زمان و اتم


زمان و اتم

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در دوشنبه 18 شهريور 1398 - 20:29

میخواستم اینک راجب اتم و زمان واحتمال صحبت کنم بنظرم میتوان همه احتمال ها را در دو دید بودن یا نبودن خلاصه کرد که احتمال هردو یک دوم است که البته همان الکترون است یعنی اگر پروتون مکان باشد الکترون همان زمان است که به صورت احتمالات یک دوم در حال گذشته و اینده نمایان میشود.به ساختار زیرلایه ها دقت کنید در ابتدا s1 الکترون اول احتمال بودن است چون اگر نباشد پروتونی نیست اولین الکترون نشان بودن یک پروتون در حال و گذشته و اینده بالصورت بالقوه و بالفعل است. دومین الکترون نمایانگر دو تا هست است در این حالت الکترون اول دوحالت به خود میگیرد در گذشته یعنی نشان یکی هست و دوتا شد یا یکی نیست و دوتا بود در واقع همه احتمالات باهم جلو میروند در s2 دوباره از اول به حال لایه میپردازیم اولین الکترون نشان یکی هست گذشته و دومین الکترون نشان دهنده دوتا هست بصورت مستقل و با امدن p1 در واقع اولین اوربیتال p1دو الکترون است که یعنی دوتا هست و یکی میخواهد ادامه بیابد که یا این است یا ان پس شد دوتا و دومین اربیتال هردو الکترون میخواهند ادامه بیابند که دوحالت است ودر سومین اربیتال هیچکدام نمیخواهند یا نتیجه منفی است که دوحالت است در واقع این همان دومین الکترون درون s2است بصورت تفکیکی و پس از کامل کردن s2 خالی شده و نیازی به ان نیست سپس s2شامل یکی هست میخواهد ادامه بیابد و یکی هست میخواهد ادامه نیابد و دوالکترون در محتوای p1است.اگر احتمال خوانده باشید متوجه میشوید که در واقع در pدو احتمال ادامه یافتن یکی است که یا این است یا ان دو احتمال هم ادامه نیافتن این است یا ان و دو احتمال هم ادامه یافتن هردو و ادامه نیافتن هردو است.در s3 احتمالات بگونه دیگری است اولین الکترون بصورت یکی هست است و دومین الکترون ابتدا دوتا هست و پس از پر شدن p2دوباره به شکل لایه دوم در میاید و با امدن سه تاهست در s2که ان را زیرلایه حال مینامیم سه تاهست باید بصورت تفکیکی در d قرار بگیرند اینجا اینده در گذشته هم تکه تکه میشود من تکنیک های ان را یاد نمیدهم ولی مطمئن باشید که درست است بقیه را تا زمان ثبت ان نگه میدارم.
واپسین ویرایش بدست رضا دانشجو در دوشنبه 18 شهريور 1398 - 20:43, ویرایش شده در 2.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: زمان و اتم ارایش الکترونی

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در دوشنبه 18 شهريور 1398 - 20:34

البته من اختراعات دیگری هم دارم که ثبت نشده ولی به این انجمن اعتماد دارم.نظراتتان را با من در میان بگذارید لطفا
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد


بازگشت به شیمی فیزیک

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 28 مهمان