسیinspection
ناپایداریinstability
سیستمی بدون تاخیر بین گیرنده کمیتموردنظر و نشاندهنده آنinstantaneous readout
پرواز کورinstrument fkight
آلات دقیقinstruments
عایقinsulation
عایقinsulator
مجرای ورودیintake duct
گازگاهintake manifold
مرحله تنفس ، مرحله مکشintake stroke
سوپاپ گازintake valve
ساختمان یکپارچهintegral construction
تانک سوختی که پوسته رسانگر بخشی ازدیواره آن را تشکیل میدهدintegral tank
هواپیمای یک پارچهintegrated aircraft
مدار مجتمعآی سیintegrated circuit
شدتintensity
خطای تعمدیIntentional Error
جهات فرعیintercardinal headings
جهات فرعیintercardinal points
ارتباط داخلیintercom
قاره پیماintercontinental
خوردگی کریستالیintercrystalline corrosion
تیغه های بین سیلندرهاintercylinder baffles
تداخلinterference
پسای داخلیinterference drag
تداخل سنجinterferometer
قدرت موتور توربوشفت پایین تر از سطحاضطراری که معمولا برای مدت ‎ 30 دق ...intermediate contingency
فرکانس میانهintermediate frequency
فشار متوسطintermediate pressure
موشک بالستیک میان بردintermediate range ballistic missile
میان بردintermediate-range
داخلیinternal
تیغه های داخلیinternal boffles
راندمان داخلیinternal efficiency
توانی که داخل هواپیما تولید میشودinternal power
سوپرشارژر داخلیinternal supercharger
پیچ فولادی بسیار مقاومی که سر آن دارایفرورفتگی شش گوشی برای جا گرفتن ...internal wrenching bolt
موتور درونسوزinternal-combustion engine
فلپ بزرگی که جریان اصلی گازها به آنبرخورد میکندinternally blown flap
اتمسفر استاندارد بین المللیinternational standard atmosphere
سیستم مترکinternational system of units
پایه هایی که دو بال هواپیماهای دوباله را به هم متصل میکندinterplane strut
ابربزرگراه بین سیاره ایInterplanetary super highway
قطبهای کمکیinterpoles
تقاطع ، اشتراکintersection
آلیاژی از نیکل و آهن با ضریب انبساطحرارتی نزدیک صفرinvar
دینامیک معکوسinverse dynamic
ناحیه ای در اتمسفر که در آن میزان افتمنفی میباشدinversion
موتور وارونinverted engine
موتور خورجینی وارونinverted-vee engine
اینورتورinverter
روانinviscid
یدiodin
یدiodine
یونion
موتور یونیion engine
راکت یونیion rocket
هدایت یونیionic conduction
موتور یونیionic propelsion
یونیزاسیونionization
تابش یونیزه کنندهionizing radiation
یون کرهionosphere
اریدیومiridium
آهنiron
برگشت ناپذیرirriversible
هم انرژیisenergic
بدون تغییر آنتروپیisentropic
هم فشارisobar
همزمانisochrone
خط هم شیبisocline line
بالی که زاویه برخورد آن هنگام خم شدندر اثر نیرو نیز ثابت میماندisoclinic wing
خط هم شیبisogonal
خط هم زاویهisogonic line
ایزولهisolate
ایزولاسیون ، ایزوله کردن ، جداسازیisolation
هم پایهisomer
رسم فنی ایزومتریکisometric grawing
ایزواکتانiso-octane
هم دماisoterm
همدماisotherm
اتمسفر همدماisothermal atmosphere
تغییرات هم دماisothermal change
پروسه هم دماisothermal process
همسانisotope
ایزوتوپیisotropic
جکjack
پیچ بالابرندهjack screw
پوششjacket
نوعی مهره قفلی نازکjam nut
پارازیت فرستادنjamming
باند فرکانسj-band
میزان تغییر شتابjerk
جتjet
سوخت موتور توربینی که در دمای ‎ 40 درجه منجمد میشودjet a
سوخت موتور توربینی که در دمای ‎ -50 درجه منجمد میشودjet a-1
نوعی سوخت تقطیر شدهjet b
موتور جتjet engine
فلپی که جریان هوا یا گازهای پر انرژیخارج شده در امتداد لبه فرار از رو ...jet flap
استفاده از تراست موتورجتjet lift
فلپ یا رینگ کوچکی روی نازل خروجی راکتبرای کنترل بردار تراستjetevator
باد تقریبا افقی با سرعت بیش از ‎80 کیلومتر بر ساعتjetstream
پرتاب کردن به بیرونjettison
ابزار یا چارچوب سخت و صلبی برای سوارکردن و سرهم کردن یک قطعه از بدنه ...jig
ناپایداری سیگنال یا مسیر اپعه کاتدیکjitter
نوعی پرچ با دندانه های داخلی متشکل ازسه قسمتjo-bolt
برجستگی قائم کوچکی در امتداد لبه ورقه هایا باریکه های فلزی بمنظور روی ...joggle
اتصالjoint
انبساط گاز با فشار زیاد از مجرای کنترلسوخت یا پلاک منفذدار که با کاهش ...joule kelvin effect
تکیه گاه اصلیjournal
سیم هادی برای ایجاد انشعاب فرعی موقتیjumper
پایه اضافی یا موقتیjury sturt
فیلتر کالمنKalman filter
نوعی پلاستیک عایق حرارتی با پوشش طلاییدر فضاپیماkapton
باند فرکانسk-band
ناحیه برجسته جانبی تیرک زیر هواپیماهایدریایی که اغلب زیر سطح آب قرار ...keel area
اشل دمایی کلوینkelvin temperature scale
قوانین کپلرkepler laws
مدار کپلریkeplerian orbit
نفت سفیدkerosine
کیلوkilo
کیلوتن انرژیkiloton energy
جنبش شناسیkinematic
ویسکوزیته سینماتیکkinematic viscosity
حرکت شناسیkinesiology
جنبشیkinetic
انرژی سینتیکkinetic energy
روش حرکتی بدون شبکهKinetic Meshless Method
فشار سینتیکkinetic pressure
قانون جریان کیرشهفkirchhoff current law
قانون تابش کیرشهفkirchhoff radiation law
قانون ولتاژ کیرشهفkirchhoff voltage law
لوله الکترون نوسان ساز با سرعت مدوله شدهklystron
میزان بهسوزیknock rating
گرهknot
انگشتیknucle pin
آلیاژی از آهن نیکل کبالتkovar
فلپی در لبه حمله که بخشی از سطح تحتانیبال را تشکیل میدهدkruger flap
کریپتونkrypton
کاسه نمد لایبرنتlabyrinth seal
دورسنجlachometer
تاخیرlag
ضریب تاخیرlag coefficient
معادلات لاگرانژ سیاره ایLagrange planetary equations
لاگرانژیlagrangian
نقاط لاگرانژیlagrangian points
واحد روشنایی (منسوخ)lambert
قانون لامبرتlambert law
لایه مرزی خطیlaminar boundary layer
سیستم کنترل جریان خطی یا لایه ایlaminar control flow system
جریان خطی ، جریان لایه ایlaminar flow
متورق، لایه لایهlaminate
لایه ای ، لاله لایه ، متورقlaminated
هسته متورقlaminated core
ساختمان لایه ایlaminated structure
زمین ، سطح ، فرودland
فضاپیمایی که میتواند به آرامی روی سطحسیاره موردنظر بنشیندlander
فرودlanding
زاویه فرودlanding angle
ارابه فرودlanding gear
چراغ فرودlanding light
وزن فرودlanding weight
سیمهایی برای متحمل شدن نیروهای وارد برسازه هواپیما در حال فرودlanding wires
هواپیمایی که قادر به برخاستن از سطح زمینکه شامل برف و یخ نیز میگردد م ...landplane
جفت کردن دوسطح فلزی بهم باسایش سنباده نرمlap
اتصال لب به لبlap joint
سرعت لاپلاسی صوتlaplacian speed of sound
میزان افتlapse rate
هواپیمای بزرگlarge aircraft
مدار لارمورlarmor orbit
هر روش تابش نور کوهرنت یا همسان توسطانرژی ذخیره شده در سیستم مولکولی ...laser
جوش لیزریlaser welding
گرمای نهانlatent heat
عرضیlateral
نیروهای عرضیlateral forces
پایداری عرضیlateral stability
نوار عرضیlatitude band
شبکهlattice
پرتابlaunch
پرتابگرlaunch vehicle
سکوی پرتابlauncher
زاویه پرتابlaunching angle
لایهlayer
تقدم (فاز) ، فلز سربlead
لبه حملهleading edge
خم کنleaf brake
رقیقlean
سال کبیسهleap year
قانون دست چپleft hand rule
طولlenght
قانون لنز ، جریان القاء شده در یک مدارکه نسبت به یک میدان مغناطیسی دا ...lenz' law
سطحlevel
پلاستیک پلی کربنات که معمولا شفاف استlexon
فیلتر سلفیl-filter
رخگردliberation
جنبش ترازویی ، جنبش موازنه ایlibration
براlift
محور براlift axis
ضریب براlift coefficient
توربوفن یا توربوجتی که محور تراست آنقابل کنترل استlift cruise
منحنی براlift curve
نسبت برا به پساlift drag ratio
کاهنده براlift dumper
توربوفن یا توربوجتی که محور تراست آنقابل کنترل استlift engine
توربوفنی که با نسبت کنارگذار زیاد تنهابمنظور افزایش نسبت برا به تراست ...lift fan
پایه هایی که بار کششی حاصل از ایجادنیروی برای بال را متحمل میشوندlift strut
نسبت برا به تراستlift thrust
بردار براlift vector
سیم هایی که بار کششی حاصل از ایجادنیروی برای بال را متحمل میشوندlift wire
هواپیمایی که قسمت عمده یا کل برای آنتوسط شکل ویژه آن تامین میشودlifting body
توربوفن یا توربوجتی بسیار سبک وزنی بانسبت کنارگذر کم که تنها بمنظور ا ...liftjet
جدا شدن یک هواپیما یا هر رسانگر دیگر اززمین یا از رسانگر مادرlift-off
سبک ، نورlight
هواپیمای سبکlight aircraft
آلیاژ سبکlight alloy
هیدروژن سبک یا معمولیlight hydrogen
آب سبک ، آب معمولیlight water
سال نوریlight year
دیود نورانیlight-emitting diode
سوراخی که در قسمتی از سازه که کمتر تحتتنش قرار دارد برای کاهش وزن ایج ...lightening hole
هواپیمای سبکتر از هواlighter-than-air aircraft
شدت نورlight-intensity
میکروثانیه نوریlight-microsecond
آذرخش ، برق ، صاعقهlightning
بیشترین باری که ممکن است در حالتی بر یکجزء یا قطعه وارد شودlimit load
حد تناسبlimit of proportionality
وسیله ای که خروجی آن درازای همه ورودیهایبالاتر از حد معین ثابت استlimiter
بیشترین سرعت نسبی ظاهری هواپیمایی باشکل معینlimiting speed
بیشترین سرعت هواپیما تحت زاویه معیننسبت به افقlimiting velocity
آشکارساز لیندبرگlindberg detector
لوله منفردی در سیستم سیالاتline
طیف خطیline spectra
طیف خطیline spectrum
پهنای خطline width
خطیlinear
شتاب خطیlinear acceleration
شتابدهنده خطیlinear accelerator
حرکت خطیlinear movement
درجه بندی خطیlinear scale
سرعت خطیlinear speed
خطوط نیروlines of force
مایعliquid
کریستال مایعliquid crystal
سوخت مایعliquid fuel
هیدروژن مایعliquid hydrogen
سوخت مایعliquid propellant
راکت سوخت مایعliquid rocket
لیترliter
لیتیمlithium
سنگ کرهlithosphere
کاغذ تورنسلlitmus paper
لیترlitre
بارload
وسیله ای مملو از سیال برای ایجاد نیروهایزیاد با دقت زیادload call
ضریب نیرو ، ضریب بارload factor
بارگیریloading
جدول بارگیریloading chart
دیاگرام بارگیریloading diagram
یکی از دو یا چهار جزء تشکیل دهنده پرتورادار جهت یاب از آنتن مجهز به ب ...lobe
محلی ، موضوعیlocal
ابرهای مرکزی موضعیLocal cloud center
سرعت موضعیlocal velocity
قائم محلیlocal vertical
مهره قفلیlock nut
واشر قفلیlock washere
سیم ایمنی ، سیم بستlocking wire
مکان هندسیlocus
لگاریتمlogarithme
کاهش لگاریتمیlogarithmic decrement
درجه بندی لگاریتمیlogarithmic scale
کتاب سوابق هواپیماlogbook
لاجیک ، منطقیlogic
عنصر لاجیکlogic element
غوطه ور ساختن فلز در نمکهای ملقمه کننده و سپس روکش کردن آنها توسط دو ...lohmannizing
ستون طولیlongeron
طولیlongitudinal
اختلاف زاویه ای بین زاویه برخورد بال وزاویه برخورد سکانهای افقی که دو ...longitudinal dihedral
پایداری طولیlongitudinal stability
دوربردlong-range
کنترل دراز مدتlong-term control
آنتن حلقه ایloop antenna
تلفاتloss
تلفاتlosses
دوامloughness
ابرهای کم ارتفاعlow cloud
فرکانس پایینlow frequency
بالی که در ارتفاع یک سوم بدنه قرارگرفتهlow mid wing
پایین گذرlow pass
خلاء کمlow vacuum
بال پایینlow wing
خستگی ناشی از لرزشهایی با فرکانس کمناشی از تغییر سرعت دوران دستگاهlow-cycle fatigue
فیلتر پایین گذارlow-pass filter
آیرودینامیک سرعت کمlow-speed aerodynamics
دور کم سوپرشارژر در موتورهای پیستونی که معمولا بصورت اتوماتیک توسط یک ...low-supercharger gear
بال پایینlow-wing
خطی که روی صفحه قطب نما امتداد محور طولیهواپیما را نشان میدهدlubber line
روغن روان سازیlube
روانسازی ، روغن کاریlubrication
واحد فلوی روشنایی در سیستم متریکlumen
روشنایی ، درخشندگیluminance
فروزندگی ، تابناکیluminescence
بازده روشناییluminosity
فروزنده ، تابناکluminous
راندمان روشناییluminous efficiency
شار روشنایی ، فلوی روشناییluminous flux
شدت روشناییluminous intensity
قمریlunar
ماه قمریlunar month
پرتابlunch
لوکسlux
موج ضربه ای ضعیفmach line
عدد ماخmach number
جبهه موج حاصلاز تلاقی موج برخوردی و منعکسmach stem
موج ضربه ایmach wave
زبان ماشینmachine language
ماخ سنجmachmeter
راهبرد کلانMacro strategy
ماکروسکوپیmacroscopic
نام انحصاری تست غیرمخربی برای موادمغناطیسی بااستفاده از میدانهای مغنا ...magnaflux
منیزیمmagnesium
سیستم نشانده از دورmagnesym
آهنرباmagnet
آمپلیفایر مغناطیسیmagnetic amplifier
شیب مغناطیسیmagnetic declination
میل مغناطیسیmagnetic dip
انحراف مغناطیسیmagnetic diviation
استوای مغناطیسیmagnetic equator
میدان مغناطیسیmagnetic field
شدت میدان مغناطیسیmagnetic field intensity
شدت فلوی مغناطیسیmagnetic flux intensity
القاء مغناطیسیmagnetic induction
بازرسی مغناطیسیmagnetic inspection
خطوط نیروی مغناطیسیmagnetic lines of force
نصف الانهار مغناطیسیmagnetic meridian
شمال مغناطیسیmagnetic north
قطب مغناطیسیmagnetic pole
نوار مغناطیسیmagnetic tape
اختلاف مغناطیسیmagnetic variation
مغناطیسmagnetism
شار مغناطیسیmagnetiv flux
اشتعال مغناطیسی، اشتعال مگنتیmagneto-ignition
نیروی محرکه مغناطیسیmagnetomotive force
کره مغناطیسmagnetosphere
اصلیmain
نگهداریmaintenance
اصلیmajor
محور کانونیmajor axis
سیارات بزرگmajor planets
قابلیت چکش خواریmallcability
مالتmallet
ابرهای کومولوس با برجستگیهای آونگی درسطح تحتانیmammatus
تعهد بزرگmammoth undertaking
جسم مرکزی معمولا با مقطع دایره ای که قطعه لوله ای یا قسمت مادگی دور آ ...mandrel
کنترل مانورmaneuver control
قابلیت مانورmaneuverability
منگنزmanganese
منگانینmanganin
لیست همه مسافرین و بارها و محموله دریک پروازmanifest
چندراههmanifold
فشار گازگاهmanifold pressure
سرنشیندارMANNED
فشارسنجmanometer
سر ساخته شده (پرچ)manufactured head
هواپیمایی برای عمل کردن روی سطح آبهواپیمای قابل شناور شدن روی سطح آبmarine aircraft
هواپیمایی برای عمل کردن روی مناطق دریاییmaritime aircraft
جرمmass
محور جرمmass axis
دبی جرمیmass flow
عدد جرمیmass number
طیف نگار جرمیmass spectrograph
تساوی جرم و انرژیmass-energy equation
هم ارزی جرم و انرژیmass-energy equivalence
رابطه جرم و انرژیmass-energy relation
آهنگ شارش جرمmass-flow rate
اصلیmaster
شاتون اصلیmaster rod
جفت کردن دو قطعه یک سیستم با همmate
ماتریال ، ماده ، جنسmaterial
شبکه ، ماترسmatrix
مادهmatter
بیشینهmaximum
حداکثر وزن فرودmaximum landing weight
حداکثر وزن برخاستنmaximum take-off weight
نیروی پیشران بیشینهmaximum thrust
واحد شار مغناطیسی در سیستم غیرمتریکmaxwell
وتر آیرودینامیکی متوسطmean aerodynamic chord
وتر متوسطmean chord
فشار موثر متوسطmean effective pressure
مسیر آزاد متوسطmean freepath
عمر متوسطmean life
خط میانmean line
سطح متوسط دریاmean sea level
میزانسنجشmeasure
اندازه گیریmeasurement
یخ زدایی مکانیکیmechanical de-icing
راندمان مکانیکیmechanical efficiency
انرژی مکانیکیmechanical energy
هم ارز مکانیکی گرماmechanical equivalent of heat
میانهmedian line
ابرهای متوسطmedium cloud
فرکانس میانهmedium frequency
میان بردmedium-range
موشک بالستیک میان بردmedium-range ballistic missile
مگاmega
مگاتنmegaton
جزء ، عضوmember
حافظهmemory
سطح منحنی بالای ستونی از مایع که میتواندمحدب یا مقعر باشدmeniscus
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2670

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

آهار زدنmercerizing
جیوه ، سیمابmercury
باطری جیوه ایmercury battery
دایره طولmeridian
لایه فوقانی مزوسفرmesocline
مزونmeson
مزوپوزmesopause
میان کرهmesosphere
فلزmetal
ماده ای که برای کاهش امکان وقوع واکنشهاالکتروشیمیایی در تانک سیستم به ...metal deactivator
سنج ، مترmeter
اندازه گیریmetering
گاز مرداب ، متانmethane
متانولmethanol
الکل متیلیکmethyl alcohol
برومید متیلmethyl bromide
متریکmetric
جریان نیوتنیmewtonian flow
میکروmicro
میکروبار ، واحد فشار معادل ‎ 10 بتوان ‎6 داین بر سانتیمتر مربعmicrobar
میکروفیش ، سیستم متداول ضبط و ثبتاطلاعاتmicrofiche
میکرومتر ، ریزسنجmicrometer
میکرون ، ‎ 10 بتوان ‎ -6 مترmicron
یک لیتر گاز درفشار یک میلیونیم اینچ جیوهmicronlitre
میکروسکوپیmicroscopic
ریز موجmicrowave
فلپ میانیmid flap
بال وسطmid wing
حرکت در سطح مولکولی از یک جسم جامد به جسم جامد دیگرmigration
میلmil
مایلmile
فرز کردنmill
میلیmilli
روغن معدنیmineral oil
کمینهminimum
تخمینگر کمینه واریانسminimum variance estimator
مدار انرژی می نیممminimum-energy orbit
ریزminor
دقیقهminute
بدسوزیmisfiring
ناتوانی سیستم مکش توربین گاز برای تامینجریان هوای مورد نیاز موتور به ...mismatch
موشکmissile
موشکmissle
کاهش قابلیت دید به ‎ 1 تا ‎ 10 کیلومتر توسطذرات کوچک آبmist
مرکب ، مخلوطmixed
جریان مرکبmixed flow
مخلوطmixture
کنترل مخلوطmixture control
مدلmock-up
تعدیل کنندهmoderator
اصلاحmodification
مدوله شدهmodulated
مدولاسیونmodulation
ضریب شکلmodulus of elasticity
مولارmolar
قالب ، الگو ، شابلونmold
مولmole
فوران مولکولیmolecular effusion
جریان مولکولیmolecular flow
وزن مولکولیmolecular weight
مولکولmolecule
مولیبدنmolyebdenum
گشتاور ، ممانmoment
بازوی گشتاورmoment arm
ضریب گشتاورmoment coefficient
نمای گشتاورmoment index
گشتاور ماند ، ممان اینرسیmoment of inertia
گشتاور اندازه حرکتmoment of momentum
اندازه حرکتmomentum
پسای ممنتمmomentum drag
آلیاژی از نیکل و کبالت که در برابرخوردگی مقاوم استmonel
ساختمان سه بعدی مثل بدنه هواپیما که فاقدسازه داخلی بوده و همه تنش بر ...monocoque
تک مقداریmonodromy
سوختی که بتنهایی و بدون نیاز به هوا یااکسیدکننده دیگر مورد استفاده قر ...monofuel
تکپارهmonomer
فشارسنجmonometer
منو متیل هیدروزینmonomethyl hydrozine
یک بالهmonoplane
حرکتmotion
موتورmotor
گرداندن موتور اصلی توسط استارتر بمنظوریجز استارت موتورmotoring
الگو ، شابلون ، قالبmould
خط حاصل از تلاقی دو سطحmould line
سطوح آیرودینامیکی که در قسمت جلویهواپیمای مافوق صوت با بال دلتا شکل و ...moustaches
حرکتmovement
عدد ماخmuch number
مبدل حرارتی اگزوز که از گرمای گازهایخروجی برای گرم کردن کابین هواپیما ...muff
ماده ای با جرم حجمی کم با سلولهایی مملواز هوا یا گازهای دیگرmulticellular
نوعی محفظه احتراق در موتورهای توربینکه در آن محفظه ها دورتادور قرارگر ...multi-chamber
آرایه چند سیلندریmulti-cylinder array
چند بالهmultiplane
سوخت راکت متشکل از دو یا چند جزء که بصورت مجزا به محفظه احتراق وارد م ...multipropellant
چند طبقه ای ، چند مرحله ایmultistage
ناوبری چندحاملیmulti-vehicle navigation
مولتی ویبراتورmultivibrator
افزایش ناگهانی زاویه حمله بدون شتابقائم آنی متعاقب که از اندازه حرکت ...mush
پرچ قارچیmushroom rivet
انرژی جنبشی پرتابه درلحظه خروج از دهانه که نسبت به دهانه اندازه گیری ...muzzle energy
آشیانه ، بستر ، گهواره (موتور)nacelle
سمت القدمnadir
پیشوندی به معنای ‎ 10 به توان ‎-9nano
نیمرخ محلی یا موضعی سطح زمینnap
بمب آتش زاnapalm
نفتاnaphta
سدیمnatrium
فرکانس طبیعیnatural frequency
طول موج طبیعیnatural wavelength
سال طبیعیnatural year
موتور پیستونی بدون سوپر شارژر که ورودهوا به آن تحت فشار محیط صورت میگ ...naturally aspirated engine
مایل دریاییnautical mile
هواپیمای ناوپایهnaval aircraft
ناوبریnavigation
ضریب ناوبریnavigation constant
چراغهای ناوبریnavigation light
شیرسوزنیneedlevalve
شتاب منفیnegative acceleration
تمایل بال یا سایر ایرفویلها بطرف پایینnegative diheral
فیدبک منفیnegative feedback
گرانش منفیnegative g
یون منفیnegative ion
پایداری منفیnegative stability
ترتیب قرارگرفتن بالهای هواپیماهی دوباله بطوریکه لبه حمله بال پایینی ج ...negative stagger
ناپایداری ایستای منفیnegative static stability
پایانه منفیnegative terminal
نئونneon
واحدی که نسبت اسکالر دو جریان را نشانمیدهدneper
خالصnet
ضریب تابش خالصnet radiation factor
پیشرانه خالصnet thrust
وزن خالصnet weight
سیستم استنتاجی فازی عصبیneuro-fuzzy interference system
بی اثر ، خنثیneutral
محور خنثیneutral axis
تعادل بی تفاوتneutral equilibrium
شعله خنثیneutral flame
نقطه خنثیneutral point
پایداری بی تفاوت ، پایداری خنثیneutral stability
ذره کوچک فراری با جرم در حال سکون صفرواپسین ‎0/5neutrino
نوترونneutron
واحد نیرو در سیستم متریکnewton
مکانیک نیوتنیnewtonian machanics
سرعت نیوتنی صوتnewtonian speed sound
قوانین حرکت نیوتنnewton's laws of motion
ابزاری برای بریدن ورقه های فلزی توسطبرشهای متعدد و پیاپی موضعی قائم ب ...nibbler
آلیاژی از نیکل و آهنnicalloy
نیکلnickel
باطری الکتریکی نیکل کادمیومnickel-cadmium battery
ابرهای گسترده ضخیم و تیره ای با ارتفاعکمnimbostratus
وندی به معنای باران زاnimbus
فشار موضعی بین دو جزء یا قطعه مجاورnip
واحد غیرمتداول روشنایی در سیستم متریکnit
قطعات نیتریده شده حاوی مقادیر جزئی کربنآلومینیوم کرم منیزیوم و احتمال ...nitralloy
دوپی برای پارچه های روکش هواپیماnitrate dope
نیتروژن دادنnitriding
ازتnitrogen
تتراکسید نیتروژنnitrogen tetroxide
نیترومتانnitromethane
گاز خنده آورnitrous oxide
فلزات نجیبnoble metals
گرهnode
سر و صداnoise
صدا خفه کنnoise suppressor
گام اسمیnominal pitch
شبکه های نامطابق با جسمnonbody-conforming grids
بازرسی غیر مخربnon-destructive inspection
غیرآهنیnon-ferrous
عمودnormal
محور قائمnormal axis
شوک قائمnormal shock
موج ضربه ای عمودnormal shock wave
نرمالیزه کردنnormalizing
دماغهnose
خارج شدن هواپیما از پرواز تراز بطرفشیرجه و کاهش ارتفاعnose down
قسمت جلوی ارابه فرود از نوع تری سیکلصرفنظر از فاصله آن تا دماغهnose gear
تیغه هایی در امتداد وتر که در تمام طولبال و تا تیرک جلویی امتداد میاب ...nose ribs
چرخش حول محور عرضی و خارج شدن محور طولیاز وضعیت تراز بطرف اوجnose up
مدار یا جزئی در یک سیستم لاجیک که وجودیا عدم وجود خروجی برعکس حالت ور ...not stage
بریدگیهایی در امتداد جریان سیال رویدماغه یا نوک یک ایرفویلnotch
نوا ، نواخترnova
دهانهnozzle
نسبت همگرایی نازلnozzle contraction
دیافراگم نازلnozzle diaphragm
راندمان نازل ، کارایی نازلnozzle efficiency
نسبت واگرایی نازلnozzle expasion ratio
تیغه های هادی یا راهنماnozzle guide vane
گلوگاه نازلnozzle throat
هسته ایnuclear
انرژی هسته ایnuclear energy
ذرات اتم مثل نوترون و پروتونnucleon
فیزیک هسته ای ، هسته شناسیnucleonics
هستهnucleus
اشکال اتمیnuclide
خنثیnull
عددیnumerical
رقص محوریnutation
نایلونnylon
مایلoblique
تصویر مایلoblique projection
موج ضربه ای مایلoblique shock wave
عدد اکتانoctane number
فاصله بین دو فرکانس با نست ‎1:2 (در موسیقی)octave
خارج از نقطه طرحOff-design point
شکل حاصل از منحنی مدار سیاره ای که شعاعآن به تدریج زیاد شده تا سرانجا ...ogive
واحد مقاومت الکتریکی در سیستم متریکohm
اهم مترohmmeter
قانون اهم ، جریان در یک مدار با ولتاژنسبت مستقیم و با مقاومت نسبت عکس ...ohm's law
رینگ کنترل روغنoil control ring
خنک کننده روغنoil cooler
رینگی در پایین یا حاشیه پایینی پیستونoil scraper
بخشی از پوسته فلزی هواپیما بین دوردیف پرچ که در اثر تنش های فشاری وار ...oil-can
بوش مخصوصی از جنس برنز اشباع شده با روغنoilite bushing
محور ضربه گیر ارابه فرودoleo
انتشارomission
نازل موتور راکت که میتواند در دامنه تعیین شده در راستاهای مختلف تنظیم ...omni-axial nozzle
آنتنی که در هر راستایی عمل میکندomni-directional aerial
یک بعدیone-dimentional
کدری ، ماتیopacity
ماتopaque
پلاسمای ماتopaque plasma
مدار بازopen circuit
حلقه بازOpen Loop
سیستم بازopen system
سیستم راکتوری که درآن ماده سردکننده تنهایکبار از مبدل حرارتی مرکزی عب ...open-cycle reactor system
تونل بادی که قسما کار آن باز بوده و فاقددیواره میباشدopen-jet tunnel
مکانیزم کمک کننده متشکل از یک مسیر کنترلبدون اندازه گیری نتیجهopen-loop system
سرعت عملیاتیoperating speed
وزن عملیاتیoperating weight
متقابلopposed
موتور پیستون روبرو متقابلopposed-piston engine
محور اپتیکیoptical axis
رشته اپتیکیoptical fiber
لیزرoptical maser
آذرسنج اپتیکیoptical pyrometer
آشفتگی اپتیکیoptical turbulence
کنترل بهینهoptimal control
نظریه کنترل بهینهOptimized Control Theory
بهینهoptimum
مدارorbit
انتقال مداریorbit transfer
عنصر مداریorbital element
شیب مداریorbital inclination
پارامترهای اربیتالیorbital parameters
پریود اربیتالی ، تناوب مداریorbital period
سرعت مداریorbital velocity
مدارپیماORBITER
رست ، عرض (محور مختصات) ، محور عرضهاordinate
زیستی ، آلیorganic
ترکیباتی که در آن اتم فلزی به رادیکالهایآلی متصل شده استorganometallic
روش اندازه گیری جریان سیال با گرفتناندازه دقیق فشار قبل و بعد از یک ص ...orifice meter
مبداorigin
هواپیمایی که در آن بالها حول محورینوسان میکنند ولی دوران نمیکنندornithopter
ارتوگرافیکorthographic
نوسان سازoscillator
نوسان نگارoscilloscope
اتوotto
واحد جرمounce
ناهمفازout of phase
دو یا چند سری پالس های دیجیتال یا سایرپدیده های ناپیوسته با فرکانسهای ...out of step
خارجیoutboard
نیمرخ خارجیoutboard profile
خارجیouter
سیارات خارجیouter planets
خروجیoutlet
برون ده ، برون گذاشت ، برونگذار ، تولیدیoutput
اعضای سازنده اولیه حامل قسمت دم هواپیماoutriggers
کولیس خارجیoutside caliper
تعمیر اساسیover haul
کلoverall
فرا معینoverdetermined
روی هم آمدن لبه دو ورقه و یا تکرار کناره یک تصویر در دو چارچوبoverlap
اکسیدانoxidant
اکسیداسیونoxidation
اکسیدکنندهoxidizer
اکسیژنoxygen
محفظه ای برای نگهداری اکسیژن گازیتحت فشار زیادoxygen bottle
مبدل اکسیژن مایع به اکسیژن گازی درسیستمهای تنفسیoxygen convertor
ازنozon
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2670

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

لایه ای از بخشهای فوقانی اتمسفر در ارتفاتقریبی ‎ 20 تا ‎ 30 کیلومترozonosphere
سکوی پرتاب رسانگرpad
تغییر شکل انرژی سینتیک فوتون یا هر ذره پر انرژی به جرمpair production
مهره نازکی معمولا از جنس فولاد پرس شده که بمنظور افزایش ایمنی و جلوگی ...palnut
حالت تمام رنگیpanchromatic mode
پانل ، صفحه ، ورقه ، درپوشpanel
صفحهpanel screen
پوشش آیرودینامیکی ثابت روی چرخهایارابه فرودpants
سهمیparabola
شکل سه بعدی حاصل از دوران یک سهمی حولمحور کانونیparaboloid
چتر نجاتparacheute
چتر فرود ، چتر نجاتparachut
پارافینparaffin
اختلاف جهت یا موقعیت ظاهری یک جسم از دوزاویه دید مختلفparallax
انشعاب ، موازی ، شنتparallel
ایرفویلی که سطح مقطع آن در تمام طولآن ثابت باشدparallel aerofoil
اجسامی با قابلیت گذردهی یا نفوذپذیریبیشتر از یک و خاصیت مغناطیسی دائمparamagnetic
ویژگی بنیادی قابل تعریف ، پارامترparameter
جسم مادرparant body
بالی که هواپیما از آن آویزان میشودparasol wing
پسای مزاحمparastic drag
عملیاتی که در آن فلز در محلولی از اسیدفسفریک و دی اکسید منگنز داغ شده ...parkerizing
مشتق جزئیPartial derivative
فشار جزئی ، فشار سهمیpartial pressure
تکنیک ازدحام ذراتparticle swarm technique
قانون پاسکال ، فشار وارد بر یک نقطه صرف نظر از شتاب ناشی از گرانش در ...pascal
هواپیمای مسافریpassenger aircraft
پوشاندن سطح فلزات با لایه ای از موادخنثی یا بی اثر برای جلوگیری از خو ...passivating
کنش پذیر ، غیر فعالpassive
مسیرpath
الگوpattern
بارمفیدpayload
باند فرکانسp-band
اوج ، قلهpeak
تغییر شکل دادن سطح فلز با ضربات چکشpeen
پلتیرpeltier
آونگpendulum
وسیله ای برای اندازه گیری قدرت نفود اشعه ایکس و اشعه های نافد دیگر تو ...penetrometer
لامپ خلاء با پنج الکترود و سه شبکهpentode
سیال کاملperfect fluid
تابنده کاملperfect radiator
شاخص کاراییperformance index
نزدیکترین نقطه مدار به جسم اولیه یا مادرperiapsis
نزدیکترین نقطه مسیر فضاپیما نسبت به کره ماهpericynthian
حضیضperigee
نزدیکترین نقطه مدار به خورشیدperihelion
نزدیکترین نقطه مدار به کره ماهperilune
دوره تناوبperiod
خانواده ای ار آلیاژهای آهن و نیکل که ازنظر مغناطیسی نرم میباشند و تحت ...permalloy
آهنربای دائمpermanent magnet
گذردهیpermitivity
عمودperpendicular
واحد طول در مقیاس کیهانی معادل ‎3/262 سال نوریpersec (pc)
خانواده ای از پلاستیکها که بعنوان شیشه یاپلاستیکهای شفاف و نوگذران در ...perspex
خط فرضیphantom line
فازphase
تغییر فازphase shift
خانواده ای از رزینها و چسبها که درمشتقات فنل کاربرد فراوان دارند و در ...phenolic epoxy
خانواده ای از پلیمرهای مصنوعیphenolics
استرهای فسفات ، مایعات هیدرولیکی مقاوم در برابر آتش وحرارتphosphate esters
فسفرسانسphosphorescence
فسفرphosphorus
واحد شدت روشنایی در سیستم غیرمتریکphot
ماده ای که مقاومت الکتریکی آن با شدتروشنایی تغییر میکندphotoconductive
ماده ای که در اثر روشنایی یا نور از خودالکترون تابش میکندphotoemissive
ذره بنیادی انرژی الکترومگنتیک که ازانتقال یک ، تنها یک الکترون تابش ش ...photon
حساسیت به نورphotosensitivity
لایه خارجی اتمسفر خورشید که بسیار داغ ودرخشنده میباشدphotosphere
نیمه هادی حالت جامد که با جذب نورحفره هایی در آن ایجاد میشود و این جر ...phototransistor
لوله الکترون دارای کاتد و آند که بترتیبفوتون تابش و جذب می کنندphototude
مبدلی که مانند سلول فتوالکتریک تابشهایالکترومگنتیک را با طول موجهای م ...photovoltaic cell
نوسانهای با پریود طولانی هواپیما حولمحور عرضیphugoid oscillation
غوطه ور ساختن در محلول رقیق اسیدpickling
وسیله ای که وضعیت حرکت زاویه ای را حسمیکندpick-off
پیشوندی به معنای ‎ 10 به توان منفی ‎12pico
واحد فشاری در سیستم غیر متریکpieze
ارتباط در بعضی مواد کریستالیpiezoelectric
اتصال بین اعضای ساختمانی بصورت لولا یاپاشنهpin joint
واحد حجم معادل یک هشتم گالن یا نیم کوارتpint
لولهpipe
پیستونpiston
پمپ پیستونیpiston (type) pump
انگشتیpiston pin
رینگ پیستونpiston ring
شاتوندسته پیستونpiston rod
گامpitch
زاویه بین محور طولی رسانگر و صفحه مرجعpitch altitude
کنترل گام ملخ ، کنترل دوران هواپیما حولمحور عرضی در هواپیماهای عمود پ ...pitch control
تلاقی سطوح طرفین دندانهpitch curves
قطر گامpitch diameter
مکان هندسی نقاطی که در آنها مراکز نقاطتماس یا گام دندانه های چرخ دنده ...pitch line
تنظیم گام ملخ یا رتور هلیکوپتر بطوریکه همه تیغه ها گام مطلوب را دارا ...pitch setting
حاصل ضرب گام هندسی متوسط و تعداد دوراندر واحد زمانpitch speed
پیتوتpitot
فشار برخورد هوا که به منظور اندازه گیریسرعت هوا بکار میرودpitot pressure
سیستم نشان دهنده ای که با ترکیبی از فشارمحلی تغذیه میشود اختلاف این د ...pitot static system
لوله ای در مسیر جریان سیال که فشار داخلآن با فشار کل محیط برابر استpitot tube
سادهplain
یاتاقان تخت ، یاتاقان ساچمه ایplain bearing
فلپ ساده ، فلپی که لایه فرار بال راتشکیل میدهدplain flap
تیغه سادهplain rib
واشر تختplain washer
قانون پلانک ، مقدار کوانتوم برحسب واحدهایانرژی برابراست با حاصلضرب مق ...planck law
هواپیماplane
سطح دورانplane of rotation
سطح تقارنplane of symmetry
تابشهای الکترومگنتیکplane polarized
موج مسطحplane wave
ماشین صفحه تراشplaner machine
چرخ دنده سیاره ایplanetary gear
پلانکplank
شارهplasma
نشاندن پوشش نسوز ، مقاوم ، ضد خوردگی ومقاوم در برابر سایش روی سطح توس ...plasma plating
پلاستیکplastic
شکل پذیریplasticity
مواد مصنوعی که عمدتا از ترکیب پلیمرهابوجود می آیندplastics
اندام پذیریplastisity
صفحهplate
صفحه کوچکی در سیستمهای سیالی که سطح آنمشبک و یا دارای کانالهای دقیقی ...platelet
رسانگر حامل گیرندهplatform
آبکاریplating
پلاتینplatinium
محفظه آب بندی شده در توربینهای گاز که سبب ملایم کردن و گرفتن نوسانات ...plenum chamber
خانواده ای از پلاستیکهای رزین بویژه ازنوع نورگذرانplexiglas
درپوشplug
نازلی در موتورهای راکت با محفظه احتراقحلقوی و پیچشیplug nozzle
سربplump
لوله کشیplumping
پلوتونیمplutinium
بادیPNEOMATIC
محفظه ای با شکل آیرودینامیکی که روی شاه تیر یا تیر و تماما" در خارج ا ...pod
تخلیه نقطه ایpoint discharge
واحد ویسکوزیته دینامیکی در سیستمغیر متریکpoise
جریان خطی ناروان در لوله ای با سطحمقطع دایره ایpoiseuille flow
دستگاه مختصات قطبیpolar coordinates
تمایل قطبیپلاریتهpolarity
پلاریزاسیونpolarization
قطبpole
آلودگیpollution
چندجمله ایpolynomial
سوپاپ لوله ایpoppet valve
متخلخلporous
مجراport
موافق گردposigrade
پوزیترونpositron
ترتیب قرارگرفتن بالهای هواپیمای دوباله بطوریکه لبه حمله بال بالایی جل ...possitive stagger
پتاسیمpotassium
پتانسیلpotential
پتانسیومترpotentiometer
پوندpound
پوند نیروpound force
پوند بر اینچ مربعpound per square inch
پوندالpoundal
توان ، قدرتpower
پیش رانندهpower plant
مرحله قدرتpower stroke
پیش رانندهpower unit
حرکت تقدمیprecession
عملیات حرارتی رسوبیprecipitation heat treatment
آلات دقیقprecision tools
میانگین آرای پیش بینی شدهpredicted mean vote (PMV)
پیش سوزیpre-ignition
فشارpressure
بخشی از هواپیما که افراد و خدمه در آنقرار دارند و همیشه فشار در آن بر ...pressure cabin
سمت فشارpressure face
گرادیان فشارpressure gradient
اصلیprimary
جسم اولیهprimary body
ساختمان اصلی ، ساختمان اولیهprimary structure
محرک اصلیprime mover
اصلیprincipal
محور اصلی ، محور مبداءprincipal axis
اصل بقای انسبprinciple of survival of the fittest
مدار چاپیprinted circuit
برش نماprofile
پسای مزاحم ، پسای مقطع ، پسای نیمرخprofile drag
برنامه ریزیprogramming
پیش روندهprogressive
تصویرprojection
انتشارpropagation
پروپانpropane
پیشرانpropellant
ملخpropeller
پیش برندهpropelling
ناوبری متناسبproportional navigation
پیشرانهpropulsion
پیش رانندهpropulsive
فن چند تیغهpropulsor
شیر خلاص فشارprossure-relief valve
محافظتحفاظتprotection
پروتونproton
پیش گونهprototype
زاویه سنجprotractor
کاذبدروغینpseudo
شبکه آدیاباتیکpseudo-adiabatic
تشبه انداره گیریpseudo-measurement
پالس ، جهند ، ضربانpulse
انرژی پالسیpulse energy
خالصpure
ارادیPurposeful
میل رابطpush rod
ملخ هل دهندهpusher propeller
دکلpylon
دکلpylons
هرمpyramid
بند فرکانسq-band
جهات فرعیquadrantal points
هواپیمایی با چهار بال روی همquadraplane
کنترل مرغوبیت ، کنترل کیفیتquality control
درجه چندمquantic
تئوری کوانتومquantum theory
کوارتزquartz
قید تقریبا مساویquasi-equalizing constraint
سرد کردنquench
کوپلینگی برای لوله های ی سیالات دارایدریچه های مسدود کننده و اجزاء آب ...quick-disconnect coupling
شفت گردنده باریکی با سر هزارخار مانندکه در مادگی دیگری جفت میشودquill shaft
جدار ، قاب (یاتاقان)race
مسابقه دهندهracer
نوعی کنترل پروازی غیر دستیrack control
رادارradar
فرازیاب رادارradar alimeter
زمان لازم برای رسیدن امواج به هدفradar mile
رادیال ، ستاره ای ، شعاعیradial
پایه شعاعیradial basis
توابع پایه شعاعیRadial basis function
تندی شعاعیradial velocity
رادیانradian
انرژی تابشیradiant energy
چگالی انرژی تابشیradiant energy density
شار تابشیradiant flux
شدت تابشradiant intensity
تابش ، تشعشع ، پرتوافکنیradiation
ثابتهای تابشradiation constants
سرد شدن توسط تابش مستقیم از سطحradiation cooling
راندمان تابشradiation efficiency
میدان تابشradiation field
سخت گردانی تابشیradiation hardening
قوانین تابشradiation laws
تفرق تابشهاradiation scattering
وسیله ای برای جلوگیری از تابشهایناخواسته که در اندازه گیری کمیت موردن ...radiation shield
رادیاتوربیرون دهنده گرماگرما تابradiator
فرازیاب رادیوییradio alimeter
زاویه بین جهت ظاهری ایستگاه ثابت وجهت مرجعradio bearing
فرکانسهای رادیوییradio frequencies
افق رادیوییradio horizon
رادیو تلسکوپradio telescope
امواج رادیوییradio waves
پرتوافشانیradioactivity
رادیوگرافیradiography
رادیو ایزوتوپradioisotope
رادیو لومینه سانسradioluminescence
رادیومradium
بلوک شعاعیradium block
بلوک شعاعیradius block
ایجاد گودی در سطح ورقه های فلز توسطابزار مخروطی شکل ویژه ایradius dimpling
شابلون شعاعradius gage
شعاع حاملradius vector
پوشش محافظ روی رادار یا آنتنradome
بارانrain
زاویه بین قائم محل و محور چرخ دم هواپیماrake
افزایش فشار در لوله و غیره که روبرویجهت حرکت نسبی باد قرار گرفتهram
رمجتramjet
منطقه اصلی توقف هواپیما در فرودگاهramp
حداکثر وزن ممکن هواپیماramp weight
موتور رم راکتramrocket engine
تصادفیrandom
بر ، دامنه ، طیفrange
سیکل رانکینrankin cycle
اشل دمایی رانکینrankin temperature scale
جریان مافوق صوت در مجرای همگرا که در آنفشار کاهش یافته و سرعت شدیدا ا ...rarefaction
ضامنratchet
میزانrate
ژایرویی که میزان تغییر وضعیت را نشانمیدهدrate gyro
ژایرویی با یک درجه آزادی که محور خروجی آنبا مایع چسبناکی به محور دورا ...rate integration gyro
میزان صعودrate of climb
همنه تندی در امتداد محور عرضیrate of sideslip
میزان گردشrate of turn
ارتفاعی که در آن موتور پیستونی بیشترینتوان را داردrated altitude
هریک از چند حدود تعیین شده توان توربینگازrated power
نحوه عملکرد مجازrating
نسبت گرمایی ویژهratio of specific heats
تفرق عادی تابشهاrayleigh scattering
مقاومت ظاهری خازنهاreactance
واکنش کنندهreactant
فشار واکنش شدهreacted pressure
عکس العملreaction
موتور عکس العملیreaction engine
زمان واکنشreaction time
توربین عکس العملیreaction turbine
توان راکتیوreactive power
راکتورreactor
حقیقیreal
سیال واقعیreal fluid
توان حقیقیreal power
نقطه ای که در آن سیال روی سطح جسم بحالتسکون درآمده وازآنجا جریان خطی ...real stagnation point
بالی با سه تیرکreal-box wing
برقوream
اشل دمایی در سیستم غیر متریکreaumur temperature scale
سیستم اکسیژن مداربستهrebreather
گیرندهreceiver
عکسreciprocal
رفت و برگشتیreciprocating
موتور رفت و برگشتیreciprocating engine
گیرندهreciptacle
دستگاه مختصات راست گوشهrectangular coordinates
راست گردانیrectification
یکسوکنندهrectifier
راستگردیrectifying
شیر یکسو کنندهrectifying valve
مستقیم الخطrectilinear
برگشتن به نقطه شروع برنامه داده پردازالکترونیک بدون وارد شدن داده های ...recycle
خط قرمزred line
انرژی تابشیrediant energy
از بین رفتن قدرت بینایی هنگام سقوط باشتاب منفیred-out
روش کاهش مدلReduced Order Model
احیاء ، کاهشreduction
ضریب کاهشreduction factor
چرخ دنده کاهندهreduction gear
افزونگیredundancy
افزونگیredundancy.
خانواده ای از چسبهاredux
پیچی با سر شکافدارreed & prince screw
شیری متشکل از ورقه فولادی نازکی که جریانیکطرفه سیال را سبب میشودreed valve
ورودre-entry
نوعی رسانگرهای فضایی که برای ورود به اتمسفر زمین در بخش پایانی مسیر خ ...re-entry-vehicle
جایگزین کردن فن اصلی با فنی با قطربزرگتر و مراحل کمترrefan
محورهای مرجعreference axes
اتصالی در سیستم ترموکوپل که دمای اتصالدیگر نسبت به آن سنجیده میشودreference junction
شماره نامهreference number
سیگنال مرجعreference signal
زمان لازم بد از پرتاب موشک برای آماده شدنسکوی پرتاب برای موشک بعدrefire time
رفلکتانسreflectance
انعکاس ، بازتابشreflection
بازتابندهreflector
انکسار ، شکستrefraction
ضریب شکستrefractive index
نسوزrefractory
مبنای مقایسه ، مبداrefrence
محور مبداءrefrence axis
ماده سردکنندهrefrigerant
ظرفیت سرماییrefrigerant capacity
مبردrefrigerator
نوزاییregeneration
استفاده از سرمای مایع ورودیregenerative cooling
سرعت خطی سوختن دانه های سوخت جامد درامتداد عمود بر سطح در نقطه موردنظرregression rate
واماندگی کمپرسور در توربینهای گازreingestion stall
اندوکتانس موازی برای وا زدن یک فرکانسrejector
قطب قرمزrel pole
جهت نسبیrelative bearing
دستگاه مختصات نسبیrelative coordinate system
دانسیته نسبیrelative density
رطوبت نسبیrelative humidity
حرکت نسبیrelative motion
حرکت نسبیrelative movement
باد نسبیrelative wind
فاصله زمانی بین از بین بردن آشفتگی وبرقراری حالت تعادلrelaxation time
رلهrelay
قابلیت اعتمادreliability
سوراخی در ورقه های فلزی که تلاقی دو خمرا بدون تاب برداشتن صفحه ممکن م ...relief hole
شیر خلاصrelief valve
مقاومت مغناطیسیreluctance
مقدار تابش یونیزه کننده که در صورت جذبتوسط یک جسم همان تاثیرات فیزیول ...rem
چگالی شار باقیمانده در یک ماده بعد ازاز بین رفتن نیروی مغناطیس کنندهremanence
آلیاژهایی برای دماهای بالاrene alloys
بخشی از سیکل عملکرد موتورهای پالس جتکه در آن افت فشار داخل مجرا سبب و ...replenishing phase
قابلیت تکثیرreproduibility
جرم اضافی برای غوطه ور ساختن کاملشناورها یا بدنه هواپیمای دریاییreserve buoyancy
نسبت استحکام واقعی یک سازه به کمتریناستحکام لازم برای شرایط موردنظرreserve factor
تانک ، مخزنreservoir
برگرداندن یک وسیله به حالت اولیهreset
مدت زمانیکه قطرات کوچک سوخت در محفظه احتراق توربین گاز میمانندresidence time
گشتاور مغناطیسی باقیماندهresidual magnetic moment
نیروی پیشرانه خالصresidual propulsive force
استحکام باقیماندهresidual strength
تراست تولیدشده توسط موتورجتresidual thrust
قابلیت ارتجاع ، جهندگیresilience
رزینresin
مقاومتresistance
مقاومت ویژهresistivity
مقاومتresistor
تجزیهresolution
تشدیدresonance
محفظه تشدیدresonating cavity
تشدیدکنندهresonator
پاسخ ، عکس العملrespond
سکونrest
جرم مسکونrest mass
کوپل برگشتیrestoring couple
گشتاور برگشتیrestoring moment
سوخت جامد که تنها قسمتی از سطح آن درمعرض احتراق قرار داردrestricted propellant
لایه ای از سوخت جامد فاقد اکسیدانrestrictor
برآیند ، جمع برداری ، منتجهresultant
دیرکاریretard
قسمتهایی از دیسک توربین در اطراف ریشه تیغه ها که تحت نیروی زیادی قرار ...retention area
دارای شبکه سه بعدی ظریفreticulated
جمع شدنی (ارابه فرود)retractable
وسیله مکانیکی برای جلوگیری از جمع شدنغیرعمدی ارابه فرودretraction lock
تیغه پس روندهretreating blade
واماندگی تیغه پس رونده هلیکوپترretreating-blade stall
مخالف گردretrograde
بازتابشretroreflection
راکتی که برای مخالفت با حرکت رسانگربطرف جلو روی آن نصب میشودretrorocket
تراست در جهت مخالف حرکتretrothrust
انعکاس، طنینreverberation
مدت پژواکreverberation time
نیمی از سیکل نیروهایی که بصورت نوسانیوارد میشوندreversal
دمایی که در آن خطوط طیفی گاز برافروخته در مقابل طیف جسم سیاه ناپدید م ...reversal temperature
تغذیه معکوسreverse bias
کنترل معکوسreverse control
گام معکوسreverse pitch
تراست معکوسreverse thrust
گشتاور ناشی از کنترل معکوس در صفحه غلتشreversed rolling moment
توربین گاز دارای کمپرسور جریان خطی یامحوریreverse-flow engine
ناحیه جریان معکوسreverse-flow regin
برگرداننده جریان خروجی موتورجتreverser
ملخی که میتوان گام تیغه های آنرامعکوس کردreversible propeller
لایه نازکی در قسمت پایینی اتمسفر خورشیدreversing layer
معکوس کردن ، برگرداندنreversion
حرکت انتقالی ، چرخش ، دوران ، دورrevolution
مهمترین ضریب بدون دیمانسیون در نمایشاشل جریان سیالreynolds number
تنش برشی در لایه مرزی خطی در سیال نارونreynolds stress
بالی با سطح مقطع متقارنrhombus wing
خط فرضی روی کره زمین که همه نصف النهارهارا تحت زاویه یکسان قطع میکندrhumb line
نوع متداول محفظه تشدیدrhumbatron
تیغهrib
غنیrich
سیستم کنترل آیرودینامیکی اتوماتیک که شتاب قائم ناشی از تندبادها را کا ...ride control
وضعیت هواپیما که دران محورعرضی و یک محورطولی اختیاری در یک صفحه افقی ...rigging position
بالچه ای که روی زمین تنظیم میشودrigging tab
صلب ، استوارrigid
رتور صلبrigid rotor
استواریrigidity
یخ سرماریزهrime-ice
حلقهring
راهگاهriser
پرچrivet
فاصله بین دو ردیف پرچrivet gage
دستگاه پرچrivet gun
فاصله بین مراکز سوراخهای پرچrivet pitch
نوعی پرچ لوله ای کور با ساقه رزوه شدهrivnut
حرکت دورانی بال به دور بدنهrock
چکش سوپاپrocker arm
موشکrocket
موتور راکتrocket engine
سوخت راکتrocket fuel
موتور راکتrocket motor
تراست راکتrocket thrust
واحد تابش تشعشعات یونیزه کنندهroentgen
دوران حول محور طولی ، غلطشroll
محور غلطشroll axis
حالتی که سبب معکوس شدن کنترل میگرددroll reversal
مکانیزم چرخ دنده کاهنده یا افزایندهroller drive
کنترل پروازی که به عنوان کنترل اولیه واصلی در موشکهای دارای بال شعاعی ...rolleron
ناپایداری غلطشیrolling instability
گشتاور غلطشیrolling moment
صفحه غلطشیrolling plane
پینی متشکل از طومارهای فنرهای پیچیده فولادی که به عنوان محور لولا بکا ...rollpin
بیخ ، ریشهroot
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2670

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

ریشه دوم میانگین حسابی توانهای دوم همه مقادیر ممکن یک تابعroot mean square
مقطع ریشهroot section
انحراف معیارroot-mean-square error
اشکال و الگوهای استانداردی برای بکارگیرمکانیزم تبدیل تغییر حاصل از تن ...rosette
گلایدرهایی که دارای بالهای دورانی آزادهستندrotaglider
دوار ، گردندهrotary
هواپیما با بال گردندهrotary-wing aircraft

حرکت وضعی ، چرخش ، دوران ، گردشrotation
گردندهrotor
دیسک رتورrotor disc
نیروی روتورrotor force
توپی رتورrotor hub
زاویه بین سطوح عمود بر محور دوران و بادنسبیrotor incidence
خشن ، زبرrough
زبریroughness
ردیفrow
مکان عمودی متحرکrudder
باند پروازrunway
گسیختگی ، گسستگی ، انقطاعrupture
زنگ زدنrust
مطمئن ، ایمنsafe
عمر مطمئنsafe life
ایمنی ، اطمینانsafety
پولک اطمینانsafety plug
سیم ایمنیsafety wire
تاب برداشتن کشتی هوایی در اثر وجودنیروهای بسمت بالا در دو انتها و یا ...sagging
سطح تختی که متوجه خورشید یا اجسام سماویدیگر میباشد و به فضاپیما متصل ...sail
گردش ناخواسته رتورهای هلیکوپتر یا ملخهواپیما در باد شدیدsailing
هواپیمایی که بالهای آن تنها درصورت وجودباد نسبی شکل و برش نمای یک ایر ...sailwing
خفه کن دینامیکی برای بالانس میل لنگ و ازبین بردن نیرهای نوسانیsalomon damper
ریخته گری قطعات فلزی با قابهای ماسه ایsand casting
سندبلاست کردنsandblasting
ساختمان لایه ایsandwitch construction
ماهواره ، قمرsatellite
دینامیک و کنترل پرواز ماهواره برSatellite Rocket Dynamics and Flight Control
ماهواره ای که مدار گردش آن داخل اتمسفرسیاره ای بوده و بنابراین احتیاج ...satelloid
اشباع شدهsaturated
هوای اشباع شدهsaturated air
کاسه نمدscal
عددیscalar
درجه بندیscale
نسبت اشلscalling factor
فرارscape
پراشscatler
تفرقscatter
پمپ برگرداننده ، پمپ جاروبscavenge pump
علمیscientific
پرده نمایشscreen
پیچscrew
شابلون پیچscrew gage
هواپیمای دریاییseaplane
ثانیهsecond
ثانویهsecondary
جریان هوای فرعیsecondary airflow
پیل ثانویه الکترونsecondary electron emission
دایره عظیمه ثانویهsecondary great circle
نازل ثانویهsecondary nozzle
مقطعسطح مقطع ، مقطع برشsection
کمربند لرزه خیزیseismic belt
گیرپاژseizure
سلنیومselenium
نوسان خودالقاییself-excited/induced vibration
خودالقاییself-inductance
خودالقائیself-induction
خود اتکاself-sustained
نیمه هادیsemiconductor
نیم قطر بزرگsemimajor axis
نیمه مونوکوکsemi-monocoque
گیرندهsensor
جداییseperation
نقطه جداییseperation point
پی رفتsequence
شیر هماهنگ کنندهsequence valve
شیر هماهنگsequencer
رشته ، سری ، متوالیseries
مدار رزنانس متوالیseries resonant circuit
ژنراتور سریseries wound generator
پیچ تنظیمset screw
ساقهshank
صفحه تراشshaper
برشshear
نیروی برشیshear load
بارگذاری برشیshear loading
مدول برشی ، میزان سختپاییshear modulus
استقامت برشیshear strength
موج برشیshear wave
ورقهsheet
تاریخ مصرفshelf life
پوسته ، لایهshell
واشر نازکی از جنس فلز با دقت زیاد جهتپر کردن فاصله بین دو قطعهshim
هواپیمای ناو پایهshipboard aircraft
ضربهshock
ضربه گیر ، کمک فنرshock absorber
موج ضربه ایshock wave
روش پرتابیshooting method
شنتshunt
شیر قطع کنندهshut-off valve
رسانگر فضایی قابل استفاده مجدد که مانندهواپیما پرواز میکند ، شاتلshuttle
روز نجومیsiderial day
هرچیز حامل اطلاعات ، سیگنالsignal
صداگیر، صداخفه کنsilencer
سیلیکاsilica
سیلیکانsilicon
نقرهsilver
حرکت نوسانی سادهsimple harmonic motion
سینوسsine
منحنی سینوسیsine curve
موج سینوسیsine wave
سیلندر یک طرفهsingle-acting cylinder
پمپ یکطرفهsingle-acting pump
تک راهروsingle-aisle
یک طبقه ایsingle-stage
یک لنگیsingle-throw
حساسیتsinsitivity
همجوشی، پختنsintering
شش صندلیsix-abreast
شهپر اریبskew ailcron
پوستهskin
حاشیه ، دامنهskirt
لاغریslenderness
گردش تحت زاویه ‎ 90 درجهslew
شیب منحنی ، شیب نمودارslope
زاویه شیبslope angle
شیب منحنی براslope of lift curve
نیروی تلاطمsloshing force
واحد غیر متریک جرم معادل ‎ 14/5939 کیلوگرمslug
برف آبslush
هواپیمای کوچکsmall sircraft
صیقلیsmooth
خار حلقویsnap ring
قیچی دستی برای بریدن ورقات فلزاتsnips
برفsnow
سدیمsodium
آهن نرمsoft iron
فرود نرمsoft landing
تابش نرمsoft radiation
ابزاری که ابعاد آن معمولا تا حد کمیقابل تنظیم استsoft tooling
شیر ترمویونیکی که مقداری هوا به داخل آننشت کرده استsoft valve
خورشیدی ، شمسیsolar
ثابت خورشیدیsolar constant
پیشرانه خورشیدیsolar propulsion
منظومه شمسیsolar system
باد خورشیدیsolar wind
سولنوئیدsolenoid
سخت پا ، جامدsolid
زاویه فضاییsolid angle
سوخت جامدsolid fuel
سوخت جامدsolid propellant
محفظه موتور موشک جامدSolid Rocket Motor Case
محلول جامدsolid solution
انجمادsolidification
نقطه انجمادsolidification point
عملیات حرارتی محلولsolution heat treatment
لایه ایsondwitch
صدا ، صوتsound
انرژی صوتیsound energy
شدت نورsound intensity
شدت نسبی صوتsound level
فشار صوتsound pressure
گیرنده صوتیsound probe
موج صوتیsound wave
توان صوتیsounp power
چشمه ، منبعsource
فضاspace
ماموریت فضاییspace mission
ماموریت های فضاییSpace missions
شئ فضایی1space object1
شاتل فضاییspace shuttle
لباس فضاییspace suit
فضاپیماspacecraft
کاوش فضایی1spaceexploration3
قاب فضاییspaceframe
فضاپیماspaceship
نسبت فضادهیspacing ratio
تیر ، تیرکspar
شمعspark plug
شمعspark(ing) plug
فضایی.spatial
مخصوصspecific
مصرف سوخت ویژهspecific fuel consumption
چگالیspecific gravity
گرمای ویژهspecific heat
حجم ویژهspecific volume
وزن ویژهspecific weight
خط طیفیspectral line
طیف نگارspectrograph
طیف نماspectroscope
طیفspectrum
سرعتspeed
پایداری سرعتspeed stability
کرهsphere
زاویه مرکزیspherical angle
دستگاه مختصات کرویspherical coordinates
مثلث کرویspherical triagle
چرخشspin
پوشش آیرودینامیکی روی توپی ملخspinner
تست ویژگیهای چرخش هواپیماspinning test
ناپایداری چرخشیspiral instability
پایداری چرخشیspiral stability
هزار خارspline
خط قالبsplit line
کاهش ، اتلافspoil
شکافت خودانگیزspontancous fission
خودانگیزspontaneous
خال جوشspot weld
فنرspring
کوپلینگ فنریspring coupling
چهارگوش، صافsquare
موج مربعsquare wave
پایداری ، ثباتstability
تثبیتstabilization
مکان (عمودی ‎ / افقی) ثابت ، تثبیت کنندهstabilizer
پایداریstabillity
هوای پایدارstable air
ایرفویل پایدارstable airfoil
ایزوتوپ پایدارstable isotope
نوسان پایدارstable oscillation
لوله اگزوزstack
مرحله ، طبقهstage
ایستاstagnation
نقطه سکونstagnation point
واماندگیstall
گام استانداردstandard pitch
موج ساکنstanding wave
واشر ستاره ایstar washer
وسیله ای برای گرداندن محرک اصلی در طولمدت استارتstarter
استارتر ژنراتورstarter/generator
محفظه استارتstarting chamber
فشار استارتstarting pressure
ساکن ، ایستاstatic
الکتریسیته ساکنstatic electricity
شار استاتیکstatic flux
اصطکاک در آستانه حرکتstatic friction
برای استاتیکstatic lift
بار استاتیکstatic load
تراستی که توسط یک ملخ تولید میشودstatic propeller thrust
پایداری استاتیکstatic stability
ایستگاهstation
جزء ثابت در هر ماشین گردندهstator
تیغه استاتورstator blade
مایل رسمیstatute mile
آلیاژهای سخت جهت ساختن موتورهای پیستونیstellite
چرخ دنده افزایندهstep-up gear
واحد زاویه صلب در سیستم متریکsteradian
واحد نیرو در سیستم غیرمتریک معادل نیروییکه به جرمی برابر یک تن شتاب ی ...sthene
سیکل موتور گرمایی که در آن گرما در حجمثابت افزوده میشود و سبب انبساط ...stirling cycle
تغییر شکلstrain
نمودار تغییر شکلstrain curve
میزان تغییر شکلstrain rate
لایه ای از تکه ابرهای کوچک متصل به یکدیگردر ارتفاعات کم که اغلب بصورت ...stratocumulus (sc)
لایه اتمسفری در بالای استراتوسفرstratopause
ناحیه ای یا لایه ای دراتمسفر بین تروپوپوزو استراتوپوزstratosphere
لایه یکنواخت و یک شکلی ازابرهای کم ارتفاعو خاکستری رنگ که از سطح زمین ...stratus
توربین بخارstream turbine
جریان خطیstreamline flow
استقامت ، استحکام ، قدرت ، شدتstrenght
نسبت استحکامstrength ratio
تنشstress
تمرکز تنشstress concentration
خوردگی در اثر تنشstress corrosion
نمودار تنشstress curve
توزیع تنشstress distribution
نسبت تنشstress ratio
سترونstrile
وسیله ای برای بی حرکت کردن ظاهری جسمدوار یا نوسان دار توسط پرتوافکنی ...stroboscope
زمان ، مرحله ، کورسstroke
بخش سازه ایstructural element
ضریب ساختمانیstructural factor
نقص یا ضعف سازه ای ، شکست در برابر نیرو یا بارstructural failure
مقطع سازه ایstructural section
ساختمان ، سازهstructure
تیر ، ستون ، پایهstrut
عدد رینولدز زیربحرانیsubcritical Reynolds number
بخش ریزهsubdivision
هماهنگ فرعیsubharmonic
مادون صوتsubsonic
جریان مادون صوتsubsonic flow
مادهsubstance
زیر لایهsubstrate
زیردستگاهsubsystem
مکشsuction
سمت مکشsuction face
آشفتگی ناگهانی یونوسفرsudden ionospheric disturbance
توقف ناگهانیsudden stoppage
باد سطحیsuface wind
شرط کافیsufficient condition
سولفاتsulfate
سولفاتsulphate
سولفاتهsulphated
سولفیدsulphide
گوگرد ، سولفاتsulphur
انقلاب تابستانیsummer solstic
تشتکsump
چرخ دنده خورشیدیsun gear
کمپرسور مافوق صوتsuoersonic compressor
آلیاژهای پیشرفتهsuper alloy
میزان افت فوق آدیاتیکsuperadiabatic lapse rate
آیرودینامیک مربوط به سرعتهای نسبی زیاد ودانسیته کمsuperaerodynamics
آلیاژهای پیشرفتهsuperalloy
شارژری که توسط میل لنگ و چرخدنده افزاینده و یا توربینی که در مجرای اگ ...supercharger
گیرنده رادیویی که در آن سیگنال دریافتیبا فرکانس نوسانی موضعی به منظور ...superheterodyne
مافوق صوتsupersonic
نازل مافوق صوتsupersonic nozzle
ملخ مافوق صوتsupersonic propeller
تونل باد مافوق صوتsupersonic tunnel
توربین مافوق صوتsupersonic turbine
سطحsurface
لایه مرزی سطحsurface boundary layer
احتراق سطحیsurface burning
خوردگی سطحیsurface corrosion
اثر سطحsurface effect
کشش سطحیsurface tension
پسای اصطکاک سطحsurface-friction drag
تاب خوردنSwing
هم اندازه ، متقارنsymmetric
هم زمانsynchrone
سنکرون کردن ، همزمان کردنsynchronize
مصنوعی ، ساختگیsynthetic
لاستیک مصنوعیsynthetic rubber
دستگاه ، سیستمsystem
سیستم بین المللیsystem international
طراحی سیستمی ماهواره برSystematic Design of Satellite Rocket
بالچهtab
فلپی که لبه فرار آن لولا شده و تا زاویه ایبزرگتراز زاویه اصلی بطرف پا ...tabbed flap
واشر تجتی بی زبئنه مستطیل شکل که به بالاخم شده و مهره را در جای خود ق ...tablock
وسیله ای برای سنجش و نمایش سرعت شفتگردنده ، جوش موقتیtack weld
دمtail
پایه ای که سطوح دم را تحمل میکندtail boom
دنباله مخروطیtail cone
تیغه دمtail fin
مجموعه دم که بعنوان یک واحد یا جزئی ازهواپیما مسوب میشودtail group
بار دمtail load
لوله اگزوزtail pipe
سطوح دمtail planes
رتور دمtail rotor
زاویه نصب دمtail setting angle
قسمتی که وزن دم هواپیما را متحمل میشودtail skid
هواپیمای بی دمtailless aircraft
چرخ دمtailwheel
تانک ، مخزنtank
قلاویزtap
نوارtape
تاکسی یا خودرویtaxi
سری تیلور روش حداقل مربعات وزنی دوگانهTaylor series weighted dual least squares approach
تفلنteflon
اندازه گیری یک کمیت یا کیفیتtelemetry
وسیله ای برای گرفتن تابشهای الکترومگنتیکtelescope
درجه حرارت ، دماtemperature
ضریب دماtemperature coefficient
تنش حرارتی یا دماییtemperature stress
کششtensile
استحکام کششیtensile strength
تنش کششیtensile stress
کششtension
میدان کششیtension field
پیشوندی برای ‎ 10 به توان ‎12tera
پایانهterminal
سرعت حدterminal velocity
تابش های زمینیterrestrial radiation
شکست زمینیterrestrial refraction
واحد چگالی یا انبوهی شار مغناطیسی درسیستم متریکtesla
سیم پیچ تسلاtesla coil
تترا اتیل سربtetra ethyl lead
لوله ترمویونیک دارای چهار الکترودtetrode
دوربین اپتیکی برای اندازه گیری زوایایقائم یا افقیtheodolite
گرانش تئوریtheoretical gravity
گام تئوریکtheoretical pitch
تئوری ، فرضیهtheory
گرمایی ، حرارتیthermal
باطری حرارتیthermal battery
رسانائی گرمایی یا حرارتیthermal conductivity
راندمان حرارتیthermal efficiency
تابش حرارتیthermal emission
انبساط حرارتیthermal expansion
خستگی حرارتیthermal fatigue
ناپایداری حرارتیthermal instability
محافظت حرارتیthermal protection
تابش حرارتیthermal radiation
تنش مکانیکی شدید ناشی از افزایش ناگهانیدماthermal shock
سویچ حرارتیthermal switch
ترمیthermic
واحد کار یا انژی الکتریکی در سیستم متریکthermie
مربوط به تابش الکترونها از اجسام داغthermionic
لوله ترمویونیکthermionic tube
زوج حرارتیthermocouple
علم مربوط به تبادل کار و حرارت و جریانگرما و تغییر دما بویژه در سیالا ...thermodynamics
سیکل ترمودینامیکthermodynamics cycle
پلیمرهای ساختگی که میتوان آنها را به دفعات نرم کرده و به شکل دیگری در ...thermoplastics
ترموستthermosetting
پلیمرهای ساختگی که در اثر گرما بصورتشیمیایی و بازگشت ناپذیر تغییر میک ...thermosetting plastics
خارجی ترین لایه اتمسفرthermosphere
ترموستاتتنظیم کننده حرارتوسیله ای برای حفظ دما بین دو حد بالاو پایینthermostat
سویچ حرارتیکلید حرارتیthermoswitch
حلالی برای کاهش ویسکوزیته رنگها ، تینرthinner
رقیق کنندهthinnre
دندانهthread
مغناطیس‌سنج سه محورهthree-axis magnetometer
سه بعدیthree-dimentional
توربین گازی با سه شفتthree-shaft
رسم فنی با سه نماthree-view drawing
آستانهthreshold
گلوگاهthroat
دسته گازthrottle
لنگthrow
پیشرانش،جلوبرندگیTHRUST
سطح تراستthrust face
پریود تخلیه که بعنوان سویچ رله یاژنراتور بکار میرودthyratron
زمانtime
مبدا زمانیtime base
ثابت زمانیtime constant
پارادوکس زمانیtime dilation
تاخیر زمانیtime lag
زمان پروازTime of flight
زمان بندیtiming
علامت حک شده روی موتور پیستونی برای کمکبه تعیین دقیق وضعیت زاویه ای م ...timing disc
قلعtin
تلفات نوکtip loss
سرعت نوکtip speed
تایرtire
بیشترین اختلاف مجاز بین ابعاد واقعی واسمی یک قطعهtolerance
مایع قابل اشتعالی که به عنوان حلال ورقیق کننده بکار میرودtoluene
واحد استاندارد وزن در سیستم متریکton
دندانهtooth
نقطه مرگ بالاtop dead center (tdc)
مکان نگاریtopography
کارآیی یک نیرو برای به گردش درآوردن جسمtorque
اثر ترکtorque effect
ترک مترtorquemeter
آچار ترکtorquo wrench
پیچشپیچیدنپیچیدگیtorsion
بالانس پیچشیtorsional ballance
ناپایداری پیچشیtorsional instability
بار پیچشیtorsional load
تنش پیچشیtorsional stress
کلtotal
هدایت کل ، رسانایی کلtotal conductivity
انحناء کلtotal curvature
پسای کلtotal drag
برای کلtotal lift
فشار کلtotal pressure
دمای کلtotal temperature
بقای انرژی کلtotal-energy equation
زمخت ، سفت ، بادوامtough
محکمی ، دوامtoughness
مسیرtrack
لبه فرارtrailing edge
مسیرTRAJECTORY
ریزنمرهtranscript
ترانگاشتtranscription
دگرساز ، مبدل انرژیtransducer
بهره دگرسازیtransducer gain
مدار انتقالtransfer orbit
تغییر شکل ، تبدیلtransform
تبدیلtransformation
مبدل ، وراریزtransformer
گذرا ، زودگذرtransient
ترانزیستوروسیله ای برای تقویت یا کنترل متشکل ازماده نیمه هادی که الکت ...transistor
فراگذاریtransition
نقطه فراگذریtransition point
دمای فراگذریtransition temperature
حرکت انتقالی ، انتقالtranslation
یاتاقان انتقالیtranslation bearing
برای انتقالیtranslational lift
فراتاب ، مات ، نیمه شفافtranslucent
انتقال ، فرافرستیtransmission
محدوده فرافرستیtransmission limit
خط انتقالtransmission line
نسبت فرافرستیtransmissivity
انتقالTRANSMISSON
فرستندهtransmitter
ضریب فرافرستیtransnission coefficient
گذرصوتیTransonic
فرانما ، شفافtransparent
فراتراویtranspirant
فراتراویtranspiration
ترا گذریtransversality
عرضیtransverse
محور عرضیtransverse axis
موج عرضیtransverse wave
برانگیزنده ، محرکtrigger
شیر ترمویونیک یا لامپ خلاء دارای سه الکترود کاتد آند و شبکه کنترلtriode
هواپیمای سه بالهtriplane
گرمسیریtropical
شرایط گرمسیریtropical condition
مرز مشترک بین تروپوسفر و استراتوسفر که تغییرات ناگهانی میزان افت از خ ...tropopause
پایین ترین بخش اتمسفرtroposphere
عیب یابیtroubleshooting
حقیقیtrue
نصف النهار واقعیtrue meridian
شمال واقعیtrue north
توان واقعیtrue power
تصویر زاویه بین شمال واقعی و مسیرهواپیما روی زمینtrue track
قائم واقعیtrue vertical
خرپاtruss
لولهtube
لوله کشیtubing
سوپاپ لوله ایtulip valve
گردش حول محور عرضیtumple
زیردستگاهی که تنها فرکانس مطلوب را گرفته و بقیه را رد میکندtuner
تنگستنtungsten
دیود تانلنیمه هادی دارای مقاومت منفی با افزایشولاتاژ در دو سر آنtunnel diode
استاتور توربینturbin stator
توربینturbine
تیغه توربینturbine blade
دیسک توربینturbine disc
رتور توربینturbine rotor
طبقه توربینturbine stage
تیغه توربینturbine vane
چرخ توربینturbine wheel
پیشوند برای وسایلی که توسط توربین گازمیچرخندturbo
شارژری در موتورهای پیستونی که توسطتوربینی در مسیر گازهای خروجی کار می ...turbocharger
موتوری با میزان سوخت معین که تراستبیشتری نسبت توربوجت ایجاد میکندturbofan
توربوجتساده ترین شکل توربین گازturbojet
توربوماشینturbomachinery
توربین گاز که درآن توان بیشتری از توربینبرای چرخاندن شفت ملخ نسبت به ...turboprop
پمشی که توسط توربینی که بوسیله گازهایحاصل از سوختن سوختهای راکت به چر ...turbopump
ترکیبی از توربوجت و رم جتturboramjet
ترکیبات گوناگونی از توربین گاز و راکتدر یک موتورturborocket
توربین گاز برای دادن قدرت به شفتturboshaft
استارتر موتوراصلی که توسط توربینی میچرخدکه خود توسط خروج گاز به حرکت ...turbostarter
سوپر شارژی در موتورهای پیستونی که توسطتوربینی در مسیر گازهای خروجی کا ...turbosupercharger
آشفتگیturbulance
آشفتهturbulant
آشفتگیturbulence
جریان آشفتهturbulent flow
چرخشturn
پیچ تنظیم دوطرفهturn buckle
پیچ تنظیم دوطرفهturnbuckle
دوران حول محور افقی ، پیچشtwist
دو بعدیtwo dimensional
بازوی دوم مفصلیtwo link arm
موتور دو زمانهTwo-stroke Engine
تایرtyre
حجم بالای سطح مایع تانکullage
ضریب اطمینان اختیاریultimate factor of safety (ufs)
حاصلضرب بیشترین بار ممکن (در حال کار)ultimate strength
تنش یک تکه از ماده در لحظه گسستگی یاشکستultimate stress
معمولا میدان مغناطیسی با شغت بیش از ‎100 کultra-high magnetic field
مسیر آزاد متوسط هواultra-high vacuum
هواپیمائی با وزن کمتر از ‎ 454 کیلوگرمultralight aircraft
نوسانات مکانیکیultrasonic
متد تست غیرمخرب که در آنها ترکها توسطناپیوستگی انتشار امواج نوسانات م ...ultrasonic inspection
ماشین کاری التراسونیکultrasonic machining
جوشکاری التراسونیکultrasonic welding
ماوراء بنفش ، فرابنفشultraviolet
تابش فرابنفشultraviolet radiation
سلول باطری نیکل کادنیم که بیش از سلولهایدیگر تخلیه شده استunbalanced cell
عدم قطعیتuncertainties
عدم قطعیتuncertainties.
نوسان آزاد که تنها به نیروهای داخلیاینرسی الاستیک و وزن بستگی داردundamped
ارابه فرودunder carriage
فرو معینunder determined
ارابه فرودundercarriage
ناوبری زیر آبunderwater navigation
یکسوunidirectional
ساختاری که همه الیاف یا رشته های آنموازی بوده و معمولا در جهت نیروی و ...unidirectional composite
جریان یکسوunidirectional current
روشی برای رسیدن به مواد تک بلوریunidirectional soldification
واحد ، یکاunit
موتور الکتریکی که با دی سی و هم آ سیکار میکندuniversal motor
گیرنده ای که با دی سی و هم آ سی کارمیکند و دارای وسایل محافظ متعددی ا ...universal receiver
زمان که به گردش زمین بستگی داشته باشد ولذا بطور مطلق یکسان نمیباشدuniversal time
هواپیمای بی سرنشین، پهپادUnmanned Aerial Vehicles
ایرفویل ناپایدارunstable airfoil
شکست ناپایدار ، انفجاری جریان صحیح هواداخل ورودی مافوق صوت موتور مکند ...unstart
تراست نامتقارنunsymmetric thrustنامتقارنunsymmetrical
بیشترین نیروئی که هر جزء سازه ای بدونشکستن باید تحمل کندuntimate load
سوخت غیرقابل استفادهunusable fuel
کاربوراتوری که هوااز زیر بدان تغذیه شودupdraft(-draught) carburator
سوختی که داخل هواپیما حمل میشودuplift
نیروئی که به صورت قائم بطرف بالا عملمیکند ، همنه قائم نیروupload
بال بالایی در هواپیمای دوبالهupper wing
دمیدن جریان جهت پیشراننده اصلی روی سطحفوقانی بالupper-surface blowing
تلاطمupset
حرکت هوا بطرف بالا در جلوی لبه حمله بالمادون صوت که منجر به تولید برا ...upwash
گسسته سازی رو به بالاUpwind discretization
مفیدuseful
اختلاف بین وزن ثابت ایروستات و وزن کلuseful lift
بار مفیدuseful load
خلاءvacuum
پمپ خلاءvacuum pump
تراست در خلاءvacuum trust
لوله خلاء ، لامپ خلاءvacuum tube
تونل خلاءvacuum tunnel
دریچه ، سوپاپ ، شیرvalve
لقی سوپاپvalve clearance
مدت زمانی که سوپاپ باز میماندvalve duration
مکانیزمی که برای بحرکت درآوردن سوپاپهایموتور پیستونیvalve gear
هادی سوپاپvalve guide
تاخیر سوپاپvalve lag
تقدم سوپاپvalve lead
کل حرکت خطی سوپاپ لایه ایvalve lift
نشیمنگاه سوپاپvalve seat
زمان بندی سوپاپvalve timing
کمربند ون آلنvan allen belt
وانادیومvanadium
پرهvance
تیغهvane
خانواده وسیعی از پمپهای سیالات که در آنسطوح تخت در محفظه های خارج از ...vane pump
بخارvapo(u)r
بخارvapor
غوطه ور ساختن قطعات در بخار حلالات داغvapor degreasing
قطع کامل جریان سیالvapor lock
فشار مولکولهای بخار روی دیواره ظرف یامحفظه برابر فشارهای جزئی یا سهمیvapor pressure
سردزائی مدار بستهvapor-cycle
سیستم احتراق توربین گازvaporizing combustor
سطوح هادی گاز به داخل توربینvariable camber
ورودی متغیر موتور مکنده هواvariable inlet
نازل پیش برنده ای که مساحت سطح مقطع آنبرای سازگار شدن با تغییر سرعت و ...variable-area nozzle
بالهایی باطول متغیر در هواپیماهای دوباله که هنگام جمع شدن بال پایینی ...variable-area wing
فلپی که نیمرخ آن هنگام بیرون آمدن تغییرمیکندvariable-camber flap
موتور جتی که در آن مسیر سیال محرک تغییرمیکندvariable-cycle engine
پمپ سیالی که برونده آن میتواند مستقل ازسرعت چرخش تغییر کندvariable-delivery pump
توربین گازی که جرم جریان آن توسط شیرهایا دریچه هایی کنترل میشود و قدر ...variable-discharge turbine
پمپ سیالی که برونده آن در طیف وسیعی باثابت ماندن سرعت چرخش تغییر میکندvariable-displacement pump
هواپیمایی که شکل کلی آن تغییر کندvariable-geometry aircraft
موتور مکنده هوای مافوق صوت که بمنظورافزایش راندمان نه تنها شکل و مساح ...variable-geometry engine
بالی که زاویه سویپ آن تغییر میکندvariable-geometry wing
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2670

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

جسمی که بصورت لولایی نصب شده بطوریکه زاویه برخورد آن تغییر میکندvariable-incidence
جسمی که بصورت لولایی به ملخ نصب شده که در آن زاویه برخورد گام نامیده ...variable-pitch
گیربکسهایی که در آن به منظور ثابت نگاه داشتن سرعت برونگذاشت نسبت تبدی ...variable-ratio
توربین گازی با چند ردیف تیغه استاتورvariable-stator
پمپ مایعی با پیستونهایی بصورت محوری یاخطی که بصورت محوری یا خطی نوسان ...variable-stroke
ایرفویلی که چنان لوله شده که میتوانزاویه سویپ آن را تغییر دادvariable-sweep
واریانس ، میانگین حسابی توان دومانحرافات از مقدار متوسطvariance
زاویه افقی بین امتداد مغناطیسی محل ونصف النهارهای جغرافیاییvariation
مقاومت نیمه هادی با دو الکترود که مقاومتآن به نسبت عکس ولتاژ در هر جه ...varistor
مقاومتی با ضریب دمایی منفیvarite
حلالهایی برای رزین هاvarnish
حلال نفتی شبیه نفتاvarsol
بردار ، برداری ، حاملvector
تراست هدایت شوندهvectored
تراست هدایت شوندهvectored thrust
موتور پیستونی که سیلندرهای آن در یک ردیف و بصورت مایل به یکدیگر قرارگ ...vee engine
دم پروانه ایvee tail
روغنهای نباتی که تا قبل از سال ‎ 1935 برایروغنکاری بکار میرفته اندvegetable oil
رسانه ، رسانگر ، حاملvehicle
نسبت جرم نهایی رسانگر بعد از تمام شدن یاقطع سوخت به جرم اولیه آنvehicle mass ratio
تندیvelocity
ضریب سرعتvelocity factor
میزان تغییر سرعت سیال در واحد مسافتعمود بر خط جریانvelocity gradiant
تندی پیشرفتvelocity of advance
سرعت نورvelocity of light
سرعت انتشارvelocity of propagation
موتور پیستونی که سیلندرهای آن در دوردیف مایل بشکل ‎ 7 قرار گرفته اندv-engine
مجرایی به اتمسفر ، سوراخی در مرکز چترنجات برای افزایش پایداریvent
تیغه قائم یا مایل بصورت ثابت یا لولاییدر زیر یا عقب هواپیماventral
لوله ونتوری ، کانال یا مجرایی برای جریانسیال که در گلوگاه کمترین سطح ...venturi
تارکverlex
اعتدال بهاریvernal equinox
اوج ، راس ، قلهvertex
قائمvertical
تغییر فشار اتمسفری در واحد تغییر ارتفاعvertical pressure gradient
سرعت قائمvertical speed
تیغه یا باله عمودیvertical stabilizer
دم قائمvertical tail
هواپیمایی که بدون داشتن سرعت نسبی قادربه برخاستن از سطح زمین معلق مان ...vertical take-off and landing
لرزشvibration
متوقف سازی ارتعاشاتvibration suppression
منبع مکانیکی تولید نوسانات سینوسی که اغلب برای تست بکار میرودvibrator
لرزش آکوستیکvibroacoustic
لرزش آکوستیکvibroacoustiv
ویدئو ، فرافرستی الکترونیکی اطلاعات مرئیvideo
شتابی که از طرف زمین بر هر ذره از اتمسفراثر میکندvirtual gravity
قسمتی از نیروی اینرسی که روی جسم در حالنوسان اثر میکندvirtual inertia
تراز انرژی سیستم هسته ای داخل اتم که انرژی برانگیزش آن کمتر از کمترین ...virtual level
مجموع جرم واقعی و جرم ظاهریvirtual mass
تنش مجازیvirtual stress
دمایی که ذره ای از هوا دارا خواهد بوداگر فاقد بخار آب باشدvirtual temperature
چسبناکviscose
وسیله ای برای اندازه گیری ویسکوزیتهviscosimeter
ویسکوزیته ، چسبناکی ، ناروانیviscosity
شیر کنترل در سیستم مایعات که توسطویسکوزیته سیال فعال میشودviscosity valve
جریان جسبناک یا ناروانviscous flow
نیرو در واحد جرم یا حجم ناشی ار برشمماسی در سیالviscous force
تنش برش سیالviscous stress
قابلیت دیدvisibility
نور مرئیvisible light
تابش مرئی ، طیف مرئیvisible radiation
مرئی ساختن سیالvisualization
تغییر شکل سرامیک از حالت کریستالی به حالت شیشه ای یا غیر متبلورvitrifying
فاصله ناخواسته یا فضای خالی در اتصالتوسط جوشکاریvoid
حافظه داده پرداز الکترونیکی که با قطعتوان الکتریکی پاک میشود ، ماده ا ...volatile
ولت ، واحد نیروی محرکه الکتریکی درسیستم متریکvolt
آمپلیفایر ولتاژvoltage amplifier
افت ولتاژvoltage drop
بهره ولتاژvoltage gain
ولت آمپر ، واحد توان در سیستم متریکvolt-ampere
ولتمترvoltmeter
حجمvolume
بازده حجمیvolumetric efficiency
خارج قسمت حجم کل سوخت موتور راکت جامدبه کل بدنه یا پوستهvolumetric loading/density
جریان حلقوی یا گردابیvortex
جدایی ناگهانی جریانهای حلقوی از لبه حمله بالهای دلتا در زاویه حمله مع ...vortex breakdown/brust
پسای جریانهای حلقویvortex drag
خطی که شدت یا تمرکز جریانهای حلقوی درآنبیشتراستvortex filament
جریان سیال با حرکت ترتیبی دورانی وانتقالیvortex flow
خطی که جهت آن در هر نقطه بر بردار دورانمنطبق و خطوط مماس براین خط با ...vortex line
جداکردن ذرات مختلف از یک سیال توسطنیروهای گریز از مرکزی مختلف در حرکت ...vortex separation
لایه نازک نامحدود سیال با حرکت حلقویبینهایتvortex sheet
دنباله مرئی باقیمانده از نوک بال یاملخ و غیره ناشی از جریانهای حلقوی ...vortex trail
وسیله ای فاقد هرگونه قطعه متحرک که درآناختلاف فشار سبب ورود جریان سیا ...vortex tube
حالت کاری رتور اصلی رتور کرافت که در آنجهت جریان رتور در خلاف جریان ن ...vortex-ring state
میزان برداری دوران موضعی سیالvorticity
عنصر منطقی باینری که شرایط سیگنال را دردو یا چند کانال مقایسه کرده و ...voter
تکه کاملی از ماده نیمه هادی تک بلوریwafer
کاهش موضعی قطر ناشیاز جریان برگشت ناپذیرحاصل از تنش در نقطه شکستwaisting
جریانهای حلقوی بالwake
دیوار ، دیوارهwall
انرژی در واحد سطح مرز مشترک بین حوزه هایمغناطیسی مختلف الجهتwall energy
جت پیش راننده متشکل از گاز ذخیره شده بافشار زیاد که قبل از بیرون راند ...warm gas thruster
روند یا زمان لازم برای سیستم به حالتپایدار در شرایط کاریwarm-up
تارwarp
پیچاندن بالها بصورت متقارن برای بدستآوردن پایداری عرضی و قابل کنترلwarping
ناهموار شدن سطح فلزwarting
واشرwasher
پیچش بال بطوریکه زاویه نصب آن بطرف نوککاهش یابدwash-in
مکانیزم کنترلی برای توربین گازهای خروجیموتورهای دارای توربوشارژرwaste gate
پاشیدن آب مقطر خالص به داخل سیلندر وموتور پیستونی به منظور سرد کردن م ...water injection
سطح کوچکی برای کنتل جهت حرکت روی لبwater level
پایین ترین نقطه در یک سیستم که در آنآب جمع میشودwater-collecting sump
وات ، واحد توان در سیستم متریکwatt
وات ساعتwatt-hour
توان راکتیو یا غیرموثرwattless power
موجwave
باند موجwave band
پسای موجیwave drag
شکل موج تکراری در نمودار دامنه و زمانیا روی لوله اشعه کاتدیwave form
جبهه موجwave front
هادی برای تابشهای الکترومگنتیکwave guide
حرکت موجیwave motion
عدد موجwave number
نقطه می نیمم یا ماکزیمم منفی دامنه درنیمه راه بین دو قله موجwave trough
لاندا ، طول موجwavelenght (landa)
طول موجwavelengths
موج ضربه ای کوچکwavelet
فرم ضعیفWeak form
مخلوط ضعیفweak mixture
ضعیف ترین مخلوط سوخت که تحت شرایط معینمیتواند توان را بیشینه نگهداردweakest maintained
فرسایشwear
شرایط اب و هواییweather conditions
جزء قائم اصلی تیر یا تیرک که در طول بالیا بدنه امتداد میابدweb
وبر ، واحد شار مغناطیسی در سیستم متریکweber
وزنweight
نسبت وزنweight ratio
بی وزنیweightlessness
بدنسازیweightlifting
قانون وین ، طول موج بیشترین شدت تابشحاصل از منبع جسم داغ با دمای مطلق ...wein law
تکه فلزی که درامتداد اتصال جوش قرارداردweld bead
جوشکاریweldbonding
روانساز جوشکاریwelding flux
میله جوشکاری ، الکرود جوشکاریwelding rod
فیلتری که در آن فیلمی از مایع که رویسطح المنت قرارگرفته مانع از عبور ...wet filter
توان یا تراست بااستفاده از مکانیزم تزریقآب یا ترکیب آب و متانلwet rating
تشتک موتور پیستونیwet sump
برخاستن از زمین با استفاده از مکانیزمتزریق آبwet take-off
وزن خالص مایعاتی که معمولا هنگام کارکردنوجود دارندwet weight
بالی که ساختمان تشکیل انتگرال تانک برایسوخت میدهدwet wing
ترمومتری که در آن جزء حساس توسط پارچه ایکه همواره با آب مرطوب نگاه دا ...wet-bulb termometere
مداری متشکل از مقاومتهای معلوم و مجهولکه توسط آن میتوان مقاومت مجهول ...wheatstone bridge
چرخwheel
ماهواره یا بخشی از آن که اغلب با سرعتکم بمنظور پایدارسازی وضعیت دوران ...wheel mode
ماهواره ای که بصورت دایره ای ساخته شده ومعمولا برای پایداری وضعیت یا ...wheel satellite
محفظه ای که یک واحد از ارابه فرود رادر حالتی که جمع شده است در خود جا ...wheel well
چرخش یا دوران جریان سیال ، گردابwhirl
نوسان شفتwhirling mode
کریستال منفرد کوچک عدسی شکلی که استحکامیا استقامت آن به بیشترین مقدار ...whisker
جسم آیرودینامیکی که به هواپیما اضافه میشود و سبب بهبود توزیع حجم اریا ...whitcomb body
بدنه سفیدwhite body
عرضwidth
زاویه بادwind angle
کاهش دور وسیله گردنده در اثر پسای هواwindage
سیم پیچwinding
چرخش موتور خاموش توسط ملخwindmill
بالwing
مساحت بالwing area
محور بالwing axis
ساختمان اصلی بالهای مدرن استرس اسکینwing box
پسای بالwing drag
افت ناگهانی برا روی یک بالwing drop
تمایل هواپیما برای گردش در جهت حول محورطولیwing heavy
نسبت وزن کل به مساحت یالwing loading
وضعیت بال نسبت به بدنه هواپیماwing position
واکنشهای بالwing reactions
ریشه بالwing root
بخش مرکزی یا پانل خارجی بالwing section
نصب بالwing setting
پوسته بالwing skin
عضو سازه ای اصلی بال در امتداد خط واصلدو سر بالwing spar
فاصله بین دو سر بالwing spread
پایه بالwing strut
تانکهای سوخت که داخل بال تعبیه شده یابخشی از بال را تشکیل میدهدwing tanks
تونل بادwing tunnel
بالچهwinglet
شهپر نوک بالwingtip aileron
انقلاب زمستانیwinter solstice
بستن تعدادی مهره یا پیچ به یکدیگر توسطسیم ایمنی برای جلوگیری از شل شد ...wire locking
دیسکی که بصورت لولایی یا صلب به عنوانمکانیزم حرکت دهنده روی شفت نصب ش ...wobble plate
پمپ دستی در کابین خلبان برای وارد ساختنفشار اولیه به سوخت قبل از استا ...wobble pump
تولیدکننده سیگنال اف ام که فرکانس آن بادامنه ثابت بالا پایین فرکانس م ...wobbulator
آلیاژی با نقطه ذوب پایین (‎ 70 درجه)wood's metal
کار ، انتقال انرژی برابر حاصلضرب نیرودر جابجایی نقطه اثر آنwork
انرژی آزاد در ترمودینامیکwork function
سیال عامل ، سیال متحرکworking fluid
بار یا نیرویی که ساختمان یا جزیی از آنهنگام کارکرد معمولی متحمل میشودworking lead
سیال متحرک یا عاملworking lead fluid
قسمتی از تونل باد که مدل یا جسم موردآزمایش در آن قرار میگیردworking section
موتور توربوجت متشکل از قسمت مرکزی آن که با کانال رم جت مجزایی احاطه ش ...wrap-round engine
پینی که در موتور رادیال دسته پیستون رابه شاتون اصلی متصل میکند ، انگش ...wrist pin
کارآوردهwrought
باند فرکانسx-band
کریستالی که عمود بر محور ایکس و بموازاتمحور سوم بریده شده استx-cut crystal
موتور پیستونی با چهار ردیف سیلندر که از نمای روبرو بصورت ایکس قرار گر ...x-engine
گاز گزنونxenon
صفحات قائم موازی در لوله اشعه کاتدیx-plate
خا نواده ای ازهیدروکربنهای سمی و قابلاشتعال و معطرxylene
خا نواده ای ازهیدروکربنهای سمی و قابلاشتعال و معطرxylol
آلیاژهایی از آلومینیم که میتواند استقامتخود را تا دمای ‎ 250 تا ‎ 330 ...y-alloys
واحد طول معادل ‎ 0/9144 مترyard
محور گردشyaw
اتصال ستارهy-connection
محدوده ای از طیف نمایش آلات دقیق که به عنوان احتیاط و بالاتراز حد نرم ...yellow arc
نقطه شکستyield point
صفحات افقی موازی که اختلاف پتانسیل آنهاسبب انحراف قائم پرتو الکترونی ...y-plates
شیر تخلیه روغنy-valve
اتصال ستارهy-winding
محفظه ای با سوراخی به اندازه معین ودقیق برای اندازه گیری ویسکوزیته سی ...zahn cup
شکل ابتدائی فلپهای لبه فرارzapp flap
پدیده ای که در آن هر یک از طیفهای خطیبا عبور از میدان مغناطیسی به دو ...zeeman
شرایطی در مکانیزم کنترل سوپاپهای موتورپیستونی که در آن با استفاده از ...zero lash
طبقه معمولی اضافی که به جلوی کمپرسورخطیاضافه میشودzero stage
تمام اصطلاحات هواپیما از A-Z
ارتفاع مطلق (Absolute altitude): فاصله عمودی هواپیما از سطح زمین.
فریاد نامطلوب (Adverse yaw): وقتی دماغه هواپیما از جهت چرخش دور می شود.
راهنمای اطلاعات هوانوردی (Aeronautical Information Manual (AIM)): نشریه‌ای توسط اداره هوانوردی فدرال (FAA) که به خلبانان نحوه عملکرد صحیح در سیستم ملی هوایی ایالات متحده را آموزش می دهد. راهنماهای جداگانه ای برای ایالات متحده آمریکا و کانادا وجود دارد. AIM شامل راهنمای رسمی اطلاعات پرواز، روشهای کنترل ترافیک هوایی (ATC) و ایمنی هواپیمایی است.
کنترل ترافیک هوایی (Air Traffic Control (ATC)) : سرویسی که توسط مقامات برای اطمینان از ایمنی ترافیک هوایی انجام می شود. كنترل كننده هاي ترافيك هوايي در يك تاسيسات زميني ATC هواپيما را در هنگام برخاستن، فرود آمدن و هنگام پرواز در حريم هوائي در منطقه خود مستقر مي كنند.
ایرفویل (Airfoil): شکل سطح مانند بال، تیغه، توربین یا روتور که از هوا از روی آن عبور می کند.
ارتفاع سنج (Altitude indicator) : ابزاری در کابین خلبان که ارتفاع هواپیما را اندازه می گیرد. ارتفاع سنج از یک فشارسنج آنروئیدی تشکیل شده است که ارتفاع را بر اساس فشار هوا فعلی محاسبه می کند. شاخص ارتفاع ابزاری که جزئیات رابطه هواپیما با افق را مشخص می کند.
زاویه حمله (Angle of attack): زاویه ساخته شده از خط آکورد یک ایرفویل و جهت هوایی که به آن برخورد می کند.
آندرال (Anhedral) : زاویه یا شیب بال هواپیما نسبت به خط مقطع افقی.
بازرسی سالانه (Annual inspection) : بازرسی بینی از دم هواپیما که هر 12 ماه یکبار لازم است.
هواپیما خودکار (Autogiro or autogiro): هواپیمایی که اغلب بدون بال، شبیه به هلی کوپتر است. درواقع یک اتو ژیرو دارای تیغه های چرخشی بدون منبع تغذیه است که به دلیل سرعت هوا و لغزش جریان می چرخند تا از طریق هوا بلند شوند.
کلید اصلی اویونیک (Avionics master switch) : سوئیچ کنترل کننده توان الکتریکی به کلیه تجهیزات ناوبری الکترونیکی و ارتباطی هواپیما.
مسیر پایه (Base leg) : مسیر پرواز نزولی که در جهت فرود در امتداد باند اجرا می شود.
بهترین نسبت کشیدن (Best lift over drag ratio ) : این اصطلاح برای بالاترین مقدار نسبت بالابر برای کشیدن هر نوع ایرفویل است.
زاویه تیغه (Blade angle) : زاویه بین آکورد تیغه پروانه و صفحه چرخش.
هوای تخلیه شده (Bleed air) : هوای گرم فشرده شده که با کارکرد موتور تولید می شود. سپس در فشار زیاد برای یخ زدایی و گرم شدن جت استفاده می شود.
کمبر (Camber) : درجه منحنی در ایرفویل.
بار(Cargo): کالاهای حمل شده در هواپیما.
CAVU: پایه های سقف و دید نامحدود، که شرایط ایده آل پرواز را نشان می دهد ، با دید حداقل 10 مایل و سقف حداقل 10،000 فوت.
چارتر استخدام هواپیما(Charter Hiring an airplane): مشاغل تجاری و مشتریانی که در سطح بالایی قرار دارند ممکن است اغلب یک هواپیمای شخصی اجاره کنند.
خط آکورد (Chord line) : یک خط خیالی روی ایرفویل از لبه جلو تا لبه دنباله دار.
ترخیص کالا از گمرک (Clearance) : مجوز داده شده توسط کنترل ترافیک هوایی با هدف جلوگیری از برخورد هواپیما است.
بالا رفتن (Climb) : مانوری که باعث افزایش ارتفاع هواپیما می شود.
فضای هوایی کنترل شده (Controlled airspace) : منطقه ای مشخص از آسمان که توسط سرویس های ATC کنترل می شود. کنترل کننده ها هواپیماها را از طریق فضای هوایی هدایت می کنند و برای هر هواپیما امن ترین و کارآمدترین مسیر را ترسیم می کنند. کلیه هواپیماهایی که در فضای هوایی کنترل شده پرواز می کنند برای ورود به منطقه باید از مجوز عبور بگیرند و به مقررات ملی مجهز باشند. خلبان باید صلاحیت های صحیح را داشته باشد.
بادگیر (Crosswind) : بادی که در جهتی غیر موازی با مسیر می وزد.
بن بست (Deadstick) : اصطلاحی برای فرود اجباری، زمانی اتفاق می افتد که هواپیما تمام نیروی محرکه را از دست می دهد زیرا موتور و پروانه متوقف شده اند.
بال دلتا (Delta wing) : یک بال مثلثی شکل که شبیه شکل حرف بزرگ یونانی، دلتا است. این نوع بالها به دلیل آیرودینامیک عالی اغلب در هواپیماهای جنگنده مورد استفاده قرار می گیرند.
تبار (Descent) : یک مانور پرواز که باعث تمایل به سمت پایین می شود.
پریشانی (Distress) : وضعیتی در هواپیما که نشانه خطر است و نیاز به اقدامات فوری دارد.
پای عقب (Downwind leg) : مسیری پروازی که به موازات باند فرود در خلاف جهت فرود قرار دارد.
کشش (Drag) : نیرویی در هواپیما هنگام حرکت در هوا. نیرو به موازات و مخالف جهت هواپیما حرکت می کند.
بیش از حد اضطراری (Emergency overrun) : منطقه ای قبل از منطقه پرواز در باند که به گونه ای طراحی شده است که در صورت عدم توانایی در توقف هواپیما، آسیب آن را به حداقل برساند.
همام (Empennage) : اصطلاحی برای دم هواپیما، که از سکان، باله و تثبیت کننده تشکیل شده است. این مجموعه به اسم دم یا دم نیز شناخته می شود و ثبات هواپیما را در حین پرواز فراهم می کند.
موتور (Engine) : موتور هواپیما، ماشینی است که سوخت را برای تأمین انرژی هواپیما تبدیل می کند.
زمان تخمینی در مسیر (Estimated time en route) : معمولاً “ETE” نامیده می شود. زمان تخمینی پرواز که یک سفر از عزیمت تا رسیدن به مقصد یا ایست بازرسی طول خواهد کشید.
زمان تقریبی رسیدن (Estimated time of arrival) : معمولاً “ETA” نامیده می شود. زمان ورود هواپیما به مقصد یا ایست بازرسی پیش بینی می شود.
سازمان هواپیمایی فدرال (FAA) (Federal Aviation Authority) : یک مرجع ملی در ایالات متحده که کلیه جنبه های هواپیمایی کشوری را تنظیم می کند.
رویکرد نهایی(Final approach) : مسیری پرواز که به سمت باند فرود منتهی می شود.
Fixed Base Operator (FBO) : یک شرکت یا سازمان که در فرودگاه فعالیت می کند. FBO خدمات عملیاتی هواپیما مانند تعمیر و نگهداری، سوخت رسانی، آموزش پرواز، خدمات چارتر، آویزان و پارکینگ را ارائه می دهد.
فلپرون (Flaperon) : یک سطح کنترلی که از جنبه های فلپ و آیلرون ها مانند بال استفاده می کند تا رول یا بانک هواپیما را هدایت کند.
فلپ (Flaps) : سطوح صافی که به لبه های بال اضافه شده اند. اینها منحنی بال را تغییر می دهد و به خلبان اجازه می دهد تا بلند کردن و کشیدن را تنظیم کند تا هواپیما بتواند با سرعت کمتری پرواز کند.
عرشه پرواز(Flight deck) : نام دیگر کابین خلبان است که در قسمت جلوی هواپیما قرار دارد و صفحه خلبان و ابزار را در خود جای داده است.
برنامه پرواز (Flight plan) : اطلاعاتی که در مورد یک پرواز از جمله مدت زمان، مسیر و مقصد به مقام مربوط ATC ارسال شده است.
بدنه هواپیما(Fuselage) : قسمت بدنه مرکزی هواپیما.
کنترل زمینی (Ground control) : پرسنل و تجهیزات موجود در یک برج کنترل که مسئول حرکت ایمن و کارآمد هواپیماها در زمین هستند.
سرعت زمین (Groundspeed ) : سرعت افقی که هواپیما از سطح زمین طی می کند.
تثبیت کننده افقی(Horizontal stabilizer) : یک سطح بالابر کوچک روی دم هواپیما که ثبات را ایجاد می کند.
قوانین ابزار پرواز (Instrument Flight Rules (IFR) : قوانینی که در شرایط هواشناسی ابزار پرواز را کنترل می کنند. خلبانان از این قوانین پیروی می کنند و برنامه های پرواز IFR را برای شرایط مختلف آب و هوایی ایجاد می کنند.
سیستم ابزار فرود (Instrument landing system (ILS)) یک سیستم مبتنی بر رادار که به هواپیماهای مجهز به ILS اجازه می دهد باند پرواز را پیدا کرده و با خیال راحت فرود بیایند، حتی در صورت ابرها تا 200 فوت.
جوی استیک(Joystick) : جوی استیک که به عنوان ستون کنترل نیز شناخته می شود، دستگاه اصلی در کابین خلبان برای کنترل هواپیما است. جوی استیک معمولاً روی کف یا سقف نصب می شود.
گره(Knot) : اندازه گیری یا واحد سرعت برابر با یک مایل دریایی و حدود 1.15 مایل قانونی.
تجهیزات فرود هواپیمای زیرین هواپیما(Landing gear) : این اصطلاح سازه هواپیما را هنگامی که پرواز نمی کند پشتیبانی می کند.
سطح پرواز (Level flight) : یک مانور پروازی که باعث می شود هواپیما در همان ارتفاع بماند.
بلند کردن (Lift) : نیروی آیرودینامیکی موجود در هواپیمایی که عمود بر باد نسبی حرکت می کند. لیفت باعث ایجاد نیروی رو به بالا می شود که به هواپیما اجازه می دهد با نیروی جاذبه مخالفت کند.
صنایع دستی سبک تر از هوا (Lighter-than-air craft (LTA craft) ) : به مواردی نظیر چشمک زدن، هدایت پذیری و بالن رایگان اشاره دارد.
قطب نمای مغناطیسی (Magnetic compass) : قطب نما از نوع مایع و ابزار ناوبری ضروری است که جهت گیری هواپیما را در ارتباط با قطب های مغناطیسی نشان می دهد.
سرعت مانور (Maneuvering speed) : سرعتی که توسط سازنده هواپیما محاسبه می شود و کاربر را از حداکثر ضریب بار هواپیما فراتر می برد.
کلید اصلی(Master switch) : سوئیچ کنترل کننده قدرت مدارهای الکتریکی موجود در هواپیما است.
سطح متوسط ​​دریا (Mean sea level (MSL)): ارتفاع متوسط ​​سطح دریا. MSL در هواپیمایی برای اندازه گیری ارتفاع استفاده می شود.
شماره N (Number) : شماره ثبت در هواپیمای ثبت شده در ایالات متحده. حرف N حرفی است که در سطح بین المللی برای شناسایی هواپیمای آمریکایی استفاده می شود.
نوید (أNavid) : مخفف Navigational Aid ، وسیله ای در هواپیما است که برای کمک به ناوبری استفاده می شود.
محدودیت های عملیاتی (Operating limitations) : محدودیت هایی را برای سرعت، وزن، فشار و اندازه مسافر و خدمه خاص هواپیما نشان می دهد. محدودیت ها توسط سازنده هواپیما تعیین می شود.
خلبان در فرمان (Pilot in command (PIC)) : خلبان مسئول ایمنی و عملکرد هواپیما در طول پرواز.
گام صدا(Pitch) : حرکتی در محور جانبی هواپیما (که از بال به بال دیگر انجام می شود).
حادث (Preignition) : جرقه ای که قبل از وقوع احتراق معمول در موتور احتراق داخلی اتفاق می افتد.
نمایش اولیه پرواز(Primary flight display) : این صفحه “PDF” نیز خوانده می شود، این صفحه نمایش الکترونیکی است که افق، ارتفاع، سرعت هوا، سرعت عمودی، سرعت چرخش، روند و موارد دیگر را نشان می دهد.
پروانه(Propeller) : قطعه ای دوار که توسط موتور تأمین می شود و نیروی محرکه ای را برای حرکت هواپیما در هوا تولید می کند.
تسهیلات کنترل رویکرد راداری (RAPCON) : تأسیساتی مستقر در یک ترمینال فرودگاه که از رادار برای ارائه خدمات هواپیما استفاده می کند و از طریق یک حریم هوایی کنترل شده، فرود یا برخاست حرکت می کنند. RAPCON ها معمولاً در نزدیکی فرودگاه های نظامی و غیرنظامی فعالیت می كنند و ممكن است توسط FAA، نظامی یا هر دو كنترل شوند.
شماره ثبت(Registration number) : شماره ای که دولت برای شناسایی شناسایی به هواپیما اختصاص داده است. این شماره باید در نمای خارجی هواپیما نمایش داده شود تا قابل مشاهده باشد.
سکان (Rudder) :یک سطح کنترل عمودی در هواپیما، که حرکت یک به یک هواپیما (YAW) را کنترل می کند.
باند (Runway) : منطقه ای مستطیل شکل از زمین که برای فرود و پرواز هواپیماها در نظر گرفته شده است.
میدان کوتاه (Short field) : طول باند کوتاه در فرودگاه که به خلبان نیاز دارد تا هواپیما را در کمترین فاصله ممکن بلند کند یا به زمین بنشاند.
تک موتوره (Single engine) : هواپیمایی که فقط یک موتور دارد. جت های تک موتوره شامل هواپیماهای سبک مانند Cessnas هستند.
میدان نرم (Soft field) : باند فرودگاه آسفالت نشده معمولاً از چمن یا خاک تشکیل شده است.
SQUAWK: یک عدد چهار رقمی که به یک هواپیما اختصاص داده شده است. خلبان هنگام تماس با ATC می تواند از این شماره برای شناسایی هواپیمای خود استفاده کند.
(Stall) : شرایط هواپیما وقتی زاویه حمله آنقدر زیاد باشد که هوا دیگر به راحتی از روی ورقه هوا عبور نکند.
پرواز مستقیم (Straight flight) : مانور پروازی که باعث می شود هواپیما همان جهت را حفظ کند.
Tail: سطوح آیرودینامیکی واقع در عقب هواپیما است.
آستانه (Threshold ) : بخشی از باند فرودگاه برای فرود در دسترس است.
دریچه گاز (Throttle) : دریچه ای در کاربراتور که میزان سوخت ورودی به موتور را کنترل می کند.
رانش (Thrust) : یک نیروی آیرودینامیکی تولید شده توسط موتور که هواپیما را به جلو سوق می دهد.
گشتاور (Torque) : نیرویی که هدف آن تولید چرخش است.
برج (Tower) : یک علامت تماس رادیویی که برای رسیدن به کنترل کننده محلی استفاده می شود.
سرعت هوای واقعی (True airspeed) : “TAS”نیز نامیده می شود. سرعت هواپیما هنگام حرکت در هوا.
ارتفاع واقعی (True altitude ) : فاصله یک هواپیما از سطح دریا. این در سطح دریای متوسط ​​نشان داده شده است.
توربوشارژرها (Turbosuperchargers) : دستگاه القایی اجباری توربین محور، که به عنوان توربوشارژر نیز شناخته می شود. قدرت و کارایی موتور احتراقی را افزایش می دهد و در وسایل نقلیه هواپیمایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرد.
شرایط فوری (Urgent condition) : یک سناریوی اضطراب احتمالی که نیاز به کمک دارد، البته لزوماً فوری نیست.
نشانگر سرعت عمودی (Vertical Speed Indicator (VSI)): ابزاری تابلویی که با حس تغییر فشار جو، سرعت صعود یا نزول در فوت در دقیقه را اندازه گیری می کند. VSI به عنوان واریومتر نیز شناخته می شود.
محدوده چند جهته با فرکانس بسیار بالا(Very high frequency omnidirectional range) : این سیستم که “VOR” نیز نامیده می شود، یک سیستم ناوبری رادیویی کوتاه برد است که به هواپیماها اجازه می دهد موقعیت خود را تعیین کرده و از چراغ های راهنمایی روی زمین سیگنال های رادیویی دریافت کنند.
کنترل تغییر وزن (Weight-shift-control) : روشی برای هدایت هواپیما مانند گلایدر دستی یا پاراگلایدر. خلبان با فشار دادن به میله کنترل مثلثی که به ساختار بال متصل است، از وزن خود برای هدایت استفاده می کند.
برش باد(Wind Shear) :تغییر سریع سرعت باد یا جهت باد از هر زاویه ای.
بال(Wing) : قطعه هواپیمای سنگین تر از هوا که بالابر آیرودینامیکی ایجاد می کند.
YAW: حرکت یک به یک هواپیما در محور عمودی آن.
یوغ(Yoke) :فرمان کنترل هواپیما، مشابه فرمان اتومبیل.
به وقت زولو(Zulu Time) : اصطلاحی برای زمان هماهنگ جهانی (UTC)، که به آن زمان گرینویچ نیز می گویند. تمام برنامه های پرواز از زمان زولو استفاده می کنند.
Land/Landing: فرود هواپیما بر روی زمین
Overhead bin: فضای بالای صندلی که برای وسایل تعبیه شده است.
Jet Lag: خستگی شدید که ناشی از اختلاف زمانی است که مسافر در طول 2 پرواز تحمل می‌کند.
Touch Down: لحظه برخورد لاستیک‌های هواپیما با زمین
Route: مسیر پرواز
Long-haul flight: این اصطلاح به معنای پروازهای طولانی می‌باشد.
تصویر

ارسال پست